Milan Basta: RAT JE ZAVRŠEN SEDAM DANA KASNIJE
BIBLIOTEKA
sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
        PREDGOVORI
Prvi dio
GENEZA, RAZVOJ I SLOM USTAŠKOG POKRETA
Razvitak ustaškog pokreta, separatizam u službi fašističke ekspanzije9
Simbioza frankovačkog i ustaškog pokreta11
Separatizam - osnova ustaštva21
Terorizam - glavna metoda akcije22
Teroristički logori u Italiji i Mađarskoj25
Pokušaj atentata na kralja u Zagrebu28
Istina o tzv. velebitskom ustanku29
Ubojstvo kralja Aleksandra; očekivao se raspad Jugoslavije35
Aktiviranje ustaša poslije atentata u Marseilleu42
Pojačana ustaška aktivnost u zemlji46
Ustaška i proustaška štampa50
Revizionistički stav Italije i Njemačke prema Jugoslaviji i osciliranje tih odnosa52
Mačekova inicijativa na otcepljenju Hrvatske 1938-1939.57
Italija je planirala napad na Jugoslaviju septembra 1940. godine61
Potpisivanje trojnog pakta63
27. mart - prvo veliko iznenađenje i prvi udarac fašističkim agresorima u Evropi66
Slom stare Jugoslavije69
Stvaranje NDH i borba partnera u njoj76
Ustaška koncepcija nove države76
Prodaja Dalmacije i Primorja; sastanak Mussolini-Pavelić79
Proglašenje NDH81
Karlovačka uvertira86
Rimski ugovori o prodaji najčistijih hrvatskih krajeva91
Mačekova zaštita uspostavlja ustašku vlast96
Maček i ustaše101
Oružane snage NDH114
Državno-pravni poredak u NDH. Sistem masovnog terora i zločina122
Čišćenje terena i kaznene ekspedicije124
Konclogori smrti po ugledu na naciste127
Sudski sistem u službi zločina135
Vatikan i fašizam; prekrštavanje Srba138
Katolički kler u službi NDH142
Učešće nižeg klera u teroru146
Pokolj u glinskoj crkvi147
Klerofašizam u ideološkoj ofanzivi150
Križ i kama - Bog i Poglavnik152
"Bog ne bi bio Bogom kad ne bi Hrvatima dao NDH"161
Divljanje crnih mantija u Hercegovini162
Prozelitska aktivnost "božjih pastira" i teror u Dalmaciji166
Pokrštavanje - forma okupljanja naroda za masovnu likvidaciju i slanje u konclogore170
Zločini iskorišteni kao sredstvo i pritisak za pokrštavanje171
Da se ne zabrane još neka imena176
Katolička organizacija i odgoj omladine178
Svijetli primjeri držanja svećenika188
Drugi dio
RAT POSLIJE RATA
Slom njemačkog obrambenog sistema na Balkanu195
Revolucija i kontrarevolucija195
Objektivni i subjektivni uvjeti dizanja ustanka njegovog pretvaranja u revolucije i konačnu pobjedu197
Drugo zasjedanje AVNOJ-a208
Borba protiv unutrašnje kontrarevolucije210
NDH - jedna od najslabijih točaka okupatorsko-kvislinškog sistema214
Formiranje strategijskog fronta. Bitka za oslobođenje zemlje226
Plan konačnog oslobođenja Jugoslavije229
Tko su Vojvođani, učesnici u dramatičnim majskim događajima 1945. godine234
Teror i zvjerstva hortijevske soldateske u Vojvodini235
Dolazak među Vojvođane237
Na Batini i Szekesfeherväru riješena je sudbina Budimpešte245
Posljednje poprište drugog svjetskog rata u Evropi bilo je u Jugoslaviji, u Sloveniji253
Slovenija u NOB-u253
IV operativna zona Slovenije i značenje njenog teritorija u završnim operacijama255
Razmještaj neprijatelja u Štajerskoj257
Agonija NDH i povlačenje iz Zagreba259
Igra na kartu sukoba Istoka i Zapada259
Memorandum Pavelićeve vlade zapadnim saveznicima262
