Mensur Seferović: ISTOČNO I ZAPADNO OD NERETVE
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
GORČINE ODSTUPANJA I PREISPITIVANJA5
Komandantove iluzije u vrtlogu ofanzive ili dva viđenja raspleta događaja * Komandiri bez vojske, odbornici bez odbora, sekretari bez komiteta * Očevi i djeca na borbenom položaju * Šezdeset žena u tri bataljonske kolone * Prestrojavanja i iščekivanja Hercegovačkog NOP odreda * Konjički (Mostarski) bataljon na Crnom vrhu * Titova optimistička i kritička kazivanja * Komunisti u očima protivnika * Sudar s četnicima na Zelengori i marš u zapadnu Bosnu * Borba prsa u prsa * "U zbijeg se ne računaju rodoljubi", a ko su oni? * Na kraju dugog marša 1. avgusta 1942. * 101 Hercegovac i Crnogorac izbačen iz stroja * Kako rasporediti Hercegovce * Prijedlog koji Vrhovni štab NOP i DVJ nije usvojio.
- Prolom7
- Tito juna 1942: "Formiraćemo Hercegovačku brigadu"11
- Djevojke s puškom o ramenu15
- Familijarni borci21
- Dan prepun ratnikove muke29
- Iskustva kao upozorenje33
KADROVSKA I PATRIOTSKA VOJSKA36
U Šujici kod Livna 10. avgusta 1942: rođena Prva hercegovačka brigada * Osnovi međusobnog povjerenja ili dijalog o bratstvu u četničkom osinjaku * Prva borba brigade - kupreški uzaludni juriši * Šest stotina odlučnih * Titove "naručite napomene" * Hercegovci i Crnogorci u Operativnoj udarnoj grupi * Previdi, nesporazumi i upozorenja * Šta je Vrhovni štab zamjerao, a šta su Hercegovci odgovorili * Najstariji borac brigade "u magacinu naoružanja" * Muke Velike Župe Pliva i Rama * Zašto je smijenjen štab Mostarskog bataljona * "Tradicije" koje zabrinjavaju ili da li su članovi KPJ morali da ćute * Štab Desete brigade 6. oktobra 1942: "Braćo, hercegovački četnici" * Raslojavanje među četnicima * Glasnici iz Hercegovine.
- Zajedničko istrajavanje38
- Deseta u Kupresu41
- Naređenje Vrhovnog komandanta bez očekivanog ishoda44
- Oktobarska italijansko-četnička ofanziva48
- Risto Ždrale Solunac i Jagoda Bjelica na borbenom položaju54
- "Pročitajte ovo pismo na prvom sastanku biroa"61
- U nemilosti četnika63
- Poruke nisu ostale uzaludne65
- Jednostranosti jedne kritike67
- Znamenja Prozorskog partizanskog bataljona71
KRUGOVI U SREDNJOJ BOSNI75
U Vrhovnom štabu * Tri brigade Treće udarne divizije * Bataljoni "Josip Jurčević" i" Vojin Zirojević" u Desetoj brigadi * Smotra u Glamoču * Borci iz prozorskog kraja u brigadnoj koloni * Poklon vjerskom referentu brigade i muslimanskim vjernicima * Hercegovci se "preturili" preko Vrbasa * Hajke i "trke s četnicima" * "Na ovaj način završena je operacija za zauzeće Jajca" * Borbe na Komaru, Golešu i Ravnoj gori i nove žrtve * "Naše jedinice sasvim su umorne, neispavane, promrzle, nenahranjene i nečiste" * Sela u kojima je rijetkost naći muškarca * Prirodna "kliješta" iza leđa boraca * Komunisti i skojevci i njihova biblioteka * "Da se hoće privrnuti - pa šta došlo da došlo" * "Prethodnica" na putu za Hercegovinu.
- Dalmatinci, Crnogorci, Bosanci76
- Dva nova bataljona79
- Partijski kažnjen što se nije molio bogu84
- Vijesti iz zavičaja88
- Grad na sedrenim gredama90
- "Crkvu nije nitko dirao..."94
- Dva partijska pisma i riječ brigade97
- Na putu za Hercegovinu100
U SPLETOVIMA BUNKERA103
Napad na Žepče i Titova pohvala * U opkoljenom Prozoru * Četni mitraljezac u italijanskoj koloni * Devet zaplijenjenih tenkova u brigadnoj četi * Tri neuspjela napada na Konjic * Smrt sedmorice narodnih heroja * Titove depeše * Dvojica sa crvenom zastavom * Okupatorove prethodnice * Sudar kod Bahtijevice, Donjeg Zimlja i Prijevorca * Udarna grupa u južnoj Hercegovini * Oslobođenje Nevesinja, Gacka i Avtovca * Ceduljica o smrti heroja * Tužan povratak kući * Šesti bataljon brigade.
- Sedam zaključaka partijske ćelije104
- Poruke sa osmatračnice107
- Marina pećina i Rama111
- Sudari oko Konjica114
- Borci posebnog kova117
- "Svim poštenim ljudima među četnicima"119
- Od Rat kamena do Porima121
- Na neprijatelja samo bombama124
- Oslobođenje Gacka Avtovca i Fazlagića Kule126
NA MEĐAMA SUTJESKE132
Šest bataljona i Omladinska četa * 1240 boraca brigade * Tužbalica djevojke Stane * Preoružanje u borbenim zapletima * Od Ledenika i Uzdomira do Maglića i Volujka * "...Kao što vidiš, stanje je vrlo kritično" * Krvava brda 2. juna * Operativne grupe na stazama izbavljenja * Rasformiranje Prvog i Šestog bataljona, Omladinske čete i Topovske baterije * Kazivanje o hrabrima * U zaštitnici Vrhovnog štaba * Profesor Vukajlović i Vrhovni komandant * Stradanja Mostarskog bataljona ili komesarova ispovijest drugu Titu * Brigada "kao osrednji bataljon" * Na putu za Hercegovinu * Prva akcija poslije Sutjeske: vrtoglavi mart i upad u četnički štab za istočnu Bosnu i Hercegovinu.
