Dušan Lukač: TREĆI RAJH I ZEMLJE JUGOISTOČNE EVROPE – 3. deo (1941—1945)
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * registar *   
   * sadržaj *   
* * *
TREĆA KNJIGA
OD POHODA NA ISTOK JUNA 1941. DO PORAZA VERMAHTA KOD STALJINGRADA U ZIMU 1942/43.
      Uvod5
UOČI NACISTIČKOG POHODA NA ISTOK15
1. Razbijanje i podela teritorije kraljevina Jugoslavije i Grčke i igre oko Nezavisne Države Hrvatske18
2. Satelitska Mađarska zaposeda delove jugoslovenske teritorije24
3. Neuspeli pokušaji Antoneskua da dobije delove razbijene Kraljevine Jugoslavije28
4. Bugarska teritorijalna proširenja na račun kraljevina Jugoslavije i Grčke31
5. Podela teritorije Kraljevine Grčke35
6. Formiranje okupacionog i kvislinškog sistema na Balkanu39
7. Osiguranje osetljivog boka prema Turskoj u vreme pokretanja pohoda na Istok46
8. Posebne mere za pacifikaciju Jugoistoka51
9. Privredne mere prema Jugoistoku posle aprilskog rata 1941.59
10. Poslednje pripreme za pohod na Istok66
11. Blok dokumentarnih fotografija71
Glava prva
MESTO I ULOGA JUGOISTOČNE EVROPE U SENCI NEUSPELOG BLICKRIGA NA ISTOKU 1941.
79
1. Novo ratište na prostorima razbijene Jugoslavije85
2. Pokušaj gušenja ustanka u Srbiji91
3. Problemi u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i pokušaj njihovog rešavanja99
4. Nemačka ofanziva u Srbiji u jesen 1941.104
5. Rezultati političkih i vojnih angažovanja Rajha na jugosloven-skom području, sa posebnim osvrtom na stanje privrednih veza119
6. Ratom premorena Grčka pod okupacijom sila Osovine do kraja 1941.122
7. Hortijeva Mađarska u vreme zasnivanja »novog« poretka na jugoistoku Evrope u drugoj polovini 1941. godine131
8. Neostvareni Antoneskuovi planovi o prodoru na Istok143
9. Nemačko-bugarski odnosi od pohoda na Istok do poraza pod Moskvom153
10. Jačanje nemačko-turske saradnje u drugoj polovini 1941.164
11. Osobenosti ekonomskih odnosa Nemačke i zemalja jugoistočne Evrope u drugoj polovini 1941. godine177
12. Blok dokumentarnih fotografija185
Glava druga
BALKANSKO RATIŠTE U 1942. GODINI
195
1. Pokušaji okupatora da ugasi žarište NOP u istočnoj Bosni (januar i februar 1942. godine)200
2. Neuspela operacija čišćenja u istočnoj Bosni i novi uspesi NOP početkom 1942. godine206
3. Pripreme proletnjih operacija protiv NOP213
4. Nesporazumi među saveznicima u proletnjim operacijama protiv NOP u istočnoj Bosni219
5. Kozarski partizanski bedem224
6. Stari problemi odnosa Nemačka—NDH—Italija u novom ruhu226
7. Nediđeve pretnje demisijama231
8. Još jedan neuspeh Vermahta u borbama protiv NOP i DVJ236
9. Posedanje i utvrđivanje »jugozapadne linije osiguranja« i novi neuspesi Nemaca245
10. Privredna eksploatacija jugoslovenskog prostora249
11. Bezdušna eksploatacija Grčke261
12. Blok dokumentarnih fotografija284
Glava treća
SATELITSKE ZEMLJE I TURSKA U VREME NOVOG NACISTIČKOG POKUŠAJA PRODORA NA ISTOK U 1942.
