Petar V. Brajović - Đuro: JUGOSLAVIJA U DRUGOM SVETSKOM RATU
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * sadržaj *   
* * *
sadr┼żajstrana
IZMEĐU DVA RATA
Uzroci rata11
Zbivanja u Jugoslaviji16
RAT JE OTPOČEO
Hitlerov pohod kroz Evropu23
Poraz nemačke diplomatije u Jugoslaviji28
AGRESIJA NA JUGOSLAVIJU
Hitler odlučuje uništiti Jugoslaviju31
Neefikasnost nove vlade32
Izdaja i kapitulacija jugoslovenske vojske33
Podela Jugoslavije i stanje pod okupacijom35
USTANAK NARODA JUGOSLAVIJE
Pripreme za oružani ustanak39
Početak i razvoj ustanka43
Pokušaj neprijatelja i domaće reakcije da uguši ustanak51
Vojno-politički događaji u svetu 194166
USPON OSLOBODILAČKE BORBE
Napori vojno-političkog rukovodstva Jugoslavije za jačanje NOP-a73
Pokušaji sprečavanja širenja oslobodilačke borbe76
Ofanziva proleterskih brigada u zapadnim krajevima zemlje85
Stvaranje vojske i centralnog predstavništva NOP-a94
Vojno-politički događaji u svetu 1942. i početkom 1943106
ODLUČUJUĆE POBEDE NOVJ U 1943. GODINI
Bitka na Neretvi109
Bitka na Sutjesci115
Ofanziva NOVJ119
Drugo zasedanje AVNOJ-a128
Vojno-politički događaji u svetu u drugoj polovini 1943. godine138
NEMOĆ OKUPATORA I KONAČNO OSLOBOĐENJE DELA JUGOSLAVIJE
Borbe u prvoj polovini 1944 145
Desant na Drvar150
Oslobođenje Beograda i istočnog dela zemlje153
Borbe u centralnom i zapadnom delu zemlje161
Jačanje federativne vlasti i sporazum Tito-Šubašić163
Vojno-politički događaji u svetu 1944 172
POBEDA - KONAČNI SLOM OKUPATORA I KONTRAREVOLUCIONARNIH SNAGA
Reorganizovanje vojske i obrazovanje vlade177
Ofanziva Jugoslovenske armije i kapitulacija neprijatelja179
Vojno-politički događaji u svetu 1945 189
Proglašenje republike198
REZULTATI DRUGOG SVETSKOG RATA I ULOGA JUGOSLAVIJE
Mirovni ugovori203
Karakter i posledice rata 208
Uloga Jugoslavije u drugom svetskom ratu220
        DRUGI O JUGOSLAVIJI226
        IZBOR IZ KORIŠĆENIH IZVORA I LITERATURE239
BIBLIOTEKA