Ljubodrag Đurić: SEĆANJA NA LJUDE I DOGAĐAJE
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * prilozi *   
   * registar ličnih imena *   
   * sadržaj *   
* * *
1.Predgovor5
I
2.Prvi koraci i nacionalno pitanje9
3.Etika i komunisti – razmah Partije21
4.Prva saznanja o sekretaru naše Partije31
5.Tragični događaji 1941. godine36
II
6.U susret novim događajima41
7.Oslobađanje Čajetine i Užica – Užička republika48
III
8.U Novoj Varoši i oko nje57
IV
9.Osnivanje Druge proleterske brigade i prvi zadaci73
10.Druga proleterska u Trećoj neprijateljskoj ofanzivi i prvi put u Crnoj Gori i Hercegovini79
V
11.Marš proleterskih brigada za Bosansku krajinu87
12.Gladovanje90
13.Kad se Vrhovni komandant brije92
14.Noć na vrhu Treskavice95
15.Napad na železničku prugu Sarajevo–Konjic97
VI
10.Borbe oko Bugojna i novi promašaji Milovana Đilasa, delegata Vrhovnog štaba103
17.Borbe oko Kupresa119
VII
18.Ivan Krajačić Stevo127
19.Nekoliko nezaboravnih događaja iz mog Ratnog dnevnika130
VIII
NERETVA
20.Bitka za ranjenike135
21.Teške i mučne posledice i razna mišljenja144
22.Borba na prilazima Kalinoviku149
23.Pogibija Alekse Dejovića, političkog komesara naše brigade i smrt mog oca153
IX
SUTJESKA
24.Početak borbi157
25.Zadaci Drinske operativne grupe brigada139
26.U očekivanju nailaska Vrhovnog štaba167
27.Kraj Pete neprijateljske ofanzive171
28.Probijanje tri neprijateljska obruča174
X
29.Protivofanziva naših jedinica179
30.Oslobođenje Kladnja i nevolje sa našim štabom divizije132
31.Povratak Druge proleterske divizije ka Foči183
XI
32.Borbe Druge proleterske divizije u Sandžaku193
33.Situacija pred upad neprijatelja u Prijepolje195
34.Poraz na Prijepolju198
35.Legenda o bombašima Druge proleterske brigade i pogibija Boška Buhe204
36.Sandžak206
XII
37.O boravku u Srbiji209
XIII
38.Toplica–Jablanica215
39.Započinju ozbiljne borbe221
XIV
40.Na Vis u Vrhovni štab225
41.Razgovor sa ministrima šubašićeve vlade227
42.Tito – u ono vreme229
XV
43.U istočnoj Srbiji231
44.Susret sa Crvenom armijom234
45.U Krajovi237
XVI
46.Juriš ka Beogradu241
47.Komanda grada dobro funkcioniše245
48.Razgovor sa princom Đorđem247
49.Titov dolazak u oslobođeni Beograd249
50.Pored pustoši i razaranja, rat donosi mnoge tragedije narodima i pojedincima – rekao je Đilas251
XVII
51.Velika antifašistička narodnooslobodilačka skupština Srbije257
52.Titov diplomatski kurir261
XVIII
53.Postao sam stanovnik Belog dvora203
54.Ženidba Mitra Bakića otkriva tajnu kruške265
55.Prvi dan u Belom dvoru287
56.Davorjanka Paunović Zdenka270
57.Titovi sinovi Žarko i Miša273
58.Blago »Cara Radovana«277
59.»Kud se dede Car Nemanje blago«280
60.Drugi događaji i susreti231
XIX
61.Oštar protest SSSR-a285
62.Maršalovi pokloni i Antun Augustinčić287
63.Nova porodica289
64.Martin Broz u poseti svom bratu Josipu292
65.Interesantni susreti i druga Kardeljeva ljutnja na Tita294
XX
66.Nesrećni Informbiro299
67.Posledice rezolucije Informbiroa303
68.Andrija Hebrang308
69.Postao sam ministar Savezne vlade311
70.Miroslav Krleža312
71.Nešto malo o Jovanki Broz314
72.Udba i Partija me žene316
73.Rad partijske komisije i njeni zaključci321
74.Događaji koji zbunjuju kao škola324
75.Boris Kidrič329
76.Još jedna dužnost koju sam nevoljno morao primiti334
77.Radoznalost i drugo338
XXI
78.Pretkongresni dani »slavnog« VI kongresa KPJ-SKJ341
79.Sesti kongres KPJ-SKJ343
