Dr Đorđe N. Lopičić: NEMAČKI RATNI ZLOČINI 1941-1945.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * dodaci *   
   * sadržaj *   
* * *
            NAPOMENA UREDNIKA11
            PREDGOVOR13
            UVOD17
I
Presude nemačkim generalima koji su za vreme okupacije Jugoslavije bili naredbodavci u izvršenju masovnih ratnih zločina
21
1. Presuda Vojnog suda III armije, I sud. br. 15/47, od 16. februara 1947. Aleksandru Leru (Alexander Löhr) i drugima21
2. Presuda Vojnog suda III armije, sud. br. 27/47, od 9. marta 1947. Haraldu Turneru (Harald dr Turner) i drugima51
    Rešenje Vrhovnog suda Jugoslovenske armije (po žalbama, u drugom stepenu), II sud. br. 118/47, od 24. marta 1947. godine81
3. Presuda Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 364/47, od 25. marta 1948. godine Hunoldu fon Štokhauzenu (Hunold von Stockhause)84
    Rešenje Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 594/48, od 7. maja 1948. godine94
4. Presuda Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46, od 22. decembra 1946. Vilhelmu Fuksu (Wilhelm dr Fuchs) i drugima99
II
Presude nemačkim oficirima, podoficirima i vojnicima za ratne zločine koje su izvršili u 1941. i u narednim godinama
157
1. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 771/49, od 11. oktobra 1949. godine Jozefu Šifciku (Josef Schifczik)157
2. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 1220/49, od 16. novembra 1949. godine Otu Blesu (Otto Blöss)162
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 2127/49, od 24. decembra 1949. godine168
3 .Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 693/49, od 4. oktobra 1949. godine Gerhardu Bejeru (Gerhard Beyer)170
4. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 689/49, od 3. oktobra 1949. godine Hermanu Lorencu (Hermann Lorenz)174
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1726/49, od 14. oktobra 1949 godine177
5. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 842/49, od 17. oktobra 1949. godine Johanesu Kemperu (Johannes Kämper)179
6. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 745/49, od 10. oktobra 1949. godine Karlu Mileru (Karl Müller)184
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1825/49, od 24. decembra 1949. godine190
7. Presuda Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 547/50, od 25. jula 1950. godine Aleksandru Henigu (Alexander Hönig)192
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 116/50, od 5. septembra 1950. godine196
8. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 1012/49, od 29. oktobra 1949. godine Lambertu Šusteru (Lambert Schuster)198
9. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 532/49, od 17. septembra 1949. godine Francu Gšilu (Franz Gschiel)201
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1510/49, od 23. septembra 1949. godine204
10. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 461/49, od 13. septembra 1949. godine Arnolfu Klauzeru (Arnolf Klauser)206
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1523/49, od 24. septembra 1949. godine212
11. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 956/49, od 27. oktobra 1949. godine Kurtu Brodovskom (Kurt Brodowsky)214
12. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 822/49, od 7. oktobra 1949. godine Kurtu Tregeru (Kurt Tröger)217
III
Presude nemačkim oficirima za ratne zločine koje su izvršili u toku 1942. i narednih godina
221
1. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 735/49, od 7. oktobra 1949. godine Albrehtu Rogeu (Albrecht Rogge)221
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1820/49, od 27. decembra 1949. godine226
2. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 820/49, od 17. oktobra 1949. godine Viliju Mejeru (Wily Meyer)228
IV
Presude nsmačkim oficirima za ratne zločine koje su izvršili u toku 1943. i narednih godina
233
1. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 584/49, od 17. septembra 1949. godine Antonu Alimeru (Anton Alimer)233
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II Sud br. 1587/49, od 23. septembra 1949. godine237
2. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 1284/49, od 23. novembra 1949. godine Antonu Valteru (Anton Walter)239
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1284/49, od 26. decembra 1949. godine245
3. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 901/49, od 24. oktobra 1949. godine Mihaelu Ajzenbartu (Michael Eisenbart)247
4. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 845/49, od 18. oktobra 1949. godine Emilu Vestfalu (Emil Westfal)251
5. Presuda Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 348/47, od 25. maja 1949. godine Erihu Lipcinskom (Erich Lipczinski) i Gerdu Markevicu (Gerhard Markewitz)256
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1205/49, od 10. avgusta 1949. godine261
6. Presuda Vojnog suda u Beogradu, sud. br. (nečitko), od 9. aprila 1949. godine Arturu Majsneru (Arthur Meissner)265
7. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 603/49, od 27. septembra 1949. godine Gerhardu Lampadiusu (Gerhard Lampadius)268
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1678/49, od 10. oktobra 1949. godine272
8. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 914/49, od 25. oktobra 1949. godine Francu Šilingu (Franz Schilling)274
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1930/49, od 26. decembra 1949. godine278
9. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 673/49, od 30. septembra 1949. godine Antonu Ajhingeru (Anton Eichinger)280
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1703/49, od 10. oktobra 1949. godine284
10. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 605/49, od 27. septembra 1949. godine Vilhelmu Rajcausu (Wilhelm Reizaus)286
11. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 1147/49, od 10. novembra 1949. godine Fricu Brajtfeldu (Fritz Breitefeld)290
12. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 1405/49, od 5. decembra 1949. godine Gustavu Hojfingu (Gustav Huefing)294
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 2118/49, od 26. decembra 1949. godine299
V
Presude nemačkim oficirima za ratne zločine koje su izvršili u toku 1944. i 1945. godine
301
1. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 722/49, od 7. oktobra 1949. godine Adolfu Becu (Adolf Betz)301
2. Presuda Vojnog suda u Novom Sadu, sud. br. 311/48, od 18. decembra 1948. godine Jožefu Klajnu (Josef Klein)305
3. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 599/49, od 26. septembra 1949. godine Volfgangu Pflajdereru (Wolfgang Pfleiderer)308
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1681/49, 10. oktobra 1949. godine313
4. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 517/49, od 19. septembra 1949. godine Georgu Fesleru (Georg Fessler)315
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1607/49, od 24. septembra 1949. godine319
5. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 467/49, od 14. septembra 1949. godine Adolfu Šerbergeru (Adolf Scherberger)321
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1528/49, od 26 septembra 1949 godine326
6. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 574/49, od 19. septembra 1949. godine Jozefu Kendleru (Josef Kendler)328
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1603/49, od 27. septembra 1949. godine332
7. Presuda Vojnog suda u Kragujevcu, sud. br. 77/48, od 17. jula 1948. godine Fridrih Paulu Hermanu (Friedrich-Paul Herrmann)334
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1024/48, od 18. avgusta 1948. godine341
8. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 539/49, od 18. septembra 1949. godine Hermanu Pergeru (Hermmann Perger)344
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1516/49, od 24. septembra 1949. godine348
9. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 909/49, od 24. oktobra 1949. godine Ginteru Štajnmanu (Günter Steinmann)350
10. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 891/49, od 24. oktobra 1949. godine Gerhardu Lidneru (Gerhard Lindner)354
11. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 575/49, od 18. septembra 1949. godine Martinu Ajzelu (Martin Eisel)357
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1600/49, od 23. septembra 1949. godine362
12. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 480/49, od 15. septembra 1949. godine Erihu Valštinu (Erich Valstyn)364
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1542/49, od 4. januara 1950. godine370
13. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 526/49, od 16. septembra 1949. godine Jozefu Becu (Josef Betz)372
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1505/49, 23. septembra 1949. godine376
14. Presuda Vojnog suda u Novom Sadu, sud. br. 223/48, od (nečitko) godine Johanu Tirofu (Johan Tirof)378
15. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 488/49, od 15. septembra 1949. godine Hajnrihu Kremlu (Heinrich Kreml)384
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1550/49, 24. septembra 1949. godine388
16. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 565/49, od 19. septembra 1949. godine Georgu Radlingeru (Georg Radlinger)390
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1578/49, 26. septembra 1949. godine393
17. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 671/49, od 30. septembra 1949. godine Erihu Manteru (Erich Manter)395
18. Presuda Divizijskog vojnog suda u Subotici, sud. br. 231/1947, od 22. novembra 1947. godine Alfredu Rozendalu (Alfred Rosendal)400
    Presuda Vrhovnog suda Jugoslovenske armije (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 453/47, od 5. decembra 1947. godine412
19. Presuda Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 369/47, od 25. novembra 1947. godine Hajncu Ventu (Heinz Wendt)416
20. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 1007/49, od 29. oktobra 1949. godine Zigmundu fon Bariju (Siegmund von Bary)419
21. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 850/49, od 18. oktobra 1949. godine Viliju Holcu (Willi Holz)419
22, Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 469/49, od 16. septembra 1949. godine Rudolfu Lineku (Rudolf Linek)426
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1557/49, 25. septembra 1949. godine429
23. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 682/49, od 3. oktobra 1949. godine Ekartu Bretšnajderu (Brettschneider Eckart)431
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1722/49, od 23. decembra 1949. godine436
24. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 691/49, od 4. oktobra 1949. godine Hajnrihu Krigeru (Heinrich Krüger)438
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1727/49, od 14. oktobra 1949. godine443
VI
Presude nemačkim oficirima za ratne zločine koje su izvršili tokom 1945. godine
445
1. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 692/49, od 4. oktobra 1949. godine Hansu Vagneru (Hans Wagner)445
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1728/49, od 14. oktobra 1949. godine450
2. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 543/49, od 19. septembra 1949. godine Rudolfu Oferu (Rudolf Offer)452
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1577/49, od 23. septembra 1949. godine455
3. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 704/49, od 5. oktobra 1949. godine Akselu Bemu (Axel Böhm)457
4. Presuda Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 475/49, od 14. septembra 1949. godine Hansu Pilcu (Hans Pilz)461
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1537/49, 24. septembra 1949. godine464
5. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 713/49, od 7. oktobra 1949. godine Hansu Gecu (Hans Götz)466
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1740/49, 14. oktobra 1949. godine469
6. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 608/49, od 27. septembra 1949. godine Matijasu Rosembeku (Mathias Rossembeck)471
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1686/49, 8. oktobra 1949. godine475
7. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 1003/49, od 28. oktobra 1949. godine Ludvigu Šteru (Ludwig Stehr)477
8. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 668/49, od 28. septembra 1949. godine Paulu Cigleru (Paul Ziegler)480
9. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 566/49, od 19. septembra 1949. godine Francu Gigerlu (Franz Gigerel)483
    Presuda Vrhovnog vojnog suda (po žalbi, u drugom stepenu), II sud. br. 1580/49, 23. septembra 1949. godine486
10. Presuda Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 1075/49, od 8. novembra 1949. godine Fridrihu Basarke (Friedrich Basarke)488
            SPISAK OSUĐENIH NEMAČKIH GENERALA, OFICIRA I DRUGIH ZA RATNE ZLOČINE493
            SUMMARY507
            ZUSAMMENFASSUNG509
            BELEŠKA O AUTORU525
BIBLIOTEKA