Dr Venceslav Glišić, dr Gojko Miljanić: RUKOVOĐENJE NARODNOOSLOBODILAČKOM BORBOM U SRBIJI 1941–1945.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * prilozi *   
   * registar *   
   * sadržaj *   
* * *
        PREDGOVOR5
        UVOD9
Prvi deo
RUKOVOĐENJE KPJ U PRIPREMAMA ZA ORUŽANU BORBU 1941. GODINE17
Uspostavljanje okupacionog sistema17
Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju u središtu priprema za oružanu borbu23
AKTIVNOST POKRAJINSKOG KOMITETA I GLAVNOG ŠTABA NA ORGANIZOVANJU USTANKA DO STVARANJA SLOBODNIH TERITORIJA29
Aktivnost PK na pokretanju oružane borbe29
Delatnost glavnog štaba NOP odreda Srbije36
Reagovanje neprijatelja na partizanske akcije45
Savetovanje u Dulenu47
Vojno-političko savetovanje u Stolicama51
RUKOVOĐENJE U USLOVIMA SLOBODNIH TERITORIJA54
Mere okupatora u suzbijanju ustanka54
Rukovođenje borbama za stvaranje i proširenje slobodne teritorije60
Usmeravanje razvoja i aktivnosti organizacija NOP-a za vreme postojanja slobodnih teritorija66
Jedinstveni narodnooslobodilački front70
Rad sa omaldinom72
Privredna i kulturna aktivnost73
Dejstva partizanskih odreda u jugoistočnoj i istočnoj Srbiji u jesen 1941.75
Rukovodstvo NOP-a u Srbiji i četnički pokret Draže Mihailovića80
Odbrana slobodnih teritorija86
SUŽENE MOGUĆNOSTI ZA RUKOVOĐENJE NARODNOOSLOBODILAČKIM POKRETOM U SRBIJI (1942–1943)95
Reorganizacija i okupacija uprave95
Mere CK KPJ i Vrhovnog štaba na reorganizaciji rukovodećih organa u Srbiji98
Pokušaj promene u političkoj liniji Narodnooslobodilačke borbe101
Promene u sastavu PK i Glavnog štaba 1942. godine105
Rukovođenje i komandovanje Glavnog štaba valjevačkom grupacijom NOP odreda108
Rad Pokrajinskog povereništva KPJ za jugoistočnu i istočnu Srbiju 1942. godine114
Rukovođenje PK NOP-om u centralnoj, jugoistočnoj i istočnoj Srbiji u prvoj polovini 1942. godine118
Novi kvalitet u radu rukovodećih organa NOP-a Srbije127
Mere PK i Glavnog štaba na obnovi i učvršćivanju NOP odreda u drugoj polovini 1942. godine130
Odnos između PK i Glavnog štaba početkom 1943. godine139
Rukovođenje NOP u Srbiji u prvoj polovini 1943. godine141
Drugi deo
DRUGA POLOVINA 1943. GODINE – PREKRETNICA U RAZVOJU NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE U SRBIJI151
Situacija na Balkanu i u Srbiji u drugoj polovini 1943. godine i rad rukovodstva NOP-a Srbije151
Udarni bataljoni, prve jedinice Narodnooslobodilačke vojske Srbije156
Vojno-politička savetovanja u 1943. godini u funkciji rukovođenja163
Rad rukovodstva NOP-a Srbije na formiranju prvih brigada NOV Srbije169
RAD RUKOVODSTVA SRBIJE NA ŠIROJ KONSOLIDACIJI NOP-a175
Rukovođenje borbenim dejstvima u toku jeseni 1943. godine184
        a) Dejstva u južnoj i istočnoj Srbiji i saradnja sa jedinicama Kosova i iz Makedonije184
        b) Borbena dejstva u centralnoj Srbiji189
        v) Dejstva 2. i 5. divizije NOVJ u zapadnoj Srbiji190
Odlazak najodgovornijih rukovodilaca Srbije sa brigadama u Sandžak i Bosnu192
RAZVOJ ORUŽANIH SNAGA I RUKOVOĐENJA NOP-om U SRBIJI U PRVOJ POLOVINI 1944. GODINE200
Uslovi u koima se razviijala oslobodilačka borba u Srbiji, krajem 1943. i početkom 1944. godine200
Osnovne karakteristike rada i rukovodstva u prvoj polovini 1944. godine203
        a) Rad dela rukovodstva u jugoistočnoj Srbiji204
        b) Rad dela rukovodstva u Sandžaku i zapadnoj Srbiji207
Izgradnja oružanih snaga – najvažniji zadatak rukovodstva u prvoj polovini 1944. godine211
Operativni i teritorijalni štabovi u sistemu rukovođenja220
Rukovođenje najznačajnijim dejstvima u prvoj polovini 1944. godine225
Pripreme za konsolidaciju rukovodstva NOP-a Srbije232
REORGANIZACIJA RUKOVODSTVA I IZGRADNJA JEDINICA NOV SRBIJE U PERIODU JULI–SEPTEMBAR 1944. GODINE237
Opšta situacija u Srbiji u leto 1944. godine237
Dolazak i formiranje novog rukovodstva NOP u Srbiji239
Rukovođenje u toku Topličko-jablaničke operacij (od 10. jula do 5. avgusta 1944)243
Prenošenje težišta operacija NOVJ na teritoriju Srbije (avgust–septembar 1944. godine)250
Rukovođenje najvažnijim borbenim dejstvima u avgustu i septembru 1944. godine254
Rad rukovodstva NOP-a Srbije na dogradnji sistema rukovođenja261
RUKOVOĐENJE OPERACIJAMA ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE SRBIJE267
Opšti i operativni uslovi za izvođenje operacija za oslobođenje Srbije267
Oslobođenje istočne Srbije i prodor u dolinu Morave270
Niška operacija280
Osvrt na operativnu situaciju u Srbiji posle oslobođenja Beograda i Niša290
Rukovođenje borbenim dejstvima u dolinama Ibra i Zapadne Morave (oktobar–decembar 1944. godine)300
Konsolidacija Srbije kao federalne jedinice u vreme ofanzive NOV za njeno oslobođenje312
AKTIVNOST GLAVNOG ŠTABA OD OSLOBOĐENJA SRBIJE DO ZAVRŠETKA RATA315
Stanje na prostoru tek oslobođene Srbije315
Obračun sa četničkim odmetničkim grupama317
Ugušenje pobune albanskih secesionista na Kosovu i Metohiji321
RAD RUKOVODSTVA SRBIJE NA STVARANJU VOJNO-POZADINSKIH KOMANDI329
        ZAKLJUČNA RAZMATRANJA335
        PRILOZI343
        REGISTAR375
        SKRAĆENICE383
BIBLIOTEKA