293
1. Otpori hortijevske Mađarske novim pritiscima294
2. Oružane pretnje oko arbitražne granice u Transilvaniji304
3. Privreda Mađarske u vreme novih neuspeha na Istoku u 1942. godini314
4. Konzervativna rumunska buržoazija najdosledniji saveznik nacista u ponovljenom pohodu na Istok321
5. Privredno angažovanje Rumunije u službi rata na Istoku u 1942. godini337
6. Bugarsko-nemački odnosi u 1942.348
7. Angažovanje privrednih potencijala Bugarske u novom pohodu Nemačke na Istok364
8. Turska pred novim pritiscima Nemačke u 1942.370
9. Neuspeh Nemačke da iskoristi panturanski pokret381
10. Privredni odnosi Nemačke i Turske u 1942. godini385
11. Blok dokumentarnih fotografija390
12. Neke značajnije osobenosti odnosa Trećeg Rajha i zemalja jugoistočne Evrope u prvoj fazi rata na istoku397
ČETVRTA KNJIGA
TREĆI RAJH I ZEMLJE JUGOISTOČNE EVROPE (1943—1945)
Glava prva
OD PORAZA PRED STALJINGRADOM DO KAPITULACIJE ITALIJE
405
1. Mogućnost invazije anglo-američkih snaga na Balkanu i mere za njeno neutralisanje408
2. Pregovori predstavnika Vermahta i NOV i POJ o razmeni zarobljenika421
3. Neuspeh poslednjeg pokušaja opkoljavanja i uništavanja glavnine snaga NOV i POJ431
4. Raskid Italije sa Nemačkom i odjek njene kapitulacije na području Jugoistoka443
5. Grčka na isturenoj liniji nemačke odbrane na Jugoistoku456
6. Mađarsko-nemački odnosi u senci krupnih događaja na svetskim ratištima u 1943. godini469
7. Pogoršavanje odnosa nacističke Nemačke i satelitske Rumunije485
8. Bugarska u ulozi glavnog Hitlerovog žandarma na Balkanu499
9. Nemačko-turski odnosi u 1943. godini515
10. Blok dokumentarnih fotosa533
Glava druga
OD KAPITULACIJE ITALIJE DO PRODORA CRVENE ARMIJE NA BALKAN (SEPTEMBAR 1943 — AVGUST 1944)
539
1. Pokušaj okupatora da pronađu nove mogućnosti u borbi protiv NOV i POJ543
2. Nojbaherova velikosrpska federacija — mamac za okupljanje kvislinga u istočnim delovima Jugoslavije558
3. Prenošenje težišta NOR na istočne krajeve zemlje posle neuspelog pokušaja Vermahta da zarobi Josipa Broza Tita i obezglavi rukovodstvo NOP u Jugoslaviji u proleće 1944.568
4. Grčki Narodnooslobodilački pokret između Nemaca i Britanaca u 1944. godini579
5. Treći Rajh i Albanija — korištenje Kosova za pridobijanje kvislinga u Albaniji598
6. Nemačka okupacija Mađarske614
7. Progoni i ubijanje Jevreja630
8. Blok dokumentarnih fotosa657
Glava treća
JESEN 1944. KATASTROFALNA ZA NEMAČKE NACISTE NA JUGOISTOKU EVROPE
671
1. Izlazak satelitske Rumunije iz hitlerovskog tabora672
2. Nemačko-bugarski odnosi u vreme slabljenja moći kvislinga — naročito u anektiranim zemljama i oslobođenje Bugarske687
3. Turska u vreme slabljenja moći Nemačkog Rajha701
4. Kritična jesen 1944. na Jugoistoku Evrope za »novi« poredak713
5. Iseljavanje folksdojčera sa Jugoistoka726
6. Pooštrena eksploatacija zemalja jugoistočne Evrope u poslednjoj fazi drugog svetskog rata735
7. Oslobođenje zapadnih delova Mađarske i Jugoslavije756
8. Blok dokumentarnih fotosa775
9. Zaključak787
10. Skraćenice807
11. Registar811
BIBLIOTEKA