ZAGREB 1941-1945. – ZBORNIK SJEĆANJA; knjiga 3
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * kazalo imena *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
UredništvoPREDGOVOR1
Lutvo AhmetovićZAGREB 1942.
Velika policijska provala — Dolazak Edvarda Kardelja i Ive Lole Ribara — Članovi Mjesnog komiteta KPH — Učvršćivanje i proširivanje partijske organizacije — Djelovanje SKOJ-a, Narodne pomoći, narodnooslobodilačkih odbora i AFŽ-a — Akcije i diverzije — U gradu su postojale tehnike za partijske i druge materijale — Ideološki kurs za mlade članove KP i kandidate — Partija je prodrla u sve slojeve građanstva
3
Ivan Krajačić StevoILEGALNI RAD U ZAGREBU
Suradnja s Ivom Lolom Ribarom i Dragutinom Sailijem — Veze s višim oficirima u domobranskoj i ustaškoj vojsci — Komiteti i partijske ćelije u neprijateljskoj vojsci — Prebacivanje dra Ivana Ribara u partizane — Putovanje do Vrhovnog štaba — Ponovo u Zagrebu — Razgovor s komandantom Pavelićeve mornarice — Započeti posao je uspješno nastavljen
27
Rade KončarPISMO DRUGOVIMA38
Ivanka KlaićPISMO IZ ZATVORA41
Aleksandra LjubićPISMA IZ ZATVORA PRIJEKOG SUDA U ZAGREBU, STUDENOGA 1942.42
Antun BiberKAKO SAM POSTAO ILEGALAC
Zasjeda u Mesničkoj ulici — Pobjegao sam agentima — Klopka u Jurišićevoj 19 — Uspio sam se probiti uz revolverski okršaj
44
Vlado LončarićPONOVO U ZAGREBU
Dolazak španjolskih boraca — Javke su radile normalno — Unatoč teroru Španjolci su u Zagrebu bili sigurni — Rad u rajonskom komitetu
49
Martin PribanićTREĆI RAJONSKI KOMITET
Sekretar komiteta — Krojačnica kao partizanski punkt — Hapšenje i zamjena
52
Bogumil RupnikPREDSJEDNIK NARODNOOSLOBODILAČKOG ODBORA
U III rajonu imali smo 1942. godine nekoliko NOO-a — Oružje i municija u Zoološkom vrtu
56
Franjo CuljakSEKRETAR PARTIJSKOG KOMITETA NA ŽELJEZNICI
Članovi komiteta sredinom 1942. godine — Nastavlja se borba željezničara
58
Blaž LasićU NOVIM UVJETIMA
Zadaci u Vojnoodjevnom zavodu — Kao zagrebački ilegalac — Postao sam član V rajonskog komiteta
60
Rudolf KuharBIO SAM SEKRETAR PARTIJSKE ĆELIJE
Sve teži dani za ilegalni rad — Član Rajonskog komiteta i »tehničar« — Odlazak u partizane
66
Anina TompaSVE TEŽI I ODGOVORNIJI ZADACI
Stan za ilegalce — Primljena sam u Partiju — Poslovi kurira — Uspjeli bijeg
72
Mijo KrošeljPARTIJSKA ĆELIJA PEŠČENICE78
Fabijan RukavinaRAD PARTIJSKE ĆELIJE 6/1
Ćelija je obuhvaćala područje od Frankopanske do Vodovodne ulice i od Ilice do željezničke pruge — 27 odbora Narodne pomoći, a svaki odbor sa dva-tri pododbora — 12 narodnooslobodilačkih odbora
82
Marija Magjer-InkaOBAVLJALA SAM ZADATKE PARTIJE
Ilegalni je rad bio raznovrstan — Veza s domobranskim oficirima — Odlazak u partizane
84
Josip MokosekZADATAKA JE BILO MNOGO
Nabavljanje oružja — Pomoć u akciji Kerestinec — Okupili smo velik broj antifašista
87
Ankica MokosekPRIMLJENA SAM U PARTIJU
Zadaci u Gradskom odboru AFŽ-a — Bijeg iz ruku policije — Stanovi za ilegalne sastanke i ilegalce — Odlazak u partizane
