Abdulah Sarajlić: Pregled stvaranja bosanskohercegovačkih jedinica narodnooslobodilačke vojske jugoslavije
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-204): znaci.org