ZAGREBAČKI PARTIZANSKI ODRED – ZBORNIK DOKUMENATA I SJEĆANJA
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
sadržajstrana
        Napomena: Autor nepotpisanih priloga je Pero Popović
GODINA 1941.
Zagrebački okrug u narodnooslobodilačkoj borbi3
Razvoj i djelovanje Partijskih organizacija u zagrebačkom okrugu 1941. i 1942.
Marko Belinić
5
Prvi Zagrebački partizanski odred
Ante Dobrila
7
Pripreme za prihvat komunista iz logora Kerestinec
Josip Tucman Crni
9
Razvoj narodnooslobodilačkog pokreta u zapadnom dijeju kotara Zagreb
Stjepan Mesir Luka
10
Razvoj narodnooslobodilačkog pokreta u Brdovečkom Prigorju
Nikola Laljak Grga
14
Uticaj KPJ na narod brdovečkog kraja
Josip Šepec
16
Razvoj organizacija NOP u Brdovečkom Prigorju
Franjo Jančić
18
Razvoj narodnooslobodilačkog pokreta u Zagorju
Pavao Žukina Šumski
21
Razvoj narodnooslobodilačkog pokreta u Posavini
Đuro Ban Mile
23
Razvoj revolucionarnog i narodnooslobodilačkog pokreta u Prigorju
Marijan Kos-Rucak Mičurin
26
Napad na općinu Markuševec
Stjepan Šelendić
33
Djelovanje skojevskih, partijskih i omladinskih organizacija u Vrapču, Borčecu i Stenjevcu 1941. i 1942.
Dušan Gašparović Doktor
35
Partijska organizacija u Vrapču 1941. i 1942.
Mijo Cvetković Šmajser
39
GODINA 1942.
Vojno politička situacija u zagrebačkom okrugu početkom 1942.43
Formiranje bataljona »Matija Gubec«
Josip Tucman Crni
44
Formiranje bataljona »Matija Gubec« i njegove oružane akcije
Pavao Zukina Šumski
45
Sjećanje na akcije bataljona »Matija Gubec«
Milan Kuren Gubec
50
Odlazak u bataljon »Matija Gubec«
Đuro Ban Mile
50
Partizanske jedinice u Zagorju polovinom 1942.51
Zagorski vod iz Žumberka u Zagorje53
Partijsko savjetovanje CKKPH za okruge Zagreb, Krapina, Varaždin i Čazma, kolovoza 1942.
Josip Tucman Crni
55
Partizanske formacije na području II operativne zone Hrvatske56
Vojno politička situacija u zagrebačkom okrugu u drugoj polovini 1942.57
Proglas Okružnog komiteta Komunističke partije za okrug Zagreb59
Formiranje i akcije Vrapčanske udarne grupe 1942
Mijo Cvetković Šmajser
60
Gornjostubička udarna grupa
Franjo Ciglenečki i Drago Babić
62
Formiranje i akcije Pušćanske udarne grupe
Josip Tucman Crni
63
Manifestacija bratstva i jedinstva63
Dolazak Žumberačke čete na Kalnik
Stjepan Šelendić
64
Ustaško domobranska akcija protiv partizana65
Žumberačka četa i njene akcije u Zagorju
Jovica Mandić
66
GODINA 1943.