89
Dr Gabrijel DivjanovićPOKUŠAJ HAPŠENJA I BIJEGA
Stan za ilegalce — Provokator kao kurir — Agenti su došli
93
Tomo DijanovićRAD UGOSTITELJSKIH RADNIKA
Bili smo organizirani — Naša je organizacija funkcionirala dobro
96
Josip MiškovićNA RAZLIČITIM ZADACIMA
Rad borbene grupe — Među kino-namještenicima — Kandidati za članove KP — Hapšenje Miška Patačića
101
Marija Penezić-MortAKTIVISTKINJA ILEGALNOG POKRETA
Radnica »Vunatrikota«, sindikalni povjerenik, skupljač Narodne pomoći, kandidat i član Partije — Na dužnosti »tehničarke« — Nova funkcija u Mjesnom odboru AFŽ-a — Hapšenje, zlostavljanje, logor i zamjena
110
Dr Stjepan RapićILEGALNI RAD NA VETERINARSKOM FAKULTETU
Skupljanje sanitetskog materijala — Stanovi za ilegalce — Kanali za prebacivanje u partizane
114
Dr Ekrem MaglajlićSTUDENTI I NASTAVNICI VETERINARSKOG FAKULTETA118
Drago KrdnijaIZGRADNJA PARTIJSKIH KADROVA
Dobio sam zadatak da organiziram kurs u Zagrebu 1942 — Na kursu je bilo po nekoliko grupa članova Partije i SKOJ-a — Proučavali smo Historiju SKP(b), Nacionalno pitanje, Historiju KPJ i program i ciljeve NOP-a — Izlaženje lista »Vijesti« i časopisa »Narodna borba«
120
Mahmud KonjhodžićMALA REDAKCIJA U ZAGREBU
Sastanci ilegalne grupe novinara — Zadaci novinarske redakcije — Izišla su četiri broja »Narodne borbe«
130
Josip LukatelaRAD RUČNE TEHNIKE
Izrada propusnica i legitimacija — Organizacija opskrbljivanja materijalom — Tajna skrovišta bila su sigurna
142
Josip GorkićU ULICI BARUNA JELAČIĆA
Osnivanje odbora Narodne pomoći — Skladište papira u kući broj 3
154
Marijan KusturinSKLADIŠTE U BRANIMIROVOJ 18
Nakon zarobljeništva, na ilegalnom radu u gradu — Bio sam uhapšen i u logoru
156
August CilićKUĆA S TAJNIM SKLONIŠTEM
Veze s Ivanom Krajačićem — Punkt kod direktora Ivana Šnidaršića — Pokušaj spasavanja Nevenke Tepavac — Posebni zadaci — Preuzimanje kuće u Stenjevcu Gornjem
158
Dr inž. Boris PrikrilINŽENJERSKA OBAVJEŠTAJNA GRUPA NA ŽELJEZNICI
Dostavljali smo sve moguće informacije — Izrada krivotvorenih dokumenata — Skupljanje različitog materijala za partizanske jedinice
166
Olga IvekovićSTAN NA UGLU BUKOVAČKE I CRNČIĆEVE ULICE
U stanu su boravili Marko Belinić, Dragutin Saili, Ivan Krajačić, Ivo Marinković, Lepa Perović, Milan Mišković i Norbert Veber
170
Neda Rukavina-ProhaskaMOJA KURIRSKA DJELATNOST
Omladinske akcije — Konspiracija i novi zadaci — Skrivanje i kretanje — Kuriri i javke — Hapšenje Ive Marinkovića — Izbjegla sam hapšenje
173
Inž. Petar ŠegvićNALOZI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA ILEGALACA
Skupljanje podataka — U Alatnici Željezničke radionice izrađivali smo kirurške instrumente za partizanske bolnice
183
Milan JakovićZAGREBAČKA VEZA U DONJIM DUBRAVAMA
Kako smo organizirali prihvaćanje drugova iz Zagreba — Lozinke željezničkim telegrafom — Dolazak Vlade Popovića i Otmara Kreačića — Stigli su glumci iz Kazališta
188
