Vukašin Karanović: TREĆI DIVERZANTSKI ODRED 1941-1945.
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
UVODNI DIO
Kratak presjek razvoja NOB-e i socijalističke revolucije u Jugoslaviji 1941 - 1945. godine; Strategija KPJ i Tita o vođenju NOR-a i socijalističke revolucije - odluka, cilj, strateški pravci11
Diverzantska djelovanja kao komponenta vođenja oružane borbe NOV i POJ14
I DIO
Diverzantske akcije u 1941. godini21
Značaj i snaga organizacije NOP-a21
Prve diverzantske akcije u Drugoj operativnoj zoni22
Razvoj diverzantskih jedinica na području II OZ i borbena aktivnost25
Turopolje28
Moslavina31
Njemački orijent-ekspres leti u zrak32
Formiranje diverzantske grupe u Velikom Prokopu36
Obuka diverzanata38
Oklopni vlak "Mrtvačka glava"41
Ode i pancer "Tigar"43
Gore izvori nafte Gojio44
Sami na Moslavačkoj gori45
Voloder - prva samostalna diverzija45
Može i bez eksploziva49
Udes kod Dugog Sela52
Veliki Grđevac53
Zagorci ruše prugu55
Akcija na pruzi Križevci-Koprivnica55
Vagoni u plamenu57
Cerje Tužno - Varaždin58
Vlak br. 244 gori59
Kutina63
Pruga Garešnica-Bjelovar67
Skupo plaćene greške69
Snabdijevanje eksplozivom73
1943. godina76
Mučna Reka - Carevdar80
Aktivnosti na prugama u veljači 1943.81
Napad na željezničku stanicu Čukovec85
Ponovo borba za prugu Križevci-Koprivnica86
Situacija u Moslavini89
Proljeće 1943.89
Lepavina 26. 3. 1943.90
"Domobrani" napali vlak 153092
Novi Marof94
Paulovac 13. 4. 1943.95
Miniran vlak 19096
Štab II OZ koordinira djelovanje svojih jedinica98
Osuđen oklopni vlak99
Gradec-Repinec-Majurec102
Vruće ljeto 1943. godine104
Formiranje 3. diverzantskog bataljona106
Pogibija Pere Pilipovića109
Vlak br. 270110
Napad na željezničku stanicu Popovača110
Ode i vlak 187111
Vatromet na pruzi112
Opet diverzija kod Mučne Reke113
Željeznička stanica Gradec u plamenu115
Zapadni kolodvor Zagreb116
Božjakovina117
Opet Lepavina118
Vruć rujan za neprijatelja; Novoselec-Popovača-Voloder119
Akcija kod Bulinca121
Druga diverzantska četa pred Varaždinom121
Ho-ruk akcije123
Pruga kraj Zagreba leti u zrak126
Vlak br. 181128
Snažan razmah NOB-a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj129
Mina na ulazu u stanicu130
Oslobođenje Čazme132
Organizacione promjene133
"Ukleta dionica" na pruzi137
Orsi se naljutio137
Zajedno s 1. mosl. brigadom140
Na kraju 1943. godine142
Godina 1944.142
Treći diverzantski bataljon u prvoj polovini 1944.144
Prepolovljen vlak br. 213145
Oklopni vlak kasni147
Vlak br. 179148
Začretje-Križ149
Oroslavlje149
Sukob sa ustašama u Stenjevcu151
Opasne diverzantske vragolije156
Mina u općinskoj zgradi157
Stupica za ustaškog agenta157
Svećenik partizanski suradnik158
Vlak 175 uništen160
Vodnik Liker164
Situacija u proljeće 1944.168
Ludina172
Diverzant zaista samo jednom griješi174
Porodica Brezak176
Zajedno s brigadama177
Napad kod Krivaja178
Osiguranje komunikacija181
Ostrna187
Međimurje188
Otok sreće191
Lom na pruzi Zagreb-Beograd između Popovače i Kutine193
"Grbo" leti u zrak i pada mrtav194
Formiranje štaba Grupe diverzantskih odreda NOVJ i Trećeg diverzantskog odreda195
Štab Grupe diverzantskih odreda NOVJ206
Štab 3. diverzantskog odreda208
Treći diverzantski odred210
Loš dan za fašiste212
Zaprešić214
Vlak br. 184216
Pored uspjeha, bilo je problema, slabosti i gubitaka218
Studeni ali vruć222
Nesretni 912222
Nema sreće ni vlak 807223
Torba224
Vatromet na pruzi Ivanić-Grad-Križ229
Godina 1945.232
Vlak br. 137234
Ostrna - Prečeč - Ivanić-Grad236
Prva četa čuva radio-stanicu238
Srušen avion238
Rastanak240
II DIO
KRONOLOGIJA DIVERZANTSKIH DJELOVANJA
Godina 1941.247
Godina 1942.253
Godina 1943.267
Godina 1944.318
Godina 1945.374
III DIO
SJEĆANJA UČESNIKA
Milan Bulat - Mićo395
Borivoje Miličević - Boro426
Milutin Vignjević430
Ivan Svetličić - Orsi443
Stevo Ivančević - Ličan448
Jovan Pribičević - Joco450
Dragan Smuđ453
Mato Šegota458
Drago Brezak - Vaso468
Marijan Putak480
Josip Car487
Mirko Šimunjak490
Mirko Kučeković499
Ivan Kerovec504
Josip Duranec512
Ivan Šimunović516
Adam Krčmar521
Matija Lončarić523
IV DIO
PRILOZI
PRILOG 1527
NAŠA RATNA DOKUMENTA:
- Naša obavještajna dokumenta527
- Dokumenta 3. diverzantskog bataljona541
- Dokumenta štaba 3. diverzantskog odreda549
- Dokumenta štaba Grupe diverzantskih odreda NOVJ558
PRILOG 2
- Neprijateljska dokumenta568
PRILOG 3
-- Šeme i komentar584
PRILOG 4
- Pregled boraca i starješina 3 diverzantskog odreda587
- Pregled poginulih diverzanata591
- Komentar uz Prilog 4591
PRILOG 5
Općina Ivanić-Grad594
BIBLIOTEKA