Grupa autora: HRVATSKO ZAGORJE U REVOLUCIJI
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * popis poginulih učesnika NOB-e i žrtava fašističkog terora *   
   * bibliografija *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
      PREDGOVOR9
      UVOD13
HRVATSKO ZAGORJE21
Geografske značajke21
Društveno-ekonomska obilježja22
Kratak pogled u prošlost25
POČECI RADNIČKOG POKRETA31
Razvoj industrije i rađanje radničke klase31
Bunt narodnih masa37
Snaženje akcija radničke klase46
KLASNA I POLITIČKA BORBA IZMEĐU DVA RATA53
Revolucionarno raspoloženje narodnih masa53
Ekonomski položaj seljaštva58
Stvaranje organizacije KPJ60
Akcije radničke klase64
Oživljavanje rada KPJ70
Snažan štrajkaški pokret74
Partijska organizacija na čelu širokog antifašističkog i proturežimskog pokreta86
POD OKUPACIJOM109
Uspostava ustaškog režima109
Vojno-geografski položaj Hrvatskog zagorja113
PRIPREME ZA ORUŽANU BORBU I NJEZIN POČETAK
(travanj 1941 — početak 1942)
117
Partijska organizacija u novoj situaciji117
Prve oružane akcije i ustaničke grupe121
Daljnje pripreme za oružanu borbu124
PRVI ZAGORSKI PARTIZANSKI ODRED
(veljača — lipanj 1942)
129
Akcije za osnivanje Odreda129
Djelovanje Odreda131
Ustaška ofenziva i prestanak djelovanja Odreda135
BORBA ZA OŽIVLJAVANJE NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA
(lipanj 1942 — veljača 1943)
143
Analiza prijeđenog puta143
Daljnje okupljanje komunista145
Jačanje SKOJ-a184
Partizanske akcije ne prestaju185
Tehnika Okružnog komiteta KPH Krapina i pokretanje »Glasa Hrvatskog zagorja«191
Pojava Žumberačke čete194
Kalnički partizanski odred196
Veze sa Slovenijom201
Okružno partijsko savjetovanje u Ravnicama i njegovo značenje205
RAZGARANJE NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE
(veljača — rujan 1943.)
209
Daljnje širenje društveno-političke osnovice narodnooslobodilačkog pokreta209
Zagorska četa218
Brojne akcije zagorskih partizanskih grupa222
Dolazak slavonskih partizana i oslobođenje Lepoglave231
Jačanje antifašističkih organizacija235
Temelji narodne vlasti241
Političko-propagandni rad Partije245
Osnivanje Drugog zagorskog partizanskog odreda248
USPON OSLOBODILAČKE BORBE I JAČANJE ORUŽANE SILE NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA
(rujan 1943 — prosinac 1944)
257
U sklopu velikog slobodnog teritorija257
Snažna oružana borba diljem Zagorja268
Snaga narodne vlasti282
Partija i SKOJ pred novim zadacima307
Jačanje Narodnooslobodilačke fronte317
Djelatnost vojnopozadinskih organa326
Osnivanje Zagorske brigade i njene prve borbe338
Zajedničke borbe sa slovenskim partizanima345
U Zagorju neprijatelj nema mira ni jednog trenutka350
NA PUTU DO OSLOBOĐENJA
(siječanj — svibanj 1945)
373
U borbama izvan rodnog kraja373
Pred konačnom pobjedom377
Oslobođenje381
            POPIS POGINULIH UČESNIKA NOB-e387
            POPIS ŽRTAVA FAŠISTIČKOG TERORA465
            BIBLIOGRAFIJA497
      POGOVOR567
BIBLIOTEKA