ŠESTA CRNOGORSKA NARODNOOSLOBODILAČKA UDARNA BRIGADA - ZBORNIK SJEĆANJA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
    Redakcija: UVODNE NAPOMENE5
FORMIRANJE BRIGADE I NJENE PRVE BORBE
Milorad Jovović: FORMIRANJE I AKCIJE PRVOG BATALJONA DURMITORSKOG ODREDA13
Stevo Kovačević: BORBENA DEJSTVA NA TERENU NIKŠIĆKOG ODREDA UOČI FORMIRANJA ŠESTE BRIGADE27
Ananije Petrović: SA TREĆIM BATALJONOM ZETSKOG NOP ODREDA38
Radomir Nikezić: OD DOLJANA DO DRIJENKA43
Stevan Vujošević: NA SPECIJALNOM ZADATKU U POZADINI NEPRIJATELJA46
Đorđije-Đono Popović: PODVIG LUKE LAKOVIĆA50
Pero Grujičić: U SUSRET ŠESTOJ UDARNOJ CRNOGORSKOJ BRIGADI51
Vlado Stojanović: VASOJEVIĆI U STROJU ŠESTE BRIGADE58
Petar Ševaljević: LOVĆENCI U ŠESTOJ BRIGADI61
Janko Tadić: IZ RATNOG PUTA BRIGADE68
Blažo Marković: PARTIJSKO-POLITIČKI RAD U ŠESTOJ BRIGADI79
Đoko Banović: NA POLJANI DRIJENKA92
Božidar Mašović: PRVI PUT NA STRAŽI95
Čedomir Dašić: PRVI DANI U JEDINICI96
Mirko Babović: DOŽIVLJAJI PRVIH DANA U BRIGADI99
Milo Đukić: NA OBAVJEŠTAJNOM KURSU101
Jovo Mihaljević: IZ RATNOG DNEVNIKA101
Branko Raičević: U SUSRET ŠESTOJ OFANZIVI106
Đorđije-Đono Popović: IZ PRVIH BORBI U SANDŽAKU 1943. GODINE109
Mihailo Đurinković: NA BIJOVOM GROBU111
Svetozar Gagović: POSLJEDNJI KORAČAJI ŽARKA I MILIVOJA114
Miloš Čurović: MEĐU PRVIMA JE PAO ŽARKO116
Petar Vasović: PRVO VATRENO KRŠTENJE118
Radovan Ivanović: OSTAVIO OPORUKU MAJCI119
Jevrem Radovanović: LJUBOMIR NIKOLIĆ120
Nikola Vukašinović: IZ PRVIH BORBI121
Miloš Popović: DA LI JE JAČI SAN ILI GLAD122
Momčilo Đikanović: ČIŠĆENJE TERENA OD ČETNIKA 1943.123
Vasiljka Radonjić-Kaličanin: KRALJSKE BARE126
Vojo Dubljević: U SPOMEN TODORU NEDIĆU127
Radoš Dubljević: RANJEN SAM130
Marija-Mašica Tadić: SANITET PRVOG BATALJONA134
Pero Grujičić: USPJEŠAN "NAPAD" NA SUVO MESO, MED I ORAHE137
Jakša Tadić: DEVET DOBROVOLJACA145
Petar Vasović: OPANKE ZA CIPELE148
NA PODRUČJU DANILOVGRADA, NIKŠIĆA I CETINJA
Milo Petrović: PRVA BORBA 3. BATALJONA ZA UTVRĐENO GRAHOVO151
Branko Raičević: PRED BUNKERIMA GRAHOVA154
N. N.: OSTAO JE NESAHRANJEN156
Ratko Raičević: MAKSIM PEŠIĆ159
Blagoje Radović: PRED BUNKERIMA U GRAHOVSKOM POLJU161
Đoko Banović: "DRUGOVI, POGIBOH, NOSITE ME"162
Č. J.: DRUG BEĆO I NJEGOV JARAC164
Miloš Golubović: USPJELI PREPAD166
Đoko Vanović: "PUCALA SAM DRUŽE KOMESARE"167
Đoko Vanović: "OVSENE PAHULJICE NA PARTIZANSKI NAČIN"169
Ananije Petrović: BORBA NA BOGETIĆIMA176
Đorđije-Đono Popović: AKCIJA DRUGE ČETE NA BOGETIĆIMA181
Momir Janjić: NAPAD NA NJEMAČKU KOLONU U SELU CEROVO186
