Grupa autora: 32. DIVIZIJA NOVJ
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
    PREDGOVOR9
    NAPOMENA REDAKCIJE13
I
OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA DJELOVANJA 32. DIVIZIJE17
Geografski i društveno-ekonomski opis pojedinih područja (mikroregija) u sjeverozapadnoj Hrvatskoj17
Vojnostrateška situacija i značenje sjeverozapadne Hrvatske20
II
RAZVOJ NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ DO OSNIVANJA 32. DIVIZIJE NOVJ23
1. Početak priprema za oslobodilačku borbu u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i osnivanje partizanskih grupa, četa i odreda23
2. Prodor 12. divizije i Kalničkoga partizanskog odreda u Hrvatsko Zagorje
    Borbe na Kalniku, napad na Jalkovec i oslobođenje Lepo-glave25
3. Stvaranje brigade "Braća Radić" i njene prve akcije i borbe
    Borbe kod Svibovca, rušenje pruge Križevci-Koprivnica, oslobođenje Novog Marofa29
4. Formiranje zagrebačkoga, bjelovarskoga i zagorskoga partizanskog odreda32
5. Borbe za oslobođenje Varaždinskih Toplica i Ludbrega
    Oslobođenje Varaždinskih Toplica33
    Oslobođenje Ludbrega i borbe kod Šemovca35
6. Borbe 28. divizije i brigade " Braća Radić" u Hrvatskom Zagorju41
7. Oslobođenje Koprivnice43
8. Oslobođenje Čazme46
9. Osnivanje 32. divizije NOVJ47
III
BORBENI PUT 32. DIVIZIJE NOVJ50
1. Prve borbe divizije u Hrvatskom Zagorju50
    Napad na Zlatar51
2. Početak obrane slobodnog teritorija Kalnika54
3. Obrana slobodnog teritorija Kalnika, Podravine i Bilo-Gore58
    Napad na Ludbreg63
    Njemačka ofenziva na Kalnik67
4. Iscrpljujuće borbe 32. divizije u Hrvatskom zagorju70
    Napad na Žutnicu i Đurmanec u blizini Krapine72
    Napad na Novi Golubovec75
    Oslobođenje Ivanca76
    Napad na Novi Marof80
    Produžavanje borbi u Prigorju i Hrvatskom Zagorju83
    Uništenje ustaša u Maču i Mihovljanu86
5. Povlačenje iz Hrvatskog Zagorja i borbe na Kalniku i na Bilo-Gori89
    Napad na Veliko Trojstvo94
    Borbe na zapadnoj Bilo-Gori - Topolovac96
    Sadejstvo 28. i 32. Divizije u borbama na Bilo-Gori98
    Napad na Veliki Grđevac99
    Borbe kod Severina, Dautana i Patkovca100
    Borbe na zapadnoj Bilo-Gori - kod Hudovljana i Gornjih Sredica103
6. 1. zagorska brigada u borbama od Zagorja do Bilo-gore105
    Borbe u rajonu Rasinje107
7. Borbe u dolini rijeke Bednje109
    Borbe kod Svibovca i Leskovca, napad na Novi Marof109
    Napad na Ludbreg111
8. Borbe 32. divizije na Bilo-Gori i u Podravini112
    Proboj okruženja u Jakopovcu114
    Borbe i boravak 32. divizije na Bilo-Gori i u Podravini119
9. Borbe i.zagorske brigade u Prigorju i Hrvatskom Zagorju124
    Borbe u dolini Bednje - Napad na Varaždinske Toplice127
10. Ponovo na Kalniku, u Hrvatskom Zagorju i Prigorju
    Rušenje željezničkih pruga130
    Napad na Sv. Ivana Zelinu135
11. Borbe u Podravini i na Bilo-Gori137
    Napad na Pitomaču139
    Borbe za Đurđevac, Virje i Novigrad Podravski - Nezadrživi napad i sadejstvo 7, 12, 33, 40. i 32. divizije u oslobođenju Podravine142
    Izgubljena bitka za Koprivnicu145
12. Preko Kalnika ponovo u Hrvatsko Zagorje i Prigorje - na pragu Zagreba159
    Zarobljeni mornari u Hrašćini - Trgovišću161
    Napad na Donju Zelinu162
    Proboj obruča kod Preseke164
    Uništenje ustaša u Gudovcu167
13. Borbe na "Virovitičkom mostobranu" - susret s Crvenom Armijom169
    Forsiranje rijeke Drave169
    Obrambene borbe na pravcu Đurđevac-Virovitica176
    Napad na Kalinovac176
    Obrambene borbe nastavljaju se nesmanjenom žestinom176
    Uspješna obrana Virovitice184
    Obrana pravca Grubišno Polje-Virovitica188
    Pouke i iskustva u borbama na "Virovitičkom mostobranu"197
14. Borbe 32. divizije u daruvarskoj kotlini198
    Obrana Daruvara198
15. Obrambene borbe u Moslavini200
16. Završne operacije za oslobođenje Jugoslavije207
    Borbe u Slavoniji208
    Grebenom Bilo-Gore u susret pobjedi213
IV
RAZVOJ DIVIZIJE220
Osnivanje 32. divizije220
Organizacijska struktura jedinica221
Formacija jedinica222
Popuna jedinica223
Organizacija i rad štabova224
Starješinski odnosi u jedinicama226
