PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944. - 1946.; DOKUMENTI – Zagreb i središnja Hrvatska
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * kazalo *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
       Predgovor45
       Kratice63
1943., svibanj 26. - Izjava Inicijativnog odbora ZAVNOH-a i Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o ciljevima i načelima narodnooslobodilačke borbe67
1944., svibanj 9., Topusko - Deklaracija Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske69
1.1944., ožujak 28. - Povjereništvo CK KPH za sjevernu Hrvatsku izvješćuje CK KPH o posljedicama neprijateljske ofenzive u zagrebačkoj oblasti, uočenim slabostima partijske organizacije, naime, o primjeni „terorističkih metoda” (samovoljno uhićenje, prebijanje i ubijanje ljudi „za koje su oni pronašli da su banditi”) na području OK Bjelovar u suzbijanju utjecaja neprijatelja, te o stanju u X. korpusu „Zagrebačkom” NOV i POJ71
2.1944., ožujak 29. - Popis osoba iz Kotara Dugo Selo koje su likvidirane odlukama političkih i vojnih tijela NOB-a 1943. i početkom 1944., prema podacima ROC-a Prigorje73
3.1944., travanj 28. - Odjel za sudstvo ZAVNOH-a u vezi s izradom pravilnika za logore za prisilni rad, traži od Vojno-sudskog odsjeka Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske, da im budući da je „već ranije uredio svoje logore i o tome izdao i pravilnik”, žurno dostavi pravilnik i podatke o uređenju logora74
4.1944., svibanj 23. - Okružni NOO Bjelovar u proglasu Podravcima tvrdi da se komunisti „bore za slobodu, demokraciju i pravu narodnu vlast”, te im poručuje da se ne dopuste „zavarati niti plašiti od okupatora i njegovih raznobojnih sluga” i poziva ih da pristupaju u redove NOV-e75
5.1944., lipanj 16. - OZN-a za Baniju dostavlja Glavnom obavještajnom centru Hrvatske podatke o odboru sela Čuntić (Petrinja), koji su strijeljali77
6.1944., kolovoz 29. - Vijeće narodnog suda Vojne oblasti X. korpusa „Zagrebačkog” NOV i POJ pri Komandi moslavačkog područja, proglašava „narodnim neprijateljima” 13 osoba i presuđuje da se njihova imovina „kao i njihove obitelji ima (se) konfiscirati u korist N.O.F.”, te da se njihove „ima (se) prognati u neprijateljsko uporište”82
7.1944., rujan 5. - Sudski odjel Oblasnog NOO-a zagrebačke oblasti izvješćuje Okružni NOO Varaždin, da je potrebno da „najhitnije i najsavjesnije” prikupe podatke o svim stručnjacima na „oslobodjenom” i na „okupiranom” području, jer će popis s karakteristikama, posebno odnos prema NOP-u „biti osnov kasnijeg rasporeda i postupka s dotičnim stručnjacima”85
8.1944., rujan 14. - OZN-a II. za Hrvatsku dostavlja načelniku OZN-e za Hrvatsku mogući plan mjera koje bi OZN-a trebala poduzeti nakon ulaska NOV i PO Hrvatske/ Jugoslavije u Zagreb86
9.1944., rujan 18. - Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa „Zagrebačkog” NOV i POJ izvješćuje o presudama (na smrt ili prisilni rad, uz konfiskaciju imovine) koje je donio 18. rujna 1944.88
10.1944., rujan 23. - Oblasni komitet KP Slavonije izvješćuje CK KP Hrvatske o Mađarima Okruga Bjelovar, napominjući da oni koji namjeravaju odseliti u Mađarsku, oko 1.000 obitelji, „nemogu da ponesu ništa izuzev najnužnijih ličnih stvari”90
11.1944., rujan 24. - Oblasni NOO Slavonije izvješćuje ZAVNOH o Mađarima Okruga Bjelovar, napominjući da oko 1.000 obitelji namjerava odseliti u Mađarsku, što su im dopustili „ali da bez imovine sele”, te pitaju da li da Mađare muškarce sposobne za vojsku puste ili interniraju i da li da obitelji interniranih protjeraju, „jer su fašisti, neprijatelji N.O.B.”90
12.1944., rujan 26. - OZN-a za Hrvatsku izvješćuje Povjereništvo OZN-e za Slavoniju da dopusti da se Mađari Okruga Bjelovar isele u Mađarsku, „ali samo sa ručnom prtljagom”, te da Mađare muškarce sposobne za vojsku zadrže i upute u radne bataljune91
13.1944., rujan 29. - Mjesečno političko-obavještajno izvješće za rujan 1944. OZN-e za zagrebačku oblast upućeno OZN-i II. za Hrvatsku o prisilnom novačenju i bjegovima iz NOV-e, te o načinu iseljavanja/protjerivanja Mađara iz bjelovarskog i moslavačkog okruga91
14.1944., rujan 29. - Pismo OZN-e za zagrebačku oblast upućeno Oblasnom komitetu KPH i komesaru X. korpusa „Zagrebačkog”, u kojem se izražava nezadovoljstvo radom Vojnog suda Komande bjelovarskog područja93
15.1944., listopad 1. - OZN-a II. za zagrebačku oblast izvješćuje Povjereništvo OZN-e za zagrebačku oblast daje od Vojnog suda Vojne oblasti X. korpusa „Zagrebačkog” NOV i POJ primio upute o suradnji vojnih sudova i OZN-e, posebice o ovlastima OZN-e94
16.1944., listopad 5. - OZN-a II. za Pokuplje dostavlja OZN-i za Hrvatsku popis Žumberčana koje su uhitili i saslušali, te predlaže da „neke od njih osudimo i bez konkretnog materijala”, jer je „poznato” da su se prema NOP-u isticali „neprijateljski”96
17.1944., listopad 8. - OZN-a II. za Pokuplje dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis osoba koje su prošle kroz zatvor OZN-e II. za Pokuplje tijekom rujna 1944. te navode zbog čega su, navodno, krivi i prijedloge presuda100
18.1944., listopad 10. - Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa „Zagrebačkog” NOV i PO Jugoslavije osuđuje Ivanku Potočki (1928.) iz Zagreba zbog „konfidentske službe i špijunaže” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine104
19.1944., listopad 13. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti „Zagrebačke” NOVJ osuđuje Tomu Šodeca (1912.) iz Hrebinca (Dugo Selo) zbog „služenja neprijatelju kao špijun i dostavljač” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine106
20.1944., listopad 16. - OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis narodnih neprijatelja koje su tijekom rujna 1944. Vojni sud X. korpusa „Zagrebačkog” i drugi vojni i „narodni” sudovi osudili na smrtne ili vremenske kazne s prisilnim radom108
21.1944., listopad 17. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti „Zagrebačke” NOVJ osuđuje Ivana Topalovića (1911.) zbog „služenja neprijatelju kao špijun” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine117
22.1944., listopad 18. - Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa „Zagrebačkog” NOVJ osuđuje Roberta Koselja (1914.) i Jurja Karamarka (1909.) iz Zagreba zbog „bjegstva iz radne čete sa prisilnog rada” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine119
23.1944., listopad 18. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti „Zagrebačke” NOVJ osuđuje Zlatka Šoštarića (1923.) iz Zagreba zbog „ratnog zločinstva” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine121
24.1944., listopad 19. - OZN-a IV. za zagrebačku oblast podnosi izvješće OZN-i IV. za Hrvatsku o radu od 18. rujna do 18. listopada 1944.123
25.1944., listopad 24., Garešnica - Povjereništvo OZN-e za Kotar Garešnicu izvješćuje „o držanju i radu NOO-a prilikom iseljenja Mađarskih familija sa kot.fara] Garešnica”124
26.1944., listopad 28. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti „Zagrebačke” NOVJ osuđuje Rudolfa Maleca (1920.) iz Zagreba zbog „djela ratnog zločinstva” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine126
27.1944., listopad 28. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti „Zagrebačke” NOVJ osuđuje Vladimira Pleterskog (1921.) iz Zagreba zbog „djela narodnih neprijatelja i ratnih zločinaca” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine128
28.1944., listopad 28. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti „Zagrebačke” NOVJ osuđuje Slavka Rujnića (1918.) iz Zagreba zbog „aktivnog ustaštva i ratnog zločinstva” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine130
29.1944., studeni - OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis narodnih neprijatelja koje su tijekom listopada 1944. Vojni sud X. korpusa „Zagrebačkog” i drugi vojni i „narodni” sudovi osudili na smrtne ili vremenske kazne s prisilnim radom132
30.1944., studeni 3. - Povjereništvo OZN-a II. za Pokuplje dostavlja OZN-i II. za Pokuplje podatke o javnom suđenju četničkoj i ustaškoj skupini, upućenoj iz OZN-e na suđenje u Komandu pokupskog područja136
31.1944., studeni 4., Čazma - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ Izvanredno vijeće Vojnog suda osuđuje šest osoba s područja Novog Marofa, jer su se „ogriješili o interese NOB” na kazne smrti strijeljanjem ili na kazne prisilnoga rada138
32.1944., studeni 6. - Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa „Zagrebačkog” NOV i POJ dostavlja Okružnom NOO-u Zagreb presude kojima su Vladimir Pleterski i Rudolf Malec iz Zagreba osuđeni na kaznu smrti strijeljanjem, te ih upućuju da provedu „konfiskaciju njihove imovine kada se za to ukaže mogućnost”143
33.1944., studeni 6. - Upravni odjel Oblasnog NOO-a zagrebačke oblasti dostavlja Upravnom odjelu Okružnog NOO-a Zagreb presude kojima su Tomo Šodec, Ivanka Potočki, Zlatko Soštarić i Ivan Topalović osuđeni na kaznu smrti strijeljanjem i konfiskaciju imovine u korist NOF-a, te ih upućuju „da se konfiskaciji te imovine pristupi odmah čim to bude moguće, ukoliko se već sada ne može pristupiti”144
34.1944., studeni 8. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Josipa Nofta (1914.) iz Varaždinskih Toplica zbog „službe neprijatelju i ratnog zločinstva” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanske časti i konfiskaciju imovine145
35.1944., studeni 9. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Ivana Botko (1905.) iz Radojišća (Novi Marof) zbog „službe neprijatelju kao prokazivač, kao pomagač, kao špijun i organizator i pomagač neprijateljskih naoružanih formacija i ratnog zločinstva” nakaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanske časti i konfiskaciju imovine148
36.1944., studeni 14. - OZN-a II. za Pokuplje dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis osoba koje su prošle kroz zatvor OZN-e II. za Pokuplje tijekom listopada 1944. te navode zbog čega su navodno krivi i prijedloge presuda150
37.1944., studeni 15. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Dragutina Abramovića (1896.) iz Breznice (Novi Marof) zbog „službe neprijatelju kao agitator” i „pomaganja u osnivanju domaćih terorističkih naoružanih formacija u službi okupatora” na kaznu prisilnog rada u trajanju od šest mjeseci i na gubitak građanskih časti u trajanju od pet godina155
38.1944., studeni 15. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Petra Joosa (1897.) iz Varaždinskih Toplica, jer je pripadnik Volksgruppe i jer se „odmetnuo (se) od narodne vlasti i javno radio protiv nje” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine157
39.1944., studeni 15. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Franju Krsnika (1901.) iz Sračinaca (Varaždin), jer se „kao okorjeli pristalica Mačekove klike u svom prljavom radu povezivao sa svim neprijateljima NOP, jer nije nikada imao u vidu narodne interese” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine159
40.1944., studeni 18. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti „Zagrebačke” NOVJ osuđuje Matu Filipovića (1905.) iz Svetog Ivana Zeline, zbog „službe neprijatelju kao prokazivač i špijun i izdaje NOB” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine162
41.1944., studeni 18. - Vojni sudX. korpusne vojne oblasti „Zagrebačke” NOVJ osuđuje Slavka Goričkog (1909.) iz Beloslavca (Sveti Ivan Zelina), jer je bio „aktivan ustaša i pomagač u uništavanju i pljački narodne imovine” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine164
42.1944., prosinac 2. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti „Zagrebačke” NOVJ osuđuje Tomu Cika (1920.) iz Velike Ostrne (Dugo Selo), jer je bio „organizator terorističkih domaćih oružanih formacija u službi okupatora” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak vojničkih i građanskih časti i konfiskaciju imovine166
43.1944., prosinac 6. - OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis narodnih neprijatelja koje su tijekom studenoga 1944. Vojni sud X. Korpusa „Zagrebačkog” i drugi vojni i „narodni” sudovi osudili na smrtne ili vremenske kazne s prisilnim radom168
44.1944., prosinac 14. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Ivana Liplina (1909.) iz Babinca (Varaždin), zbog „aktivnog ustaštva i službe neprijatelju” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i na konfiskaciju imovine176
45.1944., prosinac 14.“- Vojni sud X. korpusne vojne oblasti „Zagrebačke” NOVJ osuđuje Vjekoslava Slavinića (1909.) iz Majkovca (Sveti Ivan Zelina), jer je bio „aktivni ustaša” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine178
