Antun Giron: ZAPADNA HRVATSKA U DRUGOM SVJETSKOM RATU
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
   * kazalo *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
PREDGOVOR5
UVOD9
Prvi dio
PREVLAST KRALJEVINE ITALIJE NA PODRUČJU ZAPADNE HRVATSKE OD TRAVANJSKOGA RATA DO UGOVORA O PRIMIRJU 1943. GODINE
1.ZAPADNA HRVATSKA OD TRAVANJSKOGA RATA 1941. DO VOJNIH USPJEHA SAVEZNIKA SREDINOM 1943. GODINE29
    1.1.DRUGI SVJETSKI RAT I RASPAD VERSAILLESKOG SUSTAVA29
        1.1.1.Razdoblje vojnih i diplomatskih uspjeha sila Osovine do 1941. godine29
        1.1.2.Kombinacije zaraćenih sila s Kraljevinom Jugoslavijom i njeno pristupanje Trojnom paktu31
        1.1.3.Travanjski rat i podjela Kraljevine Jugoslavije33
        1.1.4.Ustrojstvo Nezavisne Države Hrvatske i njeni odnosi s Kraljevinom Italijom i Trećim Reichom37
        1.1.5.Politička opredjeljenja protivnika ustaškoga pokreta i politike NDH na području Hrvatske41
    1.2.ZAPADNA HRVATSKA OD SLOMA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE DO POKRETANJA PARTIZANSKOGA RATA45
        1.2.1.Uspostavljanje vlasti NDH na primorsko-goranskom području i Rimski ugovori s Kraljevinom Italijom46
        1.2.2.Aneksionistička politika Kraljevine Italije na primorsko-goranskom području54
        1.2.3.Okupljanje i ilegalna djelatnost protivnika talijanske okupacije i ustaškoga režima59
        1.2.4.Istra i Rijeka u programima hrvatskih i talijanskih antifašističkih stranaka65
    1.3.RAZVOJ ANTIFAŠISTIČKOGA POKRETA I PARTIZANSKI RAT U ZAPADNOJ HRVATSKOJ OD LJETA 1941. DO JESENI 1942. GODINE67
        1.3.1.Počeci partizanskoga rata i stvaranje temelja Narodnooslobodilačkoga pokreta68
        1.3.2.Ofenzivne operacije primorsko-goranskih partizana i širenje baze NOP-a73
        1.3.3.Raslojavanje HSS-a na primorsko-goranskome području i uključivanje lijevoga krila stranke u NOP78
        1.3.4.Polarizacija u JUREPO-u i uključivanje dijela sušačkoga vodstva u četnički pokret79
        1.3.5.Represivne mjere, provedba etničkoga čišćenja i prvi infojbamenti na području Julijske krajine82
        1.3.6.Jačanje vojne i političke komponente NOP-a na primorsko-goranskome području87
        1.3.7.Utemeljenje NOP-a u Istri i Rijeci89
2.PREKRETNICA U DRUGOME SVJETSKOME RATU I NJEN ODRAZ NA PRILIKE U OKUPIRANOJ KRALJEVINI JUGOSLAVIJI I HRVATSKOJ95
    2.1.UTJECAJ POBJEDA ANTIFAŠISTIČKE KOALICIJE NA MIJENE U PLANOVIMA OSOVINSKIH SAVEZNIKA, NOP-a I SREDIŠNJICE HSS-a95
        2.1.1.Operativna inicijativa, politika i planovi sila Antifašističke koalicije od sredine 1942. do sredine 1943. godine96
        2.1.2.Planovi i mjere osovinskih saveznika na području NDH98
        2.1.3.Orijentacija komunističkoga vodstva NOP-a na preuzimanje vlasti i provedbu druge faze socijalističke revolucije100
        2.1.4.Nova aktivna politika vodstva HSS-a103
    2.2.GORSKI KOTAR, KVARNERSKO PRIMORJE I ISTRA OD JESENI 1942. DO SLOMA KRALJEVINE ITALIJE105
        2.2.1.Vojni planovi i političke mjere Kraljevine Italije u cilju očuvanja pozicija na anektiranome primorsko-goranskome području105
        2.2.2.Provedba aktivne politike središnjice i pristupanje organizacije HSS-a Kvarnerskoga primorja NOP-u107
