Dragutin Grgurević: U ZLOPOLJU
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
BRIGADA - NARODNI HEROJ5
Formiranje brigade u selu Zlopolju5
Komandanti i komesari - prekaljeni borci8
Junaštvo Joše Durbabe12
Na vratima Splita 194217
Podvig kod Svetog Martina20
Napad na blindirani vlak22
Četnici majora Bećovića24
U SASTAVU DEVETE DALMATINSKE DIVIZIJE26
Pogibija narodnog heroja Steve Opačića Stevana27
Usiljenim maršem ka Neretvi30
Na Čvrsnici32
"Gostovanje" komandanta Srećka Reića36
Brigada prenosi ranjenike43
Dvjesta ranjenika na nosilima46
Junaštvo vodnika Marinovića48
Vuk zalutao među borce49
"Jedan drug je umro pod nosilima"51
Kazivanje Dušana Kostića53
Dvadeset partijskih ćelija54
U Nevesinju55
"Stojte, ljudi, ne strijeljajte"57
IZ HERCEGOVINE U SANDŽAK60
Mostobran na Ćeotini62
Koča Popović objašnjava situaciju65
Situacija se mijenja svakog sata66
Ratni veterani iz Boljanića68
Kazivanje Filipa Vučkovića70
Posljednji dani brigade iz Zlopolja73
OBNOVLJENA TREĆA BRIGADA (Od septembra 1943. do kraja rata)75
U borbi za Split78
Pohvala od Vrhovnog komandanta81
Strijeljanje komandanta i komesara Prvog bataljona84
Pohvala od štaba divizije86
Prvi bataljon u Drvaru88
Brigada je postala udarna90
Napad na Gračac96
U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE DALMACIJE99
Bombaši u Livnu100
Na redu je Duvno102
Oslobođenje Imotskog i borbe oko Knina105
Juriša "crvena pješadija"108
Malo je Nijemaca pobjeglo iz Knina109
U borbi za oslobođenje Mostara112
U ULOZI POMORSKODESANTNE BRIGADE116
S Paga na Rab122
Iz borbi za Pag, Rab, Cres i Lošinj125
Desant na Istru127
Osvajanje tvornice "Elba" u Trstu130
Talijanski antifašisti pomažu133
PRILOZI IZ BRIGADNOG LISTA "POBJEDA"137
Crtice iz borbi Treće dalmatinske NOU brigade139
Kako se Mate Parčina rvao s njemačkim podoficirom140
Kurir Bere zarobljava grupu Nijemaca142
Podvig Žarka Katavića142
Junaštvo odvažne trojke143
Kada ponestane municije144
Ovo je zapisao kurir Luka Martinović147
Pritajio se lukavi borac148
        POGOVOR149
BIBLIOTEKA