Grupa autora: SARAJEVSKA OPERACIJA – edicija: Za pobedu i slobodu, knjiga 9.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * prilozi *   
   * sadržaj *   
* * *
DESET KNJIGA ZA BUDUĆNOST9
General-potpukovnik Anton Lukežić
Pozdravna riječ Komandanta sarajevske armijske oblasti
17
Predsjednik Gradskog komiteta SKJ Sarajeva Ivan Brigić
Pozdravna riječ učesnicima »okruglog stola« o sarajevskoj operaciji
22
General-major Stanimir Petrović
»Okrugli sto« sarajevska operacija
25
Saopštenje za štampu28
Osnovni podaci o sarajevskoj operaciji30
UVODNA IZLAGANJA
General-major Blažo Đuričić
Uvodna riječ na »okruglom stolu« o sarajevskoj operaciji
46
General-pukovnik Radovan Vukanović
Sarajevska operacija (mart–april 1945)
49
General-potpukovnik Drago Đukanović
Uvodno izlaganje o sarajevskoj operaciji
66
ZAPISANO U VRIJEME SARAJEVSKE OPERACIJE
Naređenje operativnog štaba grupe korpusa Jugoslovenske armije, od 26. marta 1945.79
Zapovjest operativnog štaba grupe korpusa Jugoslovenske armije od 4. aprila 1945. za napad na Sarajevo82
Obavještajni izvještaj o rasporedu neprijateljskih snaga u odbrani Sarajeva86
Naređenje vrhovne komande Vermahta od 23. februara 1945. i Komandanta jugoistoka za sprovođenje Firerovih smernica za odbranu Sarajeva i dejstva na Dravi96
List »Oslobođenje«
Veličanstvena bitka za Sarajevo
98
List »Oslobođenje«, D. Pavičić
Sarajevska ratna sjećanja
106
List »Oslobođenje«
Iz sjećanja narodnog heroja Vlade Šegrta
108
List »Oslobođenje«
Na Baščaršiji žene su me zaustavljale i grlile
112
2. KORPUS
General-pukovnik Radovan Vukanović
Usmeravanje jedinica 2. korpusa prema istočnoj Bosni
119
General-pukovnik Vojo Nikolić
Uslovi pod kojima je pripremana i vođena sarajevska operacija
129
Izveštaj 2. udarnog korpusa od 12. aprila 1945. Operativnom štabu grupe korpusa135
3. DIVIZIJA
Zapovest štaba 3. udarne divizije od 5. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Sarajevo147
Izveštaj štaba 3. udarne divizije od 10. aprila 1945. štabu 2. korpusa Jugoslovenske armije o borbama za oslobođenje Sarajeva150
General-pukovnik Radovan Vukanović
Treća divizija u sarajevskoj operaciji
153
General-potpukovnik Svetozar Radojević
Treća udarna divizija u borbama za Sarajevo
169
Pukovnik Antun Rosi
Ubacivanje neprijatelja u našu pozadinu
172
29. DIVIZIJA
Zapovjest 29. udarne divizije od 27. marta 1945.185
Zapovest štaba 29. udarne divizije od 4. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta na prostoru Blažuj–Kiseljak i Ivan-sedlo – Hadžići190
Izveštaj štaba 29. udarne divizije od 11. aprila 1945. Operativnom štabu grupe korpusa Jugoslovenske armije o borbama na prostoru Ivan-sedlo – Tarčin – Kiseljak – Blažuj194
General-major Vlado Šegrt
Dvadeset deveta divizija u sarajevskoj operaciji
198
General-pukovnik Milan Bjelogrlić
Učešće dvadeset devete hercegovačke divizije u sarajevskoj operaciji
207
General-major Aco Babić
Partijski rad u funkciji borbenih dejstava 29. hercegovačke divizije
213
Pukovnik Sveto Kovačević
Neka iskustva 29. hercegovačke divizije u sarajevskoj operaciji
216
General-potpukovnik Danilo Komnenović i potpukovnik Muharem Kreso
U napadu za oslobođenje Sarajeva
219
37. DIVIZIJA
Izveštaj štaba 37. udarne divizije od 7. aprila 1945. štabu 2. korpusa Jugoslovenske armije o borbama za oslobođenje Sarajeva243
General-potpukovnik Čedomir Drulović
Učešće 37. divizije u oslobođenju Sarajeva
246
General-potpukovnik Žarko Vidović
Sandžački proleteri u borbama za Sarajevo
257
Pukovnik Jovo Radovanović
Na ulicama Sarajeva
266
3. KORPUS
Zapovjest štaba 3. korpusa od 22. marta 1945. godine273
Izvodi iz operacijskog dnevnika 3. korpusa u sarajevskoj operaciji276
General-pukovnik Petovar Rudi
Treći korpus u sarajevskoj operaciji
280
General-major Blažo Đurićić
O borbenom raspoloženju boraca i starešina 3. korpusa
293
Pukovnik Vojo Ljujić
Narod i vojska na istom zadatku
298
27. DIVIZIJA
