Franc Benedik: Šenčursko območje med nemško okupacijo in narodnoosvobodilnim bojem (I)
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-242): znaci.org