Politička situacija u Zagrebačkom okrugu u prvoj polovini 1943.71
Partijsko savjetovanje kotara Donja Stubica72
Osnivanje i zadaci udarnih grupa
Milan Kuren Gubec
72
Udarna grupa Dugo Selo
Đuro Ban Mile
73
Jakovljanska partizanska udarna grupa
Ivo Poturica
74
Izvještaj Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Zelinu75
Politička situacija u kotaru Sv. Ivan Zelina75
Napad Kalničkog odreda na ustaško-njemačko uporište Sv. Ivan Zelina
Marijan Kos-Rucak Mićurin
76
Akcije borbenih grupa na stubičkom kotaru77
Proglas Okružnog komiteta Komunističke partije Hrvatske za okrug Zagreb77
Prigorska partizanska udarna grupa
Marijan Kos-Rucak Mičurin
79
Akcije Prigorske partizanske udarne grupe
Josip Benc Moser
80
Podgorsko bistrička udarna grupa
Tomo Obad
84
Osnivanje i akcije udarne grupe Dugo Selo
Ivan Vranić Iskra
85
Napad udarne grupe Dugo Selo na domobrane
Dragutin Kolar Karlo
85
Neprijateljski podaci o akcijama partizanskih udarnih grupa u okolici Zagreb86
Formiranje Prigorske čete87
Napad Prigorske čete na domobrane u Granešini
Josip Benc Moser
89
Formiranje Prigorske čete
Dragutin Kolar Karlo
90
Prigorska četa
Stipe Ugarković
91
Prigorska četa — mobilna jedinica
Stjepan Pučko
93
Vojno-politička situacija u zagrebačkom okrugu polovinom 1943.94
Prigorsko-posavska četa94
Mobilizacija i jedinstvo hrvatskog naroda96
Posavska četa97
Formiranje Posavske čete
Dragutin Kolar Karlo
98
Napad Posavske čete na vlak u Ostrni
Stjepan Šimunec
98
Udarna grupa i Posavska četa
Đuro Trupec Jablan
99
Udarne grupe pod vojnom komandom Moslavačkog odreda99
Mobilizacija boraca u Prigorju, Posavini i Zagorju
Marijan Laćan Lazo
99
Politička situacija u dugoselskom kotaru ljeti 1943.
Ivan Vranić Iskra
100
Prigorska terenska četa — kotara Sv. Ivan Zelina100
Zagorska četa »Matija Gubec«103
Borba čete »Matija Gubec« sa ustašama u Glavnici104
Sjećanja na četu »Matija Gubec«
Ivica Baršić
104
Neprijateljski podaci o aktivnosti partizanskih četa u okolici Zagreba105
Akcije partizanskih grupa na stubičkom kotaru106
Pripreme za osnivanje Zagrebačkog partizanskog odreda107
Naredba o formiranju Zagrebačkog partizanskog odreda108
Politička situacija u zagrebačkom okrugu u vrijeme formiranja Zagrebačkog partizanskog odreda110
Prvi izvještaj štaba Zagrebačkog partizanskog odreda112
Direktivno pismo za rad Partije u Zagrebačkom odredu114
Vojni izvještaji o formiranju Zagrebačkog odreda115
Organizacija sanitetske službe u Zagrebačkom odredu116
Sazreli vojno politički uvjeti za formiranje Zagrebačkog partizanskog odreda117
Sve udarne grupe i čete u jednu vojnu formaciju
Ivan Vranić Iskra
119
Napad na domobrane u Gornjoj Stubici i druge akcije Odreda
Mijo Cvetković Šmajser
119
Organizacija prehrane Zagrebačkog odreda
Vilko Šafar
120
Prva akcija Zagrebačkog odreda — rušenje željezničke pruge
Josip Benc Moser
122
Ivanjarečka četa
Đuro Trupec Jablan
124
Organizacija i zadaci Zagrebačkog partizanskog odreda124
Prve vojne operacije Zagrebačkog partizanskog odreda125
Akcije i borbe II bataljona Zagrebačkog partizanskog odreda
Ivan Ožbolt Sokol
126
Organizaciono stanje Zagrebačkog partizanskog odreda, listopada 1943.127
Organizacija Komunističke partije u Zagrebačkom odredu128
Mobilizacija boraca za Zagrebački partizanski odred128
Prva borba Zagrebačkog partizanskog odreda sa ustašama u Prigorju
Pero Popović
130
Neprijateljski podaci o aktivnosti Zagrebačkog odreda132
Napad Zagrebačkog odreda na ustaško-domobransko uporište Marija Bistrica133
Napadi Zagrebačkog odreda na Mariju Bistricu, Vrbovec i Sesvete
Micika Vedrina
134
Rušiti komunikacije136
Operacije Zagrebačkog odreda u listopadu 1943.136
Političke i vojne direktive štaba II operativne zone, štabu Zagrebačkog partizanskog odreda137
