LJUDI I DOGAĐAJI 32. DIVIZIJE U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI - ZBORNIK DOKUMENATA
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * spisak boraca 32. divizije i zapadne grupe odreda *   
   * dokumenti partizanskih jedinica i neprijateljskih vojnih formacija *   
   * ustaško-domobranski izveštaji *   
   * štabovi i komande jedinica 32. divizije *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
Umjesto predgovora5
                Spisak boraca 32. divizije i Zapadne grupe Odreda6
Spisak7
Kronologija događaja49
Kronologija Kalničkog partizanskog odreda51
Kronologija Zagorskog partizanskog odreda64
Kronologija brigade »Braće Radić«68
Kronologija brigade »Matija Gubec«79
Brigada »Mihovil Pavleka Miškina«85
Kronologija I zagorske udarne brigade91
Međimurska jedinica100
Križevački bataljon100
DOKUMENTI PARTIZANSKIH JEDINICA I NEPRIJATELJSKIH VOJNIH FORMACIJA101
Politkomesaru II Operativne zone104
Drugarskom OK Varaždin108
Naredba br. 37 Štaba II Operativne zone NOV i PO Hrvatske od 4. IX 1943.109
Naredba br. 34 Štaba II operativne zone NOV i PO Hrvatske od 8. X 1943.109
NO brigada »Braće Radića« proglašena je udarnom110
Naredba br. 35 Glavnog štaba narođno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske od 31. X 1943.111
Izvještaj štaba II operativne zone od 1. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i stanju podređenih jedinica u Moslavini i Hrvatskom zagorju111
Glavnom Štabu NOV i PO Hrvatske111
Akcije112
Izvještaj štaba Zagorskog NOP odreda od 3 prosinca 1943. godine štabu II Operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u Hrvatskom zagorju i borbi na Cerju112
Štabu II Operativne zone NOV i PO Hrvatske112
Naređenje štaba II operativne zone NOV i PO Hrvatske od 9. prosinca 1943. god. štabu Kalničkog NOP odreda za sadejstvo Zagorskom NOP odredu u razbijanju neprijateljske ofanzive u Zagorju113
Štabu Kalničkog odreda113
Izvještaj štaba Zagorskog NOP odreda od 10. prosinca 1943. god. štabu II operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama podređenih jedinica i novoj taktici neprijatelja u Zagorju114
Štabu II operativne zone NOV i PO Hrvatske — Operativni izvještaj114
Naredba štaba II operativne zone NOV i PO Hrvatske od 10. prosinca 1943. god. za formiranje brigade »Matija Gubec« i postavljanje na nove dužnosti rukovodilaca u podređenim jedinicama115
Naredba br. 44 Štaba II operativne zone NOV i PO Hrvatske od 10. prosinca 1943.115
Izvještaj štaba Zagrebačkog NOP odreda od 16. prosinca 1943. god. štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Komin i rušenje Komunikacije Sv. Ivan Zelina — Varaždin116
Štab Zagrebačkog partizanskog odreda NOV Hrvatske116
Štabu II operativne zone NOV i PO Hrvatske — položaj116
Naređenje štaba II operativne zone NOV i PO Hrvatske od 19. prosinca 1943. god. štabu Kalničkog NOP odreda za napad na neprijateljske objekte pravcem N. Marof — Varaždin116
Štabu Kalničkog odreda116
Naređenje štabu II operativne zone NOV i PO Hrvatske od 19. prosinca 1943. god. Štabu NO Udarne brigade »Braće Radić« da pojača dejstvo na pruzi Carevdar—Križevci i za uništenje puta Križevci—Koprivnica117
Štabu Udarne brigade »Braće Radić«117
Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske117
Naređenje štaba X (zagrebačkog) korpusa NOV Jugoslavije od 21. siječnja 1944. god. Štabu I divizije za raspored i dejstvo jedinica120
Štabu divizije NOVJ120
Izvještaj štaba XXXII divizije od 25. siječnja 1944. god. štabu X korpusa (zagrebačkog) NOV Jugoslavije o Hrvatskom zagorju120
Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOV i PO Jugoslavije120
Izvještaj štaba XXXII divizije od 1. februara 1944. g. štabu korpusa (zagrebačkog) NOVJ o borbi u Svibovcu121
Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOV i PO Jugoslavije121
Izvještaj štaba X korpusa (zagrebačkog) NOVJ od 5. februara 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Zlatar122
Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske122
Izvještaj štaba X korpusa NOVJ od 7. 2. 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske124
Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske124
Zagrebački NOP odred125
Zagorski NOP odred125
Organizaciono stanje jedinica126
Zapadna grupa odreda126
Plan naših akcija127
Izvještaj štaba XXXII divizije od 12. februara 1944. god. Štabu X korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica od 8. do 10. februara127
Štabu X korpusa (zagrebačkog NOV i PO Jugoslavije 127 Izvještaj štaba XXXII divizije od 14. februara 1944. god. Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOVJ o borbi brigade »Matija Gubec« kod Velikog Poganca129
Štab XXXII divizije Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije129
Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOV i PO Jugoslavije129
Izvještaj štaba X korpusa (zagrebačkog) NOVJ od 16. februara 1944. godine Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi na slobodnu teritoriju Hrvatskog zagorja i Kalnika130
Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske130
Izvještaj štaba X korpusa »Zagrebačkog« od 2. marta 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i organizacionom stanju jedinica u februaru132
Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske132
Zagrebački odred135
Kalnički partizanski odred135
III diverzantski135
XXXII divizija135
Udarna brigada »Braća Radić«135
Brigada »Matija Gubec«135
Zapadna grupa odreda135
Kalnički partizanski odred135
Zagorski partizanski odred135
Zagrebački partizanski odred136
Plan naših akcija136
Izvještaj štaba Zapadne grupe NOP odreda od 20. marta 1944. god. Štabu Desetog korpusa zagrebačkog NOV Jugoslavije o borbama i stanju jedinica od 15. februara do 18. marta136
Zapadna grupa partizanskih odreda Hrvatske136
Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOV i POJ136
I. Opći pregled136
Stanje vojne organizacije137
3. Akcije137
Zagorski odred137
4. Rad štabova138
5. Naše perspektive139
6. Kritički osvrt139
Izvještaj štaba XXXII divizije od 14. marta 1944. god. Štabu desetog korpusa NOV Jugoslavije o borbama i pokretima u prvoj polovini marta139
Štabu X korpusa zagrebačkog NOV i PO Jugoslavije 139 Izvještaj štaba XXXII divizije od 21. marta 1944. god. Štabu X korpusa zagrebačkog NOV Jugoslavije o borbama od 12. do 26. marta141
Štabu X korpusa zagrebačkog NOV i POJ141
Zapovijest štaba Zapadne grupe NOP odreda od 11. aprila 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše u selu Novi Golubovec142
Zapovijest (sekcija ptuj: 1:100.000)142
Udarni bataljon143
Veza143
Evakuacija plijena i zarobljenika143
Evakuacija ranjenika143
Znaci raspoznavanja143
Vrijeme napada143
Smještaj štabova143
Naročite napomene143
Izvještaj štaba XXXII divizije od 12. aprila 1944. štabu X. korpusa (zagrebačkog) NOVJ o borbama u Hrvatskom zagorju od 28. marta do 10. aprila144
Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOV i POJ144
Izvještaj štaba X korpusa (zagrebačkog) NOVJ od 13. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 21. marta do 7. aprila146
Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske146
XXXII divizija147
Izvještaj štaba Zapadne grupe NOP odreda od 17. aprila 1944. Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOVJ o napadu na ustaše u selu Novi Golubovec148
Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOV i POJ148
Izvještaj štaba Zapadne grupe odreda NOP odreda od 17 aprila 1944. Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOVJ o borbama od 20. marta do 10. aprila149
Štabu X korpusa zagrebačkog NOV i POJ149
Sektor kalničkog odreda149
Sektor zagorskog odreda149
Sektor zagrebačkog odreda149
Izvještaj štaba XXXII divizije od 18. aprila Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOVJ o borbama na Vetemičkoj Gori i kod Lobora153
Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOVJ153
Dopunska zapovijest štaba X korpusa (zagrebačkog) NOVJ od 22. aprila 1944. podređenim jedinicama za napad na Ivanec153
Izvještaj štaba XXXII divizije od 22. aprila 1944. Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOVJ o borbi protiv ustaša kod Budinšćine154
Izvještaj štaba XXXII divizije od 24. aprila 1944. Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOVJ o obezbeđenju napada na Ivanec i razoružanju ustaša kod Stražnjevca154
Štabu X korpusa »zagrebačkog« NOV i POJ155
Naredba štaba X korpusa (zagrebačkog) NOVJ od 25. aprila 1944. o pohvali jedinica, štabova i rukovodilaca za pokazano požrtvovanje, hrabrost i rukovođenje jedinicama u borbi kod Budinšćine i o napadu na ustaše u Ivancu155
Izvještaj štaba XXXII divizije od 2. maja 1944. štabu X korpusa NOVJ o borbi kod Novog Marofa155
Štabu X korpusa »Zagrebačkog« NOV i POJ155
Izvještaj štaba X korpusa NOVJ od 3. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 28. marta do 28. aprila157
Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske157
Zagrebački NOP odred159
Zagorski NOP odred160
Udarni bataljon160
Izvještaj štaba XXXII divizije od 2. maja 1944. Štabu X korpusa NOVJ o borbi kod Podruta, Peca i Gotalovca161
Štabu X korpusa »Zagrebačkog« NOV i POJ161
Izvještaj štaba XXXII divizije od 14. maja 1944. Štabu X korpusa NOVJ o borbama od 27. aprila do 13. maja161
Štabu X korpusa »Zagrebačkog« NOV i POJ161
Izvještaj štaba Zapadne grupe NOP odreda od 20. maja 1944. Štabu X korpusa NOVJ o napadu na ustašku posadu u Mihovljanu164
Štabu X korpusa »Zagrebačkog« NOV i POJ164