Radule Drašković: PRVA ČETA NA KURLJAJU188
Božidar-Buto Marković: IZNIO ME TEŠKO RANJENOG190
Radisav Ivanović: DRAGUTINOVE RATNE NOVINE191
Obren Vujadinović: IZVLAČENJE ZATVARAČA IZ NJEMAČKOG TOPA193
Stojanka Božović: HEROJSKO DRŽANJE ĐOKA PALJEVIĆA196
Ratko Raičević: SVETOZAR TOŠKOVIĆ197
Miloš Popović i Veliša Popović: SVETO POPOVIĆ198
Đoko Banović: OČIGLEDAN ČAS IZ GAĐANJA201
Ratko Raičević: MILOVAN RAIČEVIĆ203
Milorad Jovović: PRENOS RANJENIKA OD TISE DO MANASTIRA MORAČE204
Krsto Jakić: KOMANDIR JE RANJEN210
Vlado Stojanović: POGIBIJA DANILA I VULA212
Radun Mićković: NAPAD NA KONJSKU GLAVU215
Đorđije-Đono Popović: BORBA ZA DOBRSKU PLOČU220
Blagoje Radović: IZ BORBE ZA ŠARENU PLOČU221
Vlado Vujošević: POGIBIJA KOMANDIRA MAŠIĆA222
Jovan Abramović: MILOŠ I VOJIN U VJEČNOJ ZAŠTITNICI224
Miloš Čurović: IZ BORBE NA MALOM GARČU227
Vlado Vojinović: TRAGEDIJA 1. ČETE 1. BATALJONA U ZAGARAČU229
Miloš Popović: ILIJA IVANOVIĆ231
Vojo Dubljević: SJEĆANJE NA OBRENA ROVIĆA234
Svetozar Gagović: OČI ZGASLE NA BOJIŠTU236
Radomir-Rajo Đokić: U SVEMU JE SLUŽIO ZA PRIMJER238
Đoko Banović: DRUG "EVENTUALIJA"239
Vojislav Novović: JEDNO SJEĆANJE NA TOMAŠA MILIČIĆA254
Vukota Ćipranić: BOMBE NIJESU UPOTRIJEBLJENE255
Mihailo Đuričković: BORBA U MARKOVINI259
Ljeposava Bobičić-Pejović: ZBRINJAVANJE RANJENIKA261
Đorđije-Đono Popović: LOGOROVANJE NA HANU ZMAJEVIĆA262
Stevo Kovačević: SITAN TANAC U BROĆANAC263
Milovan Bakrač: PRVE VJEŽBE 3. BATALJONA I OBUČAVANJE U GAĐANJU266
Dušan Marković: "PREGOVORI" I POTRAGA ZA HRANOM267
Nešo Joksimović: BORBA NA STUDENCIMA272
Dušan Đukanović: IZNENADILI SMO NEPRIJATELJA274
P. Vasović: "E BOLJE DA SI POGINUO"277
Miloš Popović: COKA, PROTIVTENKOVSKA PUŠKA I DUVAN278
Božo Đukić: BORBA IZNAD DRAGOVE LUKE281
Radomir-Rajo Đokić: MOJ NAJDRAŽI DOŽIVLJAJ283
Boško Radović: LISTAJUĆI DNEVNIK284
Radun Mićković: CRTICE IZ ŽIVOTA PRATEĆEG VODA 3. BATALJONA292
Jovan Abramović: RAZGOVOR DVOJICE RATNIKA298
Vukašin-Vuko Vujović: SRETAN POVRATAK302
Momčilo Đikanović: ŽELJEVAC U DIMU304
Mirko Nikčević: MOJ DRUG "ŠARAC"309
Petar Milović: BORBA NA ŽELJEVCU310
Petar Milović: PJESME IZ KOLONE313
Vukota Ćipranić: BORBA NA MILOJEVIĆIMA I KUJAVI315
Momo Nikolić i Krsto Jakić: MORAMO ZAUZETI MILOJEVIĆE319
Gojko Bojović: SAMO JE JEDAN RANJEN UTEKAO323
Radoš Ivanović: AKCIJA IZVIĐAČKOG VODA BRIGADE326
Petar Šćepanović: OPRAVKA NAORUŽANJA I SNABDIJEVANJE MUNICIJOM327
Dragutin Filipović: TREĆI BATALJON U BORBI NA KUNKU335
Milovan Bakrač: TREĆI BATALJON U OBRUČU344