80.Neki delovi iz stenografskih beležaka VI kongresa346
81.Dani provedeni u zatvoru352
82.Posledice moje govorancije na Kongresu356
83.Saputnica na tegobnom putu i odlazak na poljoprivredno dobro »Srem«358
84.Posle 12 godina postao sam ponovo učitelj361
85.U Saveznom zavodu za socijalno osiguranje i »Službenom listu SFRJ«364
XXII
86.Neki karakteristični i burni događaji koji govore o odnosima među ljudima na vlasti367
87.Brionski plenum i njegove posledice na moj Ratni dnevnik371
88.Razgovor sa Titom u Užičkoj 15 na dan 24. novembra 1966.373
89.Konstantin Koča Popović i Peko Dapčević377
90.Mijalko Todorović Plavi i Dobrivoje Radosavljević Bobi382
91.Izbori i planirana «-saobraćajna nezgoda«384
92.Prepravka ili falsifikovanje stenografskih beležaka sa VI kongresa SKJ386
93.Moja razmišljanja posle Kongresa390
94.Razgovor sa Aleksandrom Rankovićem Markom395
95.Pri kraju ovog svedočenja397
PRILOZI – BORBA ZA ISTINU LJUBODRAGA ĐURIĆA
Faksimil prve »Politike« od subote 23. decembra 1944. godine sa člankom Ljubodraga Đurića401
Jedna depeša koju je Andrija Hebrang uputio Josipu Brozu Titu 11. januara 1945. godine iz Moskve402
Faksimil stenografskih beležaka govora koji je Ljubodrag Đurić održao na VI kongresu KPJ-SKJ 1952. u Zagrebu i do kojih je došao 1983. godine403
Titova pisma Đuriću iz 1954, 1961. i 1966. godine407
Pismo Svetislavu Stefanoviću iz 1963. godine410
Pismo Josipu Brozu Titu iz 1967. godine410
Kopija depeše upućene Josipu Brozu Titu 1971. godine411
Pismo upućeno Josipu Brozu Titu i Nikoli Ljubičicu 27. februara 1972. godine411
Pismo Josipu Brozu Titu od 10. maja 1972. godine412
Pismo Velimiru Dogandžiću iz 1973. godine413
Pismo Jovanu Ostojiću i Petru Tešiću iz 1975. godine413
Pismo Josipu Brozu Titu od 21. maja 1978. godine415
Odgovor Kabineta predsednika republike na Đurićevo pismo od 21. maja 1978. godine419
Pismo Bogdanu Bogdanoviću iz 1984. godine420
Pismo upućeno Branku Mamuli, Petru Gračaninu i Peku Dapčeviću od 23. januara 1985. godine421
Odgovor Petra Gračanina na Đurićevo pismo od 23. januara 1985. godine423
Đurićev koncept o Josipu Brozu Titu425
Ljubodrag Đurić o Milinku Kušiću428
Recenzija koju je Đurić napisao za rukopis Vojina Lukića Brionski plenum – Sećanja i saznanja, 1986. godine437
Članak kojim je Đurić 21. decembra 1987. godine u »Borbi« odgovorio na feljton Peka Dapčevića444
Dva pisma iz aprila i marta 1988. upućena »Narodnoj knjizi« povodom recenzentskih primedbi na rukopis445
Đurićevo učešće u raspravi »Rukovođenje NOB-om i revolucijom u Srbiji 1941–1945«, održanoj 11–12. maja 1988. godine u Beogradu, njegova polemika sa Pekom Dapčevićem i Dragim Stamenkovićem i »slučaj« Radivoja Jovanovića Bradonje, prema Zborniku sa tog savetovanja449
Pismo Dragom Stamenkoviću od 16. maja 1988. godine471
Poslednje što je Ljubodrag Đurić napisao uoči smrti, u nedelju 10. jula 1988. godine pre 20 sati i 45 minuta473
Faksimil članka koji je objavio »Intervju« povodom smrti Ljubodraga Đurića474
Pismo koje je Organizacioni odbor rasprave »Rukovođenje NOB-om i revolucijom u Srbiji 1941–1945«, uputio marta 1989. godine Hajri Durić, udovici Ljubodraga Đurića, uz primerak Zbornika radova sa tog savetovanja477
Recenzija Vladimira Dedijera478
Recenzija Mihaila Markovića480
Recenzija Sredoja Uroševića486
Umesto pogovora – Jedan čovek u vrtlogu istorije489
     Registar ličnih imena493
BIBLIOTEKA