Giacomo Scotti, Luciano Giuricin: CRVENA ZVIJEZDA NA KAPI NAM SJA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
    Predgovor5
DIO PRVI
OD JEDNOG DO DRUGOG PROLJEĆA (Borbeni put talijanskog bataljona "Pino Budicin")
"PRETHISTORIJA" BATALJONA (studeni 1943 - ožujak 1944)
Glava I: Živio prvi bataljon11
Glava II: Od minerske grupe do prve čete22
Glava III: Siječanjska akcija: U fašističkom gnijezdu27
Glava IV: Oslobođenje zarobljenika31
Glava V: Četa "Budicin"38
Glava VI: Hrabri prepad42
OSNIVANJE I POČETAK DJELOVANJA BATALJONA (od 4. travnja do kraja 1944)
Glava VII: Svečanost na stanciji Bembo49
Glava VIII: Partizanska taktika56
Glava IX: Između jednog i drugog "pročešljavanja"61
Glava X: Nikad mira okupatoru65
Glava XI: Usred oluje69
U SASTAVU GORTANOVE BRIGADE (prvi ciklus od 1. lipnja do 20. kolovoza 1944)
Glava XII: Na putu za Kras75
Glava XIII: Bratstvo na djelu82
Glava XIV: U dolini Mirne88
Glava XV: Prelaz preko "granice"101
Glava XVI: Partizanski novinari106
Glava XVII: S brda na more109
Glava XVIII: Bataljon utrostručen114
Glava XIX: Velika borba na Labinštini118
Glava XX: Dani u planinskoj kući "Rossi"124
OD KRASA DO NANOSA (drugi ciklus: od kraja kolovoza do kraja listopada 1944)
Glava XXI: Preko Rječine131
Glava XXII: Nova četa136
Glava XXIII: Hladna jesen141
Glava XXIV: Od Jurešča do Brkina145
Glava XXV: Na padinama Nanosa153
Glava XXVI: Na putu povratka156
Glava XXVII: Bataljon se ponovo okuplja160
PAKLENA ZIMA (studeni - prosinac 1944)
Glava XXVIII: U zemlji planina165
Glava XXIX: Na specijalnom zadatku u Kordunu172
Glava XXX: Stubica, Hambarište, Gomirje186
Glava XXXI: Božić i Nova godina191
U KLIJEŠTAMA LEDA (od 1. siječnja do 21. ožujka 1945)
Glava XXXII: Dnevnik i džepne novine195
Glava XXXIII: Ledeni siječanj200
Glava XXXIV: Heroizam u Ljubošini210
KRVAVO PROLJEĆE (od 22. ožujka do 8. svibnja 1945)
Glava XXXV: Počinje posljednja ofenziva219
Glava XXXVI: Na vratima Ogulina222
Glava XXXVII: Pada ustaško uporište229
Glava XXXVIII: Borba oko Lokava235
Glava XXXIX: Krvavi dani na Gumancu243
Glava XL: Pobjednički povratak u Istru250
Glava XLI: Krajnji cilj: Pula259
POSLIJERATNA AKTIVNOST BATALJONA "PINO BUDICIN"267
DIO DRUGI
"ŽIVJELA TALIJANSKA BRIGADA 43. DIVIZIJE" (Talijani Istre i Rijeke u drugim oružanim jedinicama Narodnooslobodilačke vojske)
Uvod271
Glava I: Potvrda jedne težnje273
Glava II: Rovinjska talijanska četa286
Glava III: Riječke čete301
Glava IV: Borba zažito (Puljska četa)313
Glava V: Talijani u 2. Istarskoj brigadi319
DIO TREĆI
IDEJNO-POLITIČKA BORBA333
ULOGA PARTIJE335
    Sadržaj361
BIBLIOTEKA