46.1944., prosinac 18. - OZN-a za Pokuplje dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis osoba koje su prošle kroz zatvor OZN-e II. za Pokuplje tijekom studenoga 1944. te navode zbog čega su navodno krivi i prijedloge presuda180
47.1944., prosinac 20. - OZN-a za Baniju izvješćuje OZN-u II. za Hrvatsku o stanju na području Banije, o djelovanju OZN-e i vojnih sudova te napominju daje Glavni štab NOV i PO Hrvatske „odobrio da se Zrinj spali što je i učinjeno”184
48.1944., prosinac 29. - OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja Opunomoćeništvu OZN-e zagrebačke oblasti za Okrug Zagreb popis osoba s njihovog područja koje je Vojni sud X. korpusa „Zagrebačkog” osudio na kazne smrti ili prisilnog rada185
49.1945., siječanj 4. - OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis narodnih neprijatelja koje su tijekom prosinca 1944. Vojni sud X. korpusa „Zagrebačkog” i drugi vojni i „narodni” sudovi osudili na smrtne ili vremenske kazne s prisilnim radom187
50.1945., siječanj 12. - Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa „Zagrebačkog” NOV i POJ dostavlja Okružnom NOO-u Zagreb presude kojima su Robert Koselj i Juraj Karamarko iz Zagreba i Tomo Sodec iz Hrebinca (Dugo Selo) osuđeni na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine, te ih upućuju da provedu „konfiskaciju njihovog dijela imovine kad se za to ukaže mogućnost”193
51.1945., siječanj 21. - Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa „Zagrebačkog” NOV i POJ dostavlja Okružnom NOO-u Zagreb presude kojima su Tomo Cik, Tomo Strugar, Ivan Strugar i Vjekoslav Slavinić osuđeni na kaznu smrti strijeljanjem, te ih upućuju da provedu „konfiskaciju nad njihovom imovinom kad se za to ukaže prilika”194
52.1945., siječanj 30. - Izvješće o radu OZN-e IV. za zagrebačku oblast u razdoblju od 8. prosinca 1944. do 30. siječnja 1945., upućeno OZN-i IV. za Hrvatsku, posebice o vođenju evidencija i broju upisanih u njih195
53.1945., veljača 8. - OZN-a za Hrvatsku izvješćuje VIII. korpus NOV i PO Hrvatske da će kod njih biti strijeljano „više Nijemaca radi represalija”, te im nalažu ako namjeravaju neke zarobljenike slati u Pisarovinu (Jastrebarsko) radi razmjene, da osiguraju transport i biraju zdrave, „jer je od zadnje grupe pola putem pomrlo”196
54.1945., veljača 15. - OZN-a za Hrvatsku dostavlja zapovijed XI. korpusu NOV i PO Hrvatske da kao odmazdu za strijeljenje trideset „naših drugova”, u Remetincu strijeljaju šezdeset Nijemaca odnosno da objese „najgore” i one koji im „smetaju”197
55.1945., veljača 16. - Upravni odjel Kotarskog NOO-a Petrinja dostavlja Komandi mjesta Donja Mlinoga prijedlog za konfiskaciju imovine dvadeset i jedne osobe „koji su izbjegli na stranu neprijatelja”197
56.1945., veljača 22. - Opunomoćeništvo OZN-e za Okrug Bjelovar izvješćuje OZN-u II. za zagrebačku oblast o planu predstojećeg „čišćenja” u kotarevima Križevci, Koprivnica, Sveti Ivan Žabno, Bjelovar i Đurđevac200
57.1945., veljača 27. - Upravni odjel Kotarskog NOO-a Petrinja dostavlja Upravnom odjelu Okružnog NOO-a Banije mjesečno izvješće za veljaču 1945. o radu Upravnog odjela Kotarskog NOO-a Petrinja i stanju na području Kotara navodeći, među ostalim, i podatke o konfiskacijama imovine „narodnih neprijatelja”, „narodnoj miliciji”, mobilizaciji i kontroli kretanja201
58.1945., veljača - OZN-a II. za Hrvatsku izvješćuje Karla Mraka, bivšeg narodnog zastupnika HSS-a iz Kraljevca (Kupinec), da mu je „odlukom Načelnika Odjela za zaštitu naroda Hrvatske odredjen prisilni boravak u trajanju od 6 - šest-mjeseci u mjestu Mačešić Potok, Kordun”204
59.1945., ožujak 1. - OZN-a IV. za zagrebačku oblast podnosi izvješće OZN-i IV. za Hrvatsku o radu za veljaču 1945.205
60.1945., ožujak 2. - OZN-a II. za zagrebačku oblast izvješćuje Opunomoćeništvo OZN-e za Okrug Moslavinu o planu predstojećeg „čišćenja” u Kotaru Garešnica207
61.1945., ožujak 5. - Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača ZAVNOH-a, izvješćuje sve okružne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, da trebaju „od sada stavljati predloge za privremeni prelaz imovine ratnih zločinaca i njihovih pomagača, kojima radi njihovih djela prijeti kazna konfiskacije imovine, pod upravu i nadzor Države”, te prilaže upute za rad208
62.1945., ožujak 17. - Petnaestodnevno izvješće Opunomoćeništva OZN-e zagrebačke oblasti za Okrug Bjelovar upućeno OZN-i II. zagrebačke oblasti o uhićenjima „narodnih neprijatelja”, o nasilnom novačenju u NOV i o iseljavanju njemačkih obitelji u Bjelovar te konfiskaciji njihove imovine214
63.1945., ožujak 18. - OZN-a II. za zagrebačku oblast izvješćuje Opunomoćeništvo OZN-e za Okrug Moslavinu o potrebi i načinu poduzimanja mjera protiv „velikosrpskih - protunarodnih elementa” u Kotaru Garešnica215
64.1945., ožujak 24. - Upravni odjel Okružnog NOO-a Zagreb izvješćuje Štab Posavskog partizanskog odreda, da je potrebno „da najprije očistimo teren od svih petokolonaških elemenata, kočničara i sabotera svih naših akcija tako i mobilizacije” i mole ih da im pri tome, kao i pri „prisilnoj mobilizaciji” pomognu, „kako bi ovaj posao i zadatak izvršili čim uspješnije”216
65.1945., ožujak 29. - Upravni odjel Okružnog NOO-a Banije dostavlja Upravnom odjelu Kotarskog NOO-a Petrinja upute za provođenje konfiskacije imovine „narodnih neprijatelja”217
66.1945., ožujak 30. - Opunomoćeništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti za Okrug Bjelovar dostavlja OZN-i II. zagrebačke oblasti popis osoba koje su uhitili u ožujku 1945.219
67.1945., ožujak 31. - Opunomoćeništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti za Okrug Varaždin dostavlja OZN-i II. zagrebačke oblasti „plan rada za preuzimanje grada Varaždina”, prilažući „popise zgrada i ustanova koje pečati i preuzima OZN-a” i „plan o hapšenju narodnih neprijatelja po grupama”222
68.1945., travanj 2. - Opunomoćeništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti za Okrug Bjelovar dostavlja OZN-i II. zagrebačke oblasti dopunu popisa osoba koje su uhitili u ožujku 1945.238
69.1945., travanj 12. - OZN-a IV. za zagrebačku oblast podnosi izvješće OZN-i IV. za Hrvatsku o radu za ožujak 1945., osobito o vođenju evidencija i broju osoba upisanih u njih241
70.1945., travanj 13. - Izvješće OZN-e III. za Hrvatsku upućeno komesaru Glavnog štaba Hrvatske o zapaženim greškama i nedostacima u postrojbama NOV-e, te o ubijanju ratnih zarobljenika243
71.1945., travanj 14., OZN-a za Pokuplje upućuje Vojnom sudu IV. korpusne oblasti NOVJ na suđenje katoličkog svećenika Martina Gecinu (1902.), župnika u Rečici (Karlovac), kojega su uhitili 16. siječnja 1945.244
72.1945., travanj 15. - OZN-a za Karlovac izvješćuje OZN-u II. za Hrvatsku o „ustaško mačekovskom problemu” u Okrugu Karlovac246
73.1945., travanj 16. - Ministarstvo industrije i rudarstva, Zemaljska uprava narodnih dobara Federativne Hrvatske, pojašnjava okružnicom svim okružnim upravama narodnih dobara i svim okružnim NOO-ima (upravnim odjelima) način raspodjele i upotrebe imovine oduzete od njemačke manjine250
74.1945., travanj 22. - OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja Povjereništvu OZN-e za grad Varaždin „Uputstva za ulazak u gradove” i naputke o preuzimanju vlasti252
75.1945., travanj 23. - Upravni odjel Oblasnog NOO-a Zagrebačke oblasti dostavlja Upravnom odjelu Okružnog NOO-a Zagreb upute „Zadatci upravnih odjela pri oslobadjanju novih krajeva”255
76.1945., travanj 24. - Vojni sud IV. korpusne oblasti JA Vijeće kod pokupsko-turopoljskog područja, dostavlja OZN-i IV. za Pokuplje popis osoba koje su im uputili tijekom rujna 1944., a koje je Vojni sud osudio na smrtne kazne ili na kazne prisilnoga rada259
77.1945., travanj 29. - Upravni odjel Okružnog NOO-a Banije dostavlja Upravnom odjelu Kotarskog NOO-a Petrinja upute za provođenje konfiskacije imovine „Austrije i njezinih državljana”261
78.1945., travanj 30. - OZN-a II. za Baniju dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis osoba koje su uhićene od 10. do 30 travnja 1945., navodeći nad kojim osobama istraga nije provedena ili je u toku i nad kojim osobama je istraga provedena i predane su sudu, te koje su osobe nakon istrage puštene262
79.1945., svibanj 2. - Upravni odjel Okružnog NOO-a Banije dostavlja Upravnom odjelu Kotarskog NOO-a Petrinja upute za provođenje konfiskacije ili sekvestracije imovine „narodnih neprijatelja”266
80.1945., svibanj 5., Topusko - Načelnik OZN-e za Hrvatsku, Ivan Krajačić-Stevo izvješćuje političkog sekretara CK KP Hrvatske, Vladimira Bakarića i organizacijskog sekretara CK KP Hrvatske, Dušana Brkića, „da bi bilo poželjno dogovoriti se sa Gen.[eral]Stabom o operativnom planu i raspodjeli jedinica koje će napadati na Zagreb”, jer je saznao da su pripadnici II. JA bili „vrlo [...] kruti [...] na svom putu kroz Baniju”267
81.1945., svibanj 7. - Upravni odjel Okružnog NOO-a Banije dostavlja Upravnom odjelu Kotarskog NOO-a Petrinja upute za provođenje konfiskacije imovine „Nijemaca i ‘folksdojčera’”270
82.1945., svibanj 7. - Izvješće Propagandnog odsjeka Žumberačke brigade 34. udarne divizije NOVJ o zarobljavanju „u samoj borbi” četvorice „ustaša” u Maloj Buni kod Siljakovine, te o njihovoj likvidaciji uz cestu za Veliku Bunu271
83.1945., svibanj 8. - kolovoz 30., Bjelovar - Presude Divizijskog vojnog suda JA u Bjelovaru od početka svibnja do kraja kolovoza 1945.271
84.1945., svibanj 9., Zagreb - Povjereništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti izvješćuje Okružni NOO Zagreb da će se osnovati „kod svakog Okružnog N.O.O.-a jedan sabirni logor iz kojeg će se sva lica koja se u njemu nalaze prepraćivati OZN-i II. pod čiji sektor pojedini spada”334
85.1945., svibanj 9., Zagreb - Opunomoćeništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti privodi Okružnom NOO-u Zagreb Savu Balića i Duku Blagujevića iz Dalja (Osijek) i Luku Fratrića iz Koštanja (Vrbovec), s nalogom da ih „prema izdanim direktivama” smjeste u sabirni logor „i s njima dalje postupite”335
86.1945., svibanj 9., Zagreb - Opunomoćeništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti privodi Okružnom NOO-u Zagreb Matu Madera iz Dražice (Grubišno Polje), s nalogom da ga „prema izdanim direktivama” smjeste u sabirni logor „i dalje s njim” postupe336
87.1945., svibanj 11. - Izvješće Štaba I. JA upućeno Generalštabu JA o neprijateljskim gubicima u bici za Zagreb337
88.1945., svibanj 12., Zagreb - Depeša OZN-e za Hrvatsku br. 104 upućena Vrhovnom štabu JA o broju zarobljenika u logoru na Kanalu u Zagrebu338
89.1945., svibanj 12., Zagreb - Zapisnik sa sastanka Mjesnog komiteta KP Hrvatske Zagreb339
90.1945., svibanj 12. - 1946., veljača 22., Zagreb - Smrtne presude Vojnog suda Komande zagrebačkog područja341
91.1945., svibanj 15., Petrinja - Izvješće Javnog tužitelja Okruga Banija o stanju u zauzetim mjestima, pljački od strane jedinica II. JA, likvidaciji ranjenika iz sisačke bolnice, zarobljeničkim logorima, te o postupku prema „narodnim neprijateljima”374
92.1945., svibanj 15. - Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba JA za Hrvatsku upućenih Generalštabu JA o broju zarobljenika na područjima vojnih korpusnih oblasti u Hrvatskoj 15. svibnja 1945.377
93.1945., svibanj 15., Zagreb - Depeša Vrhovnog štaba JA/Aleksandra Rankovića br. 124 upućena OZN-i za Hrvatsku u kojoj se izražava nezadovoljstvo malim brojem likvidiranih u Zagrebu, kao i o uhićenjima HSS-ovaca378
94.1945., svibanj 16., Zagreb - Depeša OZN-e za Hrvatsku br. 118 upućena OZN-i za Bosnu i Hercegovinu o broju izbjeglica u Zagrebu380
95.1945., svibanj 17. - Dopis OZN-e III. za oblast X. korpusa „Zagrebačkog” upućen OZN-i II. za zagrebačku oblast o strijeljanju civila od strane 21. makedonske divizije u Ivanić Gradu380
96.1945., svibanj 18., Bjelovar - Okružni komitet KPH Bjelovar izvješćuje Oblasni komitet KPH za zagrebačku oblast o stanju u Kotaru Đurđevac te daje u „Podravini (je) politička situacija prilično loša” i navode, između ostalog, mjere koje su poduzeli prema onima koji se nisu odazvali pozivu za „mobilizaciju”, kao i prema „reakciji”381
97.1945., svibanj 18. - Depeše I. JA upućene Generalštabu JA od 16. do 18. svibnja 1945. o stanju u zarobljeničkim logorima i zarobljavanju skupine ustaša383
98.1945., svibanj 13.-19., Zagreb - Iz knjige depeša OZN-e za Hrvatsku u vezi s postupkom prema nadbiskupu Alojziju Stepincu384
99.1945., svibanj 15.-19., Maribor - Iz operacijskog dnevnika 40. slavonske divizije III. JA o borbenom djelovanju kod Dravograda, te o sprovođenju zarobljenika do Zagreba385
100.1945., svibanj 20. - Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 12. krajiške brigade JA od 14. do 20. svibnja 1945. o prihvatu oko 40.000 zarobljenika, njihovom smještaju u logor kod Celja, te njihovom sprovođenju i smještaju u logor Samobor387
