Mijo Kos Zorko: VELIKA GORICA U NOB-U II
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-925):
znaci.org
Predgovor5
Treći dio
VELIKA GORICA U NOB-u 1941?1945.
13
I
Pregled razvoja NOB-a na području Posavine, Turopolja, Vukomeričkih gorica i Vukomeričkog Pokuplja 1941?1945
15
Okupacija i dolazak ustaša15
    Upis u ustaški pokret radi kamuflaže20
    Prijevoz knjiga iz Petrinje u Zagreb20
        Knjige na putu iz Plesa u Ščitarjevo21
    Politička klima i neka zbivanja uoči i u toku ustanka22
        Dr Vladimir Bakarić o pozivu Centralnog komiteta KPH članstvu Hrvatske seljačke stranke22
    Prvi partizanski odred u Hrvatskoj23
    Masovni sastanak u šumici24
    Prve udarne komunističke grupe u kotaru25
    Aktivnost komunista i prva hapšenja u NDH26
        Hapšenja u Svetoj Klari i Odri27
    Sudbina partijske organizacije Odra zagrebačka29
    Organizacija u Jakuševcu ? prva veza iz okupiranog Zagreba31
        Prva relejna stanica u Jakuševcu31
        Prijevoz odbjeglih iz logora Kerestinec31
        Špijun u kružoku Jakuševec32
    Ščitarjevo, Bukevje i Jezero 1941. godine33
    Buševec?Vukojevac 1941. godine35
    Organizacija KP i omladina sela Kuče 1941. godine36
    Udarna grupa za okolicu Velike Gorice37
    Komunisti sela Vukovina i Staro Čiče37
    Ustaško hapšenje u Čičkoj Poljani godine 1941.38
    Bratstvo i jedinstvo od prvih dana na djelu u Pokupskom?Kordun38
        Kotarske partijske konferencije ograničenih dometa u radu39
        Ilegalna konferencija KK KPH Velika Gorica i posljednja ovog komiteta40
        Izrečene kazne i njihovo djelovanje41
    Antun Cvetković-Cvetko, instruktor OK KPH Zagreb na teritoriju kotaraVelika Gorica42
Konsolidacija Partije i stalni uspon NOP-a42
    Akcija udarne grupe u Velikoj Gorici44
    Poduhvat udarnika u Vukovini45
    Antun Cvetković Cvetko47
    Hapšenje i istraga nad Kučanima48
    Akcija udarnika Posavine48
    Kontinuirana aktivnost Komunističke partije u kotaru Velika Gorica49
    Druga relejna stanica u Gudcima50
    Odlazak u partizane iz naših sela51
        Posebni način odlaska u partizane grupe iz sela Buševec-Barbarić54
        Neprijateljski prikaz osoba u partizanima iz kotara Velika Gorica56
    SKOJ-evci i mladi članovi Partije kao udarnici59
        Druge aktivnosti SKOJ-evaca i mladih komunista 1942. godine61
        Još jedna SKOJ-evska grupa u Velikoj Gorici na specijalnom zadatku63
        Dovitljivost omladinaca i roditelja u varanju i plašenju neprijatelja65
    Kotarski komitet KPH Velika Gorica67
    Neprijateljske akcije čišćenja terena i zvjerski teror nad narodom68
        Koncentracioni logor u Velikoj Gorici70
        Zločini Alabande i ustaša75
        Samovolja zločinaca u Jezeru?Posavini76
        Ustaška hapšenja rukovodilaca HSS-a77
        Ustaški ministri na sastancima u našim selima80
        Proglašenje opsadnog stanja u Buševcu80
    Dolazak Mike Špiljaka u velikogorički kotar81
    Pad veze Zagreb?Lukavec?Gudci?Markuševec?Havidić i dalje90
    Okružni komitet KPH Pokuplje na djelu92
    Vladimir Nazor i Ivan Goran Kovačić odlaze u partizane ? 29. XII 1942.94
    Ubojstvo trojice ustaša u Lukavcu i hajka na narod u Gudcima i okolici97
Linija KP ? orijentir masama101
    Mika Špiljak u sukobu sa žandarima u Kobiliću101
    Vod ?Kljuka? na našem terenu103
        Popis osoba koje su od partizana primile razne stvari i robu105
    Incident ustaških slugana s naprednim ljudima u selu Rakitovec106
    Borbene pjesmice107
    Planovi s drom Ivanom Jankovićem108
    Nova hapšenja članova KP i aktivista108
    Taktika Partije u radu na terenu i u partizanskim jedinicama111
    Stanje u kotaru koncem 1942. i početkom 1943. godine112
    Masovne organizacije NOP-a115