B. K.: ZAJEDNO SA DALMATINCIMA348
Veselin Rajković: PRODOR IZ OBRUČA349
Mirko Ivanović: I ORAH TREBA PODIJELITI351
Milica Dragović-Krivaćević: PAKAO ISPOD GARČA351
Nikola Vukašinović: NEPRIJATELJ TRAŽI VATROM NAŠ PUŠKOMITRALJEZ355
Mirko Kostić: JELA ANDRŠAŠEVIĆ358
Momčilo Đikanović: BORBA U SUSRETU361
Vlado Stojanović: MOJA NAJDRAŽA DIPLOMA366
Vladimir Vujošević: "BEZEC"370
Jovan Nedić: NA KOBILJOJ GLAVI371
Milorad Jovović: BORBA ZA KOBILJU GLAVU375
Nikola Stijepović: SJEĆANJE NA IVANA KEKOVIĆA380
Vladimir Vujošević: PJESMA INSPIRISANA TAKMIČENJEM381
Sreten Božović: NA RAPORT KOD KOMESARA382
Radule Drašković: U SUSRET "OSMOJ OFANZIVI"384
Momo Đikanović i Milutin Mićanović: PREKID VEZE SA DVIJE IZVIĐAČKE PATROLE388
Jovan Mihailović: IZ ŽIVOTA DRUGOG BATALJONA392
Nešo Joksimović: NOĆNA BORBA394
Miloš Čurović: NOĆAS MI ČUVAJTE LJUDE397
Radomir Vuksanović: UTVRĐENJE JE PALO393
Mirko Ivanović: CIJEV OD "ŠARCA" JE BILA ZALIVENA400
Dušan Bojanić: SKOJEVAC RAMO401
Svetozar Tagović: ŽIVOTOK OMEĐEN IZVORIMA403
Milo Đukić: FRIC U ŠTALI409
Milosav Poleksić: RANO POKOŠENA MLADOST410
Milo Đukić: OKRŠAJ SA ČETNICIMA U ZAGARČU411
Ratko Radonjić: PIJANI MAGARAC413
Radivoje Pejović: NA PAVLOVOJ STRANI414
Vladimir Vujošević: POMADA417
Milorad Jovović: UPAD U ORJU LUKU418
Nikola Drekalović: BORBENO JEDINSTVO OMLADINE DRUGOG BATALJONA424
Obren Ćorović: IZ RADA IZVIĐAČKOG ODJELJENJA DRUGOG BATALJONA426
Milosav Poleksić: POLITIČKI I VASPITNI RAD U 4. BATALJONU427
N. N. ZAHTJEV ZA PREMJEŠTAJ U BORBU432
Ananije Petrović: OD NIKŠIĆA DO BOJANE433
Dušan Marković: ZASJEDA JE USPJEŠNO DEJSTVOVALA437
Radmila Ivanović-Mirković: DRUGARSTVO MEĐU DRUGARICAMA 4. BATALJONA440
Vasiljka Radonjić-Kaličanin: SESTRA U POHODE441
Vasiljka Radonjić-Kaličanin: ČETNO DRUGARSTVO442
Ananije Petrović: BORBA NA SUTORMANU443
Obren Marković: HUMKA U PELINU446
Ananije Petrović: OSLOBOĐENJE VIRPAZARA454
Radivoje Pejović: PREDSJEDNIK JE POSLAO OPANKE456
Radun Mićković: KROZ MINSKO POLJE NA TARAŠ457
Vlado Stojanović: TREĆA ČETA U OKRUŽENJU462
Ananije Petrović: PRODOR U KRAJINU467
Nešo Joksimović: SMRT DRUGA RADA TEPAVČEVIĆA472
Ratko Radonjić: TRI CRVENE RAKETE474
Savo Kilibarda: BORBE OKO GRAHOVA 1944. GODINE482
David Pejović: MAJKA486
Milo Petrović: OSLOBOĐENJE GRAHOVA488
David Pejović: UMAKLI SU ZASLUŽENOJ KAZNI490
Nikola Drekalović: KULTURNO-ZABAVNI ŽIVOT493
David Pejović: BAJONETOM SMO KOPALI GROB ZA MIRKA496
Krsto Jakić: U PRVOJ ČETI DRUGOG BATALJONA497
Sreten Božović: PARTIJSKO-POLITIČKI RAD U 3. ČETI 4. BATALJONA501