101.1945., svibanj 24. - Iz operativnog izvješća Štaba III. JA upućenog Generalštabu JA o borbenim djelovanjima podređenih postrojbi u razdoblju od 8. do 23. svibnja 1945. te o ukupnom broju zarobljenika389
102.1945., svibanj 25. - Uputa OZN-e III. za oblast X. korpusa „Zagrebačkog” o postupku s ratnim zarobljenicima, upućena Opunomoćeništvu OZN-e III. za moslavačko područje396
103.1945., svibanj 26., Gračani (Zagreb) - Mjesni NOO Gračani obavještava djelatnika Zavoda za zaštitu zdravlja grada Zagreba, medicinskog tehničara Miroslava Haramiju iz Gračana, da po nalogu Komande grada Zagreba treba „smjesta lješine koje još nisu pokopane na Adolfovcu - kod Gračanskog rezervoara u roku od 24 sata pokopati”398
104.1945., svibanj 27., Petrinja - Kotarski NOO Petrinja dostavlja Okružnom NO-u Banije mjesečno izvješće za svibanj 1945. o stanju u Kotaru Petrinja i o radu Kotarskog NOO-a Petrinja, navodeći, među ostalim, i podatke o suzbijanju četničke i ustaške promidžbe i obračunu s „narodnim neprijateljima”, te o pljački hrvatskih kuća i „uznemiravanju” hrvatskog naroda od strane Srba nakon ulaska NOV i PO Hrvatske/Jugoslavije u gradove399
105.1945., svibanj 28., Zagreb - Depeša OZN-e za Hrvatsku br. 155 upućena Generalštabu JA o namjeri prebacivanja arhive Ministarstva vanjskih poslova NDH u Beograd400
106.1945., svibanj 28., Zagreb - OZN-a III. za grad Zagreb izvješćuje logor Prečko da im iz logora Kanal upućuju 117 ratnih zarobljenika, časnika zrakoplovaca te da ih uvrste u radne jedinice401
107.1945., svibanj 28., Zagreb - OZN-a III. za grad Zagreb izvješćuje logor Prečko da im iz logora Kanal upućuju 151 ratnog zarobljenika, dočasnika zrakoplovca te da ih uvrste u radne jedinice402
108.1945., svibanj 29., Zagreb - OZN-a III. za grad Zagreb dostavlja Komandi logora Prečko podatke o 13 ratnih zarobljenika, pripadnika Zrakoplovstva NDH, napominjući da su „ustaški nastrojeni” i da ih treba „detaljnije ispitati” te nalaže da ih „stražarno” upute u logor Kanal403
109.1945., svibanj 30. - OZN-a za Pokuplje dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis „najznačajnijih osoba iz našeg okruga, koje se nalaze kod nas u zatvoru”, uz napomenu da „pojedince koji se skrivaju kod kuće ili u Zagrebu stalno pronalazimo i hapsimo”404
110.1945., svibanj 31., Zagreb - Opunomoćeništvu OZN-e III. za zagrebačko područje upućuje Komandi logora Božjakovina 25 njemačkih vojnika, ratnih zarobljenika406
111.1945., svibanj/lipanj, Gračani (Zagreb) - Izvještaj medicinskog tehničara Miroslava Haramije iz Gračana, djelatnika Zavoda za zaštitu zdravlja grada Zagreba, upućen Mjesnom NOO-u Gračani „o radu na pokapanju lješina i strvina na teritoriju Mjesnog Narodno Oslobodilačkog Odbora u Gračanima”410
112.1945., lipanj - OZN-a za Baniju izvješćuje OZN-u II. za Hrvatsku o stanju u kotarevima Sisak, Petrinja, Glina, Kostajnica i Dvor, o obračunu s „banditizmom” i političkim protivnicima, o zatvorima i logorima te o radu OZN-e u svibnju 1945.412
113.1945., lipanj 4., Beograd - Odjel za repatrijaciju Ministarstva socijalne politike DFJ izvješćuje Predsjedništvo Ministarskog savjeta DFJ o zaključku Državne komisije za repatrijaciju o iseljavanju/protjerivanju pripadnika mađarske i njemačke narodnosti414
114.1945., lipanj 5., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Prečko za Paška Zjačića (1910.) iz Siska415
115.1945., lipanj 6., Zagreb - Presuda Vojnog suda II. JAu Zagrebu visokim dužnosnicima NDH dr. Mili Budaku, Jurju Rukavini, Ivanu Vignjeviću, dr. Nikoli Mandiću, dr. Juliju Makancu, Nikoli Steinfelu, dr. Pavlu Cankiju, Ademagi Mešiću, Lavoslavu Miliću i dr. Bruni Nardelliju, zbog „djela veleizdaje, ratnog zločinstva i narodnog neprijatelja”417
116.1945., lipanj 6. - Izvješće OZN-e za Okrug Banija upućen OZN-i za Hrvatsku o svojem radu, o masovnoj likvidaciji kod Kostajnice i o radu Oblasnog suda Banije422
117.1945., lipanj 12. - Izvješće Dimitrija Georgijevića, opunomoćenika OZN-e za Jugoslaviju, upućeno Aleksandru Rankoviću, načelniku OZN-e Ministarstva narodne obrane DFJ, o kretanju kolona ratnih zarobljenika s austrijske granice i iz Slovenije, o logorima u Hrvatskoj i Vojvodini te o broju zarobljenika, ishrani i sanitetskoj službi425
118.1945., lipanj 14. - Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke JA, Vijeće kod varaždinske komande područja, proglašava, u odsutnosti, Rikarda Pažura (1914.) iz Krapine „narodnim neprijateljem” i donosi odluku o konfiskaciji njegove imovine „u korist Narodno Oslobodilačkog Fonda”429
119.1945., lipanj 16., Zagreb - Optužni prijedlog Vojno-sudskog istražitelja Vojnog suda Komande grada Zagreba i presuda Vojnog suda Komande grada Zagreba časnicima Zrakoplovstva NDH Živku Džalu (1915.) na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanske časti i konfiskaciju imovine i Velimiru Maksiću (1919.) na kaznu prisilnoga rada u trajanju od četiri godine i na jednu godinu gubitka građanske časti431
120.1945., lipanj 16., Zagreb - Optužni prijedlog Vojnog tužitelja II. JA i presuda Vojnog suda Komande grada Zagreba domobranskom potpukovniku Belizaru Mikoljiju (1883.) iz Zagreba zbog „krivičnog djela ratnog zločinca” na petnaest godina robije i trajan gubitak građanske časti434
121.1945., lipanj 16., Zagreb - Anketna komisija Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, na čelu s dr. Ferdom Čulinovićem, izvješćuje Predsjedništvo Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, daje „do sada” donijela odluku o „utvrđenju zločina” dr. Ivana Krajača, bivšeg državnog vijećnika i publicista, dr. Vladimira Bazale, sveučilišnog profesora, S. M. Stedimlije, novinara, dr. Stjepana Ivšića, sveučilišnog profesora, dr. Ljudevita Juraka, sveučilišnog profesora, dr. Milana Ivšića, profesora Visoke komercijalne škole, dr. Kvirina Klementa Bonefačića, biskupa u Splitu, dr. Dragutina Safara, bivšeg povjerenika Odvjetničke komore u Zagrebu i dr. Vinka Kriškovića, sveučilišnog profesora437
122.1945., lipanj 16. - Organizacijsko izvješće OZN-e III. za Hrvatsku upućeno načelniku OZN-e za Hrvatsku o ustrojavanju Štaba za zarobljenike za Hrvatsku, o izvršnom aparatu kod OZN-e za „specijalne zadatke”439
123.1945., lipanj 21., Karlovac - OZN-a za Okrug Karlovac podnosi izvješće OZN-i III. za Hrvatsku o stanju u Okrugu Karlovac od 16. travnja do 20. lipnja 1945., posebice o pojavi „banditizma”, radu OZN-e i promjenama u „vojnim formacijama i ustanovama”441
124.1945., lipanj 22., Varaždin - Upravni odjel Gradskog NOO-a Varaždin donosi odluku o sekvestraciji imovine dr. Hijacinta Bišćana (1891.) iz Varaždina444
125.1945., lipanj 22., Karlovac - OZN-a za Okrug Karlovac upućuje Vojno-sudskom vijeću IV. korpusne oblasti JA devet osoba koje su uhitili, navodeći za što su navodno krivi, s prijedlozima za kaznu445
126.1945., lipanj 25., Bjelovar - OZN-a II. za Okrug Bjelovar upućuju Vojnom sudu Komande bjelovarskog područja katoličkog svećenika Stjepana Pavunića (1875.) iz Koprivnice, uz navođenje djela zbog kojih ga optužuju447
127.1945., lipanj 25., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba osuđuje Stjepana Stipčića (1925.) iz Zagreba zbog „aktivnog ustaštva i pomagača okupatora” na kaznu prisilnoga rada u trajanju od osamnaest mjeseci i jednu godinu gubitka građanske časti448
128.1945., lipanj 27., Karlovac - OZN-a za Okrug Karlovac upućuje Vojno-sudskom vijeću IV. korpusne oblasti JA 11 osoba koje su uhitili, navodeći za što su navodno krivi, s prijedlozima za kaznu449
129.1945., lipanj 28., Karlovac - OZN-a za Okrug Karlovac upućuje Vojno-sudskom vijeću IV. korpusne oblasti JA osam osoba koje su uhitili, navodeći za što su navodno krivi, s prijedlozima za kaznu451
130.1945., lipanj 28., Zagreb - Predstavka pročelnika Odjela zdravstva zagrebačkog Oblasnog NOO-a Stjepana Brlića i člana Komisije za kampanju zagrebačkog NOO-a Ivana Petanjeka upućena predsjedniku Narodne vlade Hrvatske Vladimiru Bakariću, kojom pojašnjavaju brojne nepravilnosti koje su prisutne u vlasti i navode da u „narodu vlada sveopće nezadovoljstvo”453
131.1945., lipanj 29., Zagreb - Presuda Vojnog suda Komande grada Zagreba Miroslavu Filipoviću-Majstoroviću i „družini”458
132.1945., lipanj 30., Varaždin - Upravni odjel Gradskog NOO-a za grad Varaždin donosi odluku o prinudnoj upravi nad imovinom ing. Vladimira Damaške iz Varaždina, jer „postoji vjerojatnost, da isti bude od strane suda proglašen narodnim neprijateljem i suđen na konfiskaciju dobra”478
133.1945., srpanj 2., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba osuđuje Mirka Kovačeca (1884.) iz Zagreba zbog „aktivnog ustaštva” na dvanaest godina robije, trajan gubitak građanske časti i konfiskaciju imovine479
134.1945., srpanj 3. - Dopis načelniku OZN-e za Hrvatsku o procjeni broja domobranskih i ustaških časnika te o njihovoj sudbini481
135.1945., srpanj 5. - Izvješće o stanju u postrojbama Hrvatske divizije KNOJ-a i o masovnim likvidacijama482
136.1945., srpanj 6., Zagreb - Iz zapisnika sa sjednice CK KP Hrvatske, Zagreb, održane 6. srpnja 1945., o političkom stanju, najznačajnijim problemima i zadacima485
137.1945., srpanj 6., Zagreb - Ministarstvo unutarnjih poslova FD Hrvatske izvješćuje oblasne i okružne NOO-e o svojoj odluci o uklanjanju vojničkih grobalja okupatora487
138.1945., srpanj 6., Karlovac - Prosvjetni odjel Okružnog NOO-a Karlovac izvješćuje Ministarstvo prosvjete FD Hrvatske o srednjim školama i navodi podatke o nastavnicima u Slunju koji su od strane JA osuđeni i strijeljani kao neprijatelji, koji su uhićeni i nalaze se u logorima ili zatvorima te o onima koji su zbog nepodobnosti odstranjeni iz škole489
139.1945., srpanj 7., Petrinja - Sud za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj u Petrinji osuđuje katoličkog svećenika Nikolu Soldo (1917.) iz Petrinje, jer je „suradjivao s okupatorom i njegovim pomagačem na propagandnom i kulturnom polju, vršio propagandu u korist okupatora i pomagača širenjem nacionalne i vjerske nesnošljivosti te osudjivanjem oslobodilačke borbe naroda”, na trajan gubitak nacionalne časti i doživotni prisilni rad491
140.1945., srpanj 7., Zagreb - Zemaljska komisija za repatrijaciju Nijemaca pri Ministarstvu unutarnjih poslova FD Hrvatske, izvješćuje upravne odjele oblasnih, okružnih i gradskih NO-a o postupku repatrijacije (iseljavanja/protjerivanja) Nijemaca/folksdojčera498
141.1945., srpanj 8., Zagreb - Prijedlog OZN-e za grad Zagreb o upućivanju na prisilni rad 19 Zagrepčana, Nijemaca501
142.1945., srpanj 9., Zagreb - Presuda Vojnog suda Komande grada Zagreba vojnim dušobrižnicima Oružanih snaga NDH503
143.1945., srpanj 9. - Vojni sud Vojne oblasti „Zagrebačke” JA, Vijeće kod varaždinske komande područja, osuđuje Đuru Fosina (1897.) iz Kalinovca (Đurđevac) zbog „djela ratnih zločinaca i narodnih neprijatelja” na kaznu smrti strijeljanjem, trajni gubitak građanske časti i konfiskaciju imovine506
144.1945., srpanj 9. - Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke, Vijeće komande varaždinskog područja, osuđuje Emila Obsiegera (1902.) iz Ivanca (Varaždin) zbog „djela ratnog zločinstva i narodnih neprijatelja” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine508
145.1945., srpanj 10.-11., Zagreb - Optužni prijedlog Vojno-sudskog istražitelja Vojnog suda Komande grada Zagreba i presuda Vojnog suda Komande grada Zagreba činovnici Nadi Turkalj (1921.) iz Zagreba, zbog „saradnje sa okupatorom” na šest mjeseci prisilnog rada bez lišenja slobode i pet godina gubitka građanskih prava na državnu službu510
146.1945., srpanj 11., Zagreb - Izvješće javnog tužitelja II. JA o nepravilnostima u postupku prema ratnim zarobljenicima512
147.1945., srpanj 11., Zagreb - Izvješće o radu javnih tužitelja karlovačkog i banijskog okruga514
148.1945., srpanj 12. - Izvješće Dimitrija Georgijevića, opunomoćenika OZN-e za Jugoslaviju, upućeno Aleksandru Rankoviću, načelniku OZN-e Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije, o pregledu ratnih zarobljenika u Jugoslaviji po narodnostima, po mjestima logora/rada i po činovima, te o nekim nedostacima517
149.1945., srpanj 13., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Savska cesta za Stjepana Puškaša (1893.) iz Zagreba525
150.1945., srpanj 14., Zagreb - Javni tužitelj Hrvatske, Zagreb izvješćuje Javnog tužitelja DF Jugoslavije, Beograd o političkim prilikama u Hrvatskoj te ukazuje na niz poteškoća, nastalih uz ostalo i samovoljom JA, OZN-e, Narodne milicije i raznih organa „narodnih” vlasti526
