Rasim Hurem: KRIZA NOP-A U BOSNI I HERCEGOVINI KRAJEM 1941. I POČETKOM 1942.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
sadr┼żajstrana
Predgovor5
UVOD7
I
NEKE KARAKTERISTIKE USTANKA U BOSNI I HERCEGOVINI 1941. GODINE23
Osnovna obilježja u stanka24
Prilagođavanje KPJ u Bosni i Hercegovini uslovima ustanka51
Napori KPJ da ustanak kontroliše i politički usmjerava61
II
OSNOVNI ELEMENTI KRIZE NOP-a75
Novi tonovi u politici Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije krajem 1941. i početkom 1942. godine77
Forme ispoljavanja krize na tlu Bosne i Hercegovine107
Karakteristične pojave krize u drugim jugoslovenskim zemljama170
III
MJERE OKUPATORA I USTAŠA KAO FAKTOR KRIZE NOP-a185
Pokušaj pacifikacije Bosne i Hercegovine187
Korekcija ustaške politike prema Srbima206
IV
ISPOLJAVANJE KRIZE NOP-a U BOSNI I HERCEGOVINI219
Političko opredjeljenje ustanika i raspadanje ustaničkih odreda221
Slabljenje ilegalnog NOP-a u gradovima242
V
PREVAZILAŽENJE KRIZE NOP-a251
Stav Komunističke internacionale prema politici KPJ u ustanku253
Prilagođavanje politike KPJ263
Oživljavanje NOP-a u Bosni i Hercegovini270
VI
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA275
DIE KRISE DER VOLKSBEFREIUNGSBEWEGUNG IN BOSNIEN UND DER HERZEGOWINA ENDE 1941 UND ANFANG 1942 - Zusammenfassung286
* * *
PRILOZI297
Izvori i literatura299
Registar ličnih imena305
Registar geografskih imena311
BIBLIOTEKA