Politička situacija na sektoru Zagrebačkog partizanskog odreda138
Diverzantske akcije Zagrebačkog odreda139
Napad Zagrebačkog odreda na ustaško uporište Belovar Moravče
Stjepan Sreš
139
Akcija na Stančić140
Sjećanja na neke akcije Zagrebačkog odreda
Josip Habazin Čuča
140
Narod stubičkog kraja se opredijelio za NOB141
Administracija i izvještaji Zagrebačkog odreda141
Izvještaj informativca Milana141
Ustaški teror na stubičkom kotaru142
Rušiti komunikacije Zagreb—Varaždin142
Agenti UNS-a ubačeni u NOV143
Zasjeda ustašama na cesti Sv. Ivan Zelina — Zagreb143
Napad na benzinske rezervoare u Sesvetama143
Sjećanja o napadu I. bataljona na benzinske rezervoare kod Sesveta
Ivica Baršić
144
O napadu na bunkere benzinskih cisterni u Sesvetama
Mato Brezovečki
144
Rad KP u Zagrebačkom odredu145
Prvi izvještaj o prehrani boraca Zagrebačkog odreda146
Organizaciono stanje, naoružanje i aktivnost Zagrebačkog odreda147
Naredba informativcima, komandirima i ekonomima I. bataljona147
Neprijateljska ofenziva na Zagrebački partizanski odred148
Porušene pruge148
Političko stanje Zagrebačkog odreda149
Politička situacija u kotaru Zagreb, studenoga 1943.149
Brdovečko-prigorska partizanska udarna grupa
Stjepan Sutlar
151
Neprijateljska uporišta na sektoru Zagrebačkog odreda153
Prehrana i organizacija saniteta u Zagrebačkom odredu153
Postavljanje rukovodećeg kadra u Zagrebačkom odredu154
Zagrebački odred u borbama za oslobođenje Čazme155
Operativni zadaci I. bataljona Zagrebačkog odreda155
Napad Zagrebačkog odreda na neprijateljsko uporište Vrbovec156
Napad Zagrebačkog odreda na Vrbovec
Stjepan Pučko
157
Sjećanja o napadu na Vrbovec
Josip Habazin Čuča
157
Direktivno pismo štabu Zagrebačkog odreda158
Organizaciono stanje Zagrebačkog odreda u studenom 1943.159
Pohvalna naredba Zagrebačkom odredu159
Uspjesi i gubici Zagrebačkog odreda u studenom 1943.160
Prijem teškog oružja160
Rušenje željezničke pruge u Moslavini160
Sukob naših jedinica161
Sjećanja na sukob bataljona Zagrebačkog i Moslavačkog odreda
Ivan Ozbolt Sokol
162
Zabrana pušenja drugaricama, pohvale i ukori163
Zahtjev za dolazak Zagrebačkog odreda na stubički kotar164
Smjena zamjenika komesara Odreda164
Akcije I. bataljona u Prigorju
Mato Brezovečki
165
Odlazak II i III bataljona Zagrebačkog odreda u brigadu «Matija Gubec«166
Organizaciono stanje KP Zagrebačkog odreda u studenom 1943.167
Brojno stanje i naoružanje Zagrebačkog odreda nakon odlaska dvaju bataljona u brigadu »Matija Gubec«167
Novi komandant Zagrebačkog odreda i formiranje II bataljona168
Bojna relacija brigade »Matija Gubec« za prosinac 1943.168
Napad na ustaško uporište Komin169
O napadu na ustaško uporište Komin
Vinko Gorički
169
Politička situacija na sektoru Zagrebačkog odreda u prosincu 1943.170
Borba sa ustašama u Planini i Jertovcu171
Moserova akcija na skladišta bombi i municije u Sopnici171
Napad i miniranje skladišta avionskih bombi u Sopnici kod Sesveta
Josip Benc Moser
172
Borba sa ustašama u Planini i Kraljevcu
Ljuban Čolak
175
Učvršćenje i širenje partijske i skojevske organizacije Zagrebačkog odreda
Slavko Pavlinić
178
Neprijateljska uporišta na sektoru Zagrebačkog odreda u prosincu 1943.179
Zasjede neprijateljskim jedinicama180
Okružni komitet Pokuplje i Okružni komitet Zagreb180
Sjećanje na boravak Odreda u Vugrovcu, prosinca 1943.
Pero Popović
180
Zagrebački odred u Vugrovcu prosinca 1943.
Slavko Pavlinić
182
Zasjeda ustašama kod Soblinca
Branko Brlek
185
Organizaciono političko stanje Zagrebačkog odreda prosinca 1943.185
Organizaciono stanje Komunističke partije Odreda, prosinca 1943.186
Narod Prigorja i Zagorja oduševljeno prima borce Zagrebačkog odreda186
Neprijateljski podaci o aktivnosti partizana u okolici Zagreba, prosinca 1943.187
GODINA 1944.