Izvještaj štaba XXXII divizije od 26. maja 1944. Štabu X korpusa NOVJ o borbama na liniji Kraljevac—Hrašćina—Trgovišće165
Štabu X korpusa »Zagrebačkog« NOV i POJ165
Izvještaj štaba XXXII divizije od 27. maja 1944. Štabu X korpusa NOVJ o borbama u drugoj polovini maja167
Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOV i POJ167
Pregled bojnog stanja i nacionalnog i socijalnog sastava ljudstva X korpusa NOVJ od 1. juna 1944. god168
Izvještaj štaba X korpusa od 2. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji i o organizacionom stanju jedinica u maju168
Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske — operativna situacija168
Organizacija štabova i jedinica168
Izvještaj štaba I zagorske brigade od 9. juna 1944. Štabu zapadne grupe NOP Hrvatske u borbama u Hrvatskom zagorju od 23. maja do 8. juna169
Štabu Zapadne grupe NOH — Operativni izvještaj170
Izvještaj XXXII divizije od 19. juna 1944. Štabu X korpusa NOVJ o borbama kod Severina171
Štabu X korpusa »zagrebačkog« NOV i POJ171
Izvještaj štaba XXXII divizije od 28. lipnja 1944. Štabu X korpusa NOVJ o borbama kod Rasinje i diverzijama na pruzi i cesti Koprivnica—Ludbreg173
Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOV i POJ173
Izvještaj štaba XXXII divizije od 29. lipnja 1944. Štabu X korpusa NOVJ o borbama od 13. do 29. lipnja174
Štabu X korpusa zagrebačkog NOV i POJ174
Zapovijest štaba XXXII divizije NOVJ od 3. jula 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Novom Marofu177
Zapovijest177
Naređujemo177
Izvještaj štaba X korpusa od 7. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 15. maja do 28. juna178
Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske178
Zapadna grupa odreda179
Izvještaj štaba XXXII divizije od 17. jula 1944. Štabu X korpusa NOVJ o borbama od 29. juna do 15 jula180
Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOV i POJ180
Izvještaj štaba XXXII divizije od 18. jula 1944. Štabu X korpusa NOVJ o slabostima i greškama prilikom borbi kod Severina, Stare Rače, Dautana i Patkovca185
Kritički osvrt187
Kritički osvrt188
Izvještaj štaba X korpusa od 3. augusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji i o organizaciji i informaciji jedinica188
Operativna situacija189
Organizacija štabova i jedinica189
Zapadna grupa odreda190
Formacijsko stanje190
Zapadna grupa odreda191
Izvještaj štaba X korpusa od 5. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i diverzijama od 21. juna do 21. jula191
Izvještaj štaba I zagorske brigade od 5. augusta 1944. Štabu zapadne grupe NOP Odreda X korpusa NOVJ o borbi kod Gornjeg Jesenja194
Štabu zapadne grupe odreda195
Izvještaj štaba XXXII divizije od 22. avgusta 1944. Štabu X korpusa NOVJ o nekim propustima i greškama u borbi kod Bulinca i prilikom napada na ustaše u Pitomači195
Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOV i POJ195
Štabu XXXII divizije NOVJ197
Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva X korpusa NOVJ i PO od 31. avgusta 1944. godine198
Zapovijest štaba XXXII divizije NOVJ od 1. septembra 1944. podređenim jedinicama za rušenje pruge Zagreb—Varaždin198
Naređujemo199
Zapovijest štaba XXXII divizije NOVJ od 6. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na domobrane i žandare u Svetom Ivanu Zelini200
Zapovijest200
Udarna brigada »Braće Radić«200
Brigada »Matija Gubec«200
III diverzanski bataljon200
Divizijska rezerva200
Mjesto štabova200
Evakuacija ranjenika200
Veza200
Evakuacija plijena i zarobljenika200
Ishrana200
Početak napada200
Znaci raspoznavanja200
Napomena200
Izvještaj političkog komesara XXXII divizije od 10. septembra 1944. političkom komesaru X korpusa NOVJ o političkom stanju i radu od 20. avgusta do 10. septembra201
I. Zapažanja s terena kretanja201
II. Političko stanje u diviziji201
III. Kulturno prosvjetni rad202
IV. Ishrana, odjeća i obuća202
V. Sanitet i zdravstveno stanje202
VI. Naši štabovi202
VII. Disciplina203
VIII. Mobilizacija203
Izvještaj štaba XXXII divizije od 10. septembra 1944. Štabu X korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsko uporište Sveti Ivan Zelina203
Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOV i POJ203
Izvještaj štaba XXXII divizije od 11. oktobra 1944.204
Štabu X korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Pitomači204
Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOV i POJ204
Zapovijest štaba X korpusa NOVJ od 13. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu206
Izvještaj štaba XXXII divizije od 18. oktobra 1944. Štabu X korpusa NOVJ o borbama za Koprivnicu207
Štabu X korpusa zagrebačkog NOV i POJ208
Štab I zagorske brigade — izvještaj 18. X 1944.210
