Bogdan Krizman: PAVELIĆ IZMEĐU HITLERA I MUSSOLINIJA
BIBLIOTEKA
sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
    Riječ izdavača5
    Uvodne napomene7
Prvo poglavlje: "Država iz osovinske retorte"11
1. Vojni izaslanik Reicha u Zagrebu11
2. I diplomatski predstavnici Reicha i Italije stižu u Zagreb17
3. Ustaška Hrvatska ulazi i formalno u "novi poredak"35
4. Prvi mjeseci organiziranja ustaškog režima53
Drugo poglavlje: Bura na horizontu63
1. Nekoliko njemačkih izvještaja o situaciji u ljetu 1941.63
2. Legionari za Istočni front69
3. SI. Kvaternik kod Hitlera76
4. Pitanje Međimurja82
5. Pitanje "zemunskog trokuta"93
6. Pitanje dolaska designiranog kralja101
7. Ustaški teror u zamahu117
8. Vatikan, hrvatski episkopat i akcija katoličenja137
9. Proplamsaji NOP-a u Zagrebu143
10. Spor s jednim od "velikih saveznika"149
11. Ustanak!171
Treće poglavlje: U zagrljaju "države-zaštitnice"203
1. Smjena poslanika u Berlinu203
2. Opet spor s "velikim saveznikom"!217
3. Pristup NDH paktu protiv Kominterne i objava rata V. Britaniji i SAD236
4. Sastanak Pavelić-Ciano u Veneciji243
5. I vojskovođa u Italiji250
6. Pavelić se igra demokracije259
Četvrto poglavlje: U potrazi za vojnim rješenjem265
1. Dogovori i vijećanja265
2. Talijanska međuigra u Beogradu294
3. Prva godišnjica proglašenja NDH299
4. Tzv. Treća ofenziva301
5. Hrvatski nacionalsocijalisti328
Peto poglavlje: Njemačka preuzima komandu339
1. Nova savjetovanja i nove borbe339
2. Prva njemačka razmjena zarobljenika s partizanima373
3. Uoči drugog sastanka Pavelića s Hitlerom388
4. Drugi sastanak Pavelića s Hitlerom404
5. Kraj "dinastije Kvaternik"422
6. Njemačka uzima uzde u ruke441
Šesto poglavlje: "Bijelo" i "Crno"471
1. Pripremanje obračuna471
2. Vrijeme pothvata "Weiss"490
3. Međuigra519
4. Treći sastanak Pavelića s Hitlerom545
5. Vrijeme pothvata "Schwarz"557
6. Pad Benita Mussolinija579
    Kazalo osoba i autora603
BIBLIOTEKA