JAJAČKO PODRUČJE U OSLOBODILAČKOM RATU I REVOLUCIJI 1941–1945. – ZBORNIK SJEĆANJA; knjiga I
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * spisak boraca sa jajačkog područja poginulih 1941. *   
   * sadržaj *   
* * *
I
JAJAĆKO PODRUĆJE DO DRUGOG SVJETSKOG RATA I OKUPACIJE
       Napomene Redakcijskog odbora7
Mesud Hotić
Društveno-ekonomske i političke prilike na jajačkom području do rata 1941.
11
Franjo Rajić
Revolucionarne aktivnosti jajačkih radnika
23
Branko Lacić
Organizovanost, aktivnost i uslovi života jajačkih radnika
27
Dr Abdurahman Tupara
Otkrivanje kompromitirajućeg materijala i hapšenja u Donjem Vakufu
31
Hasan Hodžić
Neke aktivnosti sindikalne organizacije u Donjem Vakufu
33
Šaćir Maslić
Osnivanje organizacija KPJ u Jajcu i Jezeru i njihove aktivnosti do ustanka
36
Zekerijah Hadžiosmanović
Političke aktivnosti grupe naprednih intelektualaca u Jajcu
46
Ruta Salom
Nezaboravni izleti
48
Ahmed Džubo
Godine koje se pamte
49
Srećko Nedeljković
Osnivanje i rad Partijske organizacije u Grbavici
56
Radomir Mitrić
Prva ćelija KPJ u Janju i njena politička aktivnost
65
Vaskrsija Stupar
Moji prvi susreti s komunistima
71
Jako Ćavar
Štrajk na gradilištu jajačkog mosta
74
Todor Jokić
Štrajk drvosječa
75
Muharem Ćosić
Štrajk u Žaovinama
77
Bogdan Rakita
Streljačka sekcija u Grbavici
79
Jovo Milovac
Lažna obećanja
80
Bogdan Rakita
Početak organizovanog rada omladine u selu Grbavici
83
Trivun Jovišević
Stihovi na Ljeskovim štapovima
85
Mirko Ponjević
Protest radnika ćumurane u Bravnicama
88
Hazim Eminefendić
Demonstracije u Jajcu 27 marta 1941.
90
Ilija Ponjević
Od mobilizacije do kapitulacije
92
Dragojlo Markić
Povratak kući poslije raspada kraljevske vojske
100
Nenad Boroja
Oružje za ustanike
105
Hazim Eminefendić
„Crveni” prota
107
II
DOGAĐAJI POSLIJE OKUPACIJE I PRIPREME ZA USTANAK
Hazim Eminefendić
Uspostavljanje ustaške vlasti u Jajcu
111
Momčilo Simidžija
Nastanak i aktivnost ustaške vlasti u Šipovu
116
Hazim Eminefendić
Teror i zločini ustaša u Jajcu
120
Sava Popratim
Majka je ostala bez šest sinova
128
Hazim Eminefendić
Organizovanje i djelatnost „Kulturbunda”
132
Ilija Ponjević
Period neizvjesnosti, patnji i stradanja
137
Jovo Todorić
Strojice poslije kapitulacije
141
Mirko Grabež
Predustanički dani u Krezluku
144
Milorad Adžaip
Puškomitraljez iz Dubrave
148
Drago Topić
Nepokolebljivost donjovakufskih rodoljuba
150
Ilija Grahovac
Bio sam u mučilištu
153
Derviš–Deda Kršlak
Aktivnost jajačke organizacije KPJ
155
Razija Čatak-Dželadinović
Susret s Ivicom Mažarom
162
Dr Ibro Brkić
Ilegalne aktivnosti u Jajcu
164
Rade Pavlović
Djelatnost u okolini Vinca
167
Šaćir Maslić
Pripreme za ustanak
170
Radomir Mitrić
Janjska Partijska organizacija u pripremama za ustanak
176
Ilija Ilić
Osnivanje aktiva SKOJ-a u Pribeljcima
179
Vaskrsija Stupar
Sastanak kod sela Žaovina
192
Mile T. Nišić
Pripremanje za ustanak