151.1945., srpanj 14., Varaždin - Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Varaždinu izvješćuje Upravu narodnih dobara Varaždin, da je Javni tužitelj za Okrug Varaždin pokrenuo postupak kod Suda za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj u Varaždinu protiv osoba koje navode, te mole da ih žurno izvijeste „da li je imovina ovih lica već konfiskovana ili sekvestrirana”528
152.1945., srpanj 15., Bjelovar - Vojni sud Vojne oblasti „Zagrebačke”, Vijeće kod Komande bjelovarskog područja, izvješćuje obitelj Ivančan iz Bjelovara, da je Cvjetko Ivančan iz Bjelovara osuđen 10. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine, te daje presuda izvršena 10. srpnja 1945.530
153.1945., srpanj 15., Bjelovar - Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke, Vijeće kod Komande bjelovarskog područja, izvješćuje obitelj Babić iz Ciglenice (Garešnica), da je Ivan Babić iz Ciglenice osuđen 12. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine, te da je presuda izvršena531
154.1945., srpanj 17., Bjelovar - Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar, poziva sve gradske i općinske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača „da sa punim marom utvrdjuju zločine okupatora i njihovih pomagača, pošto važni unutarnji, a i vanjsko-politički razlozi zahtjevaju da se taj rad hitno dovrši”, te im pojašnjavaju način rada, uz napomenu da Okružnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar dostave „popise svih domaćih zločinaca i izdajnika, koji se, prema vašem znanju nalaze u bjegstvu u inostranstvu ili u državi sa naznakom gdje se isti nalaze, ako se to znade”532
155.1945., srpanj 18., Varaždin - Okružna Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Varaždin, izvješćuje Upravu narodnih dobara Varaždin, da se pred Sudom za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj za Okrug Varaždin vodi postupak protiv Josipa Kraljića iz Čakovca, a kako mu „prijeti kazna konfiskacije imovine”, njegovu imovinu treba sekvestrirati535
156.1945., srpanj 18., Varaždin - Javni tužitelj za Okrug Varaždin izvješćuje Okružnu upravu narodnih dobara Varaždin, da je Javno tužiteljstvo pokrenulo kazneni postupak protiv Josipa Muncija iz Čakovca, zbog „djela iz čl. 2. Odluke o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj, koji postupak može imati za posljedicu konfiskaciju imovine okrivljenog”536
157.1945., srpanj 18., Zagreb - Iz zapisnika sa sjednice CK KP Hrvatske, Zagreb održane 18. srpnja 1945. o najznačajnijim problemima, političkom stanju i zadacima537
158.1945., srpanj 18., Karlovac - OZN-a za Okrug Karlovac upućuje Vojno-sudskom vijeću IV. korpusne oblasti JA šest osoba koje su uhitili, navodeći za što su krivi, s prijedlozima za kaznu538
159.1945., srpanj 18., Zagreb - Prizivni Vojni sud II. JA u Zagrebu donosi rješenje o presudi Vojnog suda Vojne oblasti zagrebačke od 12. srpnja 1945. za Ljudevita Gračanina i rješenje o presudi Vojnog suda Vojne oblasti zagrebačke od 11. srpnja 1945. za katoličke svećenike Mihovila Kanotija, Stjepana Pavunića i Mihovila Kolarića539
160.1945., srpanj 18., Zagreb - Zemaljska komisija za repatrijaciju Nijemaca pri Ministarstvu unutarnjih poslova FD Hrvatske u Zagrebu, izvješćuje Okružnu komisiju za repatrijaciju pri Okružnom NO-u, Upravni odjel Bjelovar, o internaciji i iseljavanju/protjerivanju folksdojčera542
161.1945., srpanj 18., Zagreb - Zemaljska komisija za repatrijaciju Nijemaca pri Ministarstvu unutarnjih poslova FD Hrvatske u Zagrebu izvješćuje Okružnu komisiju za repatrijaciju pri Okružnom NOO-u, Upravni odjel Virovitica, o internaciji i iseljavanju/protjerivanju folksdojčera543
162.1945., srpanj 18., Karlovac - Iz izvješća Javnog tužitelja za Okrug Karlovac o radu kaznenog, vojnog i odjela OZN-e544
163.1945., srpanj 19., Karlovac - Iz izvješća Odjela za opći nadzor Javnog tužitelja za okrug Karlovac, upućenog Odjelu za opći nadzor Javnog tužitelja Hrvatske, o nepravilnostima u raspodjeli doznaka za hranu, te o greškama OZN-e zbog uhićenja bez dokaza546
164.1945., srpanj 19., Varaždin - Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke JA, Vijeće kod Komande varaždinskog područja, osuđuje na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak svih političkih i građanskih prava i na konfiskaciju imovine Antu Škvorca (1917.) iz Zasadbrega (Čakovec)550
165.1945., srpanj 19., Bjelovar - Propusnica za odlazak kući za Edu Pichlera (1926.) iz Bjelovara, puštenog iz zatvora Okružnog narodnog suda u Bjelovaru551
166.1945., srpanj 20., Bjelovar - Izvješće Javnog tužitelja Okruga Bjelovar, upućeno Javnom tužitelju Hrvatske, o djelotvornosti OZN-e koja je uhitila sve „reakcionare”, o stanju u logorima i zatvorima, te o radu vojnih sudova552
167.1945., srpanj 20., Zagreb - Sud za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj za grad Zagreb osuđuje Dragutina Sulhofa, upravitelja tiskare „Tipografija” d.d. u Zagrebu, na deset godina gubitka nacionalne časti, dvije godine prisilnoga rada i konfiskaciju imovine, a Milana Sulhofa, tehničkog ravnatelja tiskare „Tipografija” d.d. u Zagrebu, na deset godina gubitka nacionalne časti, pet godina prisilnoga rada i konfiskaciju imovine, zbog suradnje „sa okupatorom na propagandnom, kulturnom i privrednom polju”556
168.1945., srpanj 11.-22., Zagreb - Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke osuđuje katoličkog svećenika Stjepana Pavunića (1875.) iz Koprivnice, zbog pripadnosti ustaškom pokretu i „ratnih zločina” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine, a Vojni sud II. JA preinačio je presudu 18. srpnja 1945. na dvadeset godina lišenja slobode s prisilnim radom i pet godina gubitka građanske časti559
169.1945., srpanj 22., Zagreb - Vojni sud II. JA preinačuje osam smrtnih presuda Vojnog suda Vojne oblasti zagrebačke. Vijeća kod Komande varaždinskog područja, na dugogodišnje kazne lišenja slobode s prisilnim radom i potvrđuje jednu smrtnu presudu562
170.1945., srpanj 22., Zagreb - Vojni sud II. JA preinačuje šest smrtnih presuda Vojnog suda Vojne oblasti zagrebačke, Vijeća kod Komande varaždinskog područja, na dugogodišnje kazne lišenja slobode s prisilnim radom i potvrđuje jednu smrtnu presudu564
171.1945., srpanj 22.-23., Zagreb - Optužni prijedlog Vojno-sudskog istražitelja Vojnog suda Komande grada Zagreba i presuda Vojnog suda Komande grada Zagreba Ivanu Simetinu (1894.), vijećniku Sudbenog stola iz Zagreba, na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine566
172.1945., srpanj 23., Karlovac - OZN-a za Okrug Karlovac podnosi izvješće OZN-i III. za Hrvatsku o stanju u Okrugu Karlovac, od 26. lipnja do 20. srpnja 1945., posebice o odmetnutim „ustaškim” i „četničkim” skupinama u Okrugu Karlovac, te o djelovanju OZN-e569
173.1945., srpanj 24., Varaždin - Okružna Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Varaždinu izvješćuje Kotarsku komisiju za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Novom Marofu, da se određuje popis imovine Franje Posavca i Đure Namjesnika iz Leskovca (Novi Marof), „jer istima kao ratnim zločincima prijeti kazna konfiskacije imovine”572
174.1945., srpanj 31., Zagreb - Vojni sud Vojne oblasti „Zagrebačke”, Vijeće kod Komande zagrebačkog područja JA Zagreb, izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara FD Hrvatske Zagreb, da su 30. i 31. srpnja 1945. osudili na kaznu smrti i konfiskaciju imovine tri osobe s područja Kotara Sveti Ivan Zelina, te navode njihova imena i imovinu koju posjeduju573
175.1945., srpanj 31. - Vojni sud IV. vojne oblasti JA, Vijeće kod banijske komande područja, izvješćuje Mjesni NO Mošćenica, da je Ivica Miškulin iz Mošćenice osuđen 10. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, gubitak građanskih časnih prava i konfiskaciju imovine574
176.1945., srpanj 31., Jastrebarsko - Kotarski narodni sud Jastrebarsko na prijedlog Vojnog suda IV. vojne oblasti II. JA, Vijeća kod žumberačko-pokupske komande područja, donosi odluku o konfiskaciji imovine Jure Hrvoja iz Prilipja575
177.1945., srpanj 31., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Maksimir za Euzebija Ljuba iz Zagreba576
178.1945., srpanj - Zapisnik s prvog savjetovanja načelnika i rukovoditelja OZN-e za Hrvatsku, o upućivanju Nijemaca/folksdojčera koji se vraćaju u logore, o likvidacijama, o slabom radu sudova, o OZN-i kao pomoćnom organu Komunističke partije577
179.1945., [srpanj/kolovoz], Čakovec - Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke JA, Vijeće kod Komande grada Čakovca, donosi smrtne, zatvorske presude i presude prisilnog rada petnaestorici Međimuraca579
180.1945., [srpanj/kolovoz], Varaždin - Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke JA, Vijeće kod varaždinske komande područja, donosi smrtne i zatvorske presude šestorici Međimuraca582
181.1945., kolovoz 1., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Maksimir za Franju Beleca585
182.1945., kolovoz 1., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Maksimir, Komande pozadine II. JA za ratne zarobljenike, za Ivana Dedića ( 1900.) iz Zagreba586
183.1945., kolovoz 1., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Maksimir, Komande pozadine II. JA za ratne zarobljenike, za Matiju Mihalovića iz Buševca (Velika Gorica)587
184.1945., kolovoz 1., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Maksimir, Komande pozadine II. JA za ratne zarobljenike, za prof. Dragutina Simunića iz Zagreba588
185.1945., kolovoz 3., Zagreb - Vojni sud II. JA u Zagrebu dostavlja Kotarskom narodnom sudu za grad Zagreb podatke o presudi od 6. lipnja 1945. „u predmetu Dra Mile Budaka i dr., radi provedbe postupka konfiskacije imovine”589
186.1945., kolovoz4., Čakovec-Kotarski NOO Čakovec izvješćuje Okružni narodni sud u Varaždinu o imovini Antuna Goričanca iz Selšćaka (Čakovec) i Jakoba Šimunića iz Gornjeg Kraljevca (Čakovec), a koji se nalaze u zatvoru OZN-e u Varaždinu, jer „postoji vjerojatnost, da će biti vlasnici oglašeni ratnim zločincima”592
187.1945., kolovoz 4., Varaždin - Okružna Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Varaždinu izvješćuje Zemaljsku komisiju za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Zagrebu, da su Franjo Posavec i Đuro Namjesnik iz Leskovca (Novi Marof) presudom Vojnog suda u Varaždinu osuđeni na kaznu smrti, „a presuda je već izvršena”593
188.1945., kolovoz 4., Virovitica - Upravni odjel Okružnog NO-a Virovitica izvješćuje upravne odjele okružnih NO-a Bjelovar, Nova Gradiška i Osijek o bijegu s prisilnog rada četvorice logoraša594
189.1945., kolovoz 4., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Kotarski narodni sud u Zagrebu, daje pravoslavni svećenik Serafim Kupčevski (1894.) iz Resničke Trnave (Zagreb) zbog „ratnog zločinstva” osuđen 29. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine595
190.1945., kolovoz 3.-5., Zagreb - Optužni prijedlog Vojno-sudskog istražitelja Vojnog suda Komande grada Zagreba i presuda Vojnog suda Komande grada Zagreba domobranskom pukovniku Ivanu Hennebergu (1875.) iz Zagreba, zbog „učestvovanja u organiziranju neprijateljskih oružanih formacija, dojavljivanja i pomaganja neprijatelju” na kaznu smrti strijeljanjem, gubitak građanskih i političkih prava i konfiskaciju imovine596
191.[1945., kolovoz 5.] - Iz zapisnika partijske konferencije 34. udarne divizije II. JA o masovnom ubijanju zarobljenika i civila od strane Karlovačke brigade i brigade Franjo Ogulinac-Seljo599
192.1945., kolovoz 6., Bjelovar - Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar naređuju svim gradskim i općinskim komisijama za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, da prikupljaju statističke podatke „o svim zločinima okupatora i njihovih pomagača za vrijeme okupacije”, pojašnjavaju im način rada, uz napomenu da prikupljene podatke žurno dostave Okružnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar600
193.1945., kolovoz 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Kotarski narodni sud Zagreb, daje Aurei Klemenčić (1898.) iz Zagreba, osuđen 9. srpnja 1945. na smrt strijeljanjem i konfiskaciju imovine, te da je kazna izvršena602
194.1945., kolovoz 7., Vršac - Odjeljenje za ratne zarobljenike Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije, logor Vršac, na temelju Ukaza AVNOJ-a o općoj amnestiji i pomilovanju od 3. kolovoza 1945., donosi objavu o otpustu iz zarobljeništva Stjepana Vrbanovića (1915.) iz Siska604
195.1945., kolovoz 7., Vršac - Odjeljenje za ratne zarobljenike Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije, logor Vršac, na temelju Ukaza AVNOJ-a o općoj amnestiji i pomilovanju od 3. kolovoza 1945., donosi objavu o otpustu iz zarobljeništva Stjepana Vukašića (1922.) iz Garešnice605
