Žarko Milićević: KALNIČKI PARTIZANSKI ODRED
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
ZVJEZDANI TRENUCI 11
UVODNE NAPOMENE AUTORA13
PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU18
PRVI DIO19
I - GEOGRAFSKO-TOPOGRAFSKE KARAKTERISTIKE KALNIČKOG PODRUČJA 21
II - GEO-POLITIČKI I VOJNO-STRATEŠKI POLOŽAJ SJEVEROZAPADNE HRVATSKE27
        Kratki prikaz mikroregija27
        Privreda, socijalne i političke prilike uoči rata33
        Situacija neposredno nakon okupacije naše zemlje i uspostave tzv. NDH39
        Operativno-strateški značaj Kalnika i sjeverozapadne Hrvatske40
III - FORMIRANJE PARTIZANSKIH GRUPA, PRVE PARTIZANSKE ČETE I ODREDA NA KALNIKU42
        Uvjeti za razvoj NOP-a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj42
        Prve partizanske grupe na području Varaždinskog i Bjelovarskog okruga44
        Partizanske grupe preimenovane u partizansku četu52
        Partizanska četa preimenovana u KPO55
        Odred preuzima inicijativu57
        Ofenziva na Kalnik, stradanje i prestanak postojanja Prvoga KPO61
        Proboj Odreda iz obruča64
IV - TEŠKA I ODLUČUJUĆA RATNA 1942. GODINA68
        Situacija na europskom i afričkom ratištu68
        Situacija na Kalniku nakon stradanja i prestanka postojanja Prvoga KPO69
        Rukovođenje i komandiranje oružanom borbom do formiranja operativnih zona73
V - FORMIRANJE NOVOG KPO77
        Uvjeti uoči formiranja Odreda77
        U selu Bijela 10. listopadal942. formiranje novi KPO81
        Žumberačka četa i njen borbeni put do spajanja s KPO na Kalniku89
        Žumberčani se vraćaju u Brdovec92
        Povratak čete na Kalnik drugim pravcem93
        Druga ofenziva na KPO96
        Žumberačka četa prerasta u 3. bataljon KPO100
        Kalnički partizani na Zagrebačkoj gori101
        Povratak bataljona iz Zagorja i odlazak 1. i 2. bataljona u Slavoniju109
        Pokušaj prelaska 1. bataljona KPO na Bilogoru 30. prosinca 1942. godine110
        Iskustva i pouke o djelovanju KPO do kraja 1942. godine113
VI - BORBENI PUT KPO U 1943. GODINI DO FORMIRANJA BRIGADE BRAĆA RADIĆ116
        Stanje KPO nakon odlaska 1. i 2. bataljona u Slavoniju116
        Povratak 1. bataljona s Bilogore na Kalnik i formiranje 2. bataljona KPO117
        Borbena djelovanja Odreda do ožujka 1943. godine 119
        Formiranje novog 3. bataljona123
        Izbjegavanje ofenzive na Kalniku i prebacivanje Odreda u Moslavinu124
        Odlazak 1. bataljona u Slavoniju i povratak Odreda na Kalnik129
        Proljetne aktivnosti Odreda u 1943. godini i formiranje novog 3. bataljona132
        Vojna situacija na ratištima i njeni odjeci na kalničkom području139
        Nastavak borbi u lipnjul943. godine 141
        Ponovni napad na žandare u Rasinji 143
        Lipanjska ofenziva neprijatelja na Kalnik146
        Savjetovanje rukovodilaca Odreda u Ludbreškom Ivancu147
        Burna zbivanja u srpnju 1943. godine na Kalniku i u Hrvatskom zagoiju149
        Predaja partizanima domobranskog artiljerijskog sklopa u Jalkovcu 152
        12. brigada XII. divizije zauzima kaznionicu u Lepoglavi155
        Povratak Odreda i XII. divizije iz Zagorja na Kalnik158
        Značaj Prvog zasjedanja ZAVNOH-a za daljnji razvitak NOP-a i NOB-a u Hrvatskoj 163
        Borbene aktivnosti Odreda u kolovozu 1943. godine164
        Uspješan napad na žandare u Sokolovcu167
        Napad Odreda na logor "Danicu" kod Koprivnice 168
        Formiranjem brigade "Braća Radić" završena je važna etapa u razvoju i djelovanju KPO168
VII DJELOVANJE KPO DO KRAJA 1943. GODINE 171
        Stanje neprijatelja, posebno na području II. operativne zone171
Formiranje novih operativnih i teritorijalnih jedinica174
        Formiranje ustanova, upravnih i sudskih organa i stražarskih jedinica176
        Formiranje Međimurske čete178
        Aktivnosti Odreda prije i poslije dolaska XXVIII. divizije na Kalnik 179
        Napad na Koprivnicu 7. studenog 1943. godine184
        Borbe KPO do kraja 1943. godine186
VIII - BORBENO DJELOVANJE KPO U 1944. GODINI190
        Kratka ocjena vojno-političke situacije190
        Borbe Odreda u siječnju i veljači 1944. godine192
        Neprijateljska ofenziva "Dubrovnik-2"195
        Posljedice ofenzive "Dubrovnik-2"198
        Ofenziva Nijemaca i ustaša na Kalnik u ožujku 1944. godine 199
        Djelovanje Odreda u proljeće 1944. godine202
        Djelovanje Odreda u ljetnim mjesecima 1944. godine 206
        Ivan Šibi: Ludbreški grobovi208
        Djelovanje Odreda u jesen 1944. godine213
IX - DJELOVANJE KPO U 1945. GODINI DO KRAJA RATA216
        Situacija neposredno nakon završetka borbe za Virovitički mostobran216
        Kalnički partizanski odred na kraju rata217
        Značaj KPO za razvoj NOP-a i NOB-a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj219
DRUGI DIO225
X - KOMANDIRANJE I ORGANIZACIJA VEZE RUKOVOĐENJA227
        Komandiranje227
        Organizacija veze rukovođenja228
XI - SANITETSKA SLUŽBA231
XII - INTENDANTSKA SLUŽBA239
XIII - OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA SLUŽBA243
XIV - NAORUŽANJE 250
XV - MOBILIZACIJA I POPUNA ODREDA LJUDSTVOM252
XVI - KADROVI, OZNAKE, ČINOVI I ODLIKOVANJA255
XVII - VOJNO-POLITIČKO OBRAZOVANJE, MORALNI ODGOJ I DJELOVANJE KP U ODREDU258
        Vojno-političko obrazovanje i moralni odgoj258
        Političko djelovanje Odreda u narodu260
        Kulturno-prosvjetno djelovanje u Odredu i u narodu265
        Zagrebački glumci na Kalniku266
        Djelovanje KP i SKOJ-a u Odredu270
XVIII - ŽENE BORCI U KPO276
TREĆI DIO279
        1) ONI SU RUKOVODILI ODREDOM281
        2) NAPOMENE UZ SPISAK BORACA KPO306
        3) SPISAK BORACA KPO311
        4) NARODNI HEROJI 401
        5) FOTOGRAFIJE
        6) KRATICE423
        7) BIBLIOGRAFIJA425
        8) SADRŽAJ427
        Napomena: Autor crteža i vinjeta je akademski slikar Ivan Milat.
BIBLIOTEKA