Vukašin-Vuko Vujović: U PRVOM NAPADU NA CETINJE502
Milorad Bajagić: MILUN VUKOSAVLJEVIĆ504
Đono Popović: FUDBALSKI TIM ŠESTE BRIGADE506
Vlado Stojanović i Milo Đukić: DRUGARICE U 3. ČETI 2. BATALJONA510
Vukosava Golović-Nikezić: REFERENTI SANITETA U PRVIM REDOVIMA512
Budislav Šoškić: U OČEKIVANJU NAŠEG VELIKOG DANA515
Radovan Ćorović: TUGA ZA POGINULIM DRUGOM516
Niko Stanišić: MOJ KOMANDIR VUKAJLO KOSTIĆ517
ODBRANA PRAVCA DANILOVGRAD-NIKŠIĆ
Nikola Subotić: PRIPREMA ZA ODBRANU PRAVCA DANILOGRAD-NIKŠIĆ523
Ananije Petrović: NAPAD NA CETINJE526
Blagoje Marković i Nikola Šekularac: BORBENA DEJSTVA BRIGADE U ODBRANI PRAVCA DANILOVGRAD-NIKŠIĆ529
Mirko Ivanović: DETALJ IZ BORBE U ZAGARČU551
Radun Mićković: U BORBAMA OKO FRUTKA552
Radovan Ivanović: DRUGI BATALJON U AKTIVNOJ ODBRANI561
Milosav Poleksić: IZ BORBI PRATEĆE ČETE 4. BATALJONA565
Vlado Stojanović: TREĆA ČETA U ODBRANI KORAVCA574
Milorad Jovović: NA GUKOŠU SU SE SMJENJIVALI JURIŠI579
Milo Petrović: BORBE 3. BATALJONA KOD DANILOVGRADA585
Sreten Božović: BORBE NA LIJEVOJ OBALI ZETE591
Božidar Mašović: KULTURNO-PROSVJETNI RAD U 2. BATALJONU592
Dušan Đikanović: IZ DEJSTAVA 1. BATALJONA U PODNOŽJU GARČA594
Dragutin Pejović: PRVI BATALJON NA PODRUČJU SREZOVA BAR I CETINJE599
Nikola Subotić: ODRŽAVANJE VEZA U BRIGADI603
Stevan Vujošević: DVA DOBRA KOMANDIRA I DRUGA607
David Pejović: I TO SE DOGAĐALO610
Nikola Subotić: NAŠ DRUG ČIKA SAVO611
Obren Marković: VRANOVI NE LETE VIŠE615
Lazar Zečević: ČUVALI SMO CAREV MOST A MISLILI NA OBADOV BRIJEG618
Danilo Gašović: HUMKE621
Milorad Jovović: NAROD HRANI VOJSKU NA GUKOŠU627
Mašica Tadić: SANITETI VI CRNOGORSKE BRIGADE630
Obren Marković: KRVAVA KIŠA NAD RŽIŠTEM634
Radivoje Pejović: "UJEDE ME KAO BIJESAN PAS"637
Ananije Petrović: BORBE NA GARČU638
Gadun Mićković: SRETEN VUJADINOVIĆ645
Danilo Gašović: SUDBINA JEDNOG RATNIKA651
Dušan Marković: DANAK NA RŽIŠTU654
Novak Gatalo: DRAŠKO KRUNIĆ653
Milutin Stevović: RŽIŠTE POSLIJE BITKE661
Sreten Božović: ĐOLE ARSOV667
Radun Mićković: BELTRAMO SEBASTIJAN668
Mirko Babović: "JA NIJESAM KUKAVICA"671
Milica Dragović-Krivaćević: PRESJEČENI HOD MILOŠA CEROVIĆA672
Vukota Ćipranić: SJEĆANJE NA POGIBIJU DANILA ĐOKOVIĆA673
Đorđije Radunović i Ljubo Lukšić: SJEĆANJE NA ILIJU ILIĆA675
Ljubo Lukšić: RADOJICA POPOVIĆ676
Radivoje Pejović: POGIBIJA MILADINA MILOVANOVA677
Vladimir Vujošević: ODBORNIKOVA KRAVA678
Blagoje Marković: NAROD JE SVESRDNO POMAGAO679
Milica Dragović-Krivaćević: GROBNICA NJEMACA NA VELIKOJ ZAGREDI685
Ljubo Radunović: RAZLIČITE RATNE SREĆE687
