REVOLUCIONARNI OMLADINSKI POKRET U ZAGREBU 1941-1945. - ZBORNIK POVIJESNIH PREGLEDA I SJEĆANJA: knjiga II
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga pdf *   
* * *
   * prilog *   
   * sadržaj *   
* * *
autornaslovstrana
UredništvoPREDGOVOR5
Vatroslav MimicaDIVLJE JAGODE NA PROPLANKU
Poetski doživljaj komspiracije i revolucije — Revolucija-putokaz za život — Ulazak okupatora u Zagreb — Ilegalni rad u gradu — Prebacivanje u partizane — Ratno krštenje i stvarne borbe — Čudesna simbolika u »koloni po jedan« — Povratak u oslobođeni Zagreb — Okus divljih jagoda borbe
7
Drago MihaljevićSJEĆANJE NA 1. MAJ U PREDRATNOM ZAGREBU
Crvena zastava na čelu kolone radnika
17
Dušan ČalićPRVI MAJ 1940.19
Boris MarkušićNAJLJEPŠE RAZDOBLJE NAŠE MLADOSTI
Miting u Savskim vrbicima — Hrana za ilegalce — Svježe parole svakog dana — Petica efikasnija od bombe
24
Branko CvjetanovićDANI PORAZA I DANI POBJEDE
Put u Zagreb — nakon četiri godine i trideset i tri dana
28
Aleksandar FlakerIZ MIRA U RAT
Bilješke o jednom zagrebačkom gimnazijskom razredu — Lijeva đačka grupa — Marksistički kružok Druge muške gimnazije — Organiziranje ljevičara unutar Civilne zaštite — Sudjelovanje u »Akciji Stadion« — U akciji »paljenja Stadiona«
32
Milodar RadoševićIZGUBLJENA PJESMARICA
Učili smo se drugarstvu i solidarnosti — Ključ ispod bačve s oleandrom — Konjsko meso uz molitvu
39
Ico SimčićIZMJENJENE ULOGE43
Zdravko PečarŠUSTERSKO ŠILO
Moji đački zanosi i razočaranja — Rad u HOČ-u — Priprema za veliki događaje — Rukovodilac tri »borbene grupe« — Neuspio odlazak u partizane — Na terenu po Bilogori — U proljeće opet u partizane
45
Zlatko PricaSLIKAR U BORBI
Od đačkog kružoka do partizana (1935—1944) — Intelektualno sazrijevanje — Slikarski rad u partizanima — S kazališnom družinom u Topuskom
52
Andre LušičićPICEK ROJŽICA
Briga o ilegacima i ljubavni jadi jednog skojevca — Iznenadna premetačina — Prvi susret s malom ilegalkom — Dječačka zaljubljenost — Najveća preprekajbronhi bombon — Užasni film mašte — Neshvatljiva drugarica
56
Ljubica ŠmigmatorILEGALNI RAD OSLOBODIO ME STRAHA OD USTAŠKOG DIVLJANJA
Pravila konspiracije
63
Emerik KrištofićSKOJEVCI SU UPORNO IZVRŠAVALI SVE DOBIVENE ZADATKE
Članstvo u SKOJ-u — Podvojenost omladine — Pokušaj vrbovanja — Bojkot — Područje djelovanja — Kolektivne akcije — Izvršeni zadaci — Sastanci — Udarna trojka — Hapšenje — Aktivnost u logoru — Internirac i povratnik
66
Ivica KranželićDIVERZIJA U DOMOBRANSKOJ KASARNI U SELSKOJ CESTI 1942.74
* * *GORI SVILA77
Mojmir MartinPRIMORSKA ULICA — SUKOB I HAPŠENJE 11. OKTOBAR 1941.
Gorka šala — Nova zapreka — Još jedna zapreka — Dilema je nestala — Priča o ranjenoj lisici — Kako sam pobjegao iz »Singn-Singa«
79
Mira Paut-Grubor»SING-SING« — TAJNI USTAŠKI ZATVOR
Rijetka preživjela iz fašističkog mučilišta — Početak velike provale — Misteriozna kuća na Ksaveru — Kako je uhapšeno srednjoškolsko rukovodstvo — Neprestana mučenja — Obilazak tajnog zatvora u slobodi
90
Stjepan CerjanUSTAJ, EVO USTAŠA!
