Desanka Stojić: PRVA ŽENSKA PARTIZANSKA ČETA
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
    Predgovor7
    Uvod9
Borbeni polet ličke omladine13
Odluka OK SKOJ-a za Liku16
Vojno-politička obuka19
Ratna štampa o Prvoj ženskoj omladinskoj četi24
Ulazak čete u sastav 2. ličke brigade32
Druga ženska omladinska četa37
Ženska omladinska četa odreda »Velebit«40
Ženska omladinska četa 3. NOP odreda42
Ženska omladinska četa 4. NOP odreda43
Prvo borbeno krštenje45
Dokazivanje u narednim borbama55
Sin naše čete64
Povratak za Liku68
Posljedice četvrte neprijateljske ofanzive74
»Nagari, neslani Jovane!«76
Od Like do Srbije81
Od Beograda do Zagreba90
Druže, drži vezu!94
Memorijalni Muzej Prve ženske partizanske čete99
Likovi boraca109
Politički komesar čete Naranča (Petra) Končar-Rodić111
Komandir 1. voda Sofija (Bogdana) Drakulić-Bogojević114
Politički delegat 1. voda Nevenka Nena (Save) Lazić117
Komandir 2. voda Danica (Stojana) Mirić121
Politički delegat 2. voda Desanka (Nikole) Stojić-Marčetić124
Komandir 3. voda Milica (Sime) Obradović-Milošević126
Politički delegat 3. voda Kata (Ise) Radaković-Prica129
Savka (Jovana) Bjegović-Obradović131
Milica-Mica (Gavre) Bjelobaba-Tišma133
Marija (Miče) Bogdanović-Panjković135
Anka (Miladina) Brkić-Đukić137
Jovanka (Milana) Budisavljević-Broz140
Dragica (Bože) Cvjetićanin143
Jeka (Stevana) Čanković145
Milica (Jovana) Čortan-Svilar147
Dragica (Mile) Ćosić150
Dušanka (Mila) Ćuić151
Milica (Janka) Ćuić-Rađenović153
Milica-Mica (Dušana) Delić-Đukić155
Mileva (Dragana) Dmitrašinović-Orelj156
Jelka (Petra) Dozet-Blagojević160
Marija Mara (Nikole) Dukić-Pavičić162
Zorka (Petra) Dukić164
Bosiljka (Jove) Đerić-Krga166
Zorka (Mila) Gajić168
Draga (Mile) Glumac-Drakulić171
Zorka (Blagoja) Grbić-Vujović172
Milka (Marka) Grković-Prstojević174
Evica-Dunjka (Bude) Jelavac-Šijan176
Pera (Bude) Klašnja179
Soka (Jovana) Keča181
Bosiljka Lola (Petra) Kolundžić182
Draga (Stanka) Končar186
Vida (Nikola) Končar189
Milica-Mica (Petra) Korać-Belić191
Anka (Dane) Kosanović192
Mileva (Jovana) Kovačević-Jokanović194
Danica (Jove) Krga-Panjković196
Milka (Mile) Lukić199
Soka (Mojsije) Ljubović-Džombić201
Jovanka (Bože) Mandarić-Hočevar203
Bosiljka-Bosa (Isaka) Marčetić205
Stojanka (Vuje) Matijević210
Saja (Dane) Medić-Gotovina211
Soka (Nikole) Medić214
Ljeposava-Sava (Ise) Miljanović216
Smilja (Petra) Miljuš-Mitić217
Soka (Save) Mirić-Ratković219
Stojanka (Nikole) Mirić-Šijan220
Milica-Mica (Bogdana) Momčilović-Kirin223
Maša (Milana) Narančić-Seršić226
Dragica (Ise) Ninković-Vorkapić228
Ljubica (Save) Njegovan-Kleut230
Danica (Vaje) Orlić233
Bosiljka (Mile) Petrović235
Borka (Đure) Pilja-Hrnjak237
Milica Mica (Nikole) Počuča238
Milka (Nikole) Pokrajac-Zorić241
Dušanka (Mile) Popović244
Soka (Koje) Priča245
Jeka (Mile) Radaković250
Borka (Vaje) Rapajić252
Anđa (Miče) Serdar253
Dušanka (Miće) Sladić-Ivančević255
Danica (Marka) Stojić-Narančić257
Ljuba (Maksima) Šainović260
Sara (Mile) Šijan-Spoja262
Zorka (Mile) Škorić-Mitrović264
Danica (Bože) Tepavac267
Milja (Jovana) Ugarak-Balać269
Sofija (Stanka) Ugarković-Popadić270
Milica-Mika (Marka) Vejnović272
Anđa (Petra) Vukmirović274
Mara (Jove) Zorić-Trstenjak277
Ljuba (Proke) Žakula279
Đuro (Sofronija) Radovanac281
Ilija (Petra) Vukmirović284
    Palim drugaricama Prve ženske partizanske čete286
    Nezaboravni likovi Prve ženske partizanske čete287
    Tužni povratak289
BIBLIOTEKA