Milan Brunović, Tomo Sović: BITKA KOD OBOROVA
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * sadržaj *   
* * *
sadr┼żajstrana
    Predgovor3
NOB u Moslavini5
Tandarićeve livade9
Neprijateljske snage73
Napad85
Tok borbe89
Prenos ranjenika151
Ukop poginulih156
Imena palih boraca158
    Ratni dnevnik (izvod)176
    Na kraju knjige (bibliografija)184
BIBLIOTEKA