    Direktivno i informativno djelovanje partijskog rukovodstva ? orijentir radu na terenu117
Do zenita ustanka121
Udarne grupe ? najozbiljniji činitelj borbe121
? Općina Orle122
    Udarna grupa Bukevje122
        Rušenje mostova i telefonskih stupova124
        Akcija na neprijateljsku posadu u Martinskoj Vesi125
        Zarobljavanje riječnog broda ?Zagreb?125
        Tragičan sudar udarnika Bukevja i Ščitarjeva125
        Kamionom u službi NOP-a126
        Razbijanje okupatorskih vlasti126
        Udarnici u najvećoj akciji u našem kotaru126
        Blokada snabdijevanja grada Zagreba126
? Općina Novo Čiče128
    Udarna grupa Ščitarjevo128
        Razoružanje domobrana u Velikoj Gorici129
        Grad Zagreb šalje ljudstvo i materijalnu pomoć partizanima130
        Otprema ambulante, telefonske centrale i druge opreme130
        Napad na mljekarski kamion njemačke vojske u Novom Čiču131
        Djeca u igri postali ?partizani?131
        Udarna grupa Čička Poljana132
? Općina Velika Gorica133
    Udarne grupe Velika Gorica i Pleso133
    Udarna grupa Velika Mlaka134
    Udarna grupa Mičevec135
    Udarna grupa Lomnica135
    Udarna grupa Lukavec137
        Udarnici u akciji s XIII proleterskom brigadom138
    Udarna grupa Gradići139
? Općine Dubranec i Kravarsko140
    Udarna grupa Gudci140
        Podvig grupice udarnika141
        Razoružanje domobranske posade u Dubrancu142
    Udarne grupe Cakanec i Kozjača143
        Formiranje ?Kozjačke čete?144
? Općina Vukovina145
    Udarna grupa Kuče145
        Udarnička zasjeda na ustaše u Ribnici145
        Akcije na vlastelinstvo Thurn?Taxis u Novom Čiču146
    Udarna grupa Vukovina ? Podotočje Gornje148
        Akcije na općinu Vukovina149
        Suradnja s minerima, kidanje neprijateljskih veza i druge ?sitne? akcije149
        Zamjena partizana za ustaše149
    Udarna grupa Rakitovec150
    Udarna grupa Buševec150
        Zarobljavanje ?avijatičara?152
? Općine Odra i Sveta Klara152
    Udarna grupa Hrašće152
    Udarna grupa Mala Mlaka153
    Udarna grupa Čehi ? Sveta Klara155
        Oružane akcije na ustaše i okupatore155
        Udarnici kao vodiči XIII proleterske brigade156
        Akcija na ustašku patrolu iz Svete Klare157
        Veze s gradom Zagrebom157
    Samotni ?strijelac?158
    Neprijatelj o stanju na teritoriju kotara Velika Gorica159
    Više partijsko i vojno rukovodstvo o stanju na našem teritoriju161
    Rukovodioci XIII proleterske NOU brigade ?Rade Končar? o situaciji u kotaru Velika Gorica168
    Udarnička akcija na neprijateljski garnizon pilane Turopolje172
        Kurioziteti iz akcije na Turopolje174
    Udarnici iz susjednog sisačkog kotara175
    Djelatnost udarnika poslije formiranja TPO, ?Seljine? brigade i XXXIV udarne divizije177
    Posljednji udarnici svrstavaju se u regularne jedinice NOV-a178
    Izvještaj Okružnog komiteta za Pokuplje Centralnom komitetu KP Hrvatske (18. VIII 1943.)178
Stvaranje regularnih jedinica NOV-a181
    Formiranje Turopoljsko-posavskog partizanskog odreda (8. VIII 1943.)183
        Marijan Badel, komesar TPO185
        Vatreno krštenje TPO u Kupčini 21/22. VIII 1943.187
        O potrebi formiranja brigade i mogućnosti formiranja divizije192
    Formiranje Udarne brigade ?Franjo Ogulinac Seljo?193
        TPO nakon osnivanja ?Seljine brigade?201
        Okružna konferencija KPH u Pisarovini (8?10. II 1944.) o TPO204
        Čerkeski bataljon u TPO205
        ?Sporni? Sisački bataljon207
        Formiranje Posavskog odreda (Drugi, udarni bataljon TPO)209
Makinacije i zavjera svih neprijatelja NOP-a210
    Ustaše i ?Gestapo? preobučeni u partizane210
        Novo Čiče210
        Lazina211
        Pokolj u Velikoj Gorici212
        ?Špijunska? akcija u selu Gudci213
