NEMAČKA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA TREĆEG REICH-a - knjiga I
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
    PREDGOVOR7
    UVOD9
I
VOJNA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA16
1) Obaveštajna služba Reichswehr-a16
2) Organizacija vojne obaveštajne službe posle 1935. g24
    a) Šema reorganizacije nemačke vojske24
    b) Obaveštajni rad "Trećeg otseka" (Fremde Heere - Ic-služba)26
    c) Abwehr34
II
POLITIČKA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA53
1) Opšti pregled53
    a) Nemačka politička policija do 193353
    b) Obaveštajni rad partiskih i drugih ustanova Trećeg Reich-a58
2) Izgradnja političkog obaveštajnog aparata65
    a) Stvaranje Gestapo-a65
    b) Himmler i SS73
    c) Heydrich-ova uloga u izgradnji političkog i obaveštajnog aprata85
3) Struktura i delatnost Gestapo-a97
    a) Organizaciska šema i glavni pravci delatnosti97
    b) Zahvat u inostranstvo124
    c) Nadzor nad telefonskim saobraćajem - "Forschungsamt"132
    d) Koncentracioni logori134
III
RAT I REORGANIZACIJA OBAVEŠTAJNIH SLUŽBI142
1) Razvoj od prisajedinjenja Austrije do izbijanja rata142
    a) Obaveštajna služba i prigrabljivanje čehoslovačke142
    b) Priprema rata protiv Poljske152
2) Stvaranje Glavne uprave bezbednosti Reich-a157
    a) Koncentracija svih policiskih funkcija pod rukovodstvom SS-a157
    b) Organizovanje SS-ovske obaveštajne službe u inostranstvu165
    c) Odnos RSHA prema Abwehr-u i državnom aparatu172
3) Izgradnja vojne obaveštajne službe176
    a) Značaj službe Ic u ratu176
    b) Delatnost i zadaci službe Ic178
    c) Abwehr u ratu186
    d) Obezbeđenje industrije naoružanja190
    e) Nastavni puk "Brandenburg"196
    f) Tajna vojna policija198
4) Agenturni rad nemačkih obaveštajnih službi202
    a) Agenturna mreža202
    b) Rad sa agentima226
    c) Agentura u industriskim preduzećima, među inostranim radnicima i zarobljenicima238
5) Školovanje organa i agenata obaveštajne službe242
    a) Školovanje u okviru RSHA242
    b) Školovanje u Abwehr-u246
    c) Školovanje agenata251
IV
OBAVEŠTAJNE SLUŽBE U PERIODU 1939-1944.253
1) Zaoštravanje sukoba253
    a) Prodiranje RSHA u vojni sektor253
    b) Abwehr-ov dodir sa inostranstvom259
2) RSHA u dejstvu264
    a) Događaji u "Građanskoj pivnici"264
    b) Poduhvati u Rumuniji270
3) Obaveštajna služba i nemačko-sovjetski rat273
    a) Delatnost Abwehr-a273
    b) Akcija RSHA u SSSR-u i akcija protiv komunističkih partija278
4) Personalne promene u RSHA287
5) Obaveštajna služba u defanzivi na frontovima290
V
SLOM RUKOVODSTVA ABWEHR-a I PROPAST NEMAČKE295
1) Akcija RSHA protiv Abwehr-a295
    a) Uklanjanje Oster-a295
    b) Držanje Himmler-a prema zaverenicima oko Abwehr-a299
    c) Pad Canaris-a303
2) Abwehr pod Himmler-om309
    a) Formiranje Amt-a Mil RSHA309
    b) Delatnost zaverenika312
    c) Atentat na Hitler-a315
3) Vrhunac i kraj Himmler-ove moći319
    a) Pokolebani Himmler319
    b) Poslednja reorganizacija RSHA i priprema za gerilu323
    c) Himmler-ov kraj i slom Trećeg Reich-a327
POGOVOR336
PRILOZI341
Prilog I - Policiski sistem Trećeg Reich-a343
Prilog II - Struktura vrhovnog rukovodstva SS-a348
Prilog III - Struktura Reichssicherheitshauptamt-a (prema stanju od 1 marta 1941)352
                - Struktura RSHA 1943 godine366
Prilog IV - Nazivi ustanova u organizaciji RSHA i njihov uobičajeni prevod374
Prilog V - Činovi u vojsci, SA-u i SS-u375
Prilog VI - Nazivi organizacija i ustanova u vojnoj obaveštajnoj službi i njihov uobičajeni prevod357
Prilog VII - Stepeni tajnosti u službenoj prepisci i rukovanju aktima379
REGISTRI381
Registar lica383
Predmetni registar395
    SPISAK SKAĆENICA415
    RASPORED ŠEMA417
    RASPORED FOTOGRAFIJA419
BIBLIOTEKA