Skupina avtorjev / gruppo di autori: KRIŽANI V BOJU ZA SVOBODO / S. CROCE NELLA LOTTA PER LA LIBERTA
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga / intero libro - pdf *   
* * *
   * kazalo / indice *   
* * *
Slovensko besedilo
Predgovor9
Iz zgodovine Križa13
    Nastanek in razvoj Križa15
    Dolga pot boja in trpljenja21
    Kulturno-prosvetna dejavnost29
    Predvojno delavsko gibanje37
    Križani v ječah Sremske Mitroviče61
    Narodnoosvobodilna borba 1941–1945.63
    V prekomorskih enotah NOV Jugoslavije79
Padli za svobodo85
Seznami borcev in deportirancev113
Pričevanja in zapisi133
 
Testo italiano
Cenni storici su S. Croce197
    L'origine e lo sviluppo di S. Croce199
    Il lungo cammino della lotta e della sofferenza204
    Il movimento operaio nell'anteguerra211
    La lotta di liberazione nazionale230
    Traduzione delle didascalie241
BIBLIOTEKA