ZAGREB 1941-1945. – ZBORNIK SJEĆANJA; knjiga 4
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * kazalo imena *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
UredništvoPREDGOVOR1
Lepa PerovićZAGREB 1943. GODINE
Povjerenstvo CK KPH u Zagrebu — Mreža revolucionarnih organizacija — Posebna uloga Zagreba
3
Lepa PerovićILEGALNI PARTIJSKI RAD U ZAGREBU
Dolazak u Zagreb — Neiscrpne rezerve među građanima — Pogibija Ladislava Parfanta Umjetnika i Ivana Habuneka — Ubacivanje provokatora — Masovno odlaženje u partizane
8
Perica DozetMOJ DOLAZAK U ZAGREB
Poslan sam na dužnost sekretara MK — Sastav komiteta — Metode našeg rada
18
Inž. Boris BakračNE SMIJEMO IH ZABORAVITI
Ljubav za slobodu i bolji život — Povjerenje i odanost Komunističkoj partiji — Zagrepčani su davali za pokret i vlastite živote
27
Dr Josip HrnčevićU OKUPIRANOM ZAGREBU 1943.32
Josip GugoKONTINUIRANI RAD PARTIJSKE ĆELIJE
Četrnaest odbora Narodne pomoći — Prvi Narodnooslobodilački odbor za VI rajon — Aktivisti Tvornice duhana
36
Josipa Popelar-VešaraRAZVIJALI SMO ORGANIZACIJE NOP-a
Ilegalni rad u Tvornici duhana — Izbjegla sam policijsku zasjedu — Odlučeno je da napustim Zagreb
43
Miroslav TežakĆELIJA JE INTENZIVNO RADILA
Primljen sam u Partiju — Dužnosti kao sekretara partijske organizacije — Policija me nije uspjela uhapsiti — Odlazak u partizane
46
Marko NovakNASTAVAK RADA RUČNE TEHNIKE
Na dvomjesečnom kursu ovladao sam tehnikom falsificiranja dokumenata — Nakon odlaska Josipa Lukatele na slobodni teritorij izrađivao sam propusnice, razne legitimacije i druge isprave
50
Josip KovačićPREUZIMANJE TEHNIKE
Oslobođen sam svih drugih zadataka — Bio sam tehničar za sve željezničke jedinice — Na Pokretnom prijekom sudu
54
Dr inž. Siniša MaričićTEHNIKA MJESNOG KOMITETA U BOŠKOVIĆEVOJ ULICI
Naš stan je odabran za poslove MK — Liječenje ranjenog Ivana Mećara
58
Slavko Petreković Ivica MučnjakODLAZAK U PARTIZANE
Kako su Zagrepčani odlazili u partizane — Kanali i relejni punktovi
62
Mirko ŠkrinjarZADACI NA AERODROMU
Sabotažne akcije — Organizirana grupa istomišljenika — Veze za prebacivanje u partizane
74
Anita LelasFORMIRANJE NARODNOOSLOBODILAČKIH ODBORA
Djelatnost odbora AFŽ-a — Na dužnosti mjesne tehničarke — Odlazak u partizane
78
Franjo ZidanićPOGIBIJA JOSIPA ŽUBRINIĆA83
Slavek Kolarec
Blaženka Kolarec-Vičević
SASTANCI U NAŠEM STANU
Boravak mnogih ilegalaca — Stan nije provaljen
85
Branko PađenNA SPECIJALNIM ZADACIMA
Stan u Gregorjančevoj ulici — Dužnosti kurira CK KPH — Stan je provalila Cincipinka
89
Jura JelačićTREBALO JE IZDRŽATI
Stan za ilegalce i ilegalne sastanke — Hapšenje i policijska zasjeda — U ustaškim logorima
94
Dragica BrozIZVRŠAVALA SAM NAREĐENJA PARTIJE99
Vjekoslav RazdrazIZDRŽAO SAM VELIKE MUKE101
Dragutin KosovecUGOSTITELJSKI RADNICI
Ilegalni odbori i pododbori — Rad u Rajonskom komitetu — Zadužen za prebacivanje ljudi u partizane
103
Feliks LukmanNEZABORAVNI DANI
Aktivnost radnika u kinematografima — Sklonište ilegalaca u kinu »Trešnjevka« — Ilegalna djelatnost do odlaska u partizane
112
Matija MatkovićLIKVIDACIJA HESHEIMERA
Sabotaže u Željezničkoj radionici — Mučenje na ustaškoj policiji — Napad na njemačkog podoficira — Preko veze u partizane
120
Vinko MuškovićU RADIONICI ŽELJEZNIČKIH VOZILA124
Milutin BalticPONOVO U ZAGREBU
Poslan sam za rukovodioca Povjerenstva PK SKOJ-a za Zagreb — Za mog boravka tri puta smo formirali MK SKOJ-a
127
Mirko PeršenOD SIMPATIZERA DO SEKRETARA KOMITETA