196.1945., kolovoz 7., Kovin - Odjeljenje za ratne zarobljenike Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije, logor Kovin, na temelju Ukaza AVNOJ-a o općoj amnestiji i pomilovanju od 3. kolovoza 1945., donosi objavu o otpustu iz zarobljeništva Vladimira Martinovića (1924.) iz Petrinje606
197.1945., kolovoz 8., Kovin - Odjeljenje za ratne zarobljenike Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije, logor Kovin, na temelju Ukaza AVNOJ-a o općoj amnestiji i pomilovanju od 3. kolovoza 1945., donosi objavu o otpustu iz zarobljeništva Milana Bradića (1907.) iz Svetog Martina (Samobor)607
198.1945., kolovoz 8., Karlovac - Izvješće opunomoćenika OZN-e za grad Karlovac o „zapažanjima i informacijama” koje je „stekao [...] obilazeći gradom i kvartom radničkog naselja na Selcu”608
199.1945., kolovoz 8., Varaždin - Okružna Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Varaždinu nalaže kotarskim narodnim sudovima u Novom Marofu i Ludbregu da žurno prikupe „podatke glede cjelokupne pokretne i nepokretne imovine narodnog neprijatelja Vidačić Miroslava” iz Novog Marofa, jer je predložila Vojnom sudu zagrebačkog vojnog područja da se njegova imovina sekvestrira610
200.1945., kolovoz 9., Kovin - Odjeljenje za ratne zarobljenike Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije, logor Kovin, na temelju Ukaza AVNOJ-a o općoj amnestiji i pomilovanju od 3. kolovoza 1945., donosi objavu o otpustu iz zarobljeništva Mirka Baričevića (1899.) iz Bjelovara611
201.1945., kolovoz 9., Bjelovar - Otpusnica iz logora Bjelovar, Odjeljenja za ratne zarobljenike Komande pozadine II. JA, za Stjepana Bertovića (1922.) iz Zagreba612
202.1945., kolovoz 9., Bjelovar - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Bjelovar za Nevenka Devčića (1921.) iz Zagreba613
203.1945., kolovoz 10., Bjelovar - Otpusnica iz logora Bjelovar, Odjeljenja za ratne zarobljenike Komande pozadine II. JA, za Zdravka Kovača (1924.) iz Zagreba614
204.1945., kolovoz 10., Bjelovar - Otpusnica iz logora Bjelovar, Odjeljenja za ratne zarobljenike Komande pozadine II. JA, za prof. Dušana Vujića (1904.) iz Zagreba616
205.1945., kolovoz 14., Zagreb - Izvješće o brojnom stanju zarobljenika u logorima Bjelovar, Cememica, Prečko, Dubovac i Maksimir, prije i nakon Ukaza o općoj amnestiji i pomilovanju od 3. kolovoza 1945.617
206.1945., kolovoz 18., Varaždin - Izvješće Javnog tužitelja za Okrug Varaždin o stanju u logoru Maruševac i zatvoru OZN-e u Zlataru618
207.1945., lipanj 20. - kolovoz 18, Zagreb - Vojni sud II. JA odobrava smrtnu presudu, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine katoličkom svećeniku dr. Ivanu Simunoviću iz Ivanić Grada, Vojnog suda Vojne oblasti zagrebačke JA619
208.1945., kolovoz 19., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje dr. Mira Ille (1888.) iz Zagreba zbog „ratnog zločinstva” osuđena 15. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak svih političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine621
209.1945., kolovoz 19., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Mirogoj za Stjepana Majseca (1896.) iz Jakuševca (Zagreb)622
210.1945., kolovoz 21., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Mirogoj, OZN-e Komande zagrebačkog vojnog područja, za Mladena Engelsfelda (1900.) iz Mimovca (Samobor)624
211.1945., kolovoz 24., Varaždin - Okružna OZN-a Varaždin nalaže Vojnom sudu Komande zagrebačkog vojnog područja, da obnovi postupak protiv Antuna Bubnjara iz Vojnovca (Zlatar), osuđenog od Vojnog suda Komande varaždinskog područja na petnaest godina prisilnog rada, jer je „imenovani teški zločinac, [te] zaslužuje kaznu smrti”625
212.1945., kolovoz 25., Zagreb - Vojni sud II. JA, Zagreb izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Janko Relić (1920.) iz Jastrebarskog osuđen 26. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih prava i konfiskaciju imovine626
213.[1945., kolovoz 26.], Varaždin - Izvješće Upravnog odjela Okružnog NO-a Varaždin „o radu upravnog odjela od oslobođenja do danas”627
214.1945., kolovoz 27., Varaždin - Javni tužitelj za Okrug Varaždin izvješćuje Javnog tužitelja FD Hrvatske, Zagreb, o stanju u Okrugu u kolovozu 1945.629
215.1945., kolovoz 27., Zagreb - Upravni odjel Gradskog NO-a Zagreb, Komisija za repatrijaciju Nijemaca, potvrđuje daje Njemica Ludmila Vuser 25. kolovoza 1945. otpuštena iz logora633
216.1945., kolovoz 29., Zagreb - OZN-a za Zagreb, Odsjek kvartova, dostavlja Opunomoćeništvu OZN-e III. za Zagreb popis deset „problematičnih” građana kojima je zabranjeno glasovanje, te napominje da za ostale za koje su tražili podatke, provjeru obave sami i donesu odluku634
217.1945., kolovoz 30., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje učitelj Krsto Butorac (1920.) zbog „ratnog zločinstva” osuđen 20. svibnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine636
218.1945., kolovoz 30., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Biškupcu (Varaždin), da je ustaški pukovnik Mijo Bzik (1907.) iz Zagreba zbog „ratnog zločinstva” osuđen 20. lipnja 1945. na kaznu smrti vješanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine637
219.1945., kolovoz 30., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je sveučilišni profesor Ljudevit Jurak (1881.) iz Zagreba zbog „ratnog zločinstva” osuđen 9. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine640
220.1945., kolovoz 30., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Kotarski narodni sud Zagreb, daje Murat Rizvanbegović (1903.) iz Zagreba, kao „narodni neprijatelj” osuđen 12. lipnja 1945. na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom od dvije godine, pet godina gubitka svih političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine641
221.1945., kolovoz 31. - Izvješće Opunomoćeništva OZN-e Hrvatske divizije KNOJ-a, upućeno OZN-i za Hrvatsku o bacanju „bandita” u jamu kod Slunja642
222.1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je nastavnik građanske škole u Zagrebu Stjepan August (1897.), zbog „ratnog zločinstva” osuđen 25. lipnja 1945. nakaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine643
223.1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Gospiću, da je ustaški bojnik Ivan Brkljačić (1917.) iz Zagreba, zbog „ratnog zločinstva” osuđen 14. lipnja 1945. na kaznu smrti vješanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine644
224.1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Donjem Miholjcu, da je pravoslavni svećenik Joco Cvijanović (1894.) iz Zagreba, zbog „ratnog zločinstva” osuđen 29. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine645
225.1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Zora Grbac (1926.) iz Zagreba, zbog „ratnog zločinstva” osuđena 29. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine646
226.1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Šibeniku, daje katolički svećenik Ivan Guberina (1897.) iz Šibenika, zbog „ratnog zločinstva” osuđen 29. lipnja 1945. na kaznu smrti vješanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine647
227.1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Pregradi, daje katolički svećenik Stjepan Kramar (1883.), zbog „ratnog zločinstva” osuđen 29. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine648
228.1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Slavonskom Brodu, daje pravoslavni svećenik Dimitrije Mrihin (1898.), zbog „ratnog zločinstva” osuđen 29. svibnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine649
229.1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Ogulinu, da je časna sestra Blanda Stipetić (1889.) iz Zagreba, zbog „ratnog zločinstva” osuđena 29. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine650
230.1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je katolički svećenik i profesor Kerubin Šegvić (1867.) iz Zagreba, zbog „ratnog zločinstva” osuđen 29. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine651
231.1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Našicama, da je učiteljica Anica Zbornik (1894.) iz Zagreba, zbog „ratnog zločinstva” osuđena 29. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine653
232.1945., rujan 3., Zagreb - Gradska uprava narodnih dobara Gradskog NO-a Zagreb nalaže Upravnom odjelu VI. rajona Gradskog NO-a Zagreb, da ispitaju gdje se nalazi Zvonimir Ograjšek iz Zagreba, koji je, navodno,“pobjegao je s okupatorom kao narodni neprijatelj”, kao i njegova obitelj, te da ih o tome izvijeste, a da je potrebno provesti konfiskciju njegove imovine654
233.1945., rujan 3., Prelog (Čakovec) - Opunomoćeništvo OZN-e za Kotar Čakovec potvrđuje da je Franjo Jambrović (1887.) iz Svete Nedjelje (Prelog) u zatvoru OZN-e Čakovec „tokom istrage obolio i predan u bolnicu u Čakovec na liječenje gdje je umro”655
234.1945., rujan 4., Varaždin - OUND Varaždin izvješćuje Komandu XVII. udarne brigade u Varaždinu, daje iz stana ing. Vladimira Damaške u Varaždinu, dok je bio u pritvoru, Štab 51. divizije „nasilno” odnio pojedine stvari, koje se moraju vratiti vlasniku koji je „pušten ispod istrage i na slobodu kao nevin”, te mole „mjerodavne vojne vlasti da ovakve postupke zabrane jer bacaju ružno svjetlo na narod i kod istog stvaraju neraspoloženje”656
235.1945., rujan 4., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Ivan Bong (1897.) iz Zagreba, zbog „ratnog zločinstva” osuđen 9. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih prava i konfiskaciju imovine658
236.1945., rujan 4., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je studentica Alma Zamola (1923.), kao „ratni zločinac” osuđena 23. svibnja 1945. na kaznu smrti vješanjem, trajan gubitak svih političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju imovine659
237.1945., rujan 4., Velika Pisanica (Bjelovar) - Otpusnica Komande sabirnog logora Velika Pisanica i propusnica Okružnog NO-a Bjelovar za obitelj Bandi iz Bosanskog Samca661
238.1945., rujan 4., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje kućanica i primalja Anka Peris (1884.) iz Zagreba, zbog „ratnog zločinstva” osuđena 7. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine662
239.1945., rujan 4., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje dr. Ratko Ratković (1919.) kao „narodni neprijatelj” osuđen 21. svibnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava, osim roditeljskih te konfiskaciju imovine663
240.1945., rujan 4., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje bolničar Tomo Soić (1916.) iz Zagreba, zbog „ratnog zločinstva” osuđen 3. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine664
241.1945., rujan 5., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje obitelj Kniewald iz Zagreba, daje Hinko Kniewald (1912.) „zbog djela narodni neprijatelj" osuđen 31. svibnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava, osim roditeljskih te konfiskaciju imovine665
242.1945., rujan 5., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Bogumil Roter (1908.) kao „narodni neprijatelj” osuđen 30. svibnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava, osim roditeljskih te konfiskaciju imovine666
243.1945., rujan 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje student Petar Božić (1923.) iz Zagreba, kao „ratni zločinac” osuđen 17. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak građanskih prava i konfiskaciju imovine667
244.1945., rujan 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je ravnatelj Hrvatske udružene banke Emil Dinter (1887.) iz Zagreba, „zbog djela ratnog zločinstva i narod, neprijatelja” osuđen 13. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine669
245.1945., rujan 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje prof. Milan Dujnić (1912.) iz Petrinje, kao „narodni neprijatelj” osuđen 3. lipnja 1945. nakaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine670
246.1945., rujan 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Đakovu, da je pravoslavni svećenik Miroslav Federer (1913.) iz Zagreba, zbog „ratnog zločinstva” osuđen 13. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine671
247.1945., rujan 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je akademski slikar Josip Horvat (1904.) iz Zagreba, kao „narodni neprijatelj” osuđen 2. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava te konfiskaciju imovine672
248.1945., rujan 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje učitelj Stanislav Ivančić ( 1908.) iz Zagreba, kao „narodni neprijatelj” osuđen 2. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava te konfiskaciju imovine674
