NEMAČKA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA - knjiga VIII: ZBIRKA DOKUMENATA, SRBIJA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
I
OKUPACIONE VLASTI I KVISLINŠKA UPRAVA
        143. OKH naređuje da Nedić ostane na slobodi529
        144. Ustaški krugovi o Nedićevoj vladi531
        145. Nedićeva shvatanja o ulozi Srbije534
        146. Formiranje "Srpske državne straže"535
        147. Cenzura Nedićevih govora533
        148. Kontrola generala oko Milana Nedića541
        149. Odnos okupacionih vlasti prema kvislinškim ministrima543
        150. Arogantan stav nemačkih policiskih organa prema Nediću545
        151. Nedićev akt povodom prikupljanja poljoprivrednih proizvoda549
152-155. Nemci prepuštaju Nediću odluku o sudbini jugoslovenskih zarobljenika551
156-157. Pitanje veze Nedić-Mihailović559
        158. Agentura u vrhu kvislinške uprave562
        159. Fotićeva izjava o Nediću564
        160. Nedićev zahtev za oružjem565
        161. Mueller traži hapšenje Tase Dinića566
        162. BdS brani Tasu Dinića od napada569
163-164. Berlin povlači nalog za hapšenje Tase Dinića573
        165. Dinić pod prismotrom nemačke obaveštajne službe575
        166. Dinićevo držanje pred kraj okupacije576
167-168. Einsatzgruppe Sipo i SD-a istupa u korist Dragomira Jovanovića580
        169. RSHA insistira da Jovanović ostane upravnik grada Beograda583
        170. Okupacione vlasti o intrigama među kvislinzima585
        171. Prigovori okupacionoj politici587
        172. Kritika Neuhausen-ove politike590
II
OBAVEŠTAJNA DELATNOST VOJNIH OKUPACIONIH USTANOVA I JEDINICA
        173. Postupanje sa otkrivenom protivničkom radiostanicom592
        174. Uključivanje vojne prislušne službe594
        175. Nadležnost vazduhoplovne prislušne službe596
        176. Veze vazduhoplovne prislušne službe598
        177. Saradnja obaveštajnih ustanova u saslušavanju600
        178. Uloga poštanske cenzure603
179-182. Saradnja ustanova cenzure pošte, Abwehr-a i Gestapo-a607
        183. Prisluškivanje telefonskih razgovora616
        184. Ugovaranje sastanka Nedić - D. Mihailović617
        185. Učešće carinske pogranične straže u obaveštajnoj službi619
III
ABWEHR I GFP
1) Abwehr
        186. Delatnost pokretnih Abwehr-ovih komandi621
        187. Dokumenti iz jugoslovenskih arhiva624
        188. Kartoteka Abwehr-a627
        189. Soradnja Abwehr-BdS629
190-192. Odnosi Abwehr-BdS631
        193. Odnosi organa BdS-a prema organu Abwehr-a636
        194. Mišljenje organa BdS-a o izveštajima Abwehr-a638
        195. OKW vodi računa o predratnim nemačkim agentima640
        196. Abwehr-ov agent održava veze i sa aparatom RSHA642
        197. Međusobno denunciranje agenata643
        198. Pravdanje agenturnih izdataka645
        199. Upućivanje Abwehr-ovog personala u operativnu trupu646
2) GFP - Tajna vojna policija
        200. Postupak Tajne vojne policije po poternicama649
        201. Izveštaj Tajne vojne policije o otkrivenom slučaju špijunaže651
        202. Poterna centrala Tajne vojne policije655
IV
APARAT SIPO I SD-a
1) Delatnost
        203. Upltanje bezbednosno-policiskih organa u politiku656
        204. Plan stvarnih akata Einsatzkommande Beograd658
205-206. Hapšenje po Vanrednom spisku poternica675
207-210. Postupak protiv predratnih jugoslovenskih funkcionera682
        211. Postupak protiv bivših jugoslovenskih diplomata683
212-213. Volksdeutscher-i kao denuncijanti692
        214. Uloga agenta Rudolfa Treu-a694
        215. Kartoteka BdS-a697
216-217. Kartoteka BdS-a II700
218-219. Formular naloga za hapšenje704
        220. Nalog za hapšenje i kućni pretres708
        221. Primanje u zatvor710
        222. Premeštanje iz zatvora u zatvor714
        223. Formular naloga za otpuštanje iz zatvora715
224-225. Kartoteka zatvora Einsatzgruppe i BdS-a717
        226. Zatvaranje bez obrazloženja i oduzimanje dece721
        227. Hapšenje bivših jugoslovenskih oficira723
        228. Prevara nad srodnicima traženoga lica724
        229. Nedužni hapšenici Wehrmacht-a u zatvoru BdS-a726
230-231. Naredba o upućivanju u Banjički logor729
        232. Dnevni raport Banjičkoga logora732
        233. Otpuštanje iz logora734
        234. Obaveza ćutanja i obaveštavanja736
        235. Uticaj ispostava BdS-a na odlučivanje o sudbini hapšenika737
        236. Konspirativnost u pogledu radio-prislušne službe740
        237. Preki sud BdS-a741
        238. Rad BdS po sektoru VI743
        239. Situacioni izveštaj odeljenja VI BdS-a745
        240. Golubija pošta752
2) Veze sa nemačkim i kvislinškim ustanovama
241-242. Saradnja upravnog štaba Vojnog zapovednika sa nadleštvom Sipo i SD-a754
243-244. Saradnja Wehrmacht-a sa BdS-om758
        245. Odnosi BdS-a sa Odeljenjem za propagandu760
        246. BdS kontroliše postavljanje službenika propagande762
        247. Obaveštajni rad bugarskog oficira za vezu764
        248. Saradnja sa bugarskim jedinicama766