        Pohod u sela Lukavec, Gudci i Odra213
        Jurišna bojna u pilani Turopolje214
        Ante Pavelić u pilani Turopolje217
    Dolazak Čerkeza i njihovi zulumi218
        Kobna stara 1943. godina221
        Pljačke po selima222
        Čerkesko-jurišantske akcije223
    Formiranje seoske milicije (samozaštite)225
        HSS-ovci na liniji okupatora228
    Nijemci pale sela i hvataju ljude230
        Opsežna operacija protiv partizana i nailazak slavonskih brigada231
        Kontraudar na aerodrom Pleso i Kurilovec232
        Velika Gorica i okolica u njemačkim planovima233
    Neprijateljska pismena propaganda235
        Ofenziva u prazno236
        Agresivni dezerteri ? neprijatelji NOP-a236
        Likvidacija uporišta u Buševcu237
Opći karakter rada i ponašanja građanskih stranaka u NOB-u 1941?1945.240
    Komplot mačekovaca, četnika, ustaša i Gestapo-a protiv NOP-a240
    HSS u akciji ? Krnjević iz inozemstva, Košutić u zemlji240
    Mačekove prognoze i direktive241
    Kongres četnika i Mačekovci241
    Savezničko priznanje NOB-a242
    Puč Vokić-Lorković243
    Reakcije na sporazum Tito?Šubašić243
    Avanturizam inž. Augusta Košutića245
    Predstavke Churchillu protiv NOP-a i Sporazuma Tito?Šubašić246
    Nagodba Mačekovaca i četnika248
    I Paveličevci zapadnim saveznicima252
    Strka i pripreme izdajica za bijeg iz zemlje252
    Posljednje izdajničko putovanje254
U susret slobodi256
    Ponovno osnivanje Posavskog odreda256
    Posavski partizanski odred prvi ulazi u Zagreb (8. svibnja 1945. u 11 sati)257
    Prvi u studiju Radio-Zagreba259
    ?Nastupa pjevački zbor...?259
II
Pregled razvitka rukovodstava i organizacija KPH, SKOJ-a, NOO-a, AFŽ-a i JNOF-a, te veza na području velikogoričkog kotara
261
Komunistička partija Hrvatske (KPH)261
    Kotarski komitet KPH Velika Gorica262
        Dva ?uzdužna kotara? Vukomerić-Sisak i Posavina264
        Novi KK KPH Velika Gorica265
    Općinski komiteti KPH u kotaru269
        Općinski komitet KPH Dubranec269
        Općinski komitet KPH Kravarsko270
        Općinski komitet KPH Novo Čiče270
        Općinski komitet KPH Odra?Klara271
        Općinski komitet KPH Orle271
        Općinski komitet KPH Pokupsko272
        Općinski komitet KPH Velika Gorica273
        Općinski komitet KPH Vukovina274
Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ)275
    Kotarski komitet SKOJ-a Velika Gorica u ratu275
    Omladinci ? sekretari KK SKOJ-a Pisarovina282
Stvaranje narodne vlasti ? Narodnooslobodilački odbori (NOO)283
        Prvo i drugo zasjedanje AVNOJ-a287
        Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske ? 14. VI 1943.287
    Nastanak i razvoj narodnooslobodilačkih odbora kao borbenih organa i organa narodne vlasti na našem području (1941?1945)291
        Općinski NOO Dubranec295
        Mjesni narodnooslobodilački odbori298
            Bukovčak298
            Cerovski Vrh299
            Cvetković Brdo299
            Dragonožec Donji299
            Dragonožec Gornji299
            Dubranec300
            Gustelnica300
            Havidić300
            Jerebić300
            Lipnica301
            Petravec301
            Prvonožina301
            Trputci Donji301
            Trputci Gornji302
            Vukomerić302
        Općinski NOO Kravarsko302
        Mjesni narodnooslobodilački odbori303
            Barbarić303
            Čakanec304
            Gladovec Kravarski304
            Hruševec Gornji304
            Ključić Brdo305
            Kozjača305
            Kravarsko307
            Novo Brdo307
            Opatija308
            Podvornica308
            Šiljakovina308
            Velika Buna309
            Žitkovčica310
        Općinski NOO Novo Čiče310
        Mjesni narodnooslobodilački odbori311
            Bapče311