Kandidat Partije — Formiranje novog MK SKOJ-a — Organizacija se opet obnovila
134
Branko TušakKOMITET SKOJ-a
U omladinskom rukovodstvu za gornji dio Ilice, a zatim za zapadni dio grada — Zadaci MK SKOJ-a
140
Fumica Fedel-SedmakRAD NA SVEUČILIŠTU
Skojevska grupa na Filozofskom fakultetu — U MK SKOJ-a bila sam zadužena za Sveučilište — U potpunoj ilegalnosti
145
Franjo KunstićZADACI U MK SKOJ-a
Postao sam član komiteta — Na vezi s Pokrajinskim komitetom SKOJ-a
154
Inž. Branko TučkorićMOJ RAD U OSLOBODILAČKOM POKRETU
Povezivanje s drugovima — Skupljanje oružja i municije — Ostali ilegalni zadaci
158
Slava OgrizovićPRVO JAVNO VJEŠANJE U ZAGREBU171
Fabijan BaljakILEGALNI RAD U ZAGREBAČKOM ELEKTRIČNOM TRAMVAJU
Oko 500 radnika i službenika u NOP-u — Davali su nam stanove na raspolaganje — Raste antifašističko raspoloženje na Trešnjevci — Poginuli zetovci
192
Drago ČoklicaPUNKT ČLANOVA CK I POVJERENSTVA CK KPH
Stan za partijske funkcionare — Ilegalni sastanci, veze i javke — Aktivisti i njihov ilegalni rad
196
Inž. Filip KneževićILEGALCI NE POSUSTAJU
Vijesti za radio-stanicu Slobodna Jugoslavija — Zadaci o organizaciji željeznice — U rukama ustaške policije
203
Anica TurnšekILEGALAN RAD ISELJENIH SLOVENACA
Aktivnost organizacija NOP-a — Formiranje IX ra-jonskog komiteta — Veliko priznanje Partije — Najmanje 200 aktivista i više od tisuću suradnika
210
Franjo HorvatSKLADIŠTE U PAROMLINSKOJ 38
Raznovrstan materijal u magazinu — Otpremanje na oslobođeni teritorij — Hapšenje drugova i odlazak u partizane — Otkrivanje skladišta
226
Norbert VeberDOGAĐAJI IZ 1944. GODINE
Ilegalni dolazak u Zagreb — Povezivanje s organizacijom — Zadaci novoosnovanog Mjesnog komiteta — Nova hapšenja — Stanje u gradu — Neprijatelj postaje bezglaviji ali i bezobzirniji — Upisivanje Narodnog zajma — Organiziranje radio-stanice — Organizacije su opet povezane — Mobilizacija za NOV — Građani u odborima JNOF-a — Represalije i vješanja — Pomoć obiteljima boraca — Odlazak iz grada
231
Ankica Kežman-VeselaUPUĆENA SAM NA PARTIJSKI RAD U ZAGREB
Dolazak u Zagreb — Kao instruktor na sastancima rajonskih komiteta — U tvorničkim ćelijama KP — Povratak na oslobođeni teritorij
254
Vera Cvetković-MajerINSTRUKTOR RAJONSKOG KOMITETA
Dolazak u Zagreb — Zadaci u Rajonskom komitetu — Ponovo na oslobođenom teritoriju
258
Agneza Vostrel-AmanovićDJELATNOST MK SKOJ-a POTKRAJ 1943. I POČETKOM 1944. GODINE
Prebačena sam na rad u Zagreb — Zadaci skojevske organizacije — Uhapšena sam i otpremljena u logor
261
Josip DudaRAD U MJESNOM KOMITETU
Provala i formiranje novog MK — Zadužen za IV rajonski komitet i SKOJ — Posebni zadaci — Opet velika hapšenja — Uspostavljena je veza s Norber-tom Veberom — U relejnoj stanici 2 — Mreža kanala i kurira ža odlazak u partizane
270
Matija FolnovićSEKRETAR MJESNOG KOMITETA
Kandidiranje i primanje u KP — Aktivnost na željeznici — Sastanci Mjesnog komiteta — Odlazak na slobodni teritorij
278
Ivan KrunićMOJ RAD U ZAGREBU
Zadužen sam za vojnu linjju u Rajonskom komitetu Centar 1944. godine — Član Mjesnog komiteta — Uhapšen i izveden pred ratni sud — Spašeni smo u posljednji trenutak
285
Nikola KorakŽELJEZNIČARI SU RUŠILI SVE PREPREKE
Početak sabotaža i primanje u KP — Partijski kurs — Akcija u Ludini Vidrenjaku — NOO i odbori NOF-a — Formiranje novog komiteta — Odlazak u NOV
292
Vinko VrbkaZADACI VII (ŽELJEZNICA) RAJONSKOG KOMITETA
Djelovanje u Kolnici, Ložionici i na Istočnom kolodvoru u Borongaju — Sekretar komiteta
302