        2.2.3.Stapanje JUREPO-a i četničkoga pokreta110
        2.2.4.Ustroj teritorijalno-upravnoga sustava NOP-a na primorsko-goranskome području i nastanak taktičkih jedinica NOVH114
        2.2.5.Teritorijalno-upravno osamostaljivanje Istre u okviru NOP-a Hrvatske127
        2.2.6.Kompromis komunističkih stranaka Hrvatske i Italije u Rijeci134
3.KAPITULACIJA KRALJEVINE ITALIJE I NJENE POSLJEDICE NA PRILIKE U ZAPADNOJ HRVATSKOJ139
    3.1.PLANOVI I PRIPREME OSOVINSKIH SAVEZNIKA I NOP-a HRVATSKE U OČEKIVANJU SLOMA KRALJEVINE ITALIJE139
        3.1.1.Kriza Kraljevine Italije i rušenje fašističkoga režima139
        3.1.2.Vojne i političke pripreme Trećega Reicha i dvostruka igra Badoglijeve vlade143
        3.1.3.Kascheova ponuda Paveliću i pripreme NDH za preuzimanje vlasti u Kvarnerskome primorju149
        3.1.4.Neadekvatne vojne pripreme NOP-a na području Zapadne Hrvatske uoči kapitulacije Kraljevine Italije150
    3.2.RAZORUŽANJE TALIJANSKIH OKUPACIJSKIH SNAGA NAKON OBJAVE PRIMIRJA IZMEĐU UJEDINJENIH NARODA I KRALJEVINE ITALIJE153
        3.2.1.Razoružavanje talijanskih postrojba i uništenje četničkih formacija (M.V.A.C.) u Gorskome kotaru153
        3.2.2.Razoružavanje talijanske vojske na obalnome području od Sušaka do Senja te na otocima Krku, Rabu i Pagu158
        3.2.3.Sporazum talijanskoga generala Gambare i njemačkoga pukovnika Völchera o predaji Rijeke162
        3.2.4.Desant snaga NOV i POH na cresko-lošinjski otočni prostor i uništenje četnika na Lošinju165
        3.2.5.Općenarodni ustanak u Istri i aktiviranje Nacionalne fronte akcije169
        3.2.6.Rijeka ostaje pod kontrolom Kraljevine Italije174
    3.3.JAČANJE VOJNOGA POTENCIJALA NOP-a U ZAPADNOJ HRVATSKOJ NAKON PREDAJE TALIJANSKE VOJSKE176
        3.3.1.Formiranje novih jedinica NOV i POH na primorsko-goranskome području177
        3.3.2.Stvaranje mornaričkih snaga NOP-a na Kvarneru178
        3.3.3.Stvaranje istarskih jedinica NOV i POH180
    3.4.PREUZIMANJE VLASTI I PROVEDBA POLITIČKIH CILJEVA NOP-a HRVATSKE U OKRUZIMA GORSKI KOTAR I HRVATSKO PRIMORJE184
        3.4.1.Aktivnost vojne i civilne vlasti NOP-a u okrugu Gorski kotar od rujna do listopada 1943. godine185
        3.4.2.Aktivnost vojne i civilne vlasti NOP-a u okrugu Hrvatsko primorje od rujna do listopada 1943. godine187
        3.4.3.Uključivanje cresko-lošinjskoga otočnoga prostora u administrativne međe okruga Hrvatsko primorje189
    3.5.ODNOS KOALICIJE TALIJANSKIH ANTIFAŠISTIČKIH STRANAKA I NOP-a PREMA NACIONALNOME PITANJU I DRŽAVNOPRAVNOME STATUSU ISTRE192
        3.5.1.Program Nacionalne fronte akcije i Frausinov koncept jedinstvene antifašističke fronte Istre194
        3.5.2.Odluke predstavničkih tijela NOP-a Hrvatske o sjedinjenju Istre s državom matičnoga naroda198
        3.5.3.Utvrđivanje administrativnih međa hrvatske pokrajine Istre i osnutak Privremenoga pokrajinskoga NOO-a za Istru202
        3.5.4.Uhićenja i pogubljenja fašista u Istri tijekom rujanskoga ustanka205
        3.5.5.Programi i ciljevi riječkih građanskih antifašističkih struja i prelazak riječke organizacije PCI u nadležnost CK KPH207