249.1945., rujan 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je student Vjekoslav Podvoršak (1923.) iz Zagreba, kao „narodni neprijatelj” osuđen 4. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava te konfiskaciju imovine675
250.1945., rujan 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Ivan Vućak (1913.) iz Zagreba, kao „narodni neprijatelj” osuđen 3. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju imovine676
251.1945., rujan 7., Varaždin - Okružna OZN-a Varaždin dostavlja Okružnom NO-u Varaždin podatke koji se odnose na „organe Narodne vlasti t.j. Narodne odbore i činovnički aparat u njima”, uz napomenu da provedu „čišćenje Narodnih vlasti od elemenata koji su služili neprijatelju a postoji čak i mogućnost da mu još i sada služe”677
252.1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljski upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje Ivan Aršulić (1908.) iz Zagreba, kao „narodni neprijatelj” osuđen 14. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava, osim roditeljskih te konfiskaciju imovine679
253.1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Križevcima, da je katolički svećenik Valent Bocak (1913.) iz Križevaca, zbog „masovnog hapšenja i ubijanja” osuđen 9. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine680
254.1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljski upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje Ivan Henneberg (1875.) iz Zagreba, kao „narodni neprijatelj” osuđen 16. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih, prava osim roditeljskih te konfiskaciju imovine681
255.1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Zdenko Ivošević (1906.), zamjenik državnog tužitelja u Zagrebu, zbog „masovnog ubijanja i odvodjenja u logore” osuđen 9. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava te konfiskaciju imovine684
256.1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je učitelj Ivan Karlović (1910.) iz Korčule, kao "narodni neprijatelj” osuđen 13. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak svih politički i pojedinih građanskih prava, osim roditeljskih te konfiskaciju imovine685
257.1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Požegi, da je katolički svećenik Josip Klapšić (1911.) zbog „aktivnog ustaštva i suradnje sa neprijateljem” osuđen 9. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine686
258.1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje dr. Franjo Pihać (1902.), predsjednik Sudbenog stola u Zagrebu, zbog „masovnog ubijanja i odvodjenja u logore”, osuđen 9. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine687
259.1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je trafikant Ferdo Pintarić (1893.) iz Zagreba, kao „narodni neprijatelj” osuđen 4. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava, osim roditeljskih te konfiskaciju imovine688
260.1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje Valerija Paradžik (1926.) iz Zagreba, kao „narodni neprijatelj” osuđena 11. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine689
261.1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Makarskoj, da je katolički svećenik, franjevac, Bone Radonić ( 1888.) iz Vrgorca, zbog „suradnje sa neprijateljem” osuđen 9. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine690
262.1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje obitelj Sallopek iz Zagreba, daje ljekarnik Josip Sallopek (1891.) „zbog dosl.[uha] sa okupatorom” osuđen 3. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih prava i konfiskaciju imovine691
263.1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje Rudolf Šaka (1920.), kao „ratni zločinac” osuđen 7. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine692
264.1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje trgovac Josip Turk (1905.) iz Zagreba, zbog „suradnje sa neprijateljem” osuđen 16. lipnja 1945. na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom od pet godina i gubitak svih političkih i pojedinih građanskih prava, osim roditeljskih, i konfiskaciju nekretnina693
265.1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Ivan Vogrinc (1896.) iz Zagreba, kao „narodni neprijatelj” osuđen 16. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava, osim roditeljskih, i konfiskaciju imovine694
266.1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje studentica Božena Zobec ( 1922.) iz Zagreba, kao „narodni neprijatelj” osuđena 11. srpnja 1945. nakaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine695
267.1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje domobranski časnik Oto Župan (1917.) kao „ratni zločinac” osuđen 7. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine696
268.1945., rujan 8., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje učitelj Dragutin Grgičević (1911.) zbog „ustaštva” osuđen 13. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak svih prava i konfiskaciju imovine697
269.1945., rujan 8., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje obitelj Jazbec iz Zagreba, daje Andrija Jazbec (1883.) „zbog aktivnog ustaštva” osuđen 11. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak svih prava i konfiskaciju imovine698
270.1945., rujan 8., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je dirigent ruskog umjetničkog zbora u Zagrebu Aleksandar Kosmainkov (1888.) zbog „djela ratnih zločinaca” osuđen 10. srpnja 1945. nakaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine699
271.1945., rujan 10., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje katolički svećenik Antun Đurić (1912.) iz Nove Kapele, kao „narodni neprijatelj” osuđen 11. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine700
272.1945., rujan 10., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je novinar Ivan Maronić iz Zagreba, zbog „aktivnog ustaštva i služenja neprijatelju” osuđen 17. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih prava i konfiskaciju imovine700
273.1945., rujan 10., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je prof. Vladimir Prestini (1890.) iz Zagreba, kao „narodni neprijatelj” osuđen 11. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju imovine701
274.1945., rujan 10., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Ante Sušić (1912.) iz Zagreba, kao „narodni neprijatelj” osuđen 11. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju imovine703
275.1945., rujan IO., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje student Marijan Zuvić (1921.) iz Zagreba, kao „narodni neprijatelj" osuđen 28. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju imovine704
276.1945., rujan 11., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, daje katolički svećenik Mirko Didović (1886.) iz Zagreba, kao „narodni neprijatelj” osuđen 11. srpnja 1945. nakaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine705
277.1945., rujan 11., Samobor - Upravni odjel Kotarskog NO-a Samobor izvješćuje obitelj Regović iz Samobora, da je Stjepan Regović presudom Vojnog suda zagrebačkog vojnog područja, Vijeća u Jastrebarskom, osuđen 29. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem i gubitak građanskih časnih prava706
278.1945., rujan 11., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je dr. Maksimilijan Stepinac (1900.) iz Zagreba, kao „narodni neprijatelj” osuđen 11. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju imovine707
279.1945., rujan 11., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Franjo Šafranec (1922.) iz Zagreba, zbog „djela špijunaže” osuđen 11. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine708
280.1945., rujan 11., Varaždin - Upravni odjel Gradskog NO-a Varaždin izvješćuje Kotarski narodni sud u Varaždinu o imovini dr. Hijacinta Bišćana (1891.) iz Varaždina, „koji je u vrijeme ulaska J.A. u grad Varaždin nestao te se do danas za njegovu sudbinu nezna”709
281.1945., rujan 14., Varaždin - Okružni narodni sud u Varaždinu, na prijedlog Okružne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Varaždinu, donosi odluku o sekvestraciji imovine Ivana Sebreka iz Varaždinskih Toplica, protiv kojeg se vodi postupak zbog „krivičnog djela iz čl. 3 Zakona o kaznenim djelima protiv naroda i države”710
282.1945., rujan 18., Zagreb - Izvješće Ministarstva pravosuđa FD Hrvatske upućeno Javnom tužitelju Hrvatske, o radu sudova za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj711
283.1945., rujan 19., Beograd - Ministarstvo prosvjete DF Jugoslavije izvješćuje Ministarstvo prosvjete FD Hrvatske, da su svim narodnim manjinama u Jugoslaviji „obezbedjena sva nacionalna prava”, te da „imaju sve manjine pravo na svoje škole”, uz napomenu da „ta prava ne važe za njemačku manjinu”719
284.1945., rujan 19., Zagreb - Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke JA donosi odluku, da se molba za pomilovanje katoličkog svećenika Stjepana Pavunića (1875.) iz Koprivnice, osuđenog na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od dvadeset godina, ne uvaži720
285.1945., rujan 26., Zagreb - Ministarstvo pravosuđa FD Hrvatske, dostavlja predsjedništvima svih okružnih i kotarskih narodnih sudova tumačenje Odluke Predsjedništva AVNOJ-a od 21. studenoga 1944. o konfiskaciji imovine osoba njemačke narodnosti i o odnosu prema Austrijancima721
286.1945., svibanj - rujan, Krapina - Iz Kazala urudžbenog zapisnika OZN-e Krapina 1945.723
287.1945., listopad 4., Zagreb - Vojni sud II. JA potvrđuje odluku Vojnog suda Vojne oblasti zagrebačke JA, da se molba za pomilovanje katoličkog svećenika Stjepana Pavunića (1875.) iz Koprivnice, osuđenog na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od dvadeset godina, ne uvaži, naime, žalba S. Pavunića se „kao neosnovana odbacuje”725
288.1945., listopad 12., Zagreb - Ponovljeni poziv Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača FD Hrvatske svim okružnim i gradskim komisijama za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, o potrebi prikupljanja podataka i sastavljanju izvješća o folksdojčerima727
289.1945., listopad 13., Zagreb - Ministarstvo prosvjete FD Hrvatske moli Sekciju za ratne zarobljenike Komande grada Zagreba, da im produže rok za 10 ratnih zarobljenika, Nijemaca, koji su im dodijeljeni na rad iz zarobljeničkog logora Trešnjevka728
290.1945., listopad 15., Zagreb - Zemaljska uprava narodnih dobara FD Hrvatske, Zagreb nalaže Okružnoj upravi narodnih dobara Varaždin, da im dostave „popis imovine svih Austrijanaca bez obzira da li su za vrijeme okupacije saradjivali ili ne sa okupatorom”, jer se „imovina Austrijanaca ima tretirati kao ona Nijemaca te se prema tome ima konfiscirati”, izuzev u „slučajevima previdjenim u autentičnom tumačenju tačke 2 čl. 1 Odluke AVNOJ-a od 21 .XI.44.”730
291.1945., listopad 18., Zagreb - Izvadak iz presude Vojnog suda Komande zagrebačkog vojnog područja Zdravku Berkoviću (1908.) iz Varaždina, kojom je kao „ratni zločinac” osuđen 20. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine731
292.1945., listopad 19., Zagreb - Izvješće pomoćnika Javnog tužitelja Hrvatske, Odjela OZN-e, o stanju u zatvorima OZN-e u Zagrebu732
293.1945., listopad 26., Zagreb - Vojni sud II. JAu Zagrebu izvješćuje Štab I. kažnjeničkog bataljona Radnog logora u Velikoj Pisanici, daje molba za pomilovanje katoličkog svećenika Mihovila Kolarića (1880.) iz Koprivnice [osuđenog od Vojnog suda II. JA 18. srpnja 1945. na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od deset godina], odbijena735
294.1945., listopad 26., Kajmakčalan (Makedonija) - Rješenje na temelju odluke Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije o otpustu iz zarobljeništva/prisilnoga rada u 10. radničkom bataljunu V. JA Nikole Vedriša (1920.) iz Garešnice736
295.1945., listopad 30., Koprivnica - Gradska komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača u Koprivnici, izvješćuje Okružnu komisiju za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar, o vlasniku tiskare i knjižare u Koprivnici Đuri Loborcu (1904.), koji se nalazi na izdržavanju kazne prisilnog rada u trajanju od deset godina, te iznose mišljenje da mu je knjižaru, koja je pod sekvestrom, trebalo konfiscirati737
296.1945., studeni 3., Petrinja - Iz izvješća Javnog tužitelja Banije o radu Vojnog odjela te o stanju u zarobljeničko-kažnjeničkom logoru u Glini738
297.1945., studeni 3. - Iz izvješća pomoćnika Javnog tužitelja Hrvatske o stanju u logorima Valpovo, Orlovnjak i Lepoglava740
298.1945., studeni 6., Zagreb - Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Upravu narodnih dobara za Varaždin, daje dr. Hijacint Bišćan (1891.) iz Varaždina, kao „narodni neprijatelj” osuđen 24. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava, osim roditeljskih, i konfiskaciju imovine741