196
Špiro-Špika Ilić
Prikupljanje i skrivanje oružja
200
Dr Mića Branisavljević
Susreti sa fra Josipom Markušićem
202
Fra Josip-Jozo Markušić
Bilješke iz franjevačkog samostana
204
Ramiz Nasup
Očevidac zločina u Podmilačju
209
Dragojlo Markić
Pobjegao sam iz voza smrti
211
Fehko Šehalić
Politički govor pred džamijom
215
Jovo Milovac
Upad ustaša u selo Lipovaču
217
Fahrija Filipović
Pomagao sam komuniste
221
Hasan Dželadinović
Hapšenje komunista, omladinaca i drugih rodoljuba
223
Makso Prole
Otpor Muhtara Ćunjala
225
Kasim Burek
Radili smo ilegalno za narodnooslobodilački pokret
277
Milovan Pandžić
Silovanje pored puta
229
Stojan Prpić
Sa stočne pijace u ustaški zatvor
231
Hazim Eminefendić
Kratak vijek ustaške mladeži u Jajcu
233
III
POĆETAK I RAZVOJ USTANKA U 1941. GODINI
Đuro Pucar Stari
Sjećanje na prve borbe oko Jajca
239
Nemanja Vlatković
Prvi dani ustanka u jajačkom srezu
244
Radomir Mitrić
Janj i Pljeva u ustanku
249
Jovo Kljajić
Ustanički dani u dolini Plive
273
Mesud Hotić
Sjećanje na Nemanju Vlatkovića
286
Radojka Kos-Vranić
Simo Šolaja iz mog djetinjstva
289
Jovo Kljajić
Sjećanje na Simelu
291
Stanko Rakita
Šolaja
300
Obrad Raca
Radionica ručnih bombi u Čardaku
301
Vaskrsija Stupar
Prvi dani borbe u Janju
303
Obrad Raca
Ustanička pjesma
309
Milan Radovanac
Kako su Janjani pošli u borbu
310
Bogoljub Marijanac
Narodni heroj Dušan Rakita
313
Simo Popadić
Strojičani u ustanku
317
Mesud Hotić
Sjećanja na Radu Marijanca
319
Ljubomir Cumbo
Početak ustanka u Babićima
323
Spiro Jovišević
Narodni heroj Milan Ilić
326
Trivun Jovišević
Crvena zastava na Todinoj magazi
331
Tode Milovac
Hapšenje seljaka iz Volara i Gorice
333
Dragojlo Markić
Prvi stupljani u ustaničkim redovima
335
Dušan Maksimović
Ustaničko selo Gorica
337
Žarko Purić
Akcija ustanika kod Jajca
340
Petar Rakita
Napad na željezničku stanicu Bravnice
342
Ilija Ponjević
Prve akcije ustanika u Janju
343
Mirko Ponjević
Goloruki u jurišu
346
Todor Jokić
Prva borba na Gorici
348
Dušan Zečević
Akcije ljušanske čete kod sela Barica
350
Marko Ponjević
Razoružao sam žandara
352
Bogoljub Gavranić
Sjećanje na braću Mirka i Petra Peću
354
Gliša Gluvić
Pljevski „Topovi”
357
Spiro Jovišević
Formiranje podobzirske čete
359
Ilija Ponjević
Borba za oslobođenje Šipova i Jezera
364
Gliša Gluvić
Zakletva narodnih boraca
369
Milan Cumbo Bele
Borbe Prve janjske čete
371
Stojan Savić
Prve borbe treće čete Bataljona „Iskra"
375
Petar Vidović
Napad na Jezero
378
Tođor Jokić
Ustanička artiljerija
382
Mile J. Nišić
„Poklonjeni” puškomitraljez
384
Gliša Gluvić – Pera Lekić
Liječenje ranjenika na Kozilima
386
Jovo Nikolaš
Postao sam Partizan
390
Nurija Ribić
Sa Mehom Kestenom među borcima za slobodu
393
Zlata Miličević-Salom
Odlazak u partizane
395
Branko Lacić
Naše djelovanje „u zgradi ustaške” policije
397
Ahmed Džubo
Punktovi NOP-a u Jajcu
399
Hanka Materić-Rujanac
Put ka slobodi