            Črnkovec312
            Drenje312
            Jagodno312
            Košnica?Petina?Selnica?Grdovčak312
            Lazina312
            Lekneno-Trnje312
            Novo Čiče312
            Obrezina-Sasi-Novaki313
            Podotočje Donje313
            Poljana Čička Donja313
            Poljana Čička Gornja314
            Ribnica314
            Ščitarjevo315
        Općinski NOO Odra zagrebačka316
        Mjesni narodnooslobodilački odbori316
            Buzin316
            Hrašće316
            Jakuševec317
            Mala Mlaka317
            Odra zagrebačka317
        Općinski NOO Orle317
        Mjesni narodnooslobodilački odbori318
            Bukevje318
            Čret318
            Drnek319
            Jezero319
            Obed320
            Orle320
            Ruča320
            Sop320
            Strmec Bukevski320
            Stružec321
            Suša321
            Veleševec321
            Vrbovo322
            Zablatje322
        Kako je neprijatelj vidio razvoj ustanka u Donjoj Posavini i mjere koje je poduzimao 1943?1944. godine323
        Općinski NOO Pokupsko324
        Mjesni narodnooslobodilački odbori325
            Auguštanovec325
            Cvetnić Brdo325
            Degoj Lijevi326
            Gladovec Pokupski I326
            Gladovec Pokupski II327
            Hotnja327
            Hruševec Donji327
            Lukinić Brdo i zaseoci328
                Paun Brdo328
                Lukinić Brdo328
                Batinjani328
                Krpičanci328
                Žužić Brdo328
                Pori328
                Škender Brdo328
            Pokupsko328
            Roženica329
            Strezojevo329
            Štefanki Lijevi329
        Općinski NOO Sveta Klara331
        Mjesni narodnooslobodilački odbori331
            Čehi Donji331
            Čehi Gornji331
            Gaj?Kajzerica332
            Otočec332
            Otok332
            Sveta Klara332
        Općinski NOO Velika Gorica333
        Mjesni narodnooslobodilački odbori334
            Gradići334
            Gudci335
            Kobilić-Rakarje335
            Kurilovec335
            Lomnica Donja335
            Lomnica Gornja335
            Lukavec Donji335
            Lukavec Gornji336
            Markuševec336
            Mičevec337
            Petrovina337
            Pleso337
            Velika Gorica338
            Velika Mlaka339
        Općinski NOO Vukovina339
        Mjesni narodnooslobodilački odbori340
            Buševec340
            Kuče341
            Mala Buna342
            Mraclin342
            Novo Selo344
            Ogulinec344
            Okuje344
            Podotočje Gornje345
            Rakitovec345
            Staro Čiče346
            Vukovina346
            Pilana Turopolje346
        Kotarski NOO Velika Gorica347
            Osnivački sastanak347
            Prvo stalno sjedište kotarskog NOO-a353
            Kotarski NOO u Cerovskom Vrhu i njegov razvoj356
            Reorganizacija Kotarskog NOO-a358
            Nova podjela terena359
            Vraćanje bivšeg teritorijalnog stanja360
        Upravno-sudski odjel KNOO-a364
            Organizacija sudstva na našem području366
            Sudska operativa u ratu367
            Ljudi s okupiranog područja traže pravdu kod Narodnog suda375
        Zanatske i druge privredne djelatnosti KNOO-a376
            Kožare376
            Kovačke radionice377
            Kolarske, stolarske i bačvarske radionice379
            Postolarska radionica383
            Eksploatacija šuma383
            Mlinovi i pilane384
            Poljske ciglane385
            Dobrovoljne radne akcije i skupljanje sjemenja386
        Školstvo na oslobođenom području386
            Razni tečajevi391