Izveštaj štaba 27. udarne divizije od 7. aprila 1945. štabu 3. korpusa Jugoslovenske armije o borbama za oslobođenje Sarajeva305
Pukovnik Ahmet Đonlagić
Dvadeset sedma divizija u sarajevskoj operaciji
309
Pukovnik Veljko Stanković
Romanijci na Baščaršiji
336
Pukovnik Ahmet Đonlagić
Borbe za oslobođenje Zavidovića
341
38. DIVIZIJA
Zapovjest štaba 38. divizije od 27. marta 1945.355
Izvod iz operacijskog dnevnika štaba 38. udarne divizije o borbama za oslobođenje Sarajeva dostavljen štabu 3. korpusa Jugoslovenske armije 9. aprila 1945. godine357
Potpukovnik mr Muharem Kreso
Trideset osma udarna divizija u sarajevskoj operaciji
361
5. KORPUS
Zapovest štaba 5. korpusa Jugoslovenske armije od 27. marta 1945. štabovima 4. i 10. divizije379
Izveštaj štaba 5. korpusa operativnom štabu grupe korpusa od 8. aprila 1945.384
General-pukovnik Nikola Karanović
Peti krajiški korpus u sarajevskoj operaciji
390
General-major Ilija Došen
Neka sjećanja o partijsko-političkom radu u jedinicama Petog korpusa u vrijeme pripreme sarajevske operacije
395
Pukovnik Drago Karasijević
Dejstva jedinica Petog korpusa u sarajevskoj operaciji
399
4. DIVIZIJA
Zapovijest štaba 5. korpusa od 2. aprila 1945. godine411
Operativni izveštaj štaba 4. divizije od 10. aprila 1945. štabu 5. korpusa414
General-pukovnik Rauš Stevo
Četvrta krajiška divizija u operaciji za oslobođenje Sarajeva
421
Pukovnik Dmitar Bajalica
Najdraža bitka
429
General-potpukovnik Dušan Dozet
Moralno-političke pripreme i djelovanje vojno-političkih rukovodilaca i partijske organizacije 4. krajiške divizije
431
10. DIVIZIJA
Zapovjest štaba 10. divizije od 28. marta 1945.439
Operacijski izvještaj za mjesec april 1945. godine443
Pukovnik Rade Eašić
Politički rad u 10. krajiškoj diviziji
453
Pukovnik Drago Karasijević
Deseta krajiška divizija u operaciji za oslobođenje Sarajeva
456
ZENIČKA GRUPA
Pukovnik Drago Karasijević
Grupa brigada 5. korpusa u borbama oko Zenice
473
Potpukovnik mr. Muharem Kreso
Oslobođenje Visokog
483
Ćamil Kazazović
Oslobođenje Zenice 12. aprila 1945.
486
BOSANSKO-HERCEGOVACKA DIVIZIJA KNOJ-a
Zapovjest štaba bosansko-hercegovačke divizije KNOJ-a 10. marta 1945.499
General-potpukovnik Danilo Komnenović
Bosansko-hercegovačka divizija narodne odbrane u sarajevskoj operaciji
506
Pukovnik Radomir Petković
Priznanje i odgovornost
511
OSTALE JEDINICE
General-pukovnik Enver Ćemalović
Ratno vazduhoplovstvo u sarajevskoj operaciji
519
General-major dr Moni Levi
Sanitet Trećeg korpusa u sarajevskoj operaciji
523
Major Gojko Vujičić
Učešće artiljerije u sarajevskoj operaciji
526
SARAJEVO GRAD REVOLUCIONARNE BORBE
Dane Olbina
Narodnooslobodilački pokret grada u pripremama sarajevske operacije
541
General-pukovnik Džemil Šarac
Sarajevska operacija velika vojna i politička pobjeda naše narodnooslobodilačke vojske
551
Slavko Dadić
Poslednji dani okupatorske tiranije u Sarajevu
560
Mira Stanišić Popović
Poslednji sastanak Mjesnog komiteta u okupiranom gradu
571
Dr Dževad Softić
Udarne grupe – oblik borbe narodnooslobodilačkog pokreta u gradu
575
Ibrahim Filipović
Prikupljanje oružja i narodne pomoći
581
Marijan Dugandžič
Uspostavljanje i funkcionisanje radio-veze
585
DISKUSIJE U PRILOGU SARAJEVSKE OPERACIJE
General-pukovnik Petar Gračanin
Sarajevska operacija sastavni deo prolećne ofanzive Jugoslovenske armije
591
General-major Mesud Hotić
Neka pitanja kritičke analize sarajevske operacije
594
Pukovnik Nikola Anić
Mjesto, uloga i djelovanje 2. armije u vrijeme sarajevske operacije
596
Potpukovnik Muharem Kreso
Značaj iskustva iz sarajevske operacije za opštenarodnu odbranu
607
Dr prof. Stojan Tomić
Iz mog ratnog dnevnika
625
Potpukovnik Milivoje Šćekić
Lična karta Sarajeva
623
PRILOZI
Organizacioni odbor »okruglog stola« sarajevska operacija641
Spisak učesnika »okruglog stola« sarajevska operacija643
Hronologija646
Arhivski izvori o sarajevskoj operaciij663
Bibliografija683
BIBLIOTEKA