Ivo Matović: POVRATAK RATNIKA
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * sadržaj *   
* * *
sadr┼żajstrana
VOJVOĐANI NA BOSANSKIM STRANAMA5
Srem, nemirno ratište10
Politkom Mitraljez, Pinki i Kusa14
Na Majevici i u Birču20
Rvanje s Šestom pukovnijom24
S PROLETERIMA, U JURIŠU28
Prvi ispit — Srebrenica30
Posustali pred Kikom33
Trenutak Grozde Matić37
U sastavu Šesnaeste divizije40
Borbe s legionarima43
Komunisti na delu46
Osvajanje Caparda51
Drugo oslobođenje Bijeljine54
BORBE U SREMU57
Gunja, predstraža Brčkog58
Doki, Maca i Milivoj — pred bunkerom62
POVRATAK U BOSNU67
Dani odmora ratnika68
Partijsko savetovanje brigade72
Lipićev bataljon pred tenkovima75
MIRIČINA, UVOD U RATNU 1944. GODINU79
Na Krivaji, pred čelikom81
Bombaš Kapetanovićka i Drago konjovodac86
Napad — najbolja odbrana brigade91
Nišandžije Iksan i Šarac93
Čišćenje Trebave od četnika96
Borbe s „Handžar“ divizijom101
Titova pohvala brigadi105
BORBE ZA PREBACIVANJE U SRBIJU107
Oslobođenje Kladnja109
Intendant Arcapula112
Borbe za Lopare114
KA BOSNI, U SUSRET LIČANIMA119
Drama na Vranicama122
STAZAMA PETE OFANZIVE127
U središtu operacije „Ribecal“128
Poslednji zalogaj — ranjenicima132
Ka Barnom Dolu, 60 metara na čas133
Rastanak s topovima135
Tito lično brine za korpus137
Bitka za ranjenike, pod Durmitorom139
Streljanje obaveštajca Ruskinje143
OD DRINE DO SAVE, PREKO BEOGRADA146
Preko Drine, u prethodnici korpusa147
U Srbiji, septembra 1944.151
Drugi bataljon od Kamenice do Lešnice156
Izdao, pa poginuo kao čovek159
Smrt partijskog sekretara Grozde161
Učešće u borbama za oslobođenje Beograda163
U SREMU, POSLE DVE GODINE168
Odlikovanje Ordenom oslobođenja171
Dobrodošlica novom oružju174
DRAVA, ISPIT ZRELOSTI BRIGADE177
Borbe za Moslavinu179
Iskustva iz borbe za Vašarište184
U sastavu Treće armije NOVJ186
Bolman, trenutak savesti skojevaca188
NASTUPANJE DO EDENDORFA I DO — SLOBODE193
Prvi bataljon u prethodnici195
Pozdrav slobodi iz Galicina199
Susret s Titom u Subotici201
Opet u Semberiju, protiv čelnika204
      POGOVOR207
BIBLIOTEKA