Zasjeda — Policajac — Potjera
95
Slavko KomarPISMO DRUGARICI ČOP
Opis putešestvija Slavka Komara poslije akcije na ustaše kod Botaničkog vrta
101
* * *NAŠI RODITELJI — NAŠI SUBORCI
Međusobni utjecaji — Strahovali su, ali su nam pomagali — Duboke ljudske dileme — Drugarice, upiši i mog sina — Nezaboravne istarske majke — Najbolji čuvari tekovina NOB-e — Njihov stan bio je uvijek na raspolaganju — Nezamjenjiva Mama
110
Andre LušičićMAJKA — ANONIMNA HEROINA
Veličina i doibrota jednostavne žene-majke — Od prijekora do razumijevanja — Koka služi jajetu — Skrivanje pred Talijanima — Dobrota majke
123
Emil IvaneONI NISU PLAKALI
Sin i mama Mahnič — Drugovi iz ćelije broj 26 — Na Marjančkovu grobu — Razgovor majke sa siinom
128
Stjepan Nesek»BOJKOT« SKOJEVACA132
Boris Majer-MarićILEGALNI RAD OMLADINE U ZEMALJSKOJ ŠKOLI JDŽ139
Ivan OčakZADATAK: SPASITI DRUGA VINKA
Uspjele akcije omladine zagrebačke željezničke radionice — Ustaški povjerenik u radionici — Tko se preplašio tenkova? — Organizirana dojavna služba — Vinko Jeđut uhapšen — Kako je ostvaren plan spasavanja — Preko mitnice u partizane — Kratka biografija
139
Šukrija BijedićSKUPLJANJE ORUŽJA
Izvod iz sjećanja
144
Sofija-Maša Pavičić
Zorka Fak-Horvatić
BORBENA PRVA ŽENSKA GIMNAZIJA147
Mira Paut-GruborDRUGA ŽENSKA GIMNAZIJA U ZAGREBU
Okupljanje i prve akcije — Oštre podjele učenica — Skojevsko rukovodstvo škole — Propast ustaške mladeži
153
Sonja ŠkrinjarDJEVOJKE IZ TREĆE ŽENSKE
Tko je tko — Olga, Milka i Dubravka nisu dočekale slobodu — Sastanci poslije »svete mise« — »Tajanstvena« bilježnica — Neki čudni brojevi — Pad srednjoškolskog rukovodstva Narodne pomoći — Borba za svaku omladinku
157
Zdravka Kravar-VukadinovićANTIFAŠISTIČKI RAD BUDUĆIH UČITELJA
Napredni studenti na Visokoj pedagoškoj školi (1940—1945) — Povezanost studenata pedagogije s radničkim pokretom — Organizacija SKOJ-a na VPŠ — Proširenje skojevskih veza
162
Ljudevit DežmarKAKO SMO SE BORILI
Skojevci na Prvoj muškoj realnoj gimnaziji — Okupacija — Savica i zbor na Jarcmu — Selidba škole i kemikalija — Abeceda borbenosti — Šećer iz tvornice »Pokorni« — Školske zidne novine
167
Ivo-Rođa LovinčićDOŠLI SMO U NOVU SREDINU
Skojevci u Drugoj realnoj gimnaziji
172
Rudi ZadravecNI TREĆA MUŠKA NIJE ZAOSTAJALA
Slobodarski pismoslikari — Prve žrtve — SKOJ, najjača politička snaga u školi — Na borbenim zadacima
176
Zorka Fak-Horvatić
Gita Giselman-Svetličić
Slavica Jarh-Grimšić
PROVJERAVANJE U AKCIJAMA
Skojevci na Trgovačkoj akademiji — Napredni nastavnici — Pet razrednih aktiva
181
Zlata Bedaković-Barišić
Sofija-Maša Pavičić
MENZA I ĐAČKI DOM, NAŠA IDEALNA LEGALNA STJECIŠTA185
Josip ČikovićŠTRAJK ĐAKA OBRTNE ŠKOLE188
Zorka Đermanović-ProdanovićPROTEST UČENIKA UČITELJSKE ŠKOLE
Protest, »mračni tipovi« i »cvijet mladosti« — Kazne zbog samovoljnog odsustvovanj a od obuke — Odjednom smo svi postali odrasli
191
Janiko TompaVRIJEME FORMIRANJA NAPREDNE OMLADINE
Počelo je s »kružocima« — Veseli đački izleti — Što da se radi? — S maslačkom u zapučku — Nagazne mine — »Bombice« za potpaljivanje
195
Zlatko MunkoPROF. PETAR LASTA
Stvarao je atmosferu rada i povjerenja — Došlo pile da uči koku — »Sjeme bune u prosvjetnom hramu« — Nećemo propasti, pobijedit ćemo
201
* * *NAŠ VITAS
Bivši učenici III muške realne gimnazije sjećaju se svog razrednika prof. Vladimira Vitasovića
205
Željko DežmarZAR DA SE STIDIM PRED VAMA?
