Srečko Vilhar, Albert Klun: PRVA IN DRUGA PREKOMORSKA BRIGADA
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-401): znaci.org
PRIMORSKA OD LETA 1934 DO VOJAŠKE KAPITULACIJE ITALIJE7
Slovenska pokrajina ob Jadranu7
Cmi oblaki nad Evropo11
Slovensko nacionalno vprašanje in primorski Slovenci16
Leta velikih razočaranj in novih upov23
Nadaljevanje boja v emigraciji34
Na veliki prelomnici45
Narodnoosvobodilno gibanje na Primorskem do vojaške kapitulacije Italije56
Razmah partizanstva na Primorskem63
POSEBNI KAZENSKI BATALJONI73
V FAŠISTIČNIH ZAPORIH IN TABORIŠČIH99
PLEBISCIT NA TUJIH TLEH ZA NOVO JUGOSLAVIJO114
V BOJU ZA DOMOVINO NA VROČIH AFRIŠKIH TLEH135
Vojna v Afriki138
Politična akcija naših vojnih ujetnikov143
Prvi upor ?gardnega bataljona? proti četniškemu vodstvu157
Jugoslovanska begunska vlada in načrti za izkrcanje na Balkanu159
Primorski Slovenci in Istrani med letalci164
Naši v Tuniziji in Alžiriji166
Kam je ?Afrikance? še zanesla vojna171
Upor proti ?kraljevi vojski? in begunski vladi175
Plebiscit v Alžiriji181
PRIMORSKI SLOVENCI IN ISTRSKI HRVATI NA SARDINIJI, KORZIKI IN JUŽNI FRANCIJI189
Sardinija, veliko ujetniško taborišče za naše vojake191
Fašistični pritisk na pripadnike ?posebnih kazenskih bataljonov?195
Pod komando Badoglieve vojske202
Na Korziki208
Nova prizadevanja v Franciji za vrnitev v domovino220
Se novo ponižanje na pragu domovine232
RAST IN BORBENA POT PRVE IN DRUGE PREKOMORSKE BRIGADE234
Carbonara in Gravina240
Odhod brigade v domovino259
Prva prekomorska brigada v obrambi otoka Korčule decembra 1943.268
Nemški napad na polotok Pelješac273
Borba za Makarsko primorje277
Boji na srednjedalmatinskih otokih284
Naši ujetniki s Korčule308
Zaključne misli o bojih na Korčuli310
Pot prve prekomorske brigade k glavnemu štabu v Drvar316
VIRI IN GRADIVO (BIBLIOGRAFIJA) 338
SEZNAM PADLIH BORCEV IN BORK PRVE IN DRUGE PREKOMORSKE BRIGADE346
SEZNAM VODILNEGA KADRA PRVE IN DRUGE PREKOMORSKE BRIGADE358
ABECEDNI SEZNAM OSEB, OMENJENIH V KNJIGI363
ABECEDNI SEZNAM KRAJEV IN DEŽEL, OMENJENIH V KNJIGI376
SPREMNA BESEDA389
VSEBINA KNJIGE395