Dr Slobodan V. Ristanović: TO SU NAŠIH RUKU DELA – Herojska i slavna epopeja omladinskih radnih akcija 1941–1990.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * Kraći pregled svih omladinskih radnih akcija u Jugoslaviji 1941–1990 *   
   * literatura *   
   * sadržaj *   
* * *
„SVI U BORBUʺ – SVE ZA FRONTʺ5
OMLADINSKA RATNA ŽETVA U SANIČKOJ DOLINI 1942.13
SEČA DRVA NA CRNOM VRHU34
SEČA DRVA NA RUDNIKU66
SEČA DRVA NA TARI75
SEČA DRVA NA BORANJI79
BERBA KUKURUZA I SETVA U VOJVODINI90
PROKOPAVANJE POSAVSKOG KANALA109
ORA „BEČEJSKI KANALʺ120
OMLADINSKE PRUGE123
PRVA OMLADINSKA PRUGA BRČKO–BANOVIĆI123
OMLADINSKA PRUGA ŠAMAC–SARAJEVO193
OMLADINSKA PRUGA NIKŠIĆ–TITOGRAD301
PRUGA KUČEVO–BRODICA306
PRUGA ŠABAC–ZVORNIK310
OMLADINSKA PRUGA BANJA LUKA – DOBOJ317
„PRUGA SNOVAʺ: BEOGRAD–BAR337
NOVI BEOGRAD – GRADITELJSKI PODUHVAT VEKA355
AUTOPUT „BRATSTVO–JEDINSTVOʺ487
DEONICA BEOGRAD–ZAGREB489
DEONICA ZAGREB–LJUBLJANA547
IZBOR OSNOVNOG PRAVCA AUTOPUTA BEOGRAD–ĐEVĐELIJA605
PRIPREMNI RADOVI NADEONICI OD PARAĆINA DO LESKOVCA606
DEONICE PARAĆIN–NIŠ I DEMAR KAPIJA – NEGOTINO NA VARDARU611
DEONICE MALOŠIŠTE–GRDELICA U SRBIJI I UDOVO–ĐEVĐELIJA U MAKEDONIJI633
DEONICA GRDELICA–SKOPLJE 1961685
DEONICA PARAĆIN–OSIPAONICA737
POSLEDNJA DEONICA OSIPAONICA–BEOGRAD749
MAGISTRALNI PUT PRELJINA – ČAČAK – POŽEGA – TITOVO UŽICE759
JADRANSKA MAGISTRALA770
DEONICA BIJELO POLJE – KOLAŠIN770
OMLADINSKE FABRIKE793
FABRIKA TEŠKIH MAŠINA ALATLJIKA „IVO LOLA RIBARʺ U ŽELEZNIKU793
ŽELEZARA U ZENICI807
ZAVODI RR U NIŠU807
MAGNOHROMʺ U KRALJEVU808
KERAMIKAʺ MLADENOVAC809
VALJAONICA BAKRA U SEVOJNU812
FABRIKA KABLOVA U SVETOZAREVU830
FABRIKA AUTOMOBILA „CRVENA ZASTAVAʺ U KRAGUJEVCU862
NOVA ŽELEZARA U SMEDEREVU866
HIDROELEKTRANE868
SISTEM VLASINSKIH HIDROELEKTRANA868
HIDROELEKTRANA „ZVORNIKʺ – PRVENAC NA DRINI892
MAVROVSKE HIDROELEKTRANE904
HE „JABLANICAʺ NA RAMI I NERETVI906
HE „VINODOLʺ913
 
UVEK MASOVNE LOKALNE RADNE AKCIJE915
POZNATI AKCIJAŠKI CENTRI918
GORANSKE NASELJSKE AKCIJE923
ORA „BEOGRADʺ931
      ORA „ADA CIGANLIJAʺ931
      NEPREKINUTI NIZ OMLADINSKIH RADNIH AKCIJA NA TERITORIJI BEOGRADA940
ORA „SAVA950
ORA „ZELENI POJAS ĐERDAPAʺ (1964–1970. I 1976–1978)956
ORA „SUTJESKAʺ966
ORA „MORAVAʺ985
ORA „NIŠʺ1011
ORA „ŠABACʺ1016
ORA „KOZARAʺ1017
ORA „KOZJANSKOʺ1021
ORA „KOPAONIKʺ1022
ORA „PARTIZANSKI PUTʺ1025
ORA „PALIĆʺ1030
ORA „DELIBLATSKI PESAKʺ1035
ORA „KRAGUJEVACʺ1042
ORA „IBAR–LEPENACʺ1043
IZGRADNJA DRUGE TRAKE AUTOPUTA KROZ SRBIJU I MAKEDONIJU1049
ORA „ŠAMAC–SARAJEVO '78ʺ1067
ORA „ĐERDAPʺ1075
ORA „PODRINJE–KOLUBARAʺ1081
ORA „POŽAREVAC 1983–1987.ʺ1086
ORA „MK SMEDEREVOʺ1092
PIONIRSKA RADNA ANKCIJA „RTANJʺ1096
ORA „VRANJEʺ1102
JOŠ JEDAN MASOVNIJI SUSRET PRVIH GRADITELJA NOVOG BEOGRADA I UČESNIKA OSTALIH RADNIH AKCIJA1114
MLADI ISTRAŽIVAČI SRBIJE I VOLONTERSKI PROGRAMI1117
AKTIVNOST NOVOOSNOVANOG UDRUŽENJE UČESNIKA OMLADINSKIH RADNIH AKCIJA I VOLONTERA SRBIJE1120
OSNOVNE ODLIKE I VASPITNO-OBRAZOVNE VREDNOSTI OMLADINSKIH RADNIH AKCIJA1123
      KRAĆI PREGLED SVIH OMLADINSKIH RADNIH AKCIJA U JUGOSLAVIJI OD 1941. DO 1990. GODINE1126
      LITERATURA1130
      BELEŠKA O AUTORU1133
BIBLIOTEKA