Bekić, Butković, Goldstein: OKRUG KARLOVAC 1941.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * prilozi *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
      Napomena uredničkog odbora5
      Od autora9
Uvod
O radničkom pokretu u karlovačkom kraju između dva rata13
Prvo poglavlje
Događaji za vrijeme kapitulacije31
Komunisti sakrivaju oružje33
Pavelićevi pregovori u Karlovcu35
Crvene zastave u okupiranom gradu37
Osnivanje Vojnog komiteta40
Priprema ustaških zločina42
Masovni pokolj u Veljunu44
Svjedočanstvo Nikice Samardžije45
Negodovanje hrvatskog stanovništva47
Borba za oružje50
Drugo poglavlje
Pripreme za ustanak54
Josip Kraš donosi direktive CK55
Djelovanje udarnih grupa56
Kuriri s terena u Karlovcu58
Ivo Marinković u obilasku okruga60
Prvi partizanski logori62
Oružane grupe Mate Mejašića i Tone Hrovata63
Odluke o narednim zadacima65
Šta da se radi67
Hapšenja u Karlovcu71
Treće poglavlje
Dani ustanka74
Prva ustanička akcija76
Akcije pod rukovodstvom Vasilja Gaćeše78
Represalije sa suprotnim učinkom80
Dogovor u Skradskoj gori83
Puške iz skrovišta u Karlovcu85
Događaji 27. jula 1941.87
Ustanak sela pod Petrovom gorom89
Novi ustaški zločini92
Zbor u Crnoj lokvi96
Prvi okršaji oko Slunja99
»Kirinska republika«101
Službeni izvještaj o masovnim ubojstvima102
Protesti hrvatskog stanovništva104
Četvrto poglavlje
Prvi partizanski odredi109
Kraj »Kirinske republike«115
Imenovanje prvog štaba118
Borci iz Španjolske120
Izvještaj žandarmerijskog komandanta123
Deset odreda u kotaru Slunj125
Zasjede, diverzije i napadi partizana129
Politički problemi borbe132
Odredi širom okruga134
Štab za Drežnicu, Gorski kotar i Primorje136
Peto poglavlje
Organizacioni razvoj odreda140
Tok konferencije u Crnoj lokvi141
Ofanzivna taktika partizana145
Smjernice sa savjetovanja u Stolicama147
Niz uspjelih akcija150
Osnivanje prvih bataljona153
Osnivanje Glavnog štaba Hrvatske i smještaj u Zbjegu156
Akcije nadomak Karlovcu160
II konferencija delegata vojnih jedinica161
Šesto poglavlje
Politički razvoj narodnooslobodilačke borbe165
Reorganizacija partijskih organa166
Osnivanje i rad narodnooslobodilačkih odbora171
Događaji u Drežnici179
Proslave oktobarske revolucije184
Okružni komitet na Kordunu185
Utjecaj NOP-a se proširuje193
Razvoj narodne vlasti200
Ni neprijatelj ne miruje196
Ni zrno žita neprijatelju204
Sedmo poglavlje
Bitke s okupatorom206
Borbe s talijanskim trupama207
U talijanskom obruču213
Bitke se nastavljaju216
Nad palim drugovima219
Borba na Čukuru221
Osmo poglavlje
Borba u neprijateljskim uporištima226
Partijska organizacija u Karlovcu jača227
Kurirske veze233
Pogibija narodnog heroja Josipa Kraša234
Akcija partizana u karlovačkoj bolnici238
Izvještaji ustaške policije242
Hapšenja istaknutih komunista245
Prvi narodni odbor u Pokuplju251
Napad na Pisarovinu253
Deveto poglavlje
Slom ustaške ofanzive256
Dva saopćenja257
Akcije IV bataljona261
Fronta na Trepči265
Partizanska ofanziva269
Opsada Vojnića272
Počela je odsudna bitka281
Ustanak je prerastao lokalne granice283
Deseto poglavlje
Slobodni Kordun285
Novogodišnje slavlje — takmičenje s Ličanima286
Odjeci dotad najveće pobjede289
Kurir s Korduna u Vrhovnom štabu290
Ocjene rezultata ustaške ofanzive294
Smještaj izbjeglica i konsolidacija u pozadini294
Drugo savjetovanje Glavnog štaba u Zbjegu298
Sedam bataljona u dva odreda300
Zračni most do opsjednutih posada301
Slobodni teritorij u blizini Karlovca303
Prva okružna partijska konferencija na slobodnom području305
Od odreda do brigada i divizija308
Prilozi
Karlovačke udarne grupe315
Prvi partizanski odredi317
Tumač skraćenica337
Kazalo osobnih imena339
Kazalo geografskih imena369
Izjave, zapisi i sjećanja377
Rezime379
BIBLIOTEKA