Direktive štaba II operativne zone191
Napad na ustaško uporište Zlatar191
Neprijateljski podaci o borbama za Zlatar192
Sjećanja na borbe sa ustašama kod Tugonice
Josip Benc Moser
193
Borbe sa ustašama kod Tugonice
Branko Brlek
195
Borba kod Tugonice
Josip Habazin Čuča
195
Napadi na Nijemce195
Ustaška ofenziva na Prigorje i Zagorje196
Neprijateljski podaci o borbama sa Zagrebačkim odredom i XXXII divizijom197
Ustaški zločini u Gornjoj Stubici198
Ustaška ofenziva na Žitomir198
Borba I. bataljona sa ustašama kod Kašine199
Borbe Zagrebačkog odreda sa ustašama u Zagorju199
Borba za spašavanje i prebacivanje ranjenika200
Neprijateljska reakcija hara po stubičkom kotaru201
Reorganizacija II bataljona202
Sjećanje na borbu Zagrebačkog odreda sa ustašama u Bedenici
Tomo Obad
202
Formiranje Zapadne grupe partizanskih odreda Hrvatske203
Odlazak grupe boraca iz Posavine u Zagrebački partizanski odred
Đuro Trupec
206
Borba sa ustašama u Čučerju
Stjepan Šelendić
208
Zagrebački odred ruši željezničke pruge208
Upute za osiguranje jedinice NOV209
Borba Zagrebačkog odreda sa ustašama PTS kod Pažurevca209
Borbe prvog bataljona sa ustašama u Cecilu, Glavnici, Trsteniku i Planini209
Borba sa ustašama u Planini i Čučerju
Joža Vedrina
210
Borba sa ustašama u Čučerju
Jura Vedrina
210
Iz neprijateljske dokumentacije211
Sjećanje na borbu sa ustašama i milicijom u Planini
Stjepan Šelendić
211
Posavski partizanski odred
Ivan Ožbolt Sokol
212
Borba sa ustašama u Hruškovici214
Borbe i akcije I. bataljona214
Promjene komandnog kadra u Zagrebačkom odredu215
Brojno stanje i naoružanje Zagrebačkog partizanskog odreda, ožujka 1944.216
Novi komandant Zagrebačkog odreda216
Borba sa ustašama u Jertovcu
Vinko Gorički
217
Uputstva viših štabova217
Borba Zagrebačkog odreda sa ustašama u Donjem Orešju, Planini, Glavnici, Bedenici i Trsteniku219
Djelovanje Zagrebačkog odreda na stubičkom kotaru220
Oborovska bitka 29. ožujka 1944.220
Sjećanja na oborovsku bitku
Pero Popović
221
Manevriranje Zagrebačkog odreda prilikom ustaških ofenziva
Stjepan Šelendić
223
Akcija na miliciju u Planini224
Borba sa ustašama kod Šušobrega224
Borba sa ustašama iz Marije Bistrice kod Šušobrega
Stjepan Sutlar
225
Borba sa ustašama kod Šušobrega
Joža Vedrina
226
Upute o disciplini i liječničkom pregledu boraca227
Akcije i pokreti I. bataljona u travnju 1944.228
Borba Zagrebačkog odreda na Vinskom Vrhu i Jertovcu228
Prebacivanje ranjenika na Kalnik229
Napad I. bataljona na dio ustaške posade u Sv. Ivanu Zelini229
Prvi borbeni zadatak udarne grupe Zagrebačkog partizanskog odreda
Walter Tišler
230
O napadu na dio ustaške posade u Sv. Ivanu Zelini
Branko Brlek
230
Napad na dio ustaške posade u Sv. Ivanu Zelini
Josip Lončarić
231
Borba I. bataljona sa ustašama u Hrašćini Trgovišću231
Zagrebački odred kreće u akciju u Zagreb232
Borbe sa ustašama kod Jertovca i Konjščine i napad na dio ustaške posade u Sv. Ivanu Zelini233
Organizacija obavještajne i kontraobavještajne službe u Zagrebačkom partizanskom odredu233
Vojno organizaciono stanje Prvog bataljona u travnju 1944.233
Partijski rad u Zagrebačkom odredu, travnja 1944.234
Prvomajska proslava234
Napad Zagrebačkog odreda na ustaško uporište Donje Orešje234
Napad na ustaško uporište Donje Orešje
Mato Brezovečki
237
O napadu na ustaško uporište Donje Orešje
