Todor Kuljić: PREVLADAVANJE PROŠLOSTI - uzroci i pravci promene slike istorije krajem XX veka
BIBLIOTEKA
rbsadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Predgovor 5
I DEO
PROMENA EPOHALNE SVESTI KRAJEM XX VEKA
1.Istorija, sećanje, identitet, ideologija11
2.Opšti uslovi globalne prerade prošlosti: "revolucija 1989", slom hladnog rata i globalizacija21
3.Činioci promene epohalne svesti30
    3.1.Interesna osnova 31
    3.2.Globalizacija32
    3.3.Slabljenje utopije 35
    3.4.Renegatstvo: masovnost i normalizacija37
    3.5.Promena vrednosti epohalne svesti39
    3.6.Krize levice41
    3.7.Imanentni i transendentni pristup marksizmu43
    3.8.Službena i lična sećanja46
II DEO
PREVLADAVANJE PROŠLOSTI: naučna i ideološka strana
1.Prevladavanje prošlosti: naučnopolitička strana49
    1.1.Društvenointegrativna uloga istorije49
    1.2.Istorijska svest i lični i grupni identitet55
    1.3.Ocene XX veka u svetlu privida radikalnih promena i nultog časa57
    1.4.Revizionizam i i normativizam kod prevladavanja prošlosti60
    1.5.Pojmovna strana prevladavanja prošlosti67
2.Prevladavanje prošlosti: ideološka strana73
    2.1.Austrija: slom mita o žrtvi78
    2.2.Japan: između atomske žrtve i zločina u Aziji82
    2.3.Francuska i Italija: rušenje mita o antifašističkom otporu88
    2.4.Švajcarska: slom mita o neutralnosti92
    2.5.Rusija: slom imperijalnog identiteta100
III DEO
TEORIJE O FAŠIZMU NAKON NESTANKA HLADNOG RATA
1.O fašizmu, desnom ekstremizmu i teorijama o fašizmu krajem XX veka115
    1.1.Borbena demokratija i normalizacija fašizma116
    1.2.Savremeni desni ekstremizam - uporedni osvrt124
    1.3.Društveno izvorište desnog ekstremizma i teorijska objašnjenja131
2.Historikerstreit 1986/87: mesto debate unutar nemačkih rasprava o fašizmu143
    2.1.Evolucija odnosa prema fašizmu u SR Nemačkoj143
    2.2.Historikerstreit tok148
    2.3.Tekovine i granice debate Historikerstreit159
3.Goldhagen-debata: o kolektivnoj ili ličnoj krivici169
    3.1.Goldhagenova istoricističko nominalistička rasprava169
    3.2.Predmeti metod170
    3.3.Glavni prigovori171
    3.4.Neprozirnost idejnopolitičke debate175
    3.5.Pojmovna evolucija i teorijski pravci rasprave180
    3.6.Goldhagen i levica188
    3.7.Značaj debate za nauku i političku kulturu199
4.Valzer debata: fašizam kao moralna toljaga205
    4.1."Manifest Belinske republike" ili lična težnja za normalizacijom206
    4.2.Osnovne teme i opštiji značaj debate210
    4.3.Mit o Nemačkoj kao žrtvi212
    4.4.Antiintelektualizam216
    4.5.Fašizam, moral i obrasci normalizacije217
5.Finkelštajn debata: holokaust industrija - banalizacija i skandalizacija prerade prošlosti225
IV DEO
SLOM SOCIJALIZMA I PREVLADAVANJE PROŠLOSTI
1.Privlačnost socijalizma: iluzija utopije ili realnost kapitalizma245
2.Objašnjenja sloma socijalizma251
    2.1.Strukturne makroteorije o kapitalizmu kao svetskom sistemu254
    2.2.Teorije srednjeg obima: spoljni i unutrašnji činioci raspada263
        2.2.1.Unutarsistemski činioci raspada264
        2.2.2.Spoljašnji činioci sloma269
        2.2.3.Vojni činioci i "zvezdani rat"272
    2.3.Uloga sovjetskog političkog vrha275
    2.4.Slom razvijenog socijalizma i iluzije o prognostičkoj sposobnosti misli odruštvu283
3.Fireova kritika socijalizma291
    3.1.Neravnomerni razvoj antikomunizma292
    3.2.Francuska revolucija i egalitarna despotija294
    3.3.Komunizam i totalitarizam300
    3.4.Fire i Nolte310
4.Rasprava oko "Crne knjige komunizma" (CKK) - društvenopolitička uslovljenost i teorijski sadržaj319
    4.1.Idejnopolitičke tradicije: francusko i nemačko suočavanje sa socijalizmom321
    4.2.Pravci i težišta debate oko CKK330
    4.3.Teorijski prigovori343
        4.3.1.Nepouzdanost podataka i izvora343
        4.3.2.Imanentno objašnjenje ili uvažavanje diskontinuiteta: N. Vert o teroru u SSSR345
        4.3.3.Skraćena objašnjenja azijskog socijalizma351
        4.3.4."Krunski dokaz" klasnog genocida: glad kao oružje356
        4.3.5.Senzacije, podmetanja i stereotipi363
        4.3.6.Opšta kriminalizacija levice365
    4.4.Bilans368
5.Istorijskodruštvena kritika teorija o totalitarizmu (TOT)375
    5.1.Opšte razlike TOT i društvene istorije376
    5.2.Izvor i pravac širenja terora379
    5.3.Politički versus socijalni sukobi383
    5.4.Dobrovoljni dželati386
    5.5.DDR i TOT388
    5.6.Istraživačka šarolikost kritike TOT397
V DEO
PREVLADAVANJE PROŠLOSTI U JUGOSLAVIJI
1.Bespomoćni antifašizam u Jugoslaviji405
2.O konverziji i samorazumevanju jugoslovenske humanističke inteligencije421
    2.1.Pojam konverzije i pristup422
    2.2.Opšti epohalni činioci424
    2.3.Karakteristični sadržaji samorazumevanja konvertita425
        2.3.1.Retorika žrtve426
        2.3.2.Iluzija o neprekinutom kontinuitetu vlastitog opredeljenja429
        2.3.3.Iskrivljeno selektivno sećanje432
        2.3.4.Lokalni činioci konverzije434
3.Istoriografski revizionizam441
    3.1.Oblici revizionizma441
    3.2.Revizionizam poslesocijalističkih režima443
    3.3.Glavni uzroci prerade prošlosti u Jugoslaviji449
    3.4.Revizionizam istoričara Jugoslavije: D. Bilandžić i B. Petranović451
    3.5.Istoriografski revizionizam i balkanizacija sećanja466
4.Obrada socijalizma u renacionalizovanoj i antitotalitarnoj srpskoj istoriografiji471
    4.1.Prevladavanje prošlosti u Jugoslaviji472
    4.2.Novi junaci, žrtve i dželati475
    4.3.Uloga istoriografije484
    4.4.Društveni izvori revizionizma498
ZAKLJUČAK:
SEĆANJE I ISTORIJSKA SVEST KAO SMETNJA I PODSTICAJ RAZVOJA493
Summary503
BIBLIOTEKA