Josip Bašić Bepo: MOLAT U DRUGOM SVJETSKOM RATU 1941.-1945 - tragovima događaja
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
Predgovor5
Riječautora7
* Prvi dio9
Molat pod talijanskom okupacijom11
Organizirana djelatnost kph i skoj-a19
Antifašistički otpor i odlazak u NOB41
* Drugi dio77
U talijanskim kocentracijskim logorima Molat-Fertiglia (Sardinija) - Renicci (Arezzo)77
Koncentracijski logor Molat79
Koncentracijski logor Fertiglia93
Koncentracijski logor Renicci99
Fašistička sramota i užas101
Proboj iz logora105
Među talijanskim seljacima111
Među talijanskim partizanima127
* Treći dio133
Povratak u domovinu135
Susret s ocem u Grumi (Bari)137
U ratnim operacijama 26. dalmatinske divizije od otoka Visa do rijeke Soče141
Molaćani u zbijegu El Shatt (Sinaj)157
Tito u Molatu163
* Četvrti dio169
Posjet i susret s prijateljima u Italiji171
Ponovo u Italiji - susret s prijateljima175
Obitelj Ducci u Molatu189
Zahvala194
Preživjeli logoraši logora Molat195
Dodatak199
Skraćenice201
Literatura203
Sažetak205
Riassunto207
BIBLIOTEKA