Sjećanje na prof. Antona Kajfeša
209
Anđela Šrajber-HrvatinAKTIVNOST NAPREDNIH STUDENATA NA MEDICINI211
Drago GrdenićKEMIJOM PROTIV OKUPATORA
Sjećanje iz studentskih dana 1941/42.
215
* * *SKOJ NA EKVŠ
U sveučilišnom odboru za Narodnu pomoć — Leci u čast 24-godišnjice Oktobarske revolucije — Usprkos gubicima organizacija sve jača
220
Alfred JaegerSTUDENTSKE DJELATNOSTI NA TEHNIČKOM FAKULTETU
Brucošiki dani — Prva kandidatura — Izborna pobjeda na tri sekcije Tehnilke — Ljevica pobjeđuje na Tehnici
225
Ante DumićSTUDENTSKI POKRET NA VETERINARSKOM FAKULTETU232
Ante DumićMILAN BOROŠAK
Politizirana generacija »brucoša« — Sigurno sklonište i prenoćište — Tko je »Miki«? — Borac Žumberačko-pokupskog odreda
240
Ante DumićJAROSLAV CHVALA
Uvijek u prvoj borbenoj liniji — Pobjeda na izborima za stručni klub — Optimist i u logoru — U smrt sa crvenom kravatom
244
Branko GumbalterSTUDENTI AGRONOMIJE U ZAGREBAČKOM RADNIČKOM POKRETU247
Oto ŽunkoNAPREDNI STUDENTI SA ŠUMARSKOG FAKULTETA255
Grupa autoraSTUDENTI FILOZOFSKOG FAKULTETA U REVOLUCIONARNOM OMLADINSKOM POKRETU258
Antun GertnerPOLITIČKI ŽIVOT STUDENATA FARMACIJE PRIJE RATA264
Emil CossettoRAD STUDENTSKOG AKTIVA NA MUZIČKOJ AKADEMIJI (1941—1945)267
Ivo VuljeviićMUZIČKA AKADEMIJA U ZAGREBU UOČI I ZA VRIJEME FAŠISTIČKE OKUPACIJE
Prilog sakupljanju građe
271
Josip-Bobi MarottiIZ GLUMAČKE ŠKOLE U PARTIZANE274
Alfred JaegerMOJ PRVI ILEGALNI SASTANAK277
Vjeko GnjatovićBRZO REAGIRANJE
Akcija našeg simpatizera u policiji
278
Rudolf KurelićPRIMJERI SNALAŽLJIVOSTI ILEGALACA280
Mauricije MagašićODLAZAK U PARTIZANE281
Ivan DorčićPONOVO U PARTIZANE
Pred kućom na Svibovcu — Bolnica u šumi
285
Stjepan CerjanU PARTIZANE290
Krešimir GredeljU SKOJEVSKOJ GRUPI
Skupljanje Crvene i Narodne pomoći — Ivica Meleš formira skojevsku grupu — Rezanje telefonskog kabela — Dogovor za sabotažu — Jankova smrt
293
Vera Klancir-ĆosićILEGALNI RAD NA TREŠNJEVCI296
Vjekoslav PavlinićSKOJEVCI CIGLENICE U BORBI ZA SLOBODU
Osnivanje komunalnog društva »Ciglednica«; rješavanje nekih komunalnih i socijalnih problema — Aktivnost omladinske sekcije — Djelatnost ženske sekcije — Zabrana rada društva — Kapitulacija, skupljanje oružja, ustaški teror — Skojevci i simpatizeri u akciji — Formiranje skojevske grupe, kvartovskog rukovodstva i sedam skojevsikih grupa — Smrt Rudija Posarića — Formiranje i djelatnost skojevsikih udarnih grupa — Smrt majke
302
Emil IvancOD ČULINCA DO ČRNOMERCA313
Mijo KrošeljNA PEŠČENICI 1940—1943.315
Katica MažuranPOSLJEDNJA POČAST DRUGOVIMA319
Ernest MezgaO RAJONSKOM KOMITETU SKOJ-a MAKSIMIR321
Ernest MezgaSKOJEVSKE GRUPE DONJE SVETICE (1941 — SIJEČANJ 1943)
Raspačavanje proglasa — Pisanje parola uz »zaštitu«