Ljubo Radunović: ZABORAVLJENO MITRALJESKO ODJELJENJE688
DO FOČE I GORAŽDA
Radovan Gobović: IZ VIŠE BORBI I SVAKODNEVNOG ŽIVOTA693
Savo Radović: OD OBADOVA BRIJEGA DO KOLAŠINA697
Ibrahim Popović: MRKOJEVIĆI U PRVOM BATALJONU703
Mirko Ivanović: BIĆE IM KAO KOD SVOJE KUĆE705
Stevan Bulajić: NJIH DVOJICA705
Taip Hasanagić: ALBANCI U TREĆOJ ČETI711
Obren Ćorović: "NIKOLA NIJE ZA OBIČAN BACAČ"713
Obren Ćorović: "TI SI CEPALO DRVA TALIJANIMA"714
Đorđije Radunović: BORBA NA GRADINI714
Momčilo Đikanović: BORBE OKO MOJKOVCA716
Borislav Ratković: BOL I PONOS MAJKE PARTIZANKE719
Uroš Lakić: SOFIJINA TORBA720
Danica Božović-Mićunović: NEPROČITANO PISMO721
Ananije Petrović: UDAR U NJEMAČKI BOK KOD KOLAŠINA722
Obren Ćorović: IZVIĐAČI NIJESU PROPUSTILI PRILIKU724
Đ. Pejanović: NAŠI NOVI DRUGOVI725
Uroš Lakić: U SPOMEN PALIM DRUGOVIMA727
Taip Hasanagić: MARŠ PREKO SINJAVINE728
Savo Radović: MARŠ PREKO SINJAVINE I DURMITORA730
Milan Mićković: DOGAĐAJ SA MARŠA735
Milo Kraljević: ORGANIZACIJA SNABDIJEVANJA INTENDANTSKIM POTREBAMA736
Stevan Bulajić: IZMEĐU DVIJE VATRE738
Blagoje Marković: BOMBAŠ MARTINOVIĆ742
David Pejović: POZDRAV SESTRIĆA SA UJAKOM744
Uroš Lakić: NAPAD NA MATIJU KOD GORAŽDA745
Savo Radović: U NAPADU NA GORAŽDE IMALI SMO OSJETNE GUBITKE747
Sreten Božović: KOMANDIR TOMAŠ751
Pero Pejović: SPASAVANJE ČETNE BOLNIČARKE756
Novinar: NA GROBU DRUGA MINIĆA757
Joleta Abramović: ŠALE I DOSJETKE753
Vukašin-Vuko Vujović: PRELAZ PREKO DRINE762
Vukašin-Vuko Vujović: LIKVIDACIJA BUNKERA NA PLANINI MATIJI764
Vukašin-Vuko Vujović: JEDAN PRIMJER INTENDANTSKOG. SNABDIJEVANJA765
NA KOSOVU I U METOHIJI
David Pejović: OD ZAVRŠJA DO ZVEČANA771
Ananije Petrović: AKCIJE NA KOSOVU I U METOHIJI780
Pero Pejović: U RUGOVSKOJ KLISURI783
Dušan Marković: NA NOVOM ZADATKU784
Mihailo Babić: "UBIJ ME KOMESAR"783
Vukašin-Vuko Vujović: HVATANJE BALISTA789
Božidar Petrović: SJEĆANJE NA KOMANDIRA TOMAŠA790
Joleta Abramović: HUMOR U TREĆEM BATALJONU792
Vukašin-Vuko Vujović: FORMIRANJE I AKTIVNOST KULTURNO-PROSVJETNE EKIPE BRIGADE802
N. N.: MEĐU NAMA803
Novak Gatalo: ŠESTA BRIGADA801
Milo Đukić: PRIJATELJSTVO SA ALBANCIMA U METOHIJI805
Ljeposava Bobičić: JEVROSIMA KAPETANOVIĆ806
Milentije-Puro Vuksanović: ŠESTA BRIGADA U PJESMI BORACA807
V. Drašković: IZVOD IZ RATNIH DŽEPNIH NOVINA811
Dragutin Filipović: NOVAK VUJOŠEVIĆ812
DOKUMENTARNE FOTOGRAFIJE
DOKUMENTARNE FOTOGRAFIJE817
POHVALE I ODLIKOVANJA
POHVALE I ODLIKOVANJA867
POGINULI BORCI I STARJEŠINE BRIGADE
POGINULI BORCI I STARJEŠINE BRIGADE871
BIBLIOTEKA