Osposobljavanje boraca i starješina227
Obavještajna služba divizije228
Partizanska pješadija231
Malobrojna partizanska artiljerija233
Osam dana partizanskog tenka234
Mineri i pioniri234
Veza i šifrantska služba236
Kratki dani konjičke jedinice238
Intendantska služba239
Sanitet242
Veterinarska služba248
Naoružanje i oprema jedinica250
V
PARTIJSKO-POLITIČKI RAD U JAČANJU BORBENE SPREMNOSTI 32. DIVIZIJE252
Sadržajan, aktualan i planski politički rad254
Divizija kao narodni i revolucionarni odred258
Organizatori i nosioci političkog rada261
Mnoge promjene u političkom kadru262
Forme i oblici političkog obrazovanja264
Ostvarivanje rukovodeće uloge Komunističke partije u 32. diviziji265
Predanost KPJ, hrabrost, odvažnost, odgovornost i poštenje - bitne odlike komunista267
Masovnim političkim radom protiv dezerterstva269
Briga za ljude - prva briga270
Jačanje odgovornosti pred Partijom272
Izgrađivanje pravilnih međuljudskih odnosa, drugarstva i čvrste discipline zasnovane na svijesti275
Partijsko-politički rad u funkciji podnošenja najtežih napora277
Provjera borbenog morala u teškim borbama za obranu Virovitičkog mostobrana279
Metode rada partijske organizacije282
Sirenje partijskih redova284
Mjesto i uloga kritike i samokritike289
Djelovanje političkih organa290
Aktivnost organizacije Saveza komunističke omladine Jugoslavije292
Kulturno-prosvjetni, zabavni i sportski život u Diviziji i u narodu294
VI
ONI SU RUKOVODILI299
Sastav štabova 32. divizije299
Petar Biskup Veno300
Rade Bulat301
Stevo Došen303
Josip Jutriša Janko303
Izidor Štrok Mrkić304
Štab 32. divizije306
Udarna brigada "Braća Radić"307
Brigada "Matija Gubec"310
Brigada "Mihovil Pavlek Miškina"312
1. zagorska udarna N. O. brigada313
VII
ŽIVI O SVOJIM POGINULIM DRUGOVIMA
Franjo i Jelka Barbarić, Ivica Berta, Franjo Besednik Franc, Mijo Bobetko, Božidar Bobinec Darko, Rudolf Bronec, Petar Capar Pero, Dragutin Družinec, sin Ede, Dragutin Družinec, Velimir Eterović, Jugoslav Filippi Jugo, Ivan Filipović, Imbro Fundelić, Ivan Hrka, Stjepan Jurmanović, Ivan Kocijan, Ivan Kanižaj, Ferdo Klasić Ferek, Zlatko Kletuš, Miljkan Kličković i Dušan Minić, Đuro Korpar, Milka Kos, Martin Košutić, Franjo Krajač, Stjepan Krog, Marko Ljubojević, Vojo Malević Crnogorac, Zorž Medvedov-Crvenoarmejac, Mato Melinček, Milivoj Mićić, Beta Modrić, Mirko Musić, Fabijan Orešić Haba, Eshil Pavičić, Brigita Gita i Milica Patafta, Dragica Pavlek, Valent Petrović, Uroš Platiša, Juraj Plećko, Josip Rusek, Janko Šopek, Feliks Šantavec, Mirko Totović, Ivo Uremović, Stanko Vincelj, Dragutin Vrućina316
VIII
LJUDI I DOGAĐAJI KOJI SE PAMTE368
Joža Horvat Tragom kalničkog odreda - u susret diviziji368
Rade Bulat Nikola Rajaković, tragićna sudbina hrabrog sina ustaničkog Kalnika373
Momčilo Peleš, Vjekoslav Smeh, Veseljko Velčić, Šemovečka legenda375
Mijo Pavliša Dječaci kuriri - najmlađi borci u 32. diviziji381
Miloš Bastaja Zagorci osvećuju žrtve Gudovca385
Momčilo Peleš, Sida Šoštarić-Baltić, Veseljko Velčić, Žene borci u divizijskom stroju389
Ivan Vulić Kad je zvono odzvonilo396
Dr. Krešimir Švarc O jednom partizanu iz mog dvorišta398
Momčilo Peleš Ljubav i smrt na dva kvadratna metra400
Milivoj Gluhak Pisma403
Vladimir Hlaić Stjepan i Ivan Zorko - tragedija u Jakovlju406
Mirko Belošević, Veseljko Velčić Zagorci su obranili Bubanj na Bilo-Gori407
Slavko Boca Moji drugovi rukovodioci415
Rade Bulat Susret s Crvenom Armijom417
Martin Berta Kako sam doživio svečani ulazak 32. divizije u oslobođeni Zagreb420
IX
ODNOS SNAGA NEPRIJATELJA I DIVIZIJE424
Snage neprijatelja424
Snage 32. divizije427
Odnos snaga u nekim borbama428
X
BORCI 32. DIVIZIJE NOVJ431
1. ŠTAB DIVIZIJE432
2. PRIŠTAPSKE JEDINICE 32. DIVIZIJE434
3. UDARNA BRIGADA BRAĆA RADIĆ446
4. BRIGADA MATIJA GUBEC518
5. BRIGADA MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA570
6. I UDARNA ZAGORSKA BRIGADA600
7. BORCI S NEPOTPUNIM PODACIMA653
8. DOPUNE I ISPRAVCI661
REZIME663
BIBLIOGRAFIJA
    I. Izvorna građa667
    II. Literatura667
    III. Izvori za spisak boraca 32. divizije674
OBJAŠNJENJE NEKIH RIJEČI I KRATICA677
KAZALO IMENA679
BIBLIOTEKA