Grupa autora: SRBIJA U NOB; ISTOČNA SRBIJA
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * dokumenti *   
   * sadržaj *   
* * *
      PredgovorVII
USTANAK
Pripreme za oružanu borbu5
Boljevački partizanski odred13
Zaglavsko-timočki partizanski odred23
Krajinski partizanski odred26
Majdanpečki partizanski odred32
PRVA RATNA ZIMA
Borbe u svrljiškom kraju i u Zaplanju41
Poraz majdanpečkih partizana49
Mesne partizanske desetine u akciji51
Aktivnost komunista u gradovima i selima55
NAJTEŽI DANI RATA
Plamen borbe nije se gasio63
Politički uticaj partijske organizacije69
U uslovima terora75
Čete u Krajini, u Timoku, oko Boljevca82
PRVI BATALJONI NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE
Partijske konferencije89
Borbe Prvog, Drugog i Trećeg bataljona95
JEDINSTVO FRONTA I POZADINE
Koncentracioni logor u Boru119
Politički rad u narodu125
Tri stotine skojevaca135
Šta je neprijatelj znao o narodnooslobodilačkom pokretu140
ČASOVI IZMEĐU BORBI
Partizani pesnici, glumci, hroničari147
Kako su se borci hranili, odevali i lečili156
PREKO MORAVE
Toplica, Jablanica i Crna Trava — područje novih okršaja165
Na političkim i vojnim kursevima178
Partijska organizacija u Boru181
Zlodela crnih trojki185
BRIGADA U TIMOKU
Dvadeset četiri borbe za dvadeset pet dana195
Saradnja četnika i Nemaca205
OSLOBOĐENJE
Pogibija Bugara kod Belog Potoka i četnika na Bukoviku213
Dvadeset treća divizija oslobađa Zaječar222
Nove brigade iz Timoka, Zaglavka i boljevačkog kraja231
Rad organa narodne vlasti i vojne pozadine238
Susret sa Crvenom armijom246
Nemci su potučeni254
Pred novim zadacima268
      Dokumenti281
      Pogovor325
BIBLIOTEKA