Vujo Vidaković: PRVI TENKOVSKI BATALJON
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
UVOD5
STVARANJE, RAZVOJ I UPOTREBA TENKOVA U 1942. GODINI7
        Uslovi u kojima je stvarana prva tenkovska jedinica7
        Zaplena prvih tenkova i formiranje prvog tenkovskog voda9
        Upotreba tenkova u napadu na s. Prijeboj16
        Upotreba tenkova u napadu na s. Plitvice18
        Upotreba tenkova u napadu na s. Podlapac19
        Upotreba tenkova u prvom napadu na Udbinu22
        Upotreba tenkova u drugom napadu na Udbinu27
        Zaplena tenka u selu Poloj kod Peijasice33
        Upotreba tenka u napadu na s. Tušilović35
        Upotreba tenkova u napadu na Rakovicu38
        Upotreba tenkova na Kordunu i Cazinskoj krajini u novembru i decembru 1942. godine41
                a) Napad na Slunj43
                b) Napad na Cetingrad46
                c) Napad na s. Skakavac49
                d) Napad na Lasinju51
                e) Napad na Čemernicu i Gornju Bučicu52
        Iskustva upotrebe tenkova u 1942. godini54
JAČANJE, UPOTREBA I DEJSTVO TENKOVA ZIMI I U PROLEĆE 1943. GODINE57
        Situacija zimi i u proleće 1943. godine57
        Formiranje tenkovske čete62
        Borbena dejstva tenkovske čete u oslobođenju Gacke doline65
                a) Situacija pre počinjanja dejstava65
                b) Upotreba tenkova u napadu na G. Babin Potok67
                c) Upotreba tenkova u napadu na Crnu Vlast70
                d) Upotreba tenkova u gonjenju na pravcu Vrhovine-Otočac76
                e) Upotreba tenkova u oslobađanju Otočca i na pravcu Otočac-Kompolje80
        Borbena dejstva tenkovske čete oko Gospića i u napadu na Gospić87
                a) Situacija i pripreme za dejstva87
                b) Napad na Široku Kulu90
                c) Napad na Bilaj93
                d) Napad na Brušane95
                e) Napad na Gospić98
SREĐIVANJE I VOJNO-STRUČNA I POLITIČKA IZGRADNJA TENKOVSKE ČETE U LETO 1943. GODINE108
TENK U BORBI S UBAČENIM NEPRIJATELJSKIM SNAGAMA U OTOČCU118
FORMIRANJE 1. TENKOVSKOG BATALJONA GLAVNOG ŠTABA NOV I PO HRVATSKE122
UPOTREBA TENKOVA 1. TENKOVSKOG BATALJONA U NAPADU NA OŠTARIJE I OGULIN133
UPOTREBA I DEJSTVO DETAŠIRANOG TENKOVSKOG VODA U HRVATSKOM PRIMORJU143
        Upotreba i dejstvo tenkovskog voda u napadu na Karlobag145
        Upotreba tenkovskog voda za obezbeđenje obale i objekata147
UPOTREBA TENKOVA U NAPADU NA PERUŠIĆ152
ISKUSTVA IZ FORMIRANJA I OSPOSOBLJAVANJA JEDINICA BATALJONA156
DEJSTVA 3. TENKOVSKE ČETE U CAZINSKOJ KRAJINI I BANIJI167
        Upotreba i dejstvo tenkovske čete u napadu na Cazin169
        Upotreba i dejstvo tenkovske čete u napadu na Glinu175
REZULTATI UPOTREBE TENKOVA U 1943. godini181
TENKOVSKI BATALJON U ZIMU I PROLEĆE 1944. GODINE184
        Odlazak prve grupe tenkista u Italiju186
        Upotreba i dejstvo 1. tenkovske čete u napadu na Oštarije189
        Upotreba i dejstvo 1. tenkovske čete u odbrani pravca Tounj-Josipdol-Plaški195
        Borba 1. tenkovske čete s ubačenim neprijateljskim snagama u selu Dabru199
        Odlazak druge grupe tenkista u Italiju203
        Obnavljanje kadrova i popuna 1. tenkovskog bataljona208
        Tenkovski kurs u Saborskom210
        Borbena dejstva u aprilu, izvlačenje ispod udara nadmoćnijih snaga i sklanjanje tenkova u sedmoj neprijateljskoj ofanzivi215
AKTIVIRANJE I RAD TENKOVSKOG VODA ZA OBEZBEĐENJE GLAVNOG ŠTABA NOV I PO I DRUGIH INSTITUCIJA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA HRVATSKE228
REDUKCIJA TENKOVSKOG I AUTO BATALJONA I FORMIRANJE AUTO-TENKOVSKOG BATALJONA232
UPOTREBA I DEJSTVO TENKOVSKOG VODA U OBEZBEĐIVANJU AERODROMA239
BORBENA DEJSTVA TENKOVSKE ČETE AUTO-TENKOVSKOG BATALJONA247
        Napad na Cazin 13. septembra 1944. godine248
        Napad na Sunju i D. Hrastovac252
        Napad na Žažinu261
        Napad na Cazin 7. i 8. novembra 1944. godine265
OBNAVLJANJE TENKOVSKOG BATALJONA I NJEGOVO PREPOTČINJAVANJE ČETVRTOM KORPUSU NOVJ273
BORBENA DEJSTVA TENKOVSKOG BATALJONA U DECEMBRU 1944. GODINE281
        Napad na Čatrnju i Selište282
        Napad na Drežnik Grad284
        Napad na Gnjilovac289
        Napad na Vaganac293
REZULTATI DEJSTVA TENKOVSKOG BATALJONA U 1944. GODINI305
ORGANIZACIJSKO-FORMACIJSKE I KADROVSKE PROMENE U 1945. GODINI307
BORBENA DEJSTVA TENKOVSKOG BATALJONA U ZIMU 1945. GODINE314
        Napad na Čatrnju315
        Napad na Primišlje318
        Borbe oko Drežnik Grada u prvoj polovini marta320
BORBENA DEJSTVA TENKOVSKOG BATALJONA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA323
        Napad na uporišta severozapadno od Bihaća i oslobođenje Bihaća324
        Napad na Selište328
        Marš tenkovskog bataljona u Istru i učešće u borbama oko Ilirske Bistrice329
POGOVOR333
POPIS PRIPADNIKA TENKOVSKOG VODA GRUPE PARTIZANSKIH ODREDA ZA LIKU, TENKOVSKE ČETE 1. KORPUSA NOV I PO HRVATSKE I TENKOVSKOG BATALJONA GLAVNOG ŠTABA NOV I PO HRVATSKE337
BIBLIOTEKA