299.1945., studeni 10., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara za okrug Varaždin, da je Zdravko Berković (1908.) iz Varaždina, kao „ratni zločinac” osuđen 9. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine, te daje kazna izvršena 3. studenoga 1945.742
300.1945., studeni 10., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Kotarski narodni sud Zagreb, daje Gabrijel Kompanec ( 1890.), Ukrajinac pravoslavne vjere iz Zagreba, osuđen 31. srpnja 1945. na smrt strijeljanjem i konfiskaciju imovine, te daje kazna izvršena 3. studenoga 1945.743
301.1945., studeni 12., Zagreb - Iz izvješća Ministarstva unutarnjih poslova Narodne vlade Hrvatske, upućenog Centralnom komitetu KPH, o brojnosti i aktivnosti odmetnika i križara, te o stanju u kažnjeničkim logorima i kaznionicama u Hrvatskoj744
302.1945., studeni 13., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Okružnu upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Ante Buć (1890.) iz Dubrovnika/ Zagreba, zbog „djela ratnih zločinaca” osuđen 26. kolovoza 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine, te daje kazna izvršena 10. studenoga 1945.749
303.1945., studeni 13., Prelog (Čakovec) - Upravni odjel Kotarskog NO-a Prelog dostavlja Okružnoj upravi narodnih dobara Varaždin podatke o osobama osuđenim na konfiskaciju imovine, a i popis četrdeset osoba, koje su „kao narodni neprijatelji, špijuni, madjarskog okupatora [...] u toku rata ubijeni od naše vlasti bez svake presude i koji su sa presudom za vrijeme oslobodjenja ubijeni i sudjeni na konfiskaciju”750
304.1945., studeni 14., Zagreb - Odluka Gradske komisije za konfiskaciju pri Gradskom NO-u Zagreb, o konfiskaciji imovine Eduarda Dostala752
305.1945., studeni 14., Zagreb - Odluka Gradske komisije za konfiskaciju pri Gradskom NO-u Zagreb, o konfiskaciji imovine Njemice Rose Beissmann (1913.)753
306.1945., studeni 15., Varaždin - Okružni narodni sud u Varaždinu donosi odluku o sekvestraciji imovine Andre Novosela, „70. godina starog, ustaškog milicionera” iz Svibovca (Novi Marof), protiv kojega se vodi postupak zbog „krivičnog djela iz čl. 3. Zakona o krivičnim djelima proti države i naroda”755
307.1945., studeni 16., Zagreb - Izvješće Centralne gradske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača za grad Zagreb upućeno Zemaljskoj komisiji za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača, o Nijemcima grada Zagreba756
308.1945., studeni 16., Zagreb - Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Upravu narodnih dobara za Okrug Varaždin, daje Antun Broš (1923.) iz Varaždina, kao „rat.[ni] zloč.[inac] i nar.fodni] nepr.[ijatelj]” osuđen 17. srpnja 1945. na dvadeset godina lišenja slobode s prisilnim radom, pet godina gubitka političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine760
309.1945., studeni 16., Zagreb - Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Upravu narodnih dobara za Okrug Zagreb, daje Viktor Horvatić (1894.) iz Zagreba, zbog „djela rat. [nih] zloč.[inaca] i nar.[odnih] nepr.[ijatelja]” osuđen 11. kolovoza 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine761
310.1945., studeni 16., Zagreb - Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Gradsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Aleksandar Mirt (1914.) iz Zagreba, zbog „djela narodnih neprijatelja” osuđen 5. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine, te daje kazna izvršena 17. lipnja 1945.762
311.1945., studeni 16., Zagreb - Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Okružnu upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je prof. Mato Sokolić (1917.) iz Zagreba, zbog „djela rat.[nih] zločin.[aca] i nar.[odnihJ neprijatelja” osuđen 20. kolovoza 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak svih političkih i pojedinih građanskih prava bez konfiskacije imovine, te da je kazna izvršena 10. studenoga 1945.763
312.1945., studeni 17., Zagreb - Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Upravu narodnih dobara za Okrug Zagreb, da je katolički svećenik Josip Müller (1883.) iz Zagreba, zbog „djela rat.[nih] zloč.[inaca] i nar.[odnih] nepr.[ijatelja]” osuđen 19. srpnja 1945. nakaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine764
313.1945., studeni 17., Zagreb - Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Upravu narodnih dobara za Okrug Zagreb, da je katolički svećenik Franjo Tetkić (1912.) iz Zagreba, zbog „djela rat.jnih] zloč.[inaca] i nar.[odnih] nepr.fijatelja]” osuđen 19. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine765
314.1945., studeni 19., Zagreb - Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Upravu narodnih dobara za Okrug Varaždin, da je dr. Bazil Baricki (1913.) iz Varaždina, zbog „djela rat.[nih] zloč.[inaca] i nar.[odnih] nepr.[ijatelja]” osuđen 11. kolovoza 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine766
315.1945., studeni 22., Varaždin - Otpusnica iz zatvora OZN-e u Varaždinu za Rudolfa Kutnjaka (1899.) iz Varaždina768
316.1945., studeni 26., Varaždin - Okružna uprava narodnih dobara Varaždin dostavlja Zemaljskoj upravi narodnih dobara Federalne Hrvatske Zagreb, podatke o konfiskacijama prema podacima kotarskih narodnih sudova769
317.1945., prosinac 2., Varaždin - Upravni odjel Okružnog NO-a Varaždin izvješćuje sve upravne odjele kotarskih i gradskih NO-a i Komandu Narodne milicije Okruga Varaždin, o nepravilnim postupcima Narodne milicije, te naglašava potrebu ispravljanja nepravilnosti u rada Narodne milicije771
318.1945., prosinac 3., Bjelovar - Iz izvješća Javnog tužitelja za okrug Bjelovar upućenog Javnom tužitelju Hrvatske o stanju u logorima i zatvorima OZN-e773
319.1945., prosinac 12., Zagreb - Okružni narodni sud za grad Zagreb osuđuje tiskarskog obrtnika Milana Kralja (1876.) iz Zagreba, jer je „za vrijeme rata u svom tiskarskom poduzeću proizvodio predmete, koji su omogućavali uredno funkcionisanje vojne administracije okupatora - i prema tome jačali njegov ratni potencijal”, na gubitak političkih i građanskih prava na vrijeme od tri godine i konfiskaciju tiskare i ostale njegove pokretne i nepokretne imovine775
320.1945., prosinac 13., Varaždin - Okružna uprava narodnih dobara Varaždin dostavlja Zemaljskoj upravi narodnih dobara Zagreb, popis osoba kojima je imovina konfiscirana po čl. 30. Zakona o konfiskaciji777
321.1945., prosinac 15., Zagreb - Ministarstvo pravosuđa Narodne vlade Hrvatske izvješćuje okružne narodne sudove da će Javno tužiteljstvo Hrvatske uputiti javnim tužiteljima okruga nalog, „da u najkraće vrijeme završe sve istrage po pitanju istražnog zatvora i naprave optužnice te predmet predaju sudu na daljnji postupak”, naglašavajući da se pitanje velikog broja zatvorenika mora u najskorije vrijeme riješiti783
322.1945., prosinac 17., Zagreb - Odjel za izvršenje kazni Ministarstva unutarnjih poslova Narodne vlade Hrvatske, Zagreb odbija molbu Rose Beissmann (1913.) iz Zagreba, za puštanje iz logora Kmdija785
323.1945., prosinac 21., Zagreb - Školski odbor Narodnog saveza omladine II. klasične gimnazije u Zagrebu izvješćuje nadležne da su učenici Željko Dupelj (1929.) i Radovan Grgeč (1929.) „svojim protudržavnim istupom narušili ugled ove gimnazije, te se ogriješili o državnu vlast”, te ih mole „da se prema istima povede kazneni postupak po disciplinskim pravilima”786
324.1945., prosinac 31., Petrinja - Prosvjetni odjel Okružnog NO-a Banije predlaže Ministarstvu prosvjete FD Hrvatske, da otpusti iz službe učiteljicu Jelenu Petračić iz Donjeg Grabovca (Petrinja), jer je bila „istaknuta ustašica kao i cijela njezina familija”, koja „neprestano” ističe „da ovo neće dugo potrajati”787
325.1946., siječanj 4., Bjelovar - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Bjelovar za poručnika Oružanih snaga NDH Božidara Biankinija (1902.) iz Sulkovaca (Pleternica)788
326.1946., siječanj 5., Zagreb - Odjel za izvršenje kazni Ministarstva unutarnjih poslova Narodne vlade Hrvatske, dostavlja oblasnim i okružnim odjelima unutarnjih poslova tumačenje o krivičnom progonu osoba koje nisu njemačke narodnosti i podrijetla, a koje su se iskazivale kao Nijemci789
327.1946., siječanj 5., Varaždin - Upravni odjel, Odsjek za narodni red i sigurnost Okružnog NO-a Varaždin, dostavlja Odjelu narodne sigurnosti Ministarstva unutarnjih poslova NR Hrvatske Zagreb, izvješće o općem stanju u Okrugu Varaždin u prosincu 1945.791
328.1946., siječanj 11., Zagreb - Odjel osnovne nastave Ministarstva prosvjete Narodne vlade Hrvatske, Zagreb, izvješćuje Oblasni NO Dalmacije i sve okružne i kotarske NO-e u NR Hrvatskoj, da se „u vezi sa negativnim radom nekih vjeroučitelja u našim školama ukazala (se) potreba da se sakupe podaci u tom njihovom radu”, te nalaže da prosvjetni odjeli „ministarstvo o tome obavijeste navađajući konkretne primjere negativnog rada vjeroučitelja u školi i narodu”793
329.1946., siječanj 18., Varaždin - OZN-a Varaždin dostavlja Okružnom NO-u Varaždin podatke o Josipu Nebesniju (1920.), namješteniku GLAVNOPROD-a u Varaždinu, koji je „neprijateljski raspoložen prema našoj državi”, te predlažu da ga se „odpusti iz službe, a ako treba i privede kazni”795
330.1946., siječanj 22., Grabovac (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad ratarom Lovrom Lončarićem (1902.) iz Maje (Glina), osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku797
331.1946., siječanj 31., Zagreb - Zemaljska uprava narodnih dobara Zagreb traži od svih okružnih i gradskih uprava narodnih dobara u NR Hrvatskoj, da žurno dostave podatke o imovini „Njemačkog Reicha i njemačkih državljana” na njihovom području798
332.1946., veljača 7., Dvor na Uni - Kotarski sud u Dvoru na Uni presuđuje da se konfiscira „celokupna imovina pokretna i nepokretna svih stanovnika mjesta Zrinj Narodnih neprijatelja i to bez obzira gdje se takova nalazi imovina”801
333.1946., veljača 13., Valpovo - Otpusnica iz Radnog logora Valpovo za Višnju Kifer (1918.) iz Zagreba804
334.1946., veljača 18., Varaždin - Okružna uprava narodnih dobara Varaždin izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara Zagreb, da na području Okruga Varaždin „nema niti jedan slučaj konfiskacije imovine Njemačkog Reicha i njegovih državljana”, odnosno da su „izvršene (su) konfiskacije za 50 slučajeva njemačke imovine, ali su isti naši državljani, po podrijetlu Njemci (većinom Austrijanci) koji su se za vrijeme rata deklarirali kao Njemci”805
335.1946., veljača 19., Glina - Učenici Realne gimnazije u Glini, sudionici II. konferencije Narodnog saveza omladine u Glini, traže od nadležnih da se iz škole „odstrane” učenici, čija imena navode, „zbog njihova protunarodnog rada”806
336.1946., veljača 20., Krašić (Jastrebarsko) - Kotarski narodni sud u Krašiću proglašava Josipa Mahovlića (1915.) iz Mahovljića (Jastrebarsko) „narodnim neprijateljem, jer se borio protiv NOB-e, te je pri oslobođenju zemlje od okupatora s ovim pobjegao” i donosi presudu o konfiskaciji njegove imovine807
337.1946., veljača 21., Varaždin - Okružna OZN-a Varaždin izvješćuje Okružnu upravu narodnih dobara Varaždin o presudama Vojnog suda Komande varaždinskog područja Antunu Goričancu (1892.) iz Selšćaka (Čakovec) i Jakobu Šimuniću (1897.) iz Donjeg Kraljevca (Čakovec)808
338.1946., veljača 22., Karlovac - Učenici Učiteljske škole u Karlovcu, sudionici II. konferencije Narodnog saveza omladine u Karlovcu, traže od ravnatelja Učiteljske škole u Karlovcu da se iz škole „udalje đaci čiji rad za vreme okupacije kao i poslije oslobođenja nije bio u skladu s interesima i tekovinama Narodno-Oslobodilačke borbe”809
339.1946., ožujak 1., Novi Marof - Predsjedništvo Kotarskog narodnog suda Novi Marof izvješćuje Ministarstvo pravosuđa NR Hrvatske Zagreb o provedenim konfiskacijama imovine na području Kotara Novi Marof u veljači 1946812
340.1946., ožujak 4., Karlovac - OZN-a za Okrug Karlovac izvješćuje Javnog tužitelja za Okrug Karlovac, o bijegu 15 osoba osuđenih na smrt iz zatvora Okružnog narodnog suda u Karlovcu, od kojih su desetorica u bijegu ubijena813
341.1946., ožujak 12., Zagreb - Odjel za izvršenje kazni Ministarstva unutarnjih poslova NR Hrvatske, dostavlja okružnim odjelima unutarnjih poslova načelno uputstvo o upućivanju u logore osoba njemačke narodnosti814
342.1946., ožujak 14., Grabovac (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad ratarom Markom Šarićem (1911.) iz Timaraca (Sunja), osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku817