Nikola MarđetkoVEZA GLAVNI ŠTAB HRVATSKE — MK ZAGREB
Udarne grupe u Željezničkoj radionici — Lozinke u Donjim Dubravama
197
Tomislav SalopekPARTIJSKA VEZA ZAGREB — GRAČAC
Prenošenje izvještaja i poruka — Kovčezi materijala za partizane — Stizali su drugovi i drugarice
199
Anka Dragnić-SkorupanBILA SAM KURIR
Putovanje na relaciji Plaški—Zagreb i natrag — Javke u Zagrebu — Veza je uspostavljena — Odlazak s Ankom Berus
202
Vjekoslav BrlekPREBACIVANJE U PARTIZANE
Punktovi u Radničkoj i Varaždinskoj cesti — Ponekad sam dnevno predavao kuririma po desetak drugova i drugarica
213
Antun ŠimunovićU VEZI S GLAVNIM ŠTABOM HRVATSKE
Otpremanje štamparskog stroja i drugog materijala — Vlakovima sam odvodio ilegalce — Nove narudžbe materijala — Pao sam u ruke agenata — Izlazak iz zatvora i ponovni rad za NOP
215
Vladimir NazorODLAZAK IZ ZAGREBA224
Antun AugustinčićNAZOR I KOVAČIĆ ODLAZE U PARTIZANE
Poznanstvo s Titom — Ministarskim autom na oslobođeni teritorij
228
Franjo MikulićU OSIGURAVANJU NAZORA I GORANA
Nepoznati drugovi iz Zagreba — Na dočeku u Horvatima — Stari pjesnik je bio sretan
231
Joža RutićODLAZAK GLUMACA U PARTIZANE
Ilegalni rad i osnivanje Narodnooslobodilačkog odbora u Hrvatskom narodnom kazalištu
235
Vjeko AfrićUMJETNICI U REDOVIMA BORACA
Odlazak u partizane — Zagrebačko kazalište dalo je jezgro Kazališta narodnog oslobođenja — Portreti glumaca
237
Josip ManolićRAD ORGANIZACIJE SKOJ-a
Velika provala skojevske organizacije — Osnivanje novog mjesnog komiteta — Rad je uspješno nastavljen — Omladinske udarne grupe
241
Ivica KranželićNOVI MJESNI KOMITET SKOJ-a
Komitet je formiran potkraj 1941. — Ubrzo su obnovljena i povezana sva skojevska rukovodstva — Diverzija u kasarni domobranske auto-komande
247
Fadila Bilal-RedžićSJEĆANJE O RADU SKOJ-a
Bila sam sekretar srednjoškolskog rukovodstva — U Mjesnom komitetu SKOJ-a — Akcije zagrebačke omladine
253
Ivan Nikola KožićSKOJEVCI SU BILI JEZGRO SAVEZA MLADE GENERACIJE
Skojevske grupe na području Radničke ceste, Peščenice i Maksimira — Rad u MK SKOJ-a — Sadržaj i oblici političkog rada
258
Ivan PalčecSKOJEVCI NA ŽELJEZNICI
Član MK SKOJ-a — Grupa za prebacivanje u partizane — Sekretar Istočnog komiteta SKOJ-a u Zagrebu
263
Inž. Stjepan NesekSKOJEVCI ŽELJEZNIČKE OBRTNE ŠKOLE
Ustaše nisu uspjele u bojkotu prema skojevcima — Ojačao je utjecaj na omladinu — Istodobno sam radio u Kustošiji i na Trešnjevci
267
Dr Zlatan SremecILEGALNA PARTIZANSKA DJEČJA BOLNICA272
Jana KochSPASENA SU MNOGOBROJNA NAŠA DJECA
Uloga Crvenog križa — Spašavanje djece iz logora — Prizori užasa i smrti — Prihvatilište u Zagrebu — Samoprijegor medicinskih sestara i liječnika — Pomoć građana Zagreba
275
Slava OgrizovićKOZARAČKA DJECA
Spašavanje srpske djece iz logora u Staroj Gradiški — Djeca su umirala — Smještaj u Zagrebu — Nijedno dijete nije bilo zdravo
291
Tvrtko ŠvobSLIČICE IZ USTAŠKIH ZATVORA317
      KAZALO IMENA321
      KRATICE335
BIBLIOTEKA