SPLIT U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI 1941-1945. - ZBORNIK RADOVA
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * registar *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
        PREDGOVOR7
Anka Berus
SPLIT U SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI
9
I DIO
KOMUNISTIČKA PARTIJA INICIJATOR I RUKOVODEĆA SNAGA NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE
Ivan Jelić
SPLIT UOČI REVOLUCIJE
27
Mira Kolar Dimitrijević
PRIVREDNE PRILIKE I STRUKTURA STANOVNIŠTVA PRED DRUGI SVJETSKI RAT
39
Neda Marović
SKOJ I REVOLUCIONARNI OMLADINSKI POKRET U SPLITU 1935—1941.
63
Paško Mijan
O RADU PARTIJSKE I SKOJEVSKE ORGANIZACIJE NA SAKUPLJANJU, USKLADIŠTENJU I ODRŽAVANJU ORUŽJA I MUNICIJE NA ŠIREM PODRUČJU SPLITA U PROLJEĆE 1941. GODINE
101
Miroslav Ćurin
ULOGA PK KPH ZA DALMACIJU U ORGANIZACIJI NOB-e U SPLITU 1941.
129
Sibe Kvesić
»NAŠ IZVJEŠTAJ« — MOBILIZATOR MASA U BORBI PROTIV FAŠIZMA
153
Milica Bodrožić
RADNIČKA KLASA U OSLOBODILAČKOM RATU I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI 1941—1945. GODINE
171
Drago Gizdić
SOLINSKI BAZEN U PRVOJ GODINI NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE
203
Slobodan Zarić
PROCES STVARANJA JEDINSTVENE NARODNOOSLOBODILAČKE FRONTE U SPLITU DO OSLOBOĐENJA DALMACIJE
225
Marko Andrijić
RADE KONČAR U SPLITU 1941. GODINE
279
Nikola Repanić-Gandi
PARTIJSKE VEZE VISA I SPLITA (neposredno pred II svjetski rat i u prvoj godini NOB-e)
299
Želimir Blažević
PARTIJSKE VEZE IZMEĐU BRACA I SPLITA PRED RAT I ZA VRIJEME NOB-a
323
Rafael Brčić
VEZE I SARADNJA KOMUNISTA SPLITA I LIVANJSKOG PODRUČJA ZA VRIJEME NOB-a
333
Ivan Perić
ZALEĐE SPLITA U REVOLUCIONARNOM RADNIČKOM POKRETU I ORUŽANOJ REVOLUCIJI
351
Igor Graovac
PREGLED SUDJELOVANJA POJEDINIH GRUPA STANOVNIŠTVA SPLITA U NOB-i I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI 1941.
361
Tonći Šitin
O RAZVITKU OMLADINSKOG REVOLUCIONARNOG POKRETA U SPLITU 1941—1942. GODINE
377
Marija Sentić
PRILOG NASTANKU I DJELATNOST AFŽ-a U SPLITU 1941—1945. GODINE
407
Irena Bijelić-Sinobad
MI SMO OSTALI U GRADU
423
Ante Roje
AKTIVNOST OKRUŽNOG KOMITETA KPH ZA SREDNJU DALMACIJU NA SPAŠAVANJU VITALNIH PRIVREDNIH OBJEKATA UOČI KONAČNOG OSLOBOĐENJA SPLITA 1944.
443
Dinko Bilač
ODLUKE MJESNOG KOMITETA KPH SPLIT O SPREČAVANJU REALIZACIJE PLANOVA OKUPATORA NA RUŠENJU VITALNIH OBJEKATA U GRADU 1944. GODINE
447
Hugo Gazin
PRIPREME ZA OSLOBOĐENJE SPLITA 1944.
453
Vojko Aničić
SPAŠAVANJE PRIVREDNIH OBJEKATA NA PODRUČJU RATNOG KOTARA OMIŠ
461
Kaja Vučičić-Bicikla
NEKE AKCIJE UDARNO-DIVERZANTSKIH GRUPA TOKOM 1944. U SOLINU, SPLITU I OMIŠU
469
II DIO
AKTIVNOST VOJNIH I POLITIČKIH ORGANIZACIJA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA
Fabijan Trgo
SPLIT KAO GRAD U REALIZACIJI KONCEPCIJE OPĆENARODNOG OSLOBODILAČKOG RATA
479
Neva Žurić-Scotti
TALIJANSKA OKUPACIJA SPLITA 1941. GODINE
491
Jelena Markovina
SISTEM TALIJANSKE FAŠISTIČKE VLASTI U SPLITU OD 1941. DO 1943. GODINE
519
Đuro Radoš
BIO SAM U ZATVORU S BORCIMA PRVOGA SPLITSKOG I SOLINSKOG ODREDA
557
Kažimir Pribilović
SPLIT U FORMIRANJU I RAZVOJU MORNARICE NOVJ
565
Fabijan Trgo
SPLITSKI USTANAK U SEPTEMBRU 1943. GODINE
583
Ante Biočić-Toni
OBRANA SPLITA
607
Ivo Ćurin
SPLITSKI POSADNI BATALJON
631
Nikola Slavica
RAD KOMANDE SPLITSKOG PODRUČJA
653
Mate Salov
ČETVRTA SPLITSKA UDARNA BRIGADA
663
Jovan Vujošević
UTJECAJ REVOLUCIONARNOG SPLITA NA ANTIFAŠISTIČKO OPREDJELJENJE TALIJANSKIH VOJNIKA 1941—1943.
