PETA ZEMALJSKA KONFERENCIJA KPJ - ZBORNIK RADOVA
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * sadržaj *   
* * *
sadr┼żajstrana
    Predgovor5
Jakov Blažević
Uvodno izlaganje
11
REFERATI
Fabijan Trgo
Peta zemaljska konferencija KPJ i pitanje obrane zemlje
19
Pero Damjanović
Peta konferencija KPJ i pitanje revolucionarnog kontinuiteta
33
Ešref Vražalić
Peta konferencija KPJ i problemi međunarodnih odnosa
47
Mitar Miljanović
Tretman stanja u međunarodnom radničkom pokretu i socijalizmu u dokumentima Pete zemaljske konferencije KPJ
65
Ljubinka Ćirić-Bogetić
Odluke Pete zemaljske konferencije KPJ o radu među ženama i njihova realizacija u periodu 1940—1941. godine
75
Atif Purivatra
Nacionalnost Muslimana i Peta zemaljska konferencija KPJ
99
Hodimir Sirotković
Društveno-političke prilike u Jugoslaviji uoči Pete zemaljske konferencije KPJ
107
Bogdan Krizman
Vanjskopolitički položaj Jugoslavije uoči Pete zemaljske konferencije KPJ
127
Nedim Šarac
Organizacija KPJ u Bosni i Hercegovini pred Petu zemaljsku konferenciju
147
Jovan R. Bojović
Politička aktivnost Komunističke partije u Crnoj Gori uoči Pete zemaljske konferencije KPJ
155
Radoje Pajović
Rad KPJ na stvaranju legalne radničke partije s posebnim osvrtom na Crnu Goru (1935—1940)
175
Ivan Jelić
Osnovni problemi razvoja Komunističke partije Hrvatske uoči Pete konferencije KPJ
197
Bosiljka Janjatović
Sindikalni pokret u Hrvatskoj u vrijeme održavanja Pete zemaljske konferencije KPJ
213
Zorica Stipetić
Neki metodološki problemi i sadržaj istraživanja ponašanja inteligencije u Hrvatskoj prema bitnim društvenim problemima u vrijeme Pete zemaljske konferencije KPJ
223
Mira Kolar-Dimitrijević
Privredne prilike i položaj radništva u Hrvatskoj u vrijeme održavanja Pete zemaljske konferencije KPJ
233
Mile Konjević
Partijska organizacija u Slavoniji u vrijeme Pete zemaljske konferencije KPJ
253
Velimir Brezoski
Stanje i delatnost KPJ u Makedoniji 1940. godine
267
Slavka Fidanova
Neke specifičnosti pri stvaranju Narodnog fronta u Makedoniji u vreme održavanja Pete zemaljske konferencije KPJ
275
Ali Hadri
Peta zemaljska konferencija i organizacija KPJ na Kosovu
293
Milovan Bosić
Istorijski izvori o Petoj zemaljskoj konferenciji KPJ
303
DISKUSIJA
Ljubiša Stankov Zemba317
Zoran Lakić321
Đorđe Milanović333
Danilo Kecić339
Pero Damjanović342
Mladen Iveković346
Ljubo Boban351
Veselin Đuretić353
Mitar Miljanović355
Ljubiša Stankov Zemba358
Pero Damjanović359
]ovan R. Bojović363
Veselin Đuretić364
Ivan Jelić364
       РЕЗЮМЕ367
       SUMMARY370
BIBLIOTEKA