Analiza štaba X korpusa NOVJ od 21. oktobra 1944. o nekim propustima i greškama jedinica XXXII divizije prilikom napada na Pitomaču i Kloštar211
Izvještaj štaba XXXII divizije od 26. oktobra 1944. Štabu X korpusa NOVJ o nekim slabostima i greškama prilikom napada na Koprivnicu212
Analiza napada na neprijateljsko uporište Koprivnica na dan 13, 14. i 15. oktobra 1944.212
Pripreme napada212
Tok borbe212
Kritički osvrt212
Izvještaj štaba Zagorske brigade od 27. oktobra 1944. Štabu Zapadne grupe NOP odreda o borbama od 5. do 25. oktobra213
Štabu Zapadne grupe NOP213
Izvještaj štaba X korpusa NOVJ od 1. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uzrocima neuspjeha napada na Koprivnicu216
Analiza Koprivnice216
Zapovijest Štaba XXXII NO divizije od 1. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Hrašćina—Trgovišće218
Udarna brigada »Braće Radić«218
Brigada »Matija Gubec«218
I Zagorska brigada218
Rezerva219
Veza219
Sanitet219
Ishrana219
Evakuacija zarobljenika i plijena219
Mjesto štabova219
Znaci raspoznavanja219
Početak napada219
Izvještaj štaba XXXII divizije od 4. novembra 1944. Štabu X korpusa NOVJ o savlađivanju neprijateljske posade u Hrašćina—Trgovišću219
Štabu X korpusa zagrebačkog NOV i POJ219
Zapovijest Štaba XXXII divizije od 6. novembra 1944. potčinjenim jedinicama da savladaju ustašku posadu u Donjoj Zelini220
Zapovijest220
Naređujemo221
Brigada »Matija Gubec«221
Udarna brigada »Braće Radić«221
Četa jur. pionira221
Mjesto div. rezerve221
Sanitet221
Evakuacija zarobljenika i plijena221
Ishrana221
Veza221
Ugovoreni znaci221
Mjesto štabova221
Početak napada221
Izvještaj štaba brigade »Matija Gubec« od 9. novembra 1944. Štabu XXXII divizije o napadu na ustaše u Donjoj Zelini221
Zapovijest štaba XXXII NO divizije od 15. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za oslobođenje Prigorja i savlađivanje neprijateljske posade u Donjoj Zelini223
Izvještaj štaba NOU brigade »Braća Radić« od 17. novembra Štabu XXXII NO divizije o napadu na Donju Zelinu224
Štabu XXXII divizije NOV Jugoslavije224
Naziv jedinica koje su vodile borbu224
Naziv i jačina neprijateljskih jedinica224
Obostrana situacija224
Izdate zapovijedi224
Vrijeme kada je borba otpočela225
Ishod borbe225
Gubici neprijatelja u ljudstvu i materijalu225
Naši gubitci225
Imena lica i učesnika i jedinica koji su se naročito istakli225
Kritika akcije226
Zapovijest štaba brigade »Pavlek Miškina« od 5. XII 1944. za smještaj u Novigradu Podravskom226
Naređujemo226
Zapovijest Štaba XXXII NO divizije od 11. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Repaš227
Zapovijest227
Naređujemo227
Udarna brigada »Braće Radića«227
Brigada »Pavleka Miškine«227
Brigada »Matija Gubec«227
CA baterija227
Sanitet227
Veza227
Ishrana228
Evakuacija plijena i zarobljenika228
Početak napada228
Znaci raspoznavanja228
Mjesto štabova228
Način napada228
Napomena228
Izvještaj štaba XXXII divizije od 16. decembra 1944. Štabu X korpusa NOVJ o forsiranju Drave i napadu na Ždalu228
Izvještaj štaba I Zagorske NO brigade od 21. decembra 1944. Štabu Zapadne grupe NOP odreda X korpusa NOVJ o borbi u Čepelovcu229
Izvještaj Štaba NOU brigade »Braće Radić« od 20. decembra 1944. Štabu XXXII NO divizije o borbi na pravcu Kalinovac — Podravske Sesvete230
Izvještaj štaba XXXII divizije od 20. decembra 1944. Štabu X korpusa NOVJ o napadu na Repaš i o borbama kod Ždale, Gole i Đurđevca231
Izvještaj Štaba brigade »Matija Gubec« od 21. decembra 1944. Štabu XXXII divizije o borbi kod Kloštra232
Izvještaj štaba brigade »Pavlek Mihovil Miškina« od 23. decembra 1944. Štabu XXXII divizije o borbi kod Kloštra233
Izvještaj Štaba XXXII divizije od 24. decembra 1944. Štabu X korpusa NOVJ o napadu na Kalinovac234
Pregled socijalnog i nacionalnog sastava ljudstva X korpusa NOVJ od 31. decembra 1944. godine235
Izvještaj Štaba XXXII divizije od 1. januara 1945. Štabu X korpusa NOVJ o borbi kod Vukosavljevice235
Izvještaj štaba III Armije od 5. januara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o operativnoj situaciji u Slavoniji i prebacivanju XII korpusa NOVJ u Podravinu236
Izvještaj Štaba X korpusa od 5. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i Štabu III armije NOVJ o operativnoj situaciji i formacijskom stanju jedinica237
Izvještaj Štaba X korpusa od 5. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na sektoru Virovitice240
Direktiva Štaba III Armije NOVJ od 9. januara 1945. Štabu X korpusa o smjeni XXXVI i LI divizije od strane bugarskih jedinica242
Izvještaj štaba XXXII divizije od 11. januara 1945. Štabu X korpusa NOVJ o borbi kod Kloštra243
Izvještaj štaba XXXII divizije od 23. januara 1945. Štabu X korpusa NOVJ o operativnoj situaciji i stanju u jedinicama244