Drugi dio
PREVLAST TREĆEGA REICHA NA PODRUČJU ZAPADNE HRVATSKE OD KAPITULACIJE KRALJEVINE ITALIJE DO SVIBNJA 1945. GODINE
1.NJEMAČKA OKUPACIJA ISTRE I KVARNERSKOGA PRIMORJA213
    1.1.OFENZIVNE OPERACIJE NJEMAČKE GRUPE ARMIJA B NA PARTIZANSKI TERITORIJ U ZAPADNOJ HRVATSKOJ213
        1.1.1.Slom istarskih partizanskih jedinica i njemačka okupacija Istre214
        1.1.2.Slom obrane 13. primorsko-goranske divizije NOVH na fronti kod Sušaka218
        1.1.3.Prodor njemačkih snaga preko čabarskoga kotara na Dolenjsko i Notranjsko222
        1.1.4.Operacije njemačkih snaga na pomorskome prostoru Kvarnera224
    1.2.AKTIVNOST OBNOVLJENIH JEDINICA NOVH I OFENZIVNE OPERACIJE NJEMAČKE GRUPE ARMIJA F227
        1.2.1.Obnova i aktivnost istarskih partizanskih četa krajem 1943. i početkom 1944. godine228
        1.2.2.Sređivanje i aktivnosti 13. primorsko-goranske divizije NOVH krajem 1943. godine231
        1.2.3.Pomorske veze Kvarnerskoga primorja i Dalmacije krajem 1943. i početkom 1944. godine233
        1.2.4.Ofenziva njemačkoga 15. planinskoga korpusa na partizanski teritorij u Lici, Gorskome kotaru i Kvarnerskome primorju235
    1.3.PROBLEMI NOP-a NAKON GUBITKA PARTIZANSKOGA TERITORIJA U ISTRI I KVARNERSKOME PRIMORJU239
        1.3.1.Kriza NOP-a i gospodarske teškoće okruga Gorski kotar240
        1.3.2.Stanje i problemi NOP-a u okrugu Hrvatsko primorje244
        1.3.3.Strategija KPH na planu oživljavanja NOP-a i osiguranju prevlasti u bloku antifašističkih snaga Istre247
    1.4.ODNOSI MEĐU OSOVINSKIM SAVEZNICIMA NAKON USPOSTAVE NJEMAČKE OPERATIVNE ZONE JADRANSKO PRIMORJE262
        1.4.1.Osnutak i organizacija vlasti na području njemačke Operativne zone Jadransko primorje263
        1.4.2.Aktivnost NDH na provedbi Poglavnikove državnopravne izjave o razrješenju Rimskih ugovora i protegnuću njene važnosti na Rijeku i istočni dio Istre272
        1.4.3.Planovi i pokušaji širenja utjecaja NDH na području njemačke Operativne zone Jadransko primorje277
        1.4.4.Politička orijentacija Građanskoga odbora na Sušaku i njegovo djelovanje u sprezi s povjerenikom Upravnoga povjereničtva Sušak-Krk281
        1.4.5.Uspostava poglavarstava na području nadležnosti Upravnoga povjereničtva Sušak-Krk u njemačkoj Operativnoj zoni Jadransko primorje285
        1.4.6.Ponovna uspostava poglavarstava NDH na području velike župe Vinodol i Podgorje286
    1.5.BORBE NJEMAČKIH SNAGA I JEDINICA 11. KORPUSA NOVH ZA PREVLAST NAD PROMETNICAMA I POMORSKIM PROSTOROM KVARNERA288
        1.5.1.Ofenziva njemačke 392. legionarske divizije na partizanski teritorij u Lici i Gorskome kotaru289
        1.5.2.Organizacija korpusne oblasti 11. korpusa NOVH na području Zapadne Hrvatske291
        1.5.3.Njemački plan obrane kvarnerskoga pomorskoga prostora i sukobi na moru295
        1.5.4.Planovi i aktivnost 97. korpusa i Operativnoga štaba NOVH za Istru u prvoj polovici 1944. godine298
2.PREVLAST KPH U ORGANIMA NOP-a ZAPADNE HRVATSKE I PROBLEM ŠIRENJA BAZE NOP-a U TADAŠNJOJ RIJECI307
    2.1.NOO-i I POLITIČKE ORGANIZACIJE NOP-a U FUNKCIJI ORIJENTACIJE KPH NA PREUZIMANJE VLASTI I PROVEDBU REVOLUCIONARNIH MIJENA307