Vinko Gorički
238
Borba I. bataljona kod Beloslavca239
Zarobljena ustaška komora u Beloslavcu
Vinko Gorički
240
Napad na ustašku posadu u Donjem Orešju i borba kod Beloslavca
Josip Habazin Čuča
240
Rad SKOJ-a u Zagrebačkom odredu travnja 1944.241
Čuvanje vojnih tajni241
Rad Partije u Zagrebačkom odredu242
Neprijateljska ofenziva na jedinice X korpusa zagrebačkog u Zagorju242
Borbe kod Hrašćine Trgovišća
Mato Brezovečki
244
Izvod iz bojne relacije XXXII divizije u borbama u Zagorju246
Napad na ustaško uporište Donje Orešje i spašavanje ranjenika
Stjepan Šelendić
247
Borba Zagrebačkog odreda kod Hrašćine Trgovišća
Joža Vedrina
249
Vojno organizaciono stanje Prvog bataljona249
Neprijateljska uporišta na sektoru Zagrebačkog odreda, svibnja 1944.250
Promjene u rukovodećem kadru Odreda250
Organizaciono političko stanje Zagrebačkog odreda, svibnja 1944.251
Rad SKOJ-a u Zagrebačkom odredu, svibnja 1944.252
Proizvođenje u oficirske činove253
Borba Zagrebačkog odreda sa ustašama u Glavnici253
Akcija Zagrebačkog odreda na organizatore milicije254
Sjećanje na Zagrebački partizanski odred
Oto Žunko
254
Novi komandant Zagrebakog odreda255
Noćni napadi neprijateljskih jedinica255
Proizvođenje podoficira256
Brojno stanje partijske organizacije Zagrebačkog odreda256
Rad SKOJ-a Zagrebačkog odreda, lipnja 1944.256
Premještaj iz Kalničkog u Zagrebački partizanski odred
Jovica Mandić
256
Vojnički izgled jedinica NOV257
Ukidanje pozdrava stisnutom pesnicom258
Organizaciono političko stanje Odreda, lipnja 1944.258
Postavljenja podoficira259
Vojno organizaciono stanje I. bataljona259
Zagrebački odred vodi uspješne borbe260
Formiranje Omladinskog bataljona261
Sjećanje na formiranje Omladinskog bataljona i njegove akcije
Ivo Poturica
261
Zasjeda kod Donje Zeline
Pero Popović
262
Likvidacija ustaškog uporišta Čučerje kod Zagreba263
Hitno prikupljanje podataka o neprijateljskim jedinicama263
Napad Zagrebačkog odreda na ustaše PTS u Čučerju
Stjepan Popović
264
Pohvala hrabrih u napadu na ustaše u Čučerju264
Rad SKOJ-a Zagrebačkog odreda u srpnju 1944.265
Partijski rad I. bataljona265
Brojno stanje Partijske organizacije Odreda, srpnja 1944.266
Pokušaj ustaškog napada na ranjene borce u Kladeščici266
Formiranje Stubičkog bataljona267
Štab Zapadne grupe sa Zagrebačkim odredom267
Zasjeda i rekviriranje žita268
Akcije Omladinskog bataljona269
Domobranski brzi zdrug u Stubičkim Toplicama269
Moral, borbenost i politička svijest boraca Odreda270
Čuvanje vojničkih tajni271
Vojno obavještajni podaci o neprijateljskim uporištima271
Rad Partije i SKOJ-a II bataljona271
Ustaše osiguravaju gradnju mostova272
Neprijateljsko uporište Markuševec272
Narod prima našu vojsku sa velikim ushićenjem272
Mobilizacija za Sv. Ivan Zelinski bataljon273
Omladinski bataljon raspršio miliciju u Jalševcu274
Političko stanje II bataljona274
Političko stanje Zagrebačkog odreda276
Najvažniji zadatak jačanje naše vojske277
Političko stanje I. bataljona277
Ustaška banda u Prepolnu278
Rad Partijske organizacije I. bataljona279
Obavještajni izvještaj II bataljona280
Novi način osiguranja željezničkih pruga280
Pažnja uzdizanju kadrova280
Vojno obavještajni podaci o neprijateljskim uporištima281
Veća pažnja vanjskom izgledu boraca281
Operacije i akcije Zagrebačkog odreda u kolovozu 1944.282