Stjepan JelićILEGALNI RAD NA STANICI BORONGAJ306
Katarina ČoklicaOPASNOST JE PROŠLA308
Ph. mr Danica Šterk-VucelićSANITETSKI MATERIJAL ZA PARTIZANSKE JEDINICE
Predavala sam velike količine lijekova i drugog sanitetskog materijala — Morala sam ostati u Zagrebu radi ilegalnog rada
309
Slavka OreškovićPARTIJSKA ĆELIJA U ZAGREBAČKOJ PIVOVARI
Izvršenje zadataka — Dnevne veze — Formiranje ćelije — Čuvanje objekta pred oslobođenje
312
Marija ŽanićSVE VRIJEME RATA NA ILEGALNIM ZADACIMA316
Slava UrbančičSTAN U RADIĆEVOJ 74
Preuzimala sam zadatke od drugova — U stanu su boravili ilegalci — Uvjeti za rad postaju sve teži
319
Ljubica RumbakSKUPO PLAĆENA SLOBODA
Stan za ilegalce i ilegalne sastanke — Hapšenje i mučenje — Suprug se nikad nije vratio
323
Franjo KlancirLJUDSTVO PROTUZRAKOPLOVNIH BATERIJA OTIŠLO U NOV
Prebacivanje eksploziva — Zarobljavanje kamiona — Ustaška zasjeda na vratima kasarne — Utovar papira — Benzin za jedinicu NOV-a — Pripreme i odlazak baterija u partizane
329
Blaž GranatirSEKRETAR ĆELIJE ZA STROJOVOĐE I LOŽAČE
Unatoč provalama stalno smo obnavljali organizaciju — U ilegalnosti — Odlazak na oslobođeni teritorij
336
Dr Timea Ožegović-DrndićU GRADU JE BILO TEŠKO OPSTATI
Uključila sam se u skojevsku organizaciju — Ustaški teror se sve jače osjećao — Agenti su došli po mene
340
Vojko FlegoRAD PARTIJE U VODOVODU343
Dr Zlatko MatetićZAPIS O ILEGALNOM ZAGREBU
Veza s Ivicom Habunekom — Primljen sam za člana Partije — Rad u obavještajnom centru
345
Zivka Bibanović-NemčićKAO INSTRUKTOR POVJERENSTVA CK KPH DOČEKALA SAM OSLOBOĐENJE U ZAGREBU
Dolazak u Zagreb u studenome 1944. godine — Preuzimanje dužnosti i početak rada — Naša ilegalna radio-stanica — Rad postaje sve opasniji — Formiranje tajnog štaba za oslobođenje grada
349
Duško DoderPOSLJEDNJI DANI U OKUPIRANOM ZAGREBU
Dobili smo podatke o neprijateljskoj obrani grada — Kako spriječiti miniranje javnih objekata — Naši aktivisti su prodrli svuda — Neprijatelj bježi — Naše jedinice ulaze u Zagreb
363
Pepica LukanovićKUĆA U BUKOVAČKOJ ŠUMI
U kući su boravili Dragutin Saili, Rade Končar, dr Vladimir Bakarić, Ivan Krajačić, Ivo Lola Ribar, Lepa Perović, Milan Mišković, Norbert Veber i Živka Nemčić-Bibanović — Liječenje Marka Belinića i Perice Dozeta
375
Inž. Dragutin VrčekSKOJEVCI ŽELJEZNIČKE OBRTNE ŠKOLE
Djelovalo je nekoliko skojevskih grupa — U kolovozu 1943. preuzeo sam dužnost sekretara SKOJ-a u školi
378
Ivan KučandaPREDSJEDNIK ODBORA NOF-a I ČLAN ĆELIJE
Djelatnost za NOP — Formiranje narodnooslobodi-lačkih odbora — Hapšenje i sloboda
381
Antun VešligajNA VEZI IZMEĐU SEKE I KOMITETA ŽELJEZNICE
UNS hapsi komuniste — Osnivanje odbora JNOF-a — Oslobođenje sam dočekao u Zagrebu radeći ilegalno
385
Zena KalođeraOD AGITPROPA DO RAJONSKOG OBAVJEŠTAJNOG CENTRA
U ilegalnom radu od 1943. godine do oslobođenja Zagreba — Zadataka je bilo sve više
387
Dr Berislav BorčićSJEĆANJE NA NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR U ZAGREBU392
Milan PavićKAMERA JE ZABILJEŽILA POSLJEDNJE DOGAĐAJE U ZAGREBU
Snimanje neprijateljskih položaja
394
Martin KovačićekOSLOBOĐENJE SAM DOČEKAO U ZAGREBU
Htio sam ići u NOV — Nisam bio kompromitiran, pa sam trebao ostati u gradu
399
Marija BenelVIJEST SLOBODNE JUGOSLAVIJE401
Ljerka Kirac-DulčićTAJNA RADIO-STANICA NA TREŠNJEVCI
U rujnu 1944. godine stigla sam u Zagreb — Moj zadatak radio-telegrafista — Ustaše nisu pronašle bunker — Održavala sam vezu sve do oslobođenja
403
      KAZALO IMENA413
      KRATICE431
BIBLIOTEKA