324
Vinko LovrićHORVATI — SIGURAN PUT ZA ODLAZAK U PARTIZANE329
Predrag VranickiMALA ODISEJA JEDNOG SKOJEVCA
Zagrepčani na Žumberku krajem 1943 — Bijeg pod okupacijom u rodni kraj i partizane — S omladinskom jedinicom po okolici Zagreba
332
Jakov SirotkovićPARTIZANSKIM STAZAMA DO POVRATKA U ZAGREB
U borbi i u sanitetskim jedinicama — Rad u SKOJ-u i hapšenje — Dva pokušaja odlaska u partizane — Rad u sanitetu — Bilo je i veselih zgoda — U Zagrebačkom odredu do oslobođenja grada
335
Tvrtko ŠvobTREĆE HAPŠENJE NIJE IM USPJELO
S buketom ruža u partizane — Kad veterinar liječi ljude
343
Zdenko PodbojPREKO ODRE I KUPE U KORDUN
Priprema za odlazak — Napokon-odlazak!
346
Ivo VuljevićBORBA ZA RADIO STANICU
Kako je Radio Zagreb sačuvan od ustaškog razaranja
351
Ivo PadovanPAO JE U BORBI ZA RADIO-STANICU
Sjećanje na Franka Padovana — Oslobođenje Franka iz privremenog logora — Prebacivanje drugova u partizane
354
Dražen KalogjeraAKCIJE SKOJEVACA PRILIKOM OSLOBOĐENJA ZAGREBA357
Ivan-Sokol Ožbolt
Blaž Rusek
Stjepan Papa
Zora Pavlović
Ivo Šafran
PREŠLI SMO SAVU
Prve pjesme slobode — Na savskom mostu — Prvi smo ušli — Na Jelačićevu trgu — nikoga — Prethodnica u Vlaškoj — Borba za radio-stanicu — Prve žrtve — Pregrupiranje u suton — Zauzimanje studija
359
Ico SimčićOMLADINA U SLOBODNOM GRADU
Sjećanja na 1945. godinu — Sprečavanje pustošenja okupatora — Zanos i aktivnost omladine poslije oslobođenja — Prerevno uklanjanje omrznutih natpisa
363
Jure BilićŠIROKO OKUPLJANJE OMLADINE POSLIJE OSLOBOĐENJA ZAGREBA368
Jerko BakovićNAŠA RAJKA
Utjecaj napredne profesorice — Svestrana angažiranost — U trafici sa sestrom Zdenkom — Rajka-narodni heroj
372
Vlado MađarevićSVIJETLI LIK MIRKA BEDEKA
Rad u partijskoj ćeliji na Pravnom fakultetu
375
Herman Buršić i Dušan TumpićOD KERESTINCA DO BOSNE
Vladimir Božac — SKOJ u internatu — Član Sveučilišnog komiteta — Na oslobođenom teritoriju — Djevojka s crvenim šalom — Polit-komesar bataljona
379
Stjepan CerjanGVOZDEN BUDAK
S puškom kroz cijeli grad — Odijelo za druga Martinija — Tu ne pomažu nikakve batine — Šećer u rezervoare! — S borcima do kraja
383
Franjica BudakMOJ GVOZDEN
Pisma Gvozdenove majke — Franjice Budak
386
Ante DobrilaJANDRIJA ČORKOVIĆ387
Ranka StojsavljevićNADA DRAGOSAVLJEVIĆ (1922—1942)390
Mira Paut-GruborMOJA DRUGARICA SONJA
Obitelj Fabijanići — Najmlađa Sonja — »Da i ja pomognem« — Na robiji kod opatica — Kraj u Jasenovcu — Sonjina pisma
393
Branko GumbalterIZ ZAGREBA U JADOVNO Marko Fortil (1918—1941)399
Marijan Kos-Rucak
Oldrich Židek
Stipe Ugarković
JOSIP GRANĐA
U Jožinam Šešinovcu prve skojevske i partijske organizacije — Uskoro prve akcije s Granđom u Zagrebu — Granđina pljuska ustašama
