Dr Zdravko Krnić: 33. DIVIZIJA NOV JUGOSLAVIJE
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
        PREDGOVOR1
        UVOD3
- GEOGRAFSKE OSOBITOSTI KRAJA5
- POLITIČKE PRILIKE U MOSLAVINI, BJELOVARSKOM KRAJU I PODRAVINI PRIJE NAPADA SILA OSOVINE NA KRALJEVINU JUGOSLAVIJU7
- O STANJU U KP I NAPREDNOM RADNIČKOM POKRETU10
- MOSLAVINA, BJELOVARSKO PODRUČJE I PODRAVINA U VRIJEME APRILSKOG RATA13
- PRILIKE U MOSLAVINI, BJELOVARSKOM PODRUČJU I PODRAVINI NAKON PROGLAŠENJA NDH15
- POLOŽAJ KOMUNISTA I ANTIFAŠISTA TOKOM 1941. GODINE20
- PRIPREME ZA ORUŽANU BORBU23
- FORMIRANJE ORUŽANIH GRUPA I PARTIZANSKIH ODREDA I NJIHOVA AKTIVNOST TOKOM 1941. GODINE29
- PRIVREMENI ZASTOJ NOP-a U PRVOJ POLOVICI 1942. GODINE36
- KONSOLDACIJA I RAZVITAK NOP-a U DRUGOJ POLOVICI 1942. GODINE40
- FORMIRANJE VEĆIH PARTIZANSKIH JEDINICA I JAČANJE NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE45
- BRŽI RAVZOJ NOB-a DO JESENI 1943. GODINE49
- RAZVITAK I STRUKTURA NOP-a U JESEN 1943. GODINE58
- SITUACIJA NA BJELOVARSKOM I ČAZMANSKOM OKRUGU U VRIJEME FORMIRANJA 33. DIVIZIJE NOVJ61
- TRIDESETTREĆA DIVIZIJA NOVJ69
- FORMIRANJE DESETOG KORPUSA "ZAGREBAČKOG" NOV I PO JUGOSLAVIJE, TRIDESETTREĆE DIVIZIJE I ZAPADNE GRUPE NOP ODREDA71
- AKTIVNOST DIVIZIJE NEPOSREDNO NAKON FORMIRANJA79
- RASPORED I JAČINA NJEMAČKIH, USTAŠKIH I DOMOBRANSKIH SNAGA NA PODRUČJU DJELOVANJA X KORPUSA I OFENZIVA TIH SNAGA NA PARTIZANE NA KALNIKU I PODRAVINI84
- STANJE U DIVIZIJI U VREMENU OD 1. DO 10. 2. 1944. I AKCIJA NA UPORIŠTE VELIKI ZDENCI94
- DIVIZIJA U MOSLAVINI98
    Razlozi njena dolaska98
- NAPAD NA UPORIŠTE REPINEC102
- MJERE ZA JAČANJE VOJNE SPOSOBNOSTI I PODIZANJE POLITIČKE SVIJESTI BORACA I RUKOVODILACA DIVIZIJE107
- BORBA KOD OBOROVA115
- POLITIČKE PRILIKE U MOSLAVINI I AKTIVNOST DIVIZIJE119
- DIVIZIJA POSLIJE BORBE KOD OBOROVA122
- OPERATIVNA AKTIVNOST DIVIZIJE U PROLJEĆE 1944126
    Borbe i Moslavačke brigade u Zagorju i na Kalniku130
    Napad Divizije na uporište Narta136
- RUŠENJE ŽELJEZNIČKE PRUGE NA RELACIJI ČESMA-ŽELJEZNIČKA STANICA POPOVAČA138
- NEKI DOGAĐAJI OD OPĆEG ZNAČENJA I POLITIČKE PRILIKE NA PODRUČJU DJELOVANJA DIVIZIJE SREDINOM 1944. GODINE140
- SITUACIJA U POLITIČKIM ORGANIZACIJAMA NOP-a I NOO-ima145
- USTAŠKO-DOMOBRANSKE I NJEMAČKE SNAGE NA PODRUČJU DJELOVANJA DIVIZIJE SREDINOM 1944. GODINE153
- BROJNO STANJE I STRUKTURA DIVIZIJE156
- BORBENA DJELATNOST DIVIZIJE OD 1. DO 20. 6. 1944. GODINE158
- PROTIVNIČKA OFENZIVA NA OSLOBOĐENU TERITORIJU MOSLAVINE165
- SITUACIJA U DIVIZIJI POSLIJE OFENZIVE NA MOSLAVINU170
- ORUŽANA AKTIVNOST DIVIZIJE POSLIJE OFENZIVE NA MOSLAVINU175
- MJERE ZA DALJNJE JAČANJE DIVIZIJE180
- BORBE KOD RUŠKOVICE, PEŠĆENICE, REČICE I PRODOR DIVIZIJE U POSAVINU184
