NEMAČKA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA U OKUPIRANOJ JUGOSLAVIJI - knjiga V
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
    UVOD7
I
POLITIČKI OKVIRI OBAVEŠTAJNE DELATNOSTI11
1 Treći Reich i ustaška država11
    a) Stav nemačkih činilaca prema NDH11
    b) Nemačko-italijanski odnosi45
    c) Značaj nemačke narodnosne grupe u NDH57
2 Politički lik i organizacioni oblici obaveštajne službe81
    a) Karakteristike nemačkog obaveštajnog rada u NDH81
    b) Obaveštajne ustanove i njihovo političko usmeravanje89
II
VOJNA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA - Ic109
1 Nemački general u Hrvatskoj109
    a) Ličnost i politika Glaise-a von Horstenau-a109
    b) Ic-služba i obaveštajna delatnost Nemačkog generala u Hrvatskoj123
2 Operativne jedinice Wehrmacht-a u NDH137
    a) Komande i operacije 1941-1942. godine137
    b) Zapovednik nemačkih trupa u Hrvatskoj146
    c) Reorganizacija 1943 godine i 2. tenkovska armija151
III
DELATNOST ABWEHR-a175
1 Od Wehrmachtsverbindungsstelle do Ast-a Kroatien175
    a) Organizaciski razvoj175
    b) Delatnost i agentura186
    c) Nest Sarajevo213
        (1) Struktura, delatnost, agentura213
        (2) Podređene i isturene ustanove226
    d) Ostali terenski ogranci Ast-a Zagreb238
        (1) Meldekopf Banja Luka239
        (2) Meldekopf Bihać244
        (3) Meldekopf Slavonski Brod246
        (4) Nest Zemun251
        (5) Drugi ogranci251
2 Rad Abwehrovih centara iz Reich-a252
    a) Luftwaffensonderkommando I SO/B252
    b) Delatnost oba vesta j nog centra Andreas-a Zitzelsberger-a259
    c) Ostali Ast-ovi273
3 Abwehr-ove frontne ustanove275
    a) Opšte napomene275
    b) Delatnost po sektoru Abwehr-a I280
        (1) Opšti razvoj280
        (2) FAT 126 West283
        (3) FAT 126 Ost298
        (4) FAT 174305
        (5) FAT 172315
        (6) FAT 170322
        (7) FAT 171324
        (8) FAT 124325
        (9) FAK 124329
        (10) Ogranci Leitstelle I332
    c) Frontne ustanove sektora II333
    d) Delatnost po sektoru III340
        (1) Gruppe AO pri Nemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj340
        (2) FAT 381345
        (3) FAT 380347
        (4) Ostali FAT-ovi349
4 Mornarički Abwehr351
    a) Opšte napomene351
    b) Abwehr-ov sektor IM353
    c) Rad po sektoru II i III360
5 Pozadinska mreža363
IV
TAJNA VOJNA POLICIJA (GFP)375
1 Delatnost u NDH u periodu 1941-1942. godine375
    a) GFP-Gruppe 612375
    b) GFP-Gruppe 510377
2 GFP-Gruppe 9380
V
APARAT SS I POLICIJE393
1 Ogranci Einsatzgruppe Sipo i SD-a za Jugoslaviju u NDH393
    a) Einsatzkommando Zagreb393
    b) Einsatzkommando Sipo i SD-a Osijek407
    c) Einsatzkommando Sipo i SD-a Sarajevo411
2 Delatnost Uprave VI RSHA416
    a) Glavni opunomoćenik u Zagrebu416
    b) Rad sa teritorije Reich-a424
    c) Invazione mreže RSHA437
3 Policiski ataše pri nemačkom poslanstvu u Zagrebu442
    a) Delatnost policiskog atašea u Zagrebu442
    b) Ispostava policiskog atašea u Sarajevu469
4 Opunomoćenik RFSS i BdS za Hrvatsku474
    a) Opšti pregled474
    b) Zapovednik Sipo i SD-a - Einsatzgruppe E485
    c) Teritorijalni ogranci496
        (1) EK 1 Banja Luka499
        (2) EK 2 Sarajevo505
        (3) EK 3 Osijek519
        (4) EK 4 Zagreb527
        (5) EK 5 Split536
        (6) Ogranci Sipo i SD-a u Istri i Hrvatskom Primorju540
5 Odnosi prema policiskim vlastima NDH545
VI
DELATNOST OBAVEŠTAJNE SLUŽBE NA GLAVNIM PROBLEMIMA559
1 Borba protiv NOP-a559
    a) Opšte primedbe559
    b) Obaveštajna delatnost protiv NOP-a i KPJ571
    c) Kompleks razmene zarobljenika577
2 Četničko pitanje591
3 Likvidacija Jevreja603
4 Delatnost prema katoličkoj crkvi609
5 Muslimansko pitanje616
6 Borba protiv inostrane obaveštajne službe625
VII
DIVERZANTSKA I SABOTAŽNA DELATNOST645
1 Delatnost Abwehr-a na organizovanju diverzije645
    a) Divizija "Brandenburg"647
        (1) Škola za specijalne izviđačke grupe647
        (2) Delatnost specijalnih izviđačkih grupa652
        (3) Jedinica Kirchner-Boeckel-Benesch655
    b) Diverzantska delatnost FAT-ova sektora II659
        (1) FAT 214659
        (2) FAT 215665
        (3) FAT 216666
        (4) "Samozaštita Sunja"669
2 Diverzantski rad RSHA672
    a) Pothvat "Theodor"672
    b) Delatnost Jagdkommandi689
        (1) Štab Jagdverband-a za Srbiju i Hrvatsku689
        (2) Jagdkommando Karlovac696
        (3) Jagdkommando Koprivnica-Virovitica698
        (4) Jagdkommando Lepoglava-Varaždin701
        (5) Jagdkommando Vinkovci702
        (6) Jagdkommando Novska702
        (7) Jagdkommando Sarajevo703
        (8) Jagdkommando Mostar704
        (9) Jagdkommando Kotorvaroš705
        (10) Jagdkommando Gospić705
        (11) Jagdkommando Zagreb708
PRILOG710
1) Centri nemačke vojne obaveštajne službe u Jugoslaviji 1941-1945. (ukupno 556 centara)
2) Centri nemačke obaveštajne službe SS-a i policije u Jugoslaviji 1941-1945. (ukupno 316 centara)
3) Centri nemačke obaveštajne službe u Jugoslaviji 1941-1945. (ukupno 872 centra)
    SPISAK CENTARA NEMAČKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE U NDH PO MESTIMA711
    SPISAK SKRAĆENICA723
REGISTRI727
Registar lica729
Predmetni registar789
RASPORED ŠEMA869
RASPORED FOTOGRAFIJA871
BIBLIOTEKA