Vladimir Dedijer: DNEVNIK 1941-1944, knjiga II
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-614): znaci.org
DRUGA KNJIGA0
Oslobođena petina Jugoslavije11
Četvrta ofanziva 55
Peta ofanziva215
Ofanziva za oslobođenje Istočne Bosne287
Nove krajiške brigade333
Sve veća oslobođena teritorija Hrvatske347
?Narod si bo sodbo pisal sam?385
Drugo zasedanje ZAVNOH-a445
Banija i Slavonija459
Uoči Drugog zasedanja AVNOJ-a485
PRILOG0
Kazivanje druga Svetozara Vukmanovića-Tempa o razvoju ustanka u Makedoniji515