343.1946., ožujak 17., Koprivnica - Kotarski narodni sud u Koprivnici donosi odluku o obustavi konfiskacijie imovine Viktora Gajskog iz Koprivnice, koji se prema podacima gradskog NO-a Koprivnica „imade smatrati narodnim neprijateljem”, jer je utvrđeno da „nema nikakve ni pokretne ni nepokretne imovine”818
344.1946., ožujak 18., Zagreb - Odjel za školstvo Ministarstva narodne prosvjete NR Hrvatske Zagreb izvješćuje Prosvjetni odjel Gradskog NO-a Zagreb, o isključenju iz škole učenika II. klasične gimnazije u Zagrebu Želika Dupelia ( 1929.) i Radovana Grgeča (1929.)819
345.1946., ožujak 20., Zagreb - Kotarski narodni sud u Zagrebu potvrđuje rješenje Gradske komisije za biračke spiskove u Zagrebu, kojim se Stjepanu Bertoviću (1922.) iz Zagreba ne priznaje glasačko pravo820
346.1946., travanj 3., Varaždin - Odjel za narodnu imovinu Okružnog NO-a Varaždin izvješćuje Odjel za narodnu imovinu pri Predsjedništvu Vlade NR Hrvatske Zagreb, da su od kotarskih NO-a tražili popis svih Austrijanaca koji žive na području varaždinskog okruga, ali da im niti jedan kotar nije odgovorio, no napominju da se „ovo pitanje iscrpno pretreslo prigodom konfiskacije njemačke imovine”, pa su mišljenja da je „sva imovina i Austrijanaca i Nijemaca konfiscirana po čl. 30. Zak.[ona] o konfiskaciji”821
347.1946., travanj 17., Grabovac (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne vješanjem nad Antunom Alapovićem i Mijom Perkovićem i kazne strijeljanjem nad Jandrom Berićem, Matom Boltužićem, Đurom Šarićem i Stjepanom Sigurom, osuđenima na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku822
348.1946., travanj 27., Varaždin - Izvješće Okružnog komiteta KPH Varaždin upućeno Centralnom komitetu KPH o likvidaciji četvorice mještana Lepoglave od strane članova Kotarskog komiteta KPH Ivanec823
349.1946., travanj 30., Krapina - Pomoćnik Javnog tužitelja Okruga Varaždin za kotareve Krapina, Zlatar i Pregrada, dostavlja Javnom tužitelju za Okrug Varaždin prilog mjesečnom izvješću o političkom stanju za travanj 1946825
350.1946., svibanj 2., Krndija (Đakovo) - Komanda logora Krndija potvrđuje da je u logoru 2. siječnja 1945. umro Ivan Alih (1909.) iz Brestače (Novska) te da je sahranjen na logorskom groblju 3. siječnja 1945.828
351.1946., svibanj 4., Beograd - Prezidijum Narodne skupštine FNR Jugoslavije, Beograd odbija molbu za pomilovanje katoličkog svećenika Mihovila Kolarića (1880.) iz Koprivnice [osuđenog od Vojnog suda II. JA 18. srpnja 1945. na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od deset godina]829
352.1946., svibanj 4., Grabovac (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad Julkom Paropatić i Stjepanom Grudenićem i kazne vješanjem nad Matijom Rožankovićem i Stjepanom Šilobadom, osuđenima na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku831
353.1946., svibanj 5., Slavonski Brod - Otpusnica iz logora Krndija, Odjela unutarnjih poslova Okruga Slavonski Brod, za Antona Hibnera (1890.) iz Siska832
354.1946., svibanj 7., Babin Potok (Petrinja) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad Mijom Blaževićem iz Utolice (Kostajnica), osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku833
355.1946., svibanj 8., Varaždin - Izvješće Odjela unutarnjih poslova Okruga Varaždin upućeno Okružnom NO-u Varaždin „o radu i organizaciji”835
356.1946., svibanj 8., Varaždin - Izvješće o radu Odjela za narodnu imovinu Okružnog NO-a Varaždin840
357.1946., svibanj 9., Slavonski Brod - Otpusnica iz logora Krndija, Odjela unutarnjih poslova Okruga Slavonski Brod, za braću Stjepana (1922.) i Zvonimira (1929.) Holcman iz Zagreba843
358.1946., svibanj 18., Zagreb - Okružni narodni sud u Zagrebu osuđuje ustašu Janka Matoka (1917.) iz Laza (Donja Stubica), jer je „za vrijeme rata i neprijateljske okupacije radio kao neposredni izvršilac hapšenja i ubijstava stanovništva Jugoslavije”, na kaznu smrti strijeljanjem844
359.1946., lipanj 5., Vratnik (Petrinja) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad Jurajem Jurićem iz Dvora, osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku847
360.1946., lipanj 8., Zagreb - Vrhovni sud NR Hrvatske Zagreb preinačuje presude Okružnog suda Banije u Sisku, od 4. svibnja 1946., izrečene katoličkom svećeniku Vjekoslavu Venku (1885.), župniku u Dubici, zbog „ratnih zločina” odnosno kao „podstrekač”, na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od 15 godina i gubitkom političkih i pojedinih građanskih prava u trajanju od 10 godina, na kaznu smrti strijeljanjem i na trajan gubitak političkih i građanskih prava, te pravoslavnom svećeniku Stojanu Saviću (1870.), parohu u Dubici, zbog uvrede „časti Vrhovnog rukovodioca FNRJ”, na kaznu izgona iz mjesta prebivanja u trajanju od 3 godine u mjesto rođenja, Podum (Otočac), na kaznu izgona iz mjesta prebivanja u trajanju od 3 godine u Beograd848
361.1946., lipanj 12., Luščani (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne vješanjem nad Draganom Knezićem iz Divuše (Dvor), osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku854
362.1946., srpanj 9., Grabovac (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad Nikolom Jurenovićem, Aleksom Gavranovićem, Martinom Paležcem i Josipom Mitošem, osuđenima na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku855
363.1946., srpanj 11., Prelog (Čakovec) - Tajništvo Kotarskog NO-a Prelog predlaže Izvršnom odboru Kotarskog NO-a Prelog, da Maju Lazar, učiteljicu u Hodošanu, odgojenu „u klerofašističkom i ustaškom duhu” premjeste „po potrebi službe van našeg Okruga”856
364.1946., srpanj 13., Zagreb - Odjel unutarnjih poslova, Odsjek za izvršenje kazni - referada za zatvore, Gradskog NO-a Zagreb, izvješćuje MUP NR Hrvatske, Javnog tužitelja za grad Zagreb, Okružni narodni sud za Okrug Zagreb i Odjel unutarnjih poslova Gradskog NO-a Zagreb, daje nad Jankom Matokom (1917.) iz Laza (Donja Stubica), kojega je Okružni narodni sud u Zagrebu osudio na smrt strijeljanjem, kazna izvršena 13. srpnja 1946. te prilažu i zapisnik o strijeljanju857
365.1946., srpanj 15., Zagreb - Divizijski vojni sud u Zagrebu dostavlja Gradskom NO-u Zagreb podatke o osam osoba koje je Vojni sud Komande grada Zagreba osudio tijekom svibnja, lipnja i srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine, uz navođenje dana izvršenja smrtne kazne858
366.1946., kolovoz 3., Novo Selo (Petrinja) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad radnikom Filipom Borkovićem iz Jaske (Karlovac), osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku861
367.1946., kolovoz 4., Sisak - Uprava Narodne milicije Odjela unutarnjih poslova pri Okružnom NO-u Banije, izvješćuje Okružni sud Banije o izvršenju kazne strijeljanjem nad Josipom Jurićem, 3. kolovoza 1946., osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije862
368.1946., kolovoz 4., Sisak - Uprava Narodne milicije Odjela unutarnjih poslova pri Okružnom NO-u Banije, izvješćuje Okružni sud Banije o izvršenju kazne strijeljanjem nad Lovrom Komlinovićem, 3. kolovoza 1946., osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije863
369.1946., kolovoz 6., Gornja Bačuga (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad Milanom Liscem (1900.) iz Mušaluka (Gospić), osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku864
370.1946., kolovoz 6., Beograd - Prezidijum Narodne skupštine FNR Jugoslavije donosi odluku o pomilovanju dirigenta Lovre pl. Matačića (1899.) iz Zagreba, osuđenog 17. srpnja 1945. zbog „kulturne suradnje s neprijateljem” od Vojnog suda Komande grada Zagreba na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom i gubitkom građanskih prava u trajanju od pet godina865
371.1946., kolovoz 7., Sisak - Uprava Narodne milicije Odjela unutarnjih poslova pri Okružnom NO-u Banije, izvješćuje Okružni sud Banije o izvršenju smrtne kazne nad Ivanom Radeckim iz Privlake (Vinkovci) 6. kolovoza 1946. [osuđenog presudom Okružnog suda Banijel866
372.1946., kolovoz 9., Gornji Grabovac (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad katoličkim svećenikom Vjekoslavom Venkom (1885.), župnikom u Dubici, osuđenom na smrt presudom Vrhovnog suda NR Hrvatske u Zagrebu867
373.1946., kolovoz 23., Kostajnica - Odsjek unutarnjih poslova pri Kotarskom NO-u Kostajnica, izvješćuje Okružni sud Banije u Sisku, daje Antun Simčić iz Dubice prilikom uhićenja „pokušao da bježi”, te ga je milicija „u bjegstvu” ubila868
374.1946., rujan 5., Zagreb - Odjel za izvršenje kazni MUP-a NR Hrvatske, Zagreb nalaže upravama KPD Lepoglava, Zavoda za prisilni rad Stara Gradiška i Ženskog zavoda za prisilni rad Slavonska Požega, da je potrebno primjenjivati „naročito izolovanje politički pokvarenih i fašističkom ideologijom zadojenih osudjenika - intelektualaca”869
375.1946., rujan 19., Sisak - Uprava Narodne milicije Odjela unutarnjih poslova pri Okružnom NO-u Banije, izvješćuje Okružni sud Banije o izvršenju smrtne kazne nad liječnikom dr. Antunom Najžarom (1900.) iz Sunje 18. rujna 1946., osuđenom presudom Okružnog suda Banije871
376.1946., listopad 9., Mošćenica (Petrinja) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad radnikom Andrijom Matakom (1903.), osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku872
377.1946., listopad 14., Petrinja - Kotarski sud u Petrinji potvrđuje rješenje Gradske komisije za biračke spiskove u Petrinji, kojim se Danici Fabac (1917.) iz Petrinje ne priznaje glasačko pravo873
378.1946., listopad 20., Ivanec (Varaždin) - Kotarski NO Ivanec izvješćuje Okružni NO Varaždin daje 11. listopada 1946. UDB-a uhitila Stjepana Rupeca, učitelja iz Maruševca, „radi svojih protunarodnih djela”874
379.1946., studeni 9., Pračno (Petrinja) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad Matom Prpićem (1897.) iz Kostajnice, osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku875
380.1946., studeni 12., Zagreb - II. rajonski odbor Narodne omladine Hrvatske, Zagreb dostavlja Ministarstvu prosvjete NR Hrvatske karakteristiku za učenika Zdenka Markovića iz Zagreba, koji je rješenjem Ministarstva prosvjete NR Hrvatske od 3. travnja 1946. isključen na dvije godine iz svih škola u Hrvatskoj, a koji moli ublaženje kazne i nastavak školovanja876
381.1946., studeni 19., Lepoglava (Varaždin) - Upravnik KPD Lepoglava Josip Spiranec, izvješćuje Odjel za izvršenje kazni MUP-a NR Hrvatske Zagreb, da je 19. studenoga 1946. milicajac Milan Žakula, „stražar koji se nalazio na bunkeru upotrebio i suviše rigoroznu mjeru za očuvanje reda za kretanje na krugu”, da je naime „pucajući iz ‘Šarca’ ranio petoricu osuđenika”, od kojih su „dvojica navodno nakon kračeg vremena umrli”, ali pravdajući stražarev postupak zalaže se da dobije „što blažu kaznu”877
382.1946., prosinac 4., Zagreb - Divizijski vojni sud u Zagrebu izvješćuje Odjel za suzbijanje kriminaliteta MUP-a NR Hrvatske, da je Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke JA, Vijeće kod komande grada Varaždina, osudio Katicu Dobša (1922.) iz Varaždina 12. srpnja 1945. zbog „kriv.[ičnog] djela narodnih neprijatelja [i] ratnih zločinaca” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine, te daje kazna izvršena 25. srpnja 1945.879
383.1946., prosinac 7., Zagreb - Glavni kontrolor Ministarstva financija FNR Jugoslavije za NR Hrvatsku ne daje suglasnost na rješenje Ministarstva prosvjete NR Hrvatske o dodjeli porodične mirovine Antoniji Smolković iz Zagreba, jer je njen suprug kao domobranski pukovnik bio presudom Vojnog suda Komande grada Zagreba 15. lipnja 1945. osuđen na kaznu smrti strijeljanjem880
384.1946., prosinac 10., Varaždin - Na zahtjev Predsjedništva Vlade NR Hrvatske, Zagreb da im žurno dostave podatke o broju katoličkih župa i župnika, pravoslavnih parohija i paroha i drugih vjerskih zajednica u Okrugu Varaždin, kako bi Vlada NR Hrvatske „mogla proučiti pitanje eventualne pomoći /a u smislu čl. 25 Ustava/ onim dušebrižnicima, koji vrše dušebrižničku službu u narodu /župnici, parosi i sl/ a nemaju dovoljno sredstava za uzdržavanje”, Okružni NO Varaždin iskazuje i navodnu političku usmjerenost vjerskih službenika881
385.1946., prosinac 14., Grabovac (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad Mihovilom Novakom (1914.) iz Siska, osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku890
386.1946., prosinac 14., Bjelovar - Okružni narodni sud u Bjelovaru osuđuje Martina Nemeca (1896.) iz Koprivnice, zbog pripadnosti ustaškom pokretu i „ratnih zločina”, na kaznu smrti vješanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine891
387.[1946., Zagreb] - Izvješće MUP-a NR Hrvatske, Zagreb „o radu na suzbijanju banditizma na okruzima Brod, Bjelovar i Zagreb”901
Imensko kazalo905
Mjesno kazalo958
BIBLIOTEKA