- AKTIVNOST DIVIZIJE NA ZAJEDNIČKIM ZADACIMA SA 6. KORPUSOM NOV I POJ188
- DIVIZIJA PONOVO U MOSLAVINI193
- PONOSNI ODLAZAK DIVIZIJE NA BILOGORU195
- PRIPREME ZA NAPAD NA UPORIŠTE KRIŽEVCI200
- DIVIZIJA U VREMENU OD 14. DO 25. IX 1944.205
    Napad na uporište Rovište205
    Brojno povećanje i jačanje udarne moći Divizije206
- FORMIRANJE TREĆE BRIGADE TRIDESETTREĆE DIVIZIJE "MILOŠ OBILIĆ", KASNIJE NAZVANA "NIKOLA DEMONJA"211
- OFENZIVNE OPERACIJE DIVIZIJE U PODRAVINI215
    Borbe za oslobođenje Kloštra i u njegovoj okolici215
    Borbe za Virje, Novigrad i Đurđevac220
    Zadaci Divizije u vezi s napadom na uporište Koprivnicu i borbe na Bilogori223
    Neka iskustva iz borbi u Podravini, i Bilogori226
- STANJE U DIVIZIJI POSLIJE BORBI U PODRAVINI I NA BILOGORI229
- DIVIZIJA U MOSLAVINI231
    Napad na uporišta Brckovljani i Gračec232
    Akcija na uporište Šumečani233
    Akcije na željezničkoj pruzi Ivanić Grad-Kutina235
- PROGRAM VOJNO STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA DIVIZIJE237
- NAPAD NA UPORIŠTE LUPOGLAV241
- DIVIZIJA U VREMENU OD 24. DO 30. 11. 1944242
    Vojno savjetovanje u Diviziji i proslava u Čazmi242
- DIVIZIJA U OKOLICI BJELOVARA246
    Napad na uporišta Gudovac i Veliko Korenovo247
    Pripreme za napad na uporište Bjelovar250
- DIVIZIJA NA SAOBRAĆAJNICAMA BANOVA JARUGA - DUGO SELO252
    Akcije Divizije u selima Husein i Batina252
    Napad na uporište Zbjegovaču254
- BORBA PPVE MOSLAVAČKE BRIGADE KOD SRPSKE KAPELE256
- NAPAD NA UPORIŠTE KLOŠTAR-IVANIĆ258
- DIVIZIJA KRAJEM 1944. GODINE262
- USPOSTAVLJANJE VIROVITIČKOG MOSTOBRANA I BORBE DIVIZIJE OD i. DO 3. I. 1945. GODINE265
    Borbe za Virovitički mostobran tokom siječnja 1945. godine268
    Divizija u borbi za ostvarenje zapovjesti štaba 3. JA od 19. I. 1945272
    Napad Divizije na protivnika u Ladislavu276
    Aktivnost divizije na području Daruvara279
    Borbe za Daruvar283
    Neka iskustva iz borbi za Virovitički mostobran285
- DIVIZIJA PONOVO U MOSLAVINI289
- OFENZIVA PROTIVNIKA NA MOSLAVINU I BORBE DIVIZIJE OD 12. DO 30. 3. 1945. GODINE292
- NAPAD DIVIZIJE NA ČAZMU300
- BORBE KOD VRTLINSKE, U OKOLICI DUBRAVE301
- STANJE U DIVIZIJI POSLIJE BORBI NA PODRUČJU ČAZMA-DUBRAVA305
- ODLAZAK DIVIZIJE IZ MOSLAVINE I NJENA AKTIVNOST NA PODRUČJU ZAPADNE SLAVONIJE308
- BORBE NA BILOGORI KRAJEM TRAVNJA 1945. GODINE311
- DIVIZIJA U ZAGREBU315
        REZIME317
        KRATICE333
        IZVORI I LITERATURA335
            Objavljena građa335
            Neobjavljena građa335
            Građa pisana na osnovi sjećanja336
        KNJIGE I ZBORNICI337
        ČASOPISI I ŠTAMPA339
        POPIS MJESTA341
        INDEKS IMENA349
        SADRŽAJ353
BIBLIOTEKA