- Maksimova dobrodošlica esesovcima135
- Iznad mratinjskog prolaza137
- Na Krvavim brdima iznad Katin kuka139
- Deseta brigada između Prve i Druge operativne grupe141
- Četa koja je iskopnila143
- Deseta pored Tita147
- Iz zaštitnice u prethodnicu150
- Podvig izdržljivih155
JEDANAEST BATALJONA DESETE BRIGADE160
Komandantova presuda * Treći bataljon Prve dalmatinske brigade u Desetoj hercegovačkoj * Brigada "rasuta" u udarne grupe i ponovo na okupu * Tri mjeseca bez kazana za kuhanje * "Njemačke SS čete polako pune Hercegovinu" * Pisma sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu * Oslobođenje Gacka, Avtovca, Bileće * U svakom izvještaju: četnici Centri mobilizacije za kolebljivije * "Komunizam hvata sve više korjene" * Neprijateljevi "pokretni garnizoni" * 1800 boraca sa 100 automatskih oružja * Brigadni bibliotekar * Dvanaestorica hrabrih * Brigada prerasla u diviziju * Dezerteri na muci * Tri neuspjela napada na Gacko * Gestapovska špijunaža upletena u vojne operacije * Neizvršena Titova naredba * Njemački vojnici u ljetnim uniformama na sniježnim prtinama * Brzim pokretima izbjegli krizne situacije * Partijske kazne za samovoljno napuštanje bataljona.
- Kako disciplinovati desetkovanu kolonu162
- Kuda, kako dalje?166
- Palikuće i djecoubice170
- Račino junaštvo172
- "Prelazeći velikodušno preko teških grešaka..."173
- Brigada i Hercegovina u očima partijskog sekretara175
- Operacija "Gama" i novi bataljoni180
- Tri grupe udarnih bataljona184
- Ofanziva hercegovačkih proletera186
- Brigada je prerasla u diviziju188
- Postojanost kažnjenog komandanta190
- Vrijeme borbe i učenja196
- Novi krugovi i okršaji200
- "Brigada... za čitav mjesec ne miruje više od dva dana"206
ZIMSKA I PROLJETNA UZRASTANJA210
Kadrovska jezgra * Gorak zalogaj Bogdana Pikule * Okiljevići u svom spaljenom selu * Borbena disciplina bolja od svakodnevne * "Dok smo mi ovako lupali po njihovoj lijevoj koloni..." * Stigao duhan i, napokon, cigaret-papir * "Proslavite i Liebknechta i Rosu Luxemburg" * Saveznička flota tuče Dubrovnik * "70 jadonja i 20 bradonja" * Satnikova odmjeravanja * Poruka škriparima * "Akt čija sadržina zaista oduševljava" * Od 8 do 120 puškomitraljeza u diviziji * "Zvona su neprekidno zvonila" * 801 borac (32 drugarice) * Ostvarena predviđanja * Tri ujedinjene i zavađene kolone * Pismo saveznicima * "Pošteda" Novaka Benderača * "Štab Desete u cjelini najbolji štab"..
- Lični primjer osnova vaspitanja211
- Povratak ratnika215
- "Uništavaju ih... kao skakavce"217
- Neusklađeni napadi219
- Poklon seljaka iz Mrčeva Dola222
- Pismo koje je sačuvao komesar Omladinske čete225
- Martovsko "zatišje"226
- Danju na čukama, noću u jarugama229
- Borci u opancima232
OD BILEĆE DO TRSTA235
Operacija "Sunčanica" * Posljednji rafal zarobljenog četničkog mitraljesca Sava Savića * Riječ 326 delegata * Oktobar, mjesec "preloma i zaokreta" * Na dubrovačkim raskršćima * Hercegovci u opkoljenom Herceg-Novom * Saveznici među nama * Iz zapadne u istočnu Hercegovinu * Raport o takmičenju * Da li čekati direktive? * Zastranjenja u kadrovskim odmjeravanjima * Brigada u mostarskoj operaciji ili drama njemačke kolone na brdu Grepku * Džepni dnevnik Radoice Spahića * Od Segala do Tita * "Bolest" ulaska u gradove * Moralom savladana zamorenost * Kako ovladati Ivan-sedlom * Heroika boračkog žrtvovanja * Komandant njemačke 369. divizije: "29. divizija važi kao elitna divizija... " * 19 dana marša - 610 kilometara puta od Hercegovine do Slovenije * Posljednja bitka * Gorčina Drugog bataljona: u jednoj borbi 51 poginuo * "Bratje Hercegovci med nami" * Titova radio-depeša Hercegovcima 13. maja 1945.
- Pohvala hrabrih237
- "Udarci glavom o zid"238
- Tako je zapisano241
- Spletovi na obali Jadrana243
- Između mina i bunkera246
- Borba na dva fronta250
- Novi komandanti i komesari251
- "Ne treba prećutkivati stvari iz bojazni da ih ne možemo objasniti"253
- Zapis o jednom vodu255
- Mostarski krajputaši256
- Major Lant: "Neka se spasava ko može"259
- Bobotov most260
- Orden narodnog oslobođenja263
- Obilazni manevar i pokret prema zapadu265
- Kazivanja ratnika267
- Posljednji okršaji269
BIBLIOTEKA