        249. Saradnja ustanove Sipo i SD-a u Beogradu sa ustanovama u Reich-u769
        250. "Srpski dobrovoljački korpus" sarađuje sa BdS-om771
        251. Specijalna policija menja kategorizaciju zatvorenika773
252-253. Specijalna policija samovlasno upućuje hapšenike na streljanje776
        254. Specijalna policija samostalno otpušta hapšenike780
        255. Specijalna policija obrađuje predmete upućivanja na rad u Norvešku782
256-257. Specijalna policija preuzima slučajeve na dosleđenje784
        258. BdS uzima u zaštitu upravnika kvislinške policije pred drugim nemačkim vlastima786
        259. Istupanje upravnika kvislinške policije prema BdS-u788
3) Agentura
        260. Odmeravanje korisnosti lica za agenturu BdS-a792
        261. Vrbovanje hapšenika u zatvoru795
        262. Proveravanje pouzdanosti informatora797
        263. Svedočanstvo i preporuka za agenta BdS-a798
264-265. Vrbovanje agenata među dvovlasnicima799
        266. Gledište BdS-a o svojoj agenturi802
        267 Denuncijacija protiv komunista u kulturnom životu805
268-272. Agentura protiv KPJ807
        273. Agentski rad Miodraga Savkovića814
        274. Postupak sa agentom koji je znao previše813
        275. Otpuštanje zarobljenika potrebnih za agenturu813
276-283. Rad agenta Strahinje Janjića820
        284. Obaveštajni rad "Srskog Gestapo-a"837
        285. Kvislinški ministri kao saradnici obaveštajne službe839
        286. Veze ljotićevaca sa BdS-om842
287-289. Agentski rad grupe "Signal"844
        290. Lik agenta Radmila Milenkovića849
291-293. Politika prema ruskim beloemigrantima850
        294. Rukovodioci okupacionog policiskog aparata protiv agenata iz Berlina857
V
TEROR
1) Akcije i mere protiv NOP-a
295-297. Naredbe generala Boehme-a za suzbijanje narodnoga ustanka860
        298. Izveštaj Einsatzgruppe Sipo i SD-a o suzbijanju narodnog ustanka u Jugoslaviji868
299-301. Mere bezbednosti protiv srpskih intelektualaca i studenata873
        302. Sprovođenje uhapšenih komunista iz unutrašnjosti u Beograd880
        303. Narod pomaže partizane883
        304. Postupak sa uhapšenim komunistima885
305-306. Streljanje zbog nesposobnosti za koncentracioni logor ili prinudni rad890
        307. Držanje komuniste Stevana Filipovića895
308-309. Postupak sa Volksdeutscher-ima - komunistima898
        310. Saradnja BdS-a i Specijalne policije protiv KPJ na terenu900
        311. Specijalna policija predlaže streljanje uhapšenih komunista902
        312. Ic-služba Višeg vođe SS i policije903
2) Odmazde i logori
        313. Obračunavanje prilikom vršenja odmazdi922
        314. Streljanje zbog atentata na nemačke oficire924
        315. Policiski organi vrše streljanja za odmazde po naredbi vojnih vlasti926
        316. Postupak oko vršenja hitnih streljanja za odmazdu928
317-319. "Pogubljenje iz nužde"929
320-321. Uređenje pitanja odmazdi krajem 1943.935
322-323. Promena politike odmazdi pod uticajem Neubacher-a943
324-326. Streljanja za odmazdu vršila je i Specijalna komanda 1005945
        327. Spaljivanje kuća za odmazdu949
328-329. Odmazde u Banatu951
        330. Formular o upućivanju u koncentracioni logor955
        331. Zatvorenici BdS-a kao prinudni radnici958
332-335. Iz koncentracionog logora nema otpuštanja960
VI
POSEBNI PROBLEMI
1) Četnici
336-339. Regulisanje upotrebe četničkih formacija968
        340. Dodeljivanje "ugovornih teritorija" četničkim odredima979
        341. Stav BdS-a Beograd prema hercegovačkim četnicima981
2) Pravoslavna crkva
342-348. Politiziranje okupatora oko Srpske pravoslavne crkve983
        349. Otpor Sipo i SD-a protiv uplitanja drugih činilaca u crkvenu politiku996
350-354. Agentura u crkvenim krugovima997
355-358. Odnosi sa visokim crkvenim funkcionerima1004
3) Borba protiv stranih obaveštajnih službi
        359. Kotraobaveštajni rad Abwehr-a protiv mađarske špijunaže1010
        360. BdS preduzima kontraobaveštajnu razradu po sporazumu sa Abwehr-om1017
361. GFP vrši kontraobaveštajne zadatke za Abwehr1022
362-363. Zarobljavanje britanskog obaveštajnog oficira1024
        364. Specijalne mere predostrožnosti kod uhapšenih britanskih obaveštajaca1030
365-367. Obaveštajna delatnost protiv veza jugoslovenske emigrantske vlade1032
368-369. Kamufliranje nemačkoga agenta u Italiji posredstvom BdS-a Beograd1037
        370. Obaveštajna služba prema Italijanima104!
        371. Traganje za linijama predratne obaveštajne službe u Jugoslaviji1043
4) Lokalni problemi - Banat, Sandžak i Crna Gora
        372. Pripreme za eventualnu predaju Banata Mađarskoj1045
        373. Upućivanje komunista iz Banata za Norvešku1047
        374. Ličnost prefekta policije u Banatu1043
        375. Politika priključenja Crne Gore okupiranoj Srbiji1052
        376. BdS prati političke događaje u Crnoj Gori1054
        377. Saradnja sa crnogorskom kvislinškom policijom1056
378-379. Ličnost von Krempler-a1059
BIBLIOTEKA