Vojno obavještajni podaci o neprijateljskim uporištima282
Političko stanje Zagrebačkog odreda u kolovozu 1944.283
Obavještajni izvještaj I. bataljona za kolovoz 1944.284
Napad na ustaške bunkere u Blaguši
Andrija Ščuric
285
Osiguranje diverzanata na miniranju željezničke pruge286
Rušenje željezničke pruge i napad na protuavionsku jedinicu u Zagrebu
Stjepan Šelendić
287
Oružje za Stubički bataljon287
Ustaška banda u Crkvenoj Vesi288
Upute o vođenju administracije u Odredu288
Obavještajni podaci o miliciji u Vugrovcu288
Zagrebački odred nema dovoljno oružja za nove borce289
Neprijateljska uporišta na sektoru Zagrebačkog odreda289
Napad XXXII divizije na neprijateljsko uporište Sv. Ivan Zelina289
Pripremanje napada na domobransko uporište Sv. Ivan Zelina
Pero Popović
291
Borba II. bataljona kod Novog Mjesta292
Stigla je Crvena armija292
Neprijateljski podaci o napadu na uporište Sv. Ivan Zelina293
Pripreme za osnivanje Pušćanskog bataljona293
Narod mrzi neprijatelja293
Nova Prigorska četa294
Politička situacija i organizaciono stanje SKOJ-a u Odredu294
Vojno organizaciono stanje I. bataljona294
Neprijateljsko uporište Crkvena Ves294
Stanje neprijateljskih uporišta u Zagorju295
Novo naoružanje I. bataljona295
Formiranje 3. čete I. bataljona296
U Moslavinu po oružje296
Veliki broj novih boraca297
Upute za sastavljanje vojno organizacionih izvještaja298
Ne dozvoliti Nijemcima organizirano povlačenje298
Formiranje 3. čete II. bataljona298
Neprijateljska uporišta299
II bataljon na stubičkom sektoru299
Mobilizacija za Svetoivanski bataljon300
Formiranje novog Trećeg bataljona Zagrebačkog odreda300
Organizaciono stanje Odreda nakon formiranja III. bataljona300
Sovjetsko odlikovanje drugu Titu301
Zatrovane cigarete301
Postavljenje podoficira u I. bataljonu301
Mobilizacija na stubičkom kotaru301
Rasulo Pavelićeve vojske302
Novi komandant Zagrebačkog odreda302
Zagrebački odred dobiva radio stanicu za vezu302
Naređenje za sastavljanje vojno organizacionih izvještaja u bataljonima302
Oficirski pješadijski kurs303
Neprijateljska uporišta na sektoru Zagrebačkog odreda303
Pokreti neprijateljskih jedinica304
Mobilizacija boraca304
Uništavanje neprijateljskih komunikacija305
Pokreti neprijateljskih jedinica305
Neprijateljska uporišta na stubičkom sektoru305
II bataljon Zagrebačkog odreda odlazi u sastav Zagorske brigade306
Prihvat vojnika i oficira iz neprijateljskih jedinica306
Pokreti neprijateljskih jedinica307
Masovno prelaženje neprijateljskih vojnika u Narodnooslobodilačku vojsku307
Pruga Zagreb—Varaždin ne smije raditi308
Brojno stanje članova KP u II bataljonu308
Ustaške ofenzivne akcije309
Operativni dnevnik Zagrebačkog odreda za rujan 1944.309
Ustaše iz Crikvenice
Oto Žunko
311
Događaji na Lazu
Oto Žunko
311
Neprijateljsko uporište Sesvete311
Borba sa ustašama i milicijom u Vidovcu kod Zagreba312
Izbor i izobrazba kurira312
Političko stanje III bataljona313
Neprijateljski podaci o borbi sa ustašama na Sljemenu313
Posljedice napada XXXII divizije na Sv. Ivan Zelinu313
Brojno stanje i naoružanje neprijateljskih uporišta314
Zasjeda I. bataljona na cesti Kašina-Laz314
Političko stanje I. bataljona314
Operativni dnevnik I. bataljona315
Rad Partijske organizacije I. bataljona od srpnja do rujna 1944.315
Vojno organizaciono stanje I. bataljona rujna 1944.316
