Mladen Stefanović: ZBOR DIMITRIJA LJOTIĆA
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * registar *   
   * sadržaj *   
* * *
    PREDGOVOR5
Glava I
1. OSNIVANJE I DELATNOST LJOTIĆEVOG POKRETA ZBOR 1934—1941.
Nastanak pokreta i organizacioni oblici ispoljavanja fašističke ideologije u Jugoslaviji11
Dimitrije Ljotić16
Objedinjavanje nacionalističkih grupa u pokret Zbor22
Program i ideološka platforma Zbora29
Stvaranje organizacija Zbora35
2. MESTO ZBORA U POLITIČKOM SISTEMU BURŽOASKE JUGOSLAVIJE
Učešće Zbora na skupštinskim izborima 1935. i 1938. godine41
Pokušaj stvaranja fronta jugoslovenskih nacionalista47
Sukob Ljotića i Stojadinovića49
Rascep u voćstvu Zbora54
Odnos Zbora prema vladi Cvetković—Maček57
Organizacija nacističke obaveštajne službe u Jugoslaviji. Afera Zbor – Tehnička unija63
Antifašističke akcije komunista protiv Zbora72
Zabrana Zbora84
Glava II
OSLONAC OKUPATORU: MESTO LJOTIĆEVOG ZBORA U KVISLINŠKOM REŽIMU
Okupacija i komadanje Jugoslavije 1941.101
Nemačka uprava u Srbiji i formiranje kvislinškog komesarskog aparata109
Dimitrije Ljotić izvanredni komesar za obnovu Smedereva120
Dimitrije Ljotić i pokret Draže Mihailovića123
Početak terora koji su vršili okupator i domaći izdajnici127
Obnavljanje političke delatnosti Ljotićevog pokreta i njegova uloga pri formiranju kvislinške vlade Milana Nedića131
Glava III
ORUŽANA SNAGA KONTRAREVOLUCIJE
Formiranje Ljotićevih oružanih odreda145
Velika neprijateljska ofanziva i formiranje Šumadijskog kora160
Preki sudovi, logori i progoni169
Ljotićevi odredi i ostale neprijateljske snage u Srbiji u toku 1942. godine173
Žestoke borbe ljotićevaca protiv partizana u zapadnoj Srbiji i Šumadiji i u istočnoj i južnoj Srbiji180
Glava IV
KVISLINŠKI PLANOVI O PREUREĐENJU SRBIJE
1. EKONOMSKE, PROSVETNE I VOJNE MERE NA STABILIZOVANJU OKUPATORSKOG REŽIMA
Logor u Smederevskoj Palanci197
Nacionalna služba rada za takozvanu obnovu Srbije211
Prosvetna reforma po nacističkom uzoru218
Reorganizacija Ljotićevih dobrovoljačkih odreda i formiranje Srpskog dobrovoljačkog korpusa222
2. KONCEPCIJE O STVARANJU VELIKE SRBIJE
Predlozi ljotićevaca o uređenju „Nezavisne države"230
Dolazak Hermana Nojbahera i nastojanja da se ojačaju i objedine svi kvislinzi235
Pokušaji kvislinga da stvore federaciju izmeću Srbije i Crne Gore240
Težnje kvislinga da Srbiji pripoje teritoriju istočne Bosne i Sandžaka244
Ljotićevo i Nedićevo uspostavljanje veza sa predstavnicima jugoslovenske izbegličke vlade uz pomoć Nemaca251
Glava V
KONCENTRACIJA SNAGA KONTRAREVOLUCIJE I NJIHOV SLOM
Prisilna mobilizacija mladića za Ljotićeve dobrovoljačke pukove i njihova borba protiv narodnooslobodilačkog pokreta259
Sporazum Nedića i Ljotića sa Dražom Mihailovićem. Saradnja ljotićevaca sa četnicima Momčila Bujića i Pavla Burišića273
Poslednji Ljotićevi planovi o „spasavanju Srbije" uz pomoć Draže Mihailovića282
Povlačenje iz Srbije294
Koncentracija ljotićevaca i ostalih kvislinga u Sloveniji303
Izmena poruka izmeću Dimitrija Ljotića i Draže Mihailovića i uspostavljanje radio-veza313
Aktivnost ljotićevaca u Sloveniji i pokušaj saradnje sa sovjetskim izdajničkim generalom Vlasovom320
Neuspeh diverzantoko-terorističkog plana ljotićevaca i drugih domaćih izdajnika325
Smrt Dimitrija Ljotića i bekstvo njegovih pristalica u Italiju i Austriju326
    SKRAĆENICE335
    IZVORI I LITERATURA337
    REGISTAR LIČNIH IMENA351
BIBLIOTEKA