            Partizanska gimnazija396
        Okružni NOO Pokuplje397
            Prva partizanska bolnica za vojsku i civile na našem području407
        Međunarodno priznanje NOB-a i Maršala Tita409
            Naši borci u savezničkim lječilištima u Italiji413
            Naši rekonvalescenti i zbjegovi u Africi414
            Naši borci u SSSR-u415
Antifašistička fronta žena (AFŽ)419
    Organizacija AFŽ-a na našem području422
        Općina Orle424
        Općina Novo Čiče426
        Općina Velika Gorica427
        Općina Vukovina430
        Općina Kravarsko-Vukomeričke gorice433
        Općina Dubranec434
        Općina Pokupsko435
        Općine Odra ? Sveta Klara436
    Kotarski odbor AFŽ-a Velika Gorica437
        Natjecanje žena u sabirnoj akciji za NOP440
        Naše žene u višim rukovodstvima AFŽ-a441
    Prva okružna konferencija AFŽ-a Pokuplje (15. XII 1943)441
    Reorganizacija u sklopu JNOF-e442
    Druga okružna konferencija AFŽ-a Pokuplje (10. IX. 1944)444
        Žene s našeg područja ? članice u Okružnom odboru AFŽ-a Pokuplje447
Ujedinjeni savez antifašističke omladine Hrvatske (USAOH)449
    Drug Tito o omladini i pionirima449
    USAOH na našem području450
Pionirska organizacija i rad djece za NOP454
    Pioniri, mali vojnici revolucije454
    Humanost prema pionirima i njihov doprinos kulturi u toku revolucije457
Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta (JNOF)459
    JNOF na našem području462
    Proglasi narodu465
    Konferencija kotarske JNOF-e Velika Gorica (25. II 1945)469
Veze471
    Relejne stanice471
        Gudci471
        Poljana Čička473
        Lučelnica474
        Kraljevac474
            Zamjena partizana s Nijemcima474
        Odbor MK KPH grada Zagreba za otpremu u partizane475
        Neprilike s neprijateljskim agentima476
    ?Divlje? i ad hoc stvarane veze477
    Specijalne veze478
        Veze obavještajne službe480
            Junaštva Stjepana Katulića i drugih obavještajnih kurira485
            Hrabri mineri TPO i obavještajci u akcijama490
            ?Španjolac? Mirko i Nijemci operiraju494
        Nabavni i obavještajni centar TPP495
            Tihi, spretni i hrabri borci499
Kulturno-prosvjetni rad u okupaciji na području velikogoričkog kotara (1941-1945.)501
    Škole u okupaciji (1941?1945)501
        Bukevje501
        Bukovčak501
        Buševec501
        Cerovski Vrh501
        Čička Poljana502
        Dragonožec502
        Dubranec502
        Farkašić502
        Greda (1942)502
        Hotnja502
        Hruševec Gornji502
        Jakuševec503
        Kravarsko503
        Lukavec503
        Lukinić Brdo503
        Mičevec504
        Mraclin504
        Novo Čiče504
        Pešćenica505
        Pokupsko505
        Sisačka Sela505
        Sveta Klara505
        Ščitarjevo505
        Šiljakovina505
        Veleševec506
        Srednja škola u Velikoj Gorici506
        Zavod s pomoćnom školom u Velikoj Gorici507
        Vukovina508
        Žažina508
Četvrti dio
PRVI DANI SLOBODE U DEMOKRATSKOJ FEDERATIVNOJ JUGOSLAVIJI
508
Prvi dani slobode511
    JNOF nakon oslobođenja zemlje511
    Narodna vlast514
    Organizacija KP nakon oslobođenja516
    Ponašanje naše Partijske organizacije u danima rezolucije Informbiroa 1948. godine517
    Obnova zemlje519
    Križari521
    Protunarodna aktivnost522
    Kulturno-prosvjetno djelovanje u oslobođenoj domovini523
    Izgradnja zadružnih domova524
    Ostale kulturno-prosvjetne aktivnosti525
Spomenici NOB-a u općini Velika Gorica527
    Spomen kosturnice527
    Spomenici palim borcima528
    Spomen ploče palim borcima534
    Spomen obilježja538
    Poprsja540
Tumač skraćenica541
Izbor iz izvora i literature545
Kazalo geografskih imena549
Kazalo osobnih imena559
Sadržaj583