Zbornik ŽRTVE VOJNE IN REVOLUCIJE - Referati in razprava s posveta v Državnem svetu 11. in 12. novembra 2004
BIBLIOTEKA
kazalostrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Uvod3
Nagovori
Janez Sušnik, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije7
dr. Janvit Golob, državni svetnik za področje raziskovalne dejavnosti8
dr. Jasna Fischer, direktorica Inštituta za novejšo zgodovino9
Referati
I. del:
Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Rihtar:
    Žrtve druge svetovne vojne in zaradi nje ( april 1941-januar 1946)
13
dr. Boris Mlakar:
    Krogi nasilja med Slovenci v vojnih letih od 1941 do 1945. leta
22
dr. Bojan Godeša:
    Ustanovitev SNOO in pomen njegovih odlokov za nadaljnji razvoj v Sloveniji
29
dr. Jerca Vodušek Starič:
    Vrtinec političnega spora
35
dr. Božo Repe:
    Povojna represija v nacionalni identiteti in kolektivnem spominu Slovencev
47
II. del:
dr. France Martin Dolinar:
    Slovenska duhovščina v primežu revolucije
61
dr. Spomenka Hribar:
    Ločevanje duhov
70
dr. Peter Vodopivec:
    Populacijske posledice 2. svetovne vojne in povojnega nasilja na Slovenskem
95
dr. Lovro Šturm:
    Pravo in nepravo po letu 1941
100
III. del:
dr. Mitja Ferenc:
    Evidentiranje grobišč
115
dr. Janko Prunk:
    Pojmovanje revolucije v različnih segmentih
124
dr. Dean Komel:
    Ideološko nasilje kot etični problem slovenstva
134
dr. Tine Hribar:
    Zločin brez zločincev
148
Diskusija171
BIBLIOTEKA