Mišo Leković: Bihaćka Operacija Novembra 1942.
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-286): znaci.org