U dugoselskom kotaru ustaše pale, kolju i strijeljaju317
Napad Zagrebačkog partizanskog odreda na ustaško uporište Crkvena Ves317
Vješanje saradnika NOP-a u Sv. Ivanu Zelini318
Neprijateljska uporišta na sektoru Zagrebačkog odreda u listopadu 1944.320
Borba I. bataljona sa ustašama kod Kašine322
Izvještaj I. bataljona o napadu na ustaško uporište Crkvena Ves322
Napad na Crkvenu Ves — Moravče
Oto Žunko
322
Vojno obavještajni podaci o neprijateljskim jednicama322
Proizvođenje u podoficirske činove323
Operativni izvještaj o napadu na ustaško uporište Crkvena Ves323
Koncentracija neprijateljskih snaga u Sv. Ivanu Zelini323
Kak sem iznad sela Prepolna zrušil izviđački ustaški avion
Joža Vedrina
324
Rušenje aviona
Oto Žunko
324
Pokreti neprijateljskih jedinica324
Napad na ustašku mornaricu u Hrašćini Trgovišću325
Političko stanje I. bataljona u listopadu 1944.325
Pohvala hrabrih u borbi sa ustašama PTS u Čučerju326
Borci Zagrebačkog odreda spasili od paljenja selo Vidovec
Marijan Mikulček
327
Napad na ustaške funkcionere u Čučerju
Marijan Mikulček
327
Postavljanje zasjeda ustašama i domobranima328
Likvidacija domobranske posade Bedekovčina328
Neuspjela zasjeda II bataljona kod Sv. Ivana Zeline328
Kretanje neprijateljskih jedinica329
Uzrok poraza zasjede II bataljona kod Sv. Ivana Zeline330
Prelaz domobranskih i četničkih oficira u naše jedinice331
Neprijateljska uporišta na sektoru Zagrebačkog odreda332
Upute za rad vojnih sudova333
Neprijateljski podaci o Zagrebačkom odredu334
Komesarski izvještaj II bataljona334
Borba I. bataljona sa ustašama kod Žitomira i Globočeca335
Brojno stanje i naoružanje I. bataljona u listopadu 1944.335
Rudari obustavili rad337
Vojno organizaciono stanje I. bataljona u listopadu 1944.338
Formiranje izviđačkog voda Zagrebačkog odreda338
Pregled akcija Zagrebačkog odreda u rujnu i listopadu 1944.339
Još jedno obrazloženje neuspjele zasjede II bataljona339
Brojno stanje partijske organizacije I. bataljona na dan 25. listopada 1944.340
Politička situacija na kotaru Sv. Ivan Zelina341
Rad SKOJ-a Zagrebačkog odreda u listopadu 1944.341
Mobilizacija 500 boraca342
Vojno organizaciono stanje II bataljona u listopadu 1944.342
Proglas štaba XXXII divizije NOV343
Pomoćnik komesara II bataljona o uzrocima poraza zasjede kod Zeline343
Operativni dnevnik I. bataljona za listopad 1944.344
Rad Partijske organizacije I. bataljona u listopadu 1944.345
Socijalni i nacionalni sastav I. bataljona346
Rad partijske organizacije Zagrebačkog odreda u listopadu 1944.346
Brojno stanje i naoružanje I. bataljona u listopadu 1944.347
Komesarski izvještaj I. bataljona347
Operativni dnevnik Zagrebačkog odreda za listopad 1944.348
Prijedlog za oficirske činove349
Borci žele akcije i borbe350
Vojno organizaciono stanje Zagrebačkog odreda u listopadu 1944.351
Mobilizacija, zasjede i miniranje glavnih cesta352
Mitraljez sa Liberatora
Oto Žunko
352
Mobilizacija na zelinskom kotaru352
Neprijateljska uporišta na sektoru Zagrebačkog odreda u studenom 1944.353
Zagrebački odred prebacuje ranjenike iz Zagorja za Moslavinu354
Stanje neprijateljskih uporišta na sektoru Zagrebačkog odreda355
Zapovjest štaba Zapadne grupe355
Borba I. bataljona u Loboru356
Ranjeni i poginuli u borbi kod Lobora357
Prebacivanje ranjenih boraca iz Zagorja u Moslavinu, listopada 1944.