Kao većina tirana Pavelić je bio obična kukavica265
Panika u ustaškim redovima266
Pljačka zlata iz hrvatske državne banke269
Pavelić ostavlja svoju vojsku na cjedilu270
Ustaška zvjerstva u selima oko Zagreba275
Držanje bugarske armije izazvalo je teškoće u odnosima278
Učešće Bugara u završnim borbama; "dravska epopeja"282
Bugari vode kod Dravograda separatne pregovore s ustašama286
Sukob s bugarskim generalom288
Jesu li Bugari davali ustašama savjete o proboju?293
Zločin bježi na Zapad300
400 000 neprijateljskih vojnika bježi u Austriju300
Djelovanje IV operativne zone Slovenije od 1. do 9. maja302
14. slovenska divizija ušla je u Korušku 6. maja302
Djelovanje 6. i 11. slovenske NOU brigade. Susret s Löhrovim osiguranjem305
Akcije 5 slovenskih partizanskih odreda (do 9. maja)306
Događaji do 9. maja u rajonu Celje-Šoštanj308
Prvi kontakt s komandantom "jugoistoka" generalom Löhrom311
S ustašama je išlo teže315
Borbe slovenskih jedinica poslije 9. maja316
Ulaz u Austriju bio je zatvoren318
Ulazak u Maribor. Zaposjedanje Dravograda318
Obavještenje u posljednji čas320
Zločin bježi na zapadnu stranu325
Za oslobođenje Koruške ginuli su slovenski partizani i poslije 9. maja 327 14. divizija u borbi za dravske prijelaze u unutrašnjosti Koruške330
82 borca 17. istočnobosanske divizije pala su u borbama s ustašama od 12. do 14. maja 1945331
7. SS i 373. divizija zarobljene kod Zidanog Mosta332
Očajnički pokušaj prodora. Bitka za mostove, pojava parlamentaraca333
Ustaški pukovnik prepoznat336
Djelomičan proboj neprijatelja prema Pliberku339
Posljednje divljanje ustaša341
"Crna legija" na čelu proboja - general Boban preuzima inicijativu342
Tri vojske347
Polazak u nepoznato348
Bitka za vrijeme351
Dileme353
Razgovor s engleskim generalom354
Završni pregovori360
Ustaše traže milost362
Susret sa slavonskim proleterima363
Štancer dolazi na separatne pregovore364
Tok pregovora i predaje iz zapisa ustaškog pukovnika366
Kapitulacija Pavelićeve vojske; ustaški general služio četiri gospodara369
"Vražija divizija" i nove dileme; zarobljenička kolona prešla granicu370
Genral Servatzy: "Izgubili smo rat od boljeg protivnika"373
Zarobljavanje crngorskih četnika381
Žena - četnički emisar382
Razgovor s članom Nacionalnog komiteta Draže Mihajlovića383
Rascjep u četničkim redovima385
Dolazak crnogorskih četnika u Bosnu - metamorfoza Pavla Đurišića386
Misija američkog pukovnika387
Sukob Đukić-Draža. Memorandum crnogorskih četnika Draži Mihajloviću388
Četnički glavari hvataju veze s Pavelićem390
Sporazum Đurišić-Drljević391
Tko je Sekula Drljević?392
Pokušaj samostalnog proboja394
Predaja Đurišićevog zamjenika. Govor pomoćnika politkomesara četnicima395
Izgledali su jadno398
Razgovor u džipu399
Zarobljavanje komandanta jugoistoka generala Aleksandra von Löhra401
Löhr traži kontakte sa Englezima preko Draže Mihajlovića402
Pregovori s generalom Löhrom u Letuši i Topolšici403
Löhrov bijeg iz prvog zarobljeništva409
Definitivno u našim rukama412
Mračna kolona poraženih - zločin u službi fašizma418
Jedno razmišljanje419
Zločin i kazna427
I još samo nešto429
        PRILOG438
        POGOVOR AUTORA443
        LITERATURA449
BIBLIOTEKA