401
Jela Jančić-StarcLJUBICA FILIPOVIĆ-UZELAC (1913—1978)405
Branko ŠkrinjarVLADO GRGAŠEVIĆ
Omiljen među radničkom omladinom — »Mladost« — žarište naprednog omladinskog pokreta — Hapšenje na Cvjetnoj cesti
407
Višnja Habunak-LozicaŽIVOT I SMRT MOG BRATA IVICE
Posljednji dan ubijenog sekretara MK SKOJ-a Ivice Habuneka
411
Viktor Habuš
Božidarka-Kika Damjanović
»POSLJEDNJU BOMBU OSTAVIO ZA SEBE«
Život i smrt Andrije Habuša
413
* * *IVO ILAK
Isticao se svojom sposobnošću i smjelošću
415
Zorka Fak-HorvatićANTENORE-ANTE JELČIĆ417
Branko HiršlUZOR REVOLUCIONARNOG BORCA
Sjećanje na Ivana-Bartola Komadinu
421
Zdeniko CvrljeMARKO KOMAR
Mladenačka eruptivna energija — Mlad skojevac čuva svog brata — Nikoga nije odao
424
Ana KulušićUBILI SU MI BRATA
Lik člana MK i PK SKOJ-a Josipa Kulušića
427
Anđelka GermovšekRAJKA430
Joža HorvatMARIJANA
Plemeniti lik revolucionarke Marijane Lozar-Novosel — Kratka biografija
433
Mojmir MartinVINKO MEGLA I NJEGOV PRVI USTAŠA435
Emil IvancPOGIBIJA VINKA MEGLE440
Dušan TumpićPOSLJEDNJI SUSRET S LJUBOMIROM
Sve veće i opasnije akcije — Sekretar liburnijskog komiteta — Divan drug, snažna, humana ličnost — Ljubo se nije probio
441
Vera NemetO MOME SINU446
Savo ZlatićDVA PRIJATELJA — DVA PALA BORCA
Sjećanje na studentske rukovodioce Ozrena Novosela i Mirka Tomičića — Otpor studenata diktaturi — Aktivnosti studenata ljevičara — Novosel i Tomičić u prvim redovima — Obnova partijskih organizacija na Sveučilištu — Primjerni životni putevi Mirka i Ozrena — Hapšenje i pogibija
449
Marija Stipković-PolakRJEČITA BIOGRAFIJA
Sjećanja na Josipa-Pepu Polaka
459
Ratomir KokićCRVENI DŽEMPER
Lik mlade revolucionarke Mile Perić
463
Ante VesanovićJOSIP RAKAR
Uvijek prijazan i vedro raspoložen — Među najboljim studentima — Prvi koraci javne djelatnosti — Kroz ustaške logore do ćelije broj 3
465
Slavko KomarBRAĆA ŠPALJ — TRI POKOŠENA JABLANA
Milan — Branko — Luka
469
Rade Bulat
Vjenceslav Richter
NIKO TOMIĆ I SERGIJE VUKOVIĆ
Dva druga i prvoborca sa Tehničkog fakulteta — Niko: dijelit ću sudbinu svojih drugova — Na čelu borbe za prave interese studenata — Snaga argumenata — Nemam se čega odreći — Sergije: drugarstvo i ljudska solidarnost prije svega — Svojim primjerom uvijek je oduševljavao — Nepopravljivi ljevičar — Hrabrost do kraja
472
Branko GumhalterIZ ZAGREBA U LIKU U JESEN 1941.
Safet Travanjkić
479
Jozo PetričevićDAVOR TRINAJSTIĆ
Bile su mu tek 22 godine... — Bijeg od talijanskog fašizma — Zidne novine što »mirišu komunistički« — Naša kola netko vuče natrag
481
PrilogREVOLUCIONARNI OMLADINSKI POKRET U ZAGREBU 1919—1945.
Građa za bibliografiju
487
 KAZALO IMENA II KNJIGE527
BIBLIOTEKA