Vjekoslav Pavlinić
358
Borba kod Lobora
Oto Žunko
358
Organizaciono političko stanje I. bataljona Zagrebačkog odreda359
Obavještajna mreža Zagrebačkog odreda360
Političko stanje Zagrebačkog odreda u studenom 1944.360
Proslava Oktobarske revolucije u Zagrebačkom odredu361
Mobilizacija boraca u kotaru Sv. Ivan Zelina361
Mobilizaciju u zagrebačkom kotaru provodi I. bataljon362
Pokreti akcije i borbe I. bataljona362
Politička situacija u Prigorju i Zagorju363
Vojno organizaciono stanje I. bataljona u studenome 1944.364
Svim silama i najenergičnije baciti se na neprijatelja364
XXXII divizija u zasjedama u Prigorju365
Isticati pomoć i vojne uspjehe Engleske i Amerike365
Mobilizacija se nastavlja na stubičkom kotaru366
Još jedno obrazloženje neuspjele zasjede II. bataljona kod Sv. Ivana Zeline366
I. bataljon mobilizira na stubičkom kotaru367
I. bataljon ruši prugu između Konjščine i Zlatar Bistrice368
Uspjela mobilizacija na stubičkom kotaru369
Političko stanje 2. i 3. čete I. bataljona Zagrebačkog partizanskog odreda370
Operativni dnevnik I. bataljona370
Vojno operativni izvještaj Zagrebačkog partizanskog odreda za studeni 1944.371
Vojno organizaciono stanje Zagrebačkog odreda u studenome 1944.372
Rad partijske organizacije I. bataljona u studenome 1944.373
Ranjeni i poginuli borci I. bataljona od 25. listopada do 28. studenoga 1944.373
Nestali borci I. bataljona od 25. listopada do 28. studenoga 1944.374
Brojno stanje i naoružanje I. bataljona374
Brojno stanje i rad partijske organizacije I. bataljona374
Vojno politička situacija na sektoru Zagrebačkog odreda374
Zasjeda ustašama u selu Ivanec
Dragutin Karasman
375
Ustaška ofenziva »Trolist« na XXXII diviziju i jedinice Zapadne grupe partizanskih odreda Hrvatske376
Mobilizacija na stubičkom kotaru376
Vojno organizaciono stanje Zapadne grupe partizanskih odreda Hrvatske u studenome 1944.376
Pratnja mobiliziranih i dobrovoljaca378
Politička situacija na zagrebačkom i stubičkom kotaru u studenome i početkom prosinca 1944.379
Prebacivanje mobiliziranih do štaba Grupe380
Pratnja ranjenih boraca382
Rušiti pruge i minirati ceste i mostove382
Poginuo je Stevan Došen383
Politička situacija u kotaru Sv. Ivan Zelina, prosinca 1944.384
Nova neprijateljska uporišta u Zagorju i Prigorju385
Pregled akcija Zagrebačkog partizanskog odreda od 28. studenoga do 28. prosinca 1944.386
Političko organizaciono stanje Zagrebačkog odreda u prosincu 1944.389
Borba na Bunjaku
Oto Žunko
389
Sjećanja ria borbu sa ustašama kod Bunjaka
Vjekoslav Pavlinić
390
Uzastopni ustaški napadi na Zagrebački odred391
U svim općinama obrazovati ilegalne udarne grupe392
Akcije naših aviona na cesti Zagreb—Varaždin, pozitivno su djelovale na narod392
Pristupiti mobilizaciji svih godišta393
Brojno stanje partijskih organizacija Zagrebačkog okružnog komiteta u ožujku 1945.395
Brojno stanje skojevske organizacije okruga Zagreb, ožujka 1945.395
Akcije Zagrebačkog odreda u proljeće 1945
Oto Žunko
395
Završetak rata
Oto Žunko
396
Himna Zagrebačkog partizanskog odreda401
Štab Zagrebačkog partizanskog odreda403
Štab I. bataljona Zagrebačkog pratizanskog odreda404
Štab II. bataljona Zagrebačkog partizanskog odreda405
Štab III. bataljona Zagrebačkog partizanskog odreda406
        Popis boraca Zagrebačkog partizanskog odreda407
BIBLIOTEKA