693
Berislav Visković
SAVEZNIČKE POMORSKE SNAGE U VODAMA SPLITA 1943—1945.
703
Radomir Bulajić
SPLIĆANI U PRVOJ PROLETERSKOJ BRIGADI
719
Lovre Reić
SPLIĆANI U BICI NA NERETVI
743
Viktor Kučan
SPLIĆANI U BICI NA SUTJESCI
767
Milan Obradović
OBAVJEŠTAJNA SLUŽBA NOP-a U SPLITU
797
Vladimir Isaić
SPAŠAVANJE JAVNIH I PRIVREDNIH OBJEKATA U SPLITU I SREDNJOJ DALMACIJI PRED OSLOBOĐENJE 1944. GODINE
815
Nikola Anić
OSLOBOĐENJE SPLITA LISTOPADA 1944. GODINE
833
Vojmir Kljaković
OSLOBOĐENJE SPLITA 1943. GODINE U NAŠIM I STRANIM PUBLIKACIJAMA
859
Alija Bojić
TITOVE ODLUKE U VEZI S KAPITULACIJOM TALIJANSKIH TRUPA U DALMACIJI I NJEGOVE DEPEŠE MOSKVI O BICI ZA OBRANU SPLITA I NJEGOVOG ZALEĐA
865
Milan M. Miladinović
MORALNA SVOJSTVA BORACA I STANOVNIŠTVA SPLITA I OKOLICE U OSLOBODILAČKOM RATU I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI
875
Hrvoje Tartalja
SPLIT KAO CENTAR SNABDIJEVANJA SANITETSKIM MATERIJALOM I LIJEKOVIMA KONCEM 1941. i 1945.
899
Ranko Pavela
RAD MEĐU ZATVORENICIMA U SPLITU 1941—1943. I DJELOVANJE KP
909
Ivo Raić
IZ SJEĆANJA NA RAD ZATVORSKOG KOMITETA KP U ZATVORIMA »SV. ROKO« U SPLITU
919
Desa Kukoč
ŽENE SPLITA U KAZNIONICAMA ITALIJE ZA VRIJEME DRUGOGA SVJETSKOG RATA
927
III DIO
RAZVITAK I AKTIVNOST NOVE REVOLUCIONARNE VLASTI
Rade Dumanić
NARODNA POMOĆ I NARODNOOSLOBODILAČKI FOND U NARODNOOSLOBODILAČKOM POKRETU SPLITA
945
Nada Kisić-Kolarović
GRADSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR SPLITA
963
Vjekoslav Žnidaršić
ORGANI VLASTI I NJIHOVE ODLUKE U VRIJEME PRVOG OSLOBOĐENJA SPLITA SEPTEMBRA 1943.
975
Gordana Tudor
DJELOVANJE GRADSKOGA NAROĐNOOSLOBODILAČKOG ODBORA SPLITA OD OSLOBOĐENJA GRADA DO KRAJA RATA
987
Hodimir Sirotković
OSNIVANJE PRVE VLADE FEDERALNE HRVATSKE U SPLITU 14. TRAVNJA 1945. GODINE
1007
IV DIO
DJELOVANJE KONTRAREVOLUCIONARNIH SNAGA
Ljubo Boban
DRŽANJE GRAĐANSKIH GRUPACIJA U SPLITU OD 1941. DO 1943. GODINE
1021
Fikreta Jelić-Butić
O NEKIM OBILJEŽJIMA POLITIKE HRVATSKE SELJAČKE STRANKE U SPLITU 1941—1944. GODINE
1031
Branko Latas
DJELATNOST ČETNIČKOG CENTRA U SPLITU 1941—1943. GODINE
1045
Ivica Mlivončić
DRŽANJE VJERSKIH KRUGOVA U SPLITU U VRIJEME NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE
1065
V DIO
KULTURNA, SPORTSKA I PROSVJETNA DJELATNOST
Lucija Benyovsky
TISAK NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA U SPLITU
1081
Zlata Knezović
ULOGA KULTURNE I UMJETNIČKE DJELATNOSTI U SPLITU ZA VRIJEME NOB-a
1089
Mihajlo Ogrizović
ŠKOLSTVO I PROSVJETA U SPLITU ZA NOB-a (1941—1945)
1107
Nevenka Bezić-Božanić
SPLITSKI LIKOVNI UMJETNICI U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI
1137
Andrija Križević-Drina
SPLITSKI SPORTISTI U NOB-u 1941—1945. GODINE
1145
Veseljko Huljić
JEDINICA-KOLEKTIV »HAJDUK—NOVJ«
1149
Nikola Amižić
LIMENE GLAZBE S PODRUČJA OPĆINE SPLIT U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI
1163
VI DIO
O IZVORIMA I BIBLIOGRAFIJI
Vladimir Sabolić
ARHIVSKA GRAĐA O NOB-u SPLITA U ARHIVSKIM ZBIRKAMA U SPLITU
1185
Tomislav Pašalić
ARHIVSKA GRAĐA O SPLITU U NOB-u U ARHIVU VOJNO-ISTORIJSKOG INSTITUTA
1191
Petar Krolo
SPLIT 1941—1945. U NAŠOJ POVIJESNOJ LITERATURI
1221
Hrvoje Morović
POPIS ČLANAKA O NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI U »SLOBODNOJ DALMACIJI« OD 1943. DO 1979. GODINE
1231
                DISKUSIJA1265
                SUMMARY1275
                RIASSUNTO1283
                РЕЗЮМЕ1293
                REGISTAR IMENA1305
BIBLIOTEKA