Izvještaj Štaba XXXII divizije od 24. januara 1945. Štabu X korpusa NOVJ o borbama na sektoru Grubišno Polje — Veliki Grđevac — Velika Pisamca246
Štab XXXII divizije Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije247
Operativni izvještaj Štabu X korpusa zagrebačkog NOV i POJ247
Relacija Štaba X korpusa od 26. januara 1945. Štabu III armije NOVJ i Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Pitomaču248
Izvještaj Štaba X korpusa od 3. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i Štabu III Armije NOVJ o borbama za Virovitički mostobran251
Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica X korpusa NOVJ od 4. februara 1945. godine254
XXXII divizija254
Zapadna grupa odreda254
Naredba br. 87 Štaba X korpusa od 11. februara 1945. o rasformiranju Istočne i Zapadne grupe odreda X korpusa254
Rasformiranje Istočne i Zapadne grupe PO Hrvatske254
Formiranje grupe odreda X korpusa (zagrebačkog)254
Izvještaj Štaba XXXII divizije od 23. februara 1945. Štabu X korpusa NOVJ o borbi za Virovitički mostobran255
Pismo štaba XXXII divizije od 25. februara 1945. potčinjenim jedinicama o nedostacima i greškama u toku borbi za Virovitički mostobran i kod Daruvara256
Pregled brojnog stanja ljudstva, stoke i prevoznih sredstava sa obrazloženjem rashoda XXXII NO divizije od 26. februara 1945. godine259
Izvještaj Štaba XXXII divizije od 28. februara 1945. Štabu X korpusa NOV o operativnoj situaciji i opštem stanju u jedinicama259
Štabu X korpusa (zagrebačkog) NOVJ — operativni izvještaj259
Formacijsko stanje jedinica i njihova popuna260
Brojno stanje i naoružanje260
Nacionalni i socijalni sastav260
Nastava u jedinicama260
Specijalne jedinice i službe260
Moral, borbenost, ishrana, oprema, zdravstveno stanje jedinica i razni problemi koji se postavljaju260
Bojne relacije III brigade »Pavleka Miškina« Štabu XXXII divizije J.A.261
Štab IV. Ud. brigade i III. Ud. brigade XXXII Divizije Bojna relacija za mjeseca mart 1945. godine Štabu XXXII Divizije II Jugosl. Armije265
Štab I Udarne brigade XXXII divizije. Bojna relacija za mjesec mart 1945. g. II brigade (Matija Gubec) Štabu XXXII Divizije Jugosl. armije267
Štab I Udarne brigade »Braće Radića«. Bojna relacija za mjesec mart 1945. god. Štabu XXXII divizije JA269
Bojna relacija za mjesec mart 1945. g. Štabu XXXII Divizije II Jugosl. Armije270
Bojna relacija XXXII divizije Jugosl. armije271
Bojna relacija XXXII divizije II. Jugosl. armije272
Bojna relacija XXXII divizije II Jugosl. armije275
Štab IV. Udarne brigade XXXII divizije i III. Udar. brigade276
Bojna relacija za mjesec mart Štabu XXXII divizije II Jugosl. armije276
Štab IV i III Udarne brigade. Bojna relacija za mjesec april Štabu XXXII Divizije Jugosl. Armije277
Štab I Udarne brigade XXXII Divizije. Bojna relacija za mjesec april 1945. g. II brigade »Matije Gupca« Štabu XXXII Divizije II Jugosl. Armije280
Štab II Udarne brigade XXXII divizije i Štab III. Udarne brigade XXXII Divizije. Boja relacija za mjesec maj. Štabu XXXII Divizije II Jugosl. armije283
Štab I Udarne brigade »Braće Radića«. Bojna relacija za mjesec maj Štabu XXXII Divizije JA285
Štab I Udarne brigade XXXII Divizije. Bojna relacija za mjesec maj II Brigade (Matije Gupca) Štabu XXXII Divizije Jugosl. armije286
Bojna relacija III brigade »Pavlek Miškina« XXXII divizije za mjesec maj287
Bojna relacija XXXII Divizije Jugosl. armije289
Napomena redakcije293
USTAŠKO-DOMOBRANSKI IZVJEŠTAJI294
Izvještaj Zapovjedništva 1. 1. Domobranskog zbora od 18. novembra 1942. Ministarstvu Domobranstva NDH u borbama s partizanima na području Kalnika295
Djelatnost podređenih četa i pojedinosti o neprijatelju295
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. rujna 1943. god. o đejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na području sjeverno i južno od rijeke Save i Kupe295
Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. rujna 1943. god. o đejstvima njemačko-ustaško-domobranskih snaga oko Ludbrega i napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Križ i Gromačnik i bjekstvu domobranskog oficira i vojnika iz Konjičke čete u Varaždinu295
Izvještaj zapovjedništva Prvog zbornog područja od 7. rujna 1943. god. o dejstvu njemačkih i ustaško-domobranskih jedinica na području Ludbrega i Varaždinskih Toplica296
Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. rujna 1943. god. o napadu Druge NO brigade »Braće Radić« na Novi Marof296
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. rujna 1943. god. o dejstvu jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničke pruge sjeverno i južno od rijeke Save i Kupe296
Izvještaj Zapovjedništva Podhvatnog područja Varaždin od 20. rujna 1943. god. o dejstvu Druge brigade »Braće Radić« na području Varaždina297