405
Mirko Mijatović
Okupljanje rodoljuba u Krezluku
407
Drago Topić
Odlazak grupe donjovakufskih omladinaca u partizane
410
Ljiljana Miralem
Otpor omladine okupatoru i njegovim slugama
414
Milenko Zagorac
Najteži dani u Donjem Vakufu
416
Milan Matić
Između slobodne teritorije i neprijateljskih uporišta
422
Milan Vujić
Spasonosno poznanstvo
426
Dominko Antunović
Sa Jusufom Filipovicem u Jasenovačkom logoru
428
SEPTEMBARSKA OFANZIVA
Radomir Mitrić
Neprijateljska ofanziva na Janj i Pljevu
434
Ilija Ponjević
Treća četa Bataljona „Gorki” u odbrani Janja
446
Simo Vidović
Hrabri komandir – Gojo
450
Marko Ponjević
Povlačenje sa Gorice
434
Spiro Jovišević
Tridesetom u vatri
456
Mirko Ponjević
U zbjegu
459
Cvijan Jovišević
Joka je sačuvala puškomitraljez
462
Stanko Rakita
Zločin ustaša u Ilica Košari
403
Branko Rakita
Pokolj u Kičelevom brdu
404
Simo Vidović
Zločin u Babićima
467
Joka Rakita
Najbolniji dani u mom životu
471
Cvijan Jovišević
Izgorjeli su u vodenici
475
Pero Miličić
Grobnica nepoznatih
477
Svetko Mitrić
Kako sam preživio septembarsku ofanzivu
480
Jovo Todorić
Divljačka najezda ustaša
482
Mirko Šumar
Dijete na bajonetu
484
Jovo Jandrić
Zbjegovi na Vitorogu
486
Lazar Simić
Odbrana dolinom Plive i naši protivnapadi
489
Danilo Rakita
Ljušanski slučaj
495
Marinko Lujić
Kako sam preživio zvjerstva ustaša u Mujdžićima
499
FORMIRANJE TREĆEG KRAJIŠKOG ODREDA I BORBE DO KRAJA 1941. GODINE
Radomir Mitrić
Formiranje Trećeg krajiškog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda 512
Todor Jokić
Formiranje Bataljona „Pelagić”
516
Nemanja Vlatković
Narodni heroj Dušan Metlić
522
Ilija Ponjević
Borba na Grbavičkom polju
526
Nurija Ribić
Sjećanje na Mustafu Ganibegovića-Ganiju
529
Spaso Kalaba
Formiranje i borbene akcije Sedme čete (Lisinske)
533
Milko Suknjaja
Sjećanje na 1941.
544
Milan Gutić
Formiranje Sedme janjske čete
547
Spiro-Špika Ilić
Iz zbjega u stroj čete
549
Slavko Malinović
Prva borba protiv Italijana
551
Mesud Hotić
Prodor u dolinu Vrbasa
553
Ilija Ponjević
Napad na Donji Vakuf i Semešnicu
556
Milan Prole
Borba na Kupreškom polju
560
Ahmed Džubo
Sjećanje na Jakicu Altarca
562
Petar Vidović
Kurir za Drvar
566
Radomir Mitrić
Borbe u dolini Plive i pokušaj naših jedinica da zauzmu Jajce
569
Stanko Rakita
Sjećanje na Vida Rađmana
575
Risto Zubić
Uticaj ustanka u Janju i Pljevi na razvoj ustanka u kupreškim selima
578
IV
FORMIRANJE OKRUŽNOG KOMITETA KPJ I ORGANA NARODNE VLASTI
Radomir Mitrić
Aktivnost Okružnog komiteta KPJ u Janju i Pljevi
583
Vaskrsija Stupar
Sjećanje na Kasima Hadžića
588
Ilija Sakan
Osnivanje i aktivnosti opštinskog narodnog odbora u Strojicama
591
Gliša Gluvić
Pozadinska vlast u Pljevi
593
Jovo Mitrić
Organizovanje narodnooslobodilačkih odbora u Grbavici
596
Radomir Mitrić
Veza sa organizacijom KPJ u Jajcu
599
       Spisak boraca sa jajačkog područja poginulih 1941.603
BIBLIOTEKA