        2.1.1.Proces preuzimanja vlasti i izgradnja upravno-sudskoga sustava NOP-a u okrugu Gorski kotar309
        2.1.2.Rad KPH na stvaranju uvjeta za preuzimanje vlasti u okrugu Hrvatsko primorje i problem razmeđivanja s Istrom319
        2.1.3.Stvaranje upravnoga sustava i političkih organizacija NOP-a Istre kao pretpostavke za provedbu revolucionarnih mijena334
        2.1.4.Politički ciljevi PCI, CLN-a i nesuglasja unutar hrvatskoga antifašističkoga bloka u Istri342
    2.2.RIJEČKO PITANJE U PLANOVIMA ZAPADNIH SAVEZNIKA I POLITIČKE STRUJE U TADAŠNJOJ RIJECI348
        2.2.1.Britanska i američka stajališta o Rijeci u projektima poslijeratne revizije jugoslavensko-talijanske granice348
        2.2.2.Program i politika riječkih liburnista350
        2.2.3.Težnje i politika riječkih autonomaša Zanelliana355
        2.2.4.Program i utjecaj CLN-a u Rijeci357
        2.2.5.Stvaranje političkih organizacija i pokušaj širenja baze NOP-a u Rijeci359
3.SLAMANJE VOJNE MOĆI TREĆEGA REICHA I USPOSTAVA RAVNOTEŽE VOJNIH SNAGA NA PODRUČJU ZAPADNE HRVATSKE363
    3.1.SLOM OBRANE HITLEROVE EUROPSKE TVRĐAVE I JUGOSLAVENSKO PITANJE U OKVIRU SPORAZUMA VELIKE BRITANIJE I SSSR-a O INTERESNIM SFERAMA363
        3.1.1.Europsko ratište u drugoj polovici 1944. godine364
        3.1.2.Odnosi unutar bloka velikih sila Antifašističke koalicije i pitanje interesnih sfera368
        3.1.3.Diplomatska aktivnost Velike Britanije i sklapanje sporazuma Tito-Šubašić u lipnju 1944. godine371
        3.1.4.Hrvatska kao najznačajnije političko i vojno uporište NOP-a376
    3.2.USPJESI 11. KORPUSA NOVH U ZALEĐU NJEMAČKE PROTUDESANTNE OBRANE KVARNERA I POLITIČKE PRILIKE U ZAPADNOJ HRVATSKOJ NAKON SPORAZUMA TITO—ŠUBAŠIĆ379
        3.2.1.Vojne snage i njihova aktivnost na operativnome prostoru 11. korpusa NOVH u drugoj polovici 1944. godine379
        3.2.2.Pomorske veze s Kvarnerom, osnivanje i aktivnost mornaričke pješadije II. POS-a388
        3.2.3.Ostvarenje političkih ciljeva KPH na partizanskome teritoriju okruga Gorski kotar390
        3.2.4.Grupiranje i politička previranja među građanskim strankama i strujama na Sušaku393
        3.2.5.Orijentacija i pripreme KPH za preuzimanje vlasti u okrugu Hrvatsko primorje398
        3.2.6.Uspon NOP-a u Istri402
        3.2.7.Razdoblje krize NOP-a i pripreme Oblasnoga NOO-a Istre za preuzimanje vlasti408
4.ZAVRŠNICA DRUGOG SVJETSKOG RATA I SLOM NJEMAČKIH SNAGA U ZAPADNOJ HRVATSKOJ413
    4.1.PLANOVI ZAVRŠNE OFENZIVE NA TREĆI REICH413
        4.1.1.Preimenovanje i reorganizacija NOVJ nakon formiranja vlade DFJ413
        4.1.2.Plan strateškoga okruženja Trećega Reicha i uloga vojnih snaga DFJ u realizaciji plana414
        4.1.3.Četvrta armija i njena uloga u realizaciji vojnih planova i političkih ciljeva DFJ415
    4.2.ZAVRŠNE OPERACIJE 4. ARMIJE JA NA PODRUČJU ZAPADNE HRVATSKE I KAPITULACIJA NJEMAČKIH SNAGA417
        4.2.1.Ličko-primorska operacija417
        4.2.2.Riječko-tršćanska operacija420
SAŽETAK425
SUMMARY435
RIASSUNTO445
Vrela i literatura471
Skraćenice497
Kazalo osobnih imena501
Kazalo zemljopisnih pojmova513
Bilješka o autoru527
BIBLIOTEKA