Izvještaj Zapovjedništva Gl. stožera domobranstva od 21. rujna 1943. god. o dejstvu jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno i južno od rijeke Save i Kupe297
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. rujna 1943. god. o đejstvima Druge brigade »Braća Radić« u reonu Varaždin—Ludbreg297
Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 22. rujna 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Ludbreg297
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. rujna 1943. god. o napadu dijelova desete NO divizije i brigade »Braće Radića« na Ludbreg298
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. rujna 1943. god. o dejstvu desete NO divizije na Kalniku i napadu dvadesetprve NO brigade na Sv. I. Žabno298
Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 26. rujna 1943. god. o dislokaciji jedinica NOV i PO Hrvatske na području Varaždina298
Izvještaj Zapovjedništva I zbornog područja od 27. rujna 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Varaždinske Toplice299
Izvještaj zapovjednika Glavnog stožera domobranstva od 28. rujna 1943. god. o napadu Druge NO brigade »Braće Radića« na Varaždinske Toplice i Vrbovec i borbama na području Šibenik—Knin—Sinj—Split299
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. rujna 1943. god. o napadu Druge NO brigade »Braća Radića« na Varaždinske Toplice299
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. listopada 1943. god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Ludbreg299
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. listopada 1943. god. o borbama kod Ludbrega299
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. listopada 1943. god. o napadu sedamnaeste NOU brigade na Ludbreg300
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. listopada 1943. god. o napadu Zagrebačkog NOP Odreda na Mariju Bistricu300
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. listopada 1943. god. o stanju na području Zagorja301
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. listopada 1943. god. o napadu Brigade »Braće Radića« na Ivanec i Lepoglavu301
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. listopada 1943. god. o borbama kod Lepoglave301
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. listopada 1943. god. o borbama na području Zagorja301
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. listopada 1943. god. o napadu brigade »Braće Radića« na Ivanec i Lepoglavu301
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. listopada 1943. god. o stanju na području Zagorja302
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. studenog 1943. god. o napadu jedinica Druge operativne zone i Dvadeset osme divizije na Koprivnicu302
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. studenog 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu i Viroviticu302
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. studenog 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu302
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. studenog 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu303
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. studenog 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu303
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. studenog 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske kod Ludbrega303
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na G. Jesenje303
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. prosinca 1943. god. o domobranstvu, odnosno borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Krapine304
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Novake i Ždalu304
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Varaždin breg i Krapinu304
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. siječnja 1944. godine o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske i borbama kod Varaždinbrega304
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. siječnja 1944. god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na i borbama na Varaždinbregu304
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. siječnja 1944. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske i borbama kod Varaždinbrega304
Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. siječnja 1944. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske i o borbama kod Ludbreškog Ivanca, Zlatara305
Zapovijest Pothvatnog zdruga »Dubrovnik« od 7. februara 1944. god. za napad na jedinice Desetog korpusa NOVJ305
Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 14. februara 1944. god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Ludbrega305
Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 16. februara 1944. god. u zauzeću Koprivnice305
Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 18. februara 1944. god. o napadu jedinica NOV i POJ o borbama kod Globočeca i Kalnika306
Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 20. februara 1944. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Varaždina306
Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 28. februara 1944. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara306
Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 1. marta 1944. god. o rezultatima koje su postigle ustaško-domobranske i njemačke snage u borbama protiv jedinica NOV i od novembra 1943. god. do februara 1944. g.306
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. marta 1944. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Mariju Bistricu o borbama na području Zlatara306
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. marta 1944. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske307
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. marta 1944. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Hrvatskog zagorja307
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. marta 1944. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na posadu u Mariji Bistrici i borbama na području Križevaca307
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. marta 1944. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara307
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. marta 1944. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na posadu u Krapini307
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Ludbrega308
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. aprila 1944. god. o napadu jedinica NOV i POJ i borbama kod Zlatara i Bjelovara308
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. aprila 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Krapinske Toplice, Vukmanić i o borbama kod Zlatara i Varaždinskih Toplica308
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. aprila 1944. o napadu jedinica NOV i POJ o borbama kod Velikog Trgovišća308
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. aprila 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Golubovec, Veterničku goru i o borbama na području Bjelovara308
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. aprila 1944. o napadu na Đurđevac, Ivanec i Feričance po jedinicama NOV i POJ309
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. aprila 1944. godine o napadu jedinica NOV i POJ o borbama u Hrvatskom zagorju309
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. aprila 1944. o napadu jedinica NOV i POJ i borbama kod Varaždina309
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. aprila 1944. god. o napadu jedinica NOV i POJ na Novi Marof309
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. maja 1944. o ulasku jedinica NOV i POJ u Ivanec310
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. maja 1944. o borbama u Hrvatskom zagorju310
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. maja 1944. god. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Hrvatskom zagorju310
Izvještaj Zapovjedništva Gl. stožera domobranstva od 1. juna 1944. god. o borbama kod Križevaca310
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. juna 1944. god. o napadu jedinica NOVJ na njemačke i ustaško-domobranske snage kod Klanjca310
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. juna 1944. god. o napadu jedinica NOVJ i POJ i o borbama kod Klanjca i Križevaca311
Izvještaj zapovjednika gl. stožera domobranstva od 22. juna 1944. god. o napadu jedinica NOV i POJ u borbama kod Ludbrega i Bjelovara311
Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. jula 1944. o napadu jedinica NOVJ i POJ i o borbama kod Krapine, Ludbrega i Koprivnice311
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Kalniku311
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. jula 1944. god. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Varaždinskih Toplica312
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i o borbama kod Varaždina312
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. jula 1944. god. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i o borbama kod Križevaca312
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Novi Marof i Kuzmicu i o borbama kod Koprivnice312
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. avgusta 1944. o dejstvu protiv jedinica NOVJ kod Bjelovara313
Izvještaj zapovjedništva Gl. stožera domobranstva od 28. avgusta 1944. o borbama na područjima: Krapina, Đurđevac i Križevci313
Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na komunikacije i o borbama kod Lepoglave313
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. septembra 1944. o borbama kod Novog Marofa, Koprivnice313
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Sv. I. Zelinu i Roški Slap i o borbama na području Koprivnice313
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. septembra 1944. god. o napadu jedinica NOVJ na Sv. Ivan Zelinu314
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva 1944. god. (12. septembra) o borbama kod Velikod Trgovišta314
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ i na Brezovicu i o borbama kod Krapine314
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pušća Bistru314
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Zabok, Veliku i Malu Črešnjevicu i o borbama kod Sesveta314
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. oktobra 1944. god. o napadu NOVJ na Đurđevac, Podravski Novigrad315
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Koprivnicu, Varaždinske Toplice315
Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. oktobra 1944. g. o napadu jedinica NOVJ i o borbama na području Varaždina315
Dodatak izvještaju Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. oktobra 1944. o razmještaju i pokretima jedinica NOVJ315
Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH 2. novembra 1944. o borbama kod Varaždina316
Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. novembra 1944. o povlačenju i o borbama kod Varaždina316
Izvještaj Glavnog stožernog ureda oružanih snaga NDH od 4. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Hraščinu—Trgovišće316
Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ i o borbama kod Varaždina316
Izvještaj operativnog odjeljenja Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 8. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Donju Zelinu i o borbi na Ivanščici317
Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Donju Zelinu i o borbama u Hrvatskom zagorju317
Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. novembra 1944. o borbama na području Krapine317
Izvještaj Operativnog odjeljenja Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 17. novembra 1944. o napadaju jedinica NOVJ na D. Zelinu317
Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ i o borbama kod sela Sv. I. Zelina317
Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. novembra 1944. o borbama kod Varaždina318
Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ i o borbama kod Križevaca318
Izvještaj Operativnog odjela Poglavnikovog zdruga od 29. novembra 1944. o pothvatu protiv jedinica 10. korpusa NOVJ na području Sv. I. Zelina318
Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. novembra 1944. o napadima jedinica NOVJ i o borbama kod Križevaca318
Vojna relacija 1. ustaško-domobranske Udarne divizije za novembar 1944. godine318
Izvještaj Stožera Poglavnikovog tjelesnog zdruga do 4. decembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gudovac, Veliko Korenovo i Grđevac320
Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. decembra 1944. o borbama za Gudovac, Vel. Korenovo i Rovišće320
Izvještaj operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. decembra 1944. o napadu jedinica NOVJ i o borbama kod Koprivnice—Bjelovara320
Izvještaj Stožera poglavnikovog tjelesnog zdruga od 11. decembra 1944. o borbi protiv jedinica NOVJ na Kalniku, kod Drenovice i Rasinje320
Izvještaj operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. decembra 1944. o borbama u Podravini321
Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. decembra 1944. o borbama321
Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. decembra 1944. o napadima jedinica NOVJ u Podravini321
Izvještaj Stožera poglavnikovog tjelesnog zdruga od 26. decembra 1944. o borbama na području Bjelovara321
Bojna relacija 1. Udarne ustaško-domobranske divizije za decembar 1944. godine321
Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 31. decembra 1944. o borbama u Podravini322
Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini322
Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Podravini322
Obća bojna relacija 5. Hrvatske divizije za mjesec ožujak 1945. god.327
ŠTABOVI I KOMANDE JEDINICA 32. DIVIZIJE335
Štab divizije337
Štab Udarne brigade »Braće Radića«337
Štab brigade »Matija Gubec«337
Štab I Udarne Zagorske brigade339
Štab Podravske brigade »Mihovil Pavlek-Miškina«339
Štab Zapadne grupe odreda340
Zagrebački odred340
Zagorski odred340
Kalnički odred340
Omladinski bataljon Zapadne grupe340
Udarni bataljon »Matija Gubec«340
Komanda Kalničkog područja340
BIBLIOTEKA