Borivoj Lah – Boris: LJUBLJANSKA BRIGADA
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-480): znaci.org
I. UVOD8
1. Vojaško politične razmere poleti 1943. leta v svetu, Jugoslaviji in v Sloveniji8
2. Priprave na kapitulacijo Italije9
3. Kapitulacija Italije in razorožitev italijanske vojske 11
II. USTANOVITEV 10. SNOUB "LJUBLJANSKE"13
1. Korenine nastanka13
2. Ustanovitev brigade in prvi boj14
3. Zlom bele in plave garde23
4. Blokada belogardistično-četniške brigade "Triglav"25
5. Napadi na prometne objekte33
6. Hud boj pri Kožljeku37
7. Padlo je sovražnikovo oporišče na Osredku43
8. Na Kolpi46
Opombe o virih50
III. VELIKA NEMŠKA OFENZIVA52
1. Namen in načrt ofenzive52
2. Ofenziva "Wolkenbruch"52
3. Pred viharjem54
4. Neurje se naglo bliža57
5. Na črti Potok ? Znojile59
6. Zmaga pri Križu62
7. Z ranjenci na Javhe64
8. Legendarna Ilova gora66
9. Boj četrtega bataljona na Travni gori73
10. Wolkenbruch IV74
11. Štiri dni v obroču76
12. Rezultati, posledice in izkušnje83
Opombe o virih86
IV. V GORSKEM KOTARJU88
1. Pot bratstva in enotnosti88
2. Prvi spopad ? ravnanje z ranjenci90
3. Zavarovanje kočevske operacije93
4. Operacija Vrbovško95
5. Boji na območju Fužin in Lokev102
6. Boji okrog Zlobina, Hreljina in Plas106
7. Drzen nočni vpad v postojanko Hreljin111
8. Proti Jasenku115
9. Boji brigade do vrnitve v Slovenijo117
10. Politična vzgoja ln vojaško strokovno usposabljanje ln izpopolnjevanje121
11. Kultumo-prosvetna In propagandna dejavnost123
12. Organizacijsko formacijska podoba brigade ln kadrovske spremembe127
13. Nazaj v Slovenijo131
Opombe o virih134
V. BOJI OB DVEH PROGAH136
1. Prvi boji ob kočevski železnici136
2. Napad na Velike Lašče138
3. Boji ob cesti med Velikimi Laščami in Ribnico148
4. Na območje tržaške železniške proge152
5. Napad na postojanki Preserje in Podpeč154
6. Drugi napad na Podpeč in s splavom čez Ljubljanico159
7. Nemško-domobranski sunek proti Rakitni162
8. Ob tržaški in kočevski železnici hkrati166
9. Štirikrat zaporedoma na Ribnico168
10. Vsi na progo169
11. Razmere v brigadi in ukrepi bojne pripravljenosti171
12. Brigadno sodišče174
Opombe o virih177
VI. PETI IN ŠESTI NAPAD NA RIBNICO IN BOJI OKROG POSTOJANKE179
1. Boji s kolonami med pripravljanjem napada179
2. Izpadi iz postojank180
3. Napad na Ribnico182
4. Hud boj pri Sv. Gregorju190
5. Formacija brigade in število moštva193
Opombe o virih196
VII. PROTIUDAREC 7. KORPUSA IN OBRAMBA BELE KRAJINE197
1. Vdor sovražnika na Dolenjsko197
2. Zavarovanje napada na Žužemberk198
3. Hud boj na Ajdovcu202
4. Pred Novim mestom204
5. Hud boj za Tržišče in zmaga207
6. Sklep o protiofenzivi 7. korpusa216
7. Na poti nazaj pred Novo mesto216
8. Junijski boji pred Novim mestom219
9. Julijski boji pred Novim mestom224
10. Sklep o bojih pred Novim mestom232
11. Kulturno-prosvetna in propagandna dejavnost v brigadi233
12. Tekmovanje236
Opombe o virih240
VIII. NA NOTRANJSKEM242
1. Naloga brigade242
2. V zavarovanju letelišča pri Nadlesku245
3. Drugič ob tržaši železnici249
4. Srdit boj na črti Otave?Pikovnik251
5. Ameriški časnikar253
6. Boj na območju Kureščka254
7. Boji na črti Lužarji?Dednik257
8. Štampetov most260
9. V obroču268
10. Ofenziva v Loško dolino276
11. Sklep o bojih na Notranjskem279
12. Partija in politično delo280
Opombe o virih284
IX. V SUHI KRAJINI IN NA DOLENJSKEM286
1. Odločitev Glavnega štaba286
2. Oktobrska ofenziva v Suhi krajini286
3. Zavarovanje napada na Št. Vid in boj pri Sadu 290
4. Novemberska sovražnikova ofenziva s Suhi krajini. 294
5. Urejanje razmer v brigadi297
6. Sovražnikov vdor v Belo krajino299
7. Boj pri Koprivniku301
8. Napad na Kočevje303
9. Premor in počitek313
Opombe o virih317
X. SILOVITI OBRAMBNI BOJI 7. KORPUSA319
1. Boji ob dolenjski prometnici319
2. Napad na Občine323
3. Zavarovanje operacije "Občine"325
4. Razbremenilna okupatorjeva operacija328
5. Brigada spremlja transport ranjencev na Hrvaško332
6. Boj na Primožu337
7. Pod Goijanci340
8. Na Hrvaško po topove345
9. Nazaj na partizansko fronto349
Opombe o virih352
XI. SKLEPNE OPERACIJE ZA OSVOBODITEV SLOVENIJE354
1. Splošne razmere354
2. Napad na Postojanko v Strugah356
3. Hudi boji v zadnji sovražnikovi ofenzivi360
4. Zadnji boji pred Novim mestom367
5. Zmagoviti pohod proti Ljubljani na desnem krilu 4. armade JA369
6. Osvoboditev Ljubljane373
XII. SKLEP378
Opombe o virih386
PREGLED POVELJNIŠKEGA KADRA V BRIGADNEM IN BATALJONSKIH ŠTABIH X. SNOUB LJUBLJANSKE 387
SEZNAM BORCEV X.SNOUB LJUBLJANSKE394
Kazalo osebnih imen, vojaških enot in